ĐÊ HOÁ 8 HKI

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gntx0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/14/2017 10:44:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung Mức độ nhận thức Cộng    Biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức độ cao    TN TL TN TL TN TL TN TL   1. Đơn chất và hợp chất Nêu đúng khái niệm: đơn chất, hợp chất và c,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ĐÊ HOÁ 8 HKI, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử ĐÊ HOÁ 8 HKI, doc, 1 trang, 0.07 M, Giáo án khác chia sẽ bởi H� Lê Trọng đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-HOA-8-HKI.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Nội dung
Mức độ nhận thức
Cộng


 Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Đơn chất và hợp chất

Nêu đúng khái niệm: đơn chất, hợp chất và cho ví dụ
 Lập đúng công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị
Số câu hỏi

 1

1
2

Số điềm

 2

1
3

2. Phương trình hóa học


Lập đúng PTHH theo một số sơ đồ phản ứng cụ thể
Số câu hỏi1
1

Số điểm 2
2

3. Mol và tính toán hóa học

Tính được thể tích chất khí ở đktc từ khối lượng

 Tính được thành phần phần trăm của đạm nitơ trong 1 số phân hóa học


Số câu hỏi11
 2

Số điểm21
3

4. Tổng hợp


Lập đúng PTHH theo đề bài đã cho và tính được khối lượng sản phẩm theo PTHH

1


12


2

Tồng số câu
Tổng số điềm, %

1
2 (20%)

 3
5
(50%)


 1
2
(20%)

1
1
(10%)
6
10
(100%)

TỔNG %
20%
50%
20%
10%
100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: HÓA HỌC 8

PHÒNG GD & ĐT TX SẦM SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH Môn: HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2đ): Đơn chất là gì? Hợp chất là gì?Cho ví dụ?
Câu 2 (2đ): Lập công thức của các hợp chất tạo bởi:
+ Hai nguyên tố hóa học: Fe (III) và O
+ Nguyên tố Ca (II) và nhóm (PO4) (III)
Câu 3(2đ) : Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:
a). K + S - - -> K2S
b). Na2O + H2O - - -> NaOH
c). Al + Cl2 - - -> AlCl3
d). FeCl3 + NaOH - - -> Fe(OH )3 + NaCl
Câu 4 (2 đ) : a). Hãy tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 12,8 gam khí SO2.
b). Hãy tính khối lượng của 8,96 lít khí C2H6 ở điều kiện tiêu chuẩn
(S = 32; O = 16 ; C = 12; H = 1)
Câu 5 (2đ): Đốt cháy hết 6,2 g photpho. Hãy tính:
Khối lượng diphotpho pentaoxit - P2O5 thuđược.
Khối lượng khí Oxi đã dùng bằng 2 cách.
(P = 31; O = 16)

................................Hết.................................
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÂU
NỘI DUNG TRẢ LỜI
ĐIỂM

Câu 1 (2đ)
Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. (0,5 đ). Ví dụ: Khí hidro, khí oxi, … (0,5 đ)
Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. (0,5 đ). Ví dụ: nước, axit sunfuric, … (0,5 đ)


1 đ

1 đ

Câu 2 (1đ):
 a). FexOy ( x/y = 2/3 ( Công thức hóa học là Fe2O3
b). Cax(PO4)y ( x/y = 3/2 ( Công thức hóa học là Ca3(PO4)2
0,5 đ

0,5 đ


Câu3 (3đ):
 a). K + S ( K2S
b). Na2O + H2O ( 2NaOH
c).2 Al + 3Cl2 2AlCl3

 


Nội dung

Mức độ nhận thức

Cộng

  Biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng ở mức độ cao

TN

TL

TN

TL

 

 

 

 

 

TN

TL

TN

TL

1. Đơn chất và hợp chất

 

Nêu đúng khái niệm: đơn chất, hợp chất và cho ví dụ                         

  Lập đúng  công thức hóa học của hợp chất theo   hóa trị

 

 

 

Số câu hỏi

 

  1

 

1

 

 

 

 

2

Số điềm

 

  2

 

1

 

 

 

 

3

2.  Phương trình hóa học

 

 

Lập đúng PTHH theo một số sơ đồ phản ứng cụ thể   

 

 

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

 

2

3. Mol và tính toán hóa học

  

Tính được thể tích chất khí ở đktc từ khối lượng

   

 Tính được thành phần phần trăm của đạm nitơ trong 1 số phân hóa học

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

1

2

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

1

3

4. Tổng hợp

  

 

Lập đúng PTHH theo đề bài đã cho và tính được khối lượng sản phẩm theo PTHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tồng số câu

Tổng số điềm, %

 

 

1

2  (20%)

 

3

5

(50%)

 

 

1

2

(20%)

 

1

1

(10%)

6

10

(100%)

TỔNG %

20%

50%

20%

10%

100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  Môn: HÓA HỌC 8

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD & ĐT TX SẦM SƠN                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH                         Môn: HÓA HỌC 8       

                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

 

 Câu 1 (2đ):  Đơn chất là gì? Hợp chất là gì?Cho ví dụ?

