đề kiểm tra học kì 1- tin 4

Đăng ngày 2/24/2017 9:55:03 AM | Thể loại: Cùng học Tin học 4 | Chia sẽ bởi: Minh Thủy | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỮU TỰU

Họ và tên: ……………………………

Lớp: 4….

KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC LỚP 4

Năm học 2016- 2017

(Thời gian: 35 phút)

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

1. Máy tính đầu tiên ra đời năm nào?

A/ 1945    B/ 1955    C/ 1965 

2. Thông tin được đưa vào máy tính qua bộ phận nào?

A/ Bàn phím   B/ Màn hình    C/ Thân máy

3. Trong các thiết bị sau của máy tính thiết bị nào không là thiết bị lưu trữ?

A/USB    B/ Đĩa cứng    C/ Chuột

4. Công cụ nào được dùng để vẽ hình tròn trong Paint?

A/     B/     C/

5. Công cụ nào dùng để vẽ hình chữ nhật trong Paint?

A/     B/     C/

6. Khi sử dụng bàn phím, em đặt tay ở đâu?

A/ Vị trí xuất phát   B/ Ở hàng trên   C/ Ở hàng dưới

7. Khi gõ xong 1 từ em phải gõ phím nào?

A/ Phím enter   B/ Phím cách   C/ Phím Caps Lock

8. Công cụ nào dùng để vẽ tự do trong Paint?

A/     B/      C/

 

PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1 (3 điểm): Em hãy nêu các bước vẽ hình vuông trong phần mềm Paint?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Bài 2 (2 điểm): Em hãy nêu cách gõ dấu ! theo đúng quy tắc gõ 10 ngón?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Bài 3 (1 điểm): Em hãy cho biết chương trình máy tính là gì?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc