de , dap an thi cao dang nam 2010

Đăng ngày 7/18/2010 12:52:10 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Tiến Trần | Lần tải: 25 | Lần xem: 44 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, B, D NĂM 2010
Môn thi : TOÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y= x3 + 3x2 – 1.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng -1.
Câu II (2,0 điểm)
1. Giải phương trình .
2.. Giải hệ phương trình :  (x, y ( R).
Câu III (1,0 điểm) . Tính tích phân : .
Câu IV (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=SB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 450. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD.
Câu V (1,0 điểm). Cho hai số thực dương thay đổi x, y thỏa mãn điều kiện 3x + y(1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (1; -2; 3), B (-1; 0; 1) và mặt phẳng (P): x + y + z + 4 = 0.
1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên (P).
2. Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính bằng , có tâm thuộc đường thẳng AB và (S) tiếp xúc với (P).
Câu VII.a (1,0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (2 – 3i)z + (4+i)= -(1+3i)2. Tìm phần thực và phần ảo của z.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:  và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 2 = 0.
1. Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P).
2. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho M cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P).
Câu VII.b (1 điểm). Giải phương trình z2–(1+i)z+6+3i = 0 trên tập hợp các số phức.

BÀI GIẢI
Câu I: 1. Tập xác định là R. y’ = 3x2 + 6x; y’ = 0 ( x = 0 hay x = -2;
 và 
x
(( -2 0 +(

y’
 + 0 ( 0 +

y
3 +(
(( CĐ -1
CT

 Hàm số đồng biến trên ((∞; -2) ; (0; +∞); hàm số nghịch biến trên (-2; 0)
Hàm số đạt cực đại tại x = -2; y(-2) = 3; hàm số đạt cực tiểu tại x=0; y(0) = -1
y" = 6x + 6; y” = 0 ( x = -1. Điểm uốn I (-1; 1)
Đồ thị :
2. Gọi A là điểm trên (C) có hoành độ x = -1 ( tung độ A bằng 1
Hệ số góc của tiếp tuyến tại A là y’(-1) = -3
Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A là:
d : y – 1 = -3(x + 1) ( y = -3x – 2.
Câu II: 1. 
( 
(  ( 
( 4sin22x – 8sin2x + 3 = 0 (  (loại) hay 
(  hay 
(  hay  (k ( Z)
2. 
(1) (  (  hay  (loại)
( 2x + y = 1 ( y = 1 – 2x (3)
Thay (3) vào (2) ta có: x2 – 2x(1 – 2x) – (1 – 2x)2 = 2
( x2 + 2x – 3 = 0 ( x = 1 hay x = -3
Khi x = 1 thì y = -1; khi x = -3 thì y = 7