Đề kiểm tra học kì 1 tin 3 giáo án Tin học 3

Đăng ngày 2/24/2017 9:52:29 AM | Thể loại: Tin học 3 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỮU TỰU Họ và tên: …………………………… Lớp: 3…. KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TIN HỌC LỚP 3 Năm học 2016- 2017 (Thời gian: 35 phút)  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 1. Kết quả làm việc trên máy tính được thể hiện ở đâu? A/ Màn hìnhB/ ChuộtC/ Bàn..

Bình luận

Nội dung


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỮU TỰU
Họ và tên: ……………………………
Lớp: 3….
KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN TIN HỌC LỚP 3
Năm học 2016- 2017
(Thời gian: 35 phút)

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
1. Kết quả làm việc trên máy tính được thể hiện ở đâu?
A/ Màn hình B/ Chuột C/ Bàn phím
2. Bộ phận nào của cơ thể người nhận biết được thông tin dạng hình ảnh?
A/ Mũi B/ Tai C/ Mắt
3. Trên bàn phím, phím nào có gai?
A/Phím F, G B/ Phím F, J C/ Phím J, H
4. Phím số 1 trên hàng phím số do ngón tay nào gõ?
A/ Ngón trỏ tay trái B/ Ngón út tay trái C/Ngón út tay phải
5. Công cụ nào dùng để tô màu?
A/ B/  C/ 
6. Trong phần mềm Paint, để chọn màu nền em nháy nút chuột nào?
A/ Nháy chuột trái B/ Không cần nháy chuột C/ Nháy chuột phải
7. Phím M nằm ở hàng phím nào?
A/ Hàng cơ sở B/ Hàng trên C/ Hàng dưới
8. Công cụ nào dùng để vẽ đoạn thẳng?
A/ B/  C/ 

PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Em hãy kể tên các bộ phận chính của máy tính?


Bài 2 (2 điểm): Nêu các bước vẽ đoạn thẳng trong phần mềm Paint?


Bài 3 (2 điểm): Em hãy kể tên các phím ở hàng phím cơ sở theo thứ tự từ trái sang phải?Sponsor Documents