      Câu 2 (2đ): Lập công thức của các hợp chất tạo bởi:

                            +  Hai nguyên tố hóa học: Fe (III) và O

                           +  Nguyên tố Ca (II) và nhóm (PO4) (III)

      Câu 3(2đ) : Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

                     a). K + S   - - ->     K2S                              

                     b). Na2O + H2O - - -> NaOH                                 

                          c). Al + Cl2 - - -> AlCl3     

                          d). FeCl3 + NaOH    - - ->  Fe(OH )3 + NaCl

      Câu 4 (2 đ) : a). Hãy tính  thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 12,8 gam khí SO2.

                           b). Hãy tính  khối lượng  của 8,96 lít  khí C2H6 ở điều kiện tiêu chuẩn

                                                                           (S = 32;   O = 16 ; C = 12;  H = 1)

      Câu 5 (2đ): Đốt cháy hết 6,2 g photpho. Hãy tính:

  1. Khối lượng diphotpho pentaoxit - P2O5 thuđược.
  2. Khối lượng khí Oxi đã dùng bằng 2 cách.

                                                                 (P = 31;   O = 16)

     

................................Hết.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM

Câu 1 (2đ)

Đơn chất những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. (0,5 đ). Ví dụ: Khí hidro, khí oxi, … (0,5 đ)

Hợp chất những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học                   trở lên. (0,5 đ). Ví dụ: nước, axit sunfuric, … (0,5 đ)

 

 

1 đ

 

1 đ

 

Câu 2 (1đ):

        a). FexOy x/y = 2/3 Công thức hóa học là Fe2O3

        b). Cax(PO4)y x/y = 3/2 Công thức hóa học là   Ca3(PO4)2

0,5 đ

 

0,5 đ

 

Câu3 (3đ):

                     a). K +  S       K2S                                  

                     b). Na2O + H2O 2NaOH                                 

                          c).2 Al + 3Cl2 2AlCl3     

                          d). FeCl3 + 3NaOH    Fe(OH )3 + 3NaCl

(Viết đúng mỗi PTHH 0,5 đ, cân bằng sai trừ 0,25 đ)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 4 (2đ)

  a). Ta có: mSO2   =  12,8 g ; MSO2 =  64 (g/mol)

        nSO2   =  12,8 :  64 =  0,2 (mol)

  v SO2 (đktc) =  22,4 x n =  22,4  x  0,2 =    4,48 (lit) 

 Vậy thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 12,8 gam khí SO2 là 4,48 lít

   a). Ta có: v C2H6  (đktc)   =  8,96 lít

        n C2H6 =  8,96 :  22,4 =  0,4 (mol)

         MC2H6 =  30 (g/mol)

  m C2H6 M x n =  30  x  0,4 =    12 (g

 Vậy khối lượng  của 8,96 lít  khí C2H6 ở điều kiện tiêu chuẩn

là 12 gam                          

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

 

 

 

0,25 đ

0,25 đ

0,5

Câu 5 (2đ):

Ta có: : mP   =  6,2 g

     nP = m : M  =  6,2  :  31  =  0,2 (mol)

PTHH:   4P  +  5O2         2P2O5 

Theo PTHH, ta có: n P2O5  = 0,2  x  2  :  4  =    0,1 (mol) 

  m P2O5  =  M x n =  142  x  0,1 =    14,2 (g) 

 Vậy khối lượng P2O5 thu được là 14,2 gam

 

 

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

 

Câu 6 (1đ):

Ta có : MCO(NH2)2 = 60 (g/mol) ; MNH4NO3 = 80 (g/mol)

% mN  = 14  x 2 x  100%  :  60  46,7%  

% mN  = 14  x 2 x  100%  :  80  35%

Vậy phân đạm ure chứa nhiều đạm - nitơ hơn

0,25 đ

0,25 đ

 0,25 đ

0,25 đ

Phụ chú:

  HS nêu được ½ ý : đạt ½ số  điểm.

  HS có thể làm bài theo cách khác nếu đúng sẽ đạt điểm.

 

 

Môn: HÓA HỌC 8

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ĐÊ HOÁ 8 HKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN