đề kt 1 tiết gdcd 12, trắc nghiệm, kì 1, d

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 100       61      0
Ngày đăng 2011-09-29 10:24:40 Tác giả Trinh Phan Thị Vân loại .doc kích thước 0.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường THPT Nguyễn Hiền KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD LỚP 12 Lớp:……. Thời gian: 45’ Họ và tên: ……………………………….. Đề: A Câu 1: Hãy lựa chọn ý trả lời đúng nhất vào bảng dưới: 1. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật a. quy định làm b. quy định phải làm c. cho phép làm d. không cấm 2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã a. sử dụng pháp luật b

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THPT Nguyễn Hiền           KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD LỚP 12
Lớp:…….                   Thời gian: 45’
Họ và tên: ………………………………..                    Đề: A
Câu 1: Hãy lựa chọn  ý trả lời đúng nhất vào bảng dưới:

1. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật
a. quy định làm b. quy định phải làm
c. cho phép làm d. không cấm
2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã
a. sử dụng pháp luật b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật d. áp dụng pháp luật
3. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã
a. không sử dụng pháp luật b. không tuân thủ pl
c. không  thi hành pháp luật d. không  áp dụng pl
4. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:
a. sử dụng pháp luật b. tuân thủ pháp luật
c. không tuân thủ pháp luật d. áp dụng pháp luật
5. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:
a. sử dụng pháp luật b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật d. áp dụng pháp luật
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã
a. sử dụng pháp luật b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật d. áp dụng pháp luật
7. Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các
a. quy tắc quản lý nhà nước   b.  quy tắc kỉ luật lao động
c. quy tắc quản lý xh d. nguyên tắc quản lý hành chính
8. Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước,… do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ gọi là
a. hành chính b. pháp luật hành chính
c. kỉ luật d. pháp luật lao động
9. Đối tượng phải chịu mọi trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người
a. Đủ 14 tuổi trở lên b. đủ từ 15 trở lên
c. Đủ từ 16 trở lên d. đủ từ 18 trở lên
10. Nguyễn Văn C bị bắt vì tội vu khống và tội làm nhục người khác. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn C sẽ phải chịu
a. trách nhiệm kỉ luật b. trách nhiệm dân sự
c. trách nhiệm hành chính d. trách nhiệm hình sự
11. Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của
a. nhân dân lao động b. giai cấp cầm quyền
c. giai cấp tiến bộ d. giai cấp công nhân
12. Pháp luật là phương tiện để nhà nước
a. quản lí xã hội b. quản lí công nhân
c. bảo vệ các giai cấp d. bảo vệ các công dân
13. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
a. lợi ích kinh tế của mình b. quyền và nghĩa vụ của mình
c. các quyền của mình d. quyền, lợi ích hợp pháp của mình
14. Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí
a. hữu hiệu và phức tạp nhất b. dân chủ và hiệu quả nhất
c. hiệu quả và khó khăn nhất d. dân chủ và cứng rắn nhất
15. Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:
a. bình đẳng trước nhà nước b. bình đẳng trước pháp luật
c. bình đẳng về quyền lợi d. bình đẳng về nghĩa vụ
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí
a. như nhau b. bằng nhau
c. ngang nhau d. có thể khác nhau
17. Học tập là một trong những
a. nghĩa vụ của cd b. quyền của cd
c. trách nhiệm của cd d. quyền, nghĩa vụ của cd
18. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật là
a. quyền của cd b. trách nhiệm của cd
c. quyền, nghĩa vụ của cd d. nghĩa vụ của cd
19. Những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của cd sẽ bị Nhà nước
a. ngăn chặn, xử lí b. xử lí nghiêm minh
c. xử lí thật nặng d. xử lí nghiêm khắc
20. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những … của công dân
a. quyền chính đáng b. quyền thiêng liêng
c. quyền cơ bản d. quyền hợp pháp

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
a
b
c
d

 
Câu 2: Hãy lựa chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu ( X) vào các cột tương ứng:
Nội dung
Đúng
Sai
1. Nhà nước ban hành pl  và nhân dân có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện pl.
 
 
2. Pháp luật quy định những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm
 
 
3. Pháp luật quy định những việc công dân có thể làm, những công việc công dân không phải làm và những việc nên làm
 
 
4. Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước
 
 
5. Pháp luật có tính quy phạm rộng rãi, tính quyết liệt, nghiêm khắc và chặt chẽ
 
 
6. Pháp luật mang bản chất giai cấp và xã hội
 
 
7. Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung
 
 
8. Pháp luật ở nước ta hiện nay thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
 
 
9. Pháp luật mang bản chất của giai cấp cầm quyền
 
 
10. Pháp luật mang bản chất của nhà nước
 
 
11. Tất cả mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội đều bình đẳng trước pháp luật
 
 
12. Chỉ những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên mới bình đẳng trước pháp luật
 
 
13. Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
 
 
14. Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau
 
 
15. Mức độ sử dụng các quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, và hoàn cảnh mỗi người
 
 
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau
 
 
17. Trong pháp luật, luôn có sự phân biệt đối xử giữa các công dân trong  việc sử dụng quyền, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
 
 
18. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong các chính sách của Nhà nước
 
 
19. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật có được bảo đảm thực hiện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của Nhà nước và xã hội
 
 
20. Công dân bình đẳng vè trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định của pháp luật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN:
Câu 1:
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
a
b
c
d

 
Câu 2: Hãy lựa chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu ( X) vào các cột tương ứng:
Nội dung
Đúng
Sai
1. Nhà nước ban hành pl  và nhân dân có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện pl.
 
x
2. Pháp luật quy định những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm
x
 
3. Pháp luật quy định những việc công dân có thể làm, những công việc công dân không phải làm và những việc nên làm
 
x
4. Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước
x
 
5. Pháp luật có tính quy phạm rộng rãi, tính quyết liệt, nghiêm khắc và chặt chẽ
 
x
6. Pháp luật mang bản chất giai cấp và xã hội
x
 
7. Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung
 
x
8. Pháp luật ở nước ta hiện nay thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
x
 
9. Pháp luật mang bản chất của giai cấp cầm quyền
x
 
10. Pháp luật mang bản chất của nhà nước
 
x
11. Tất cả mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội đều bình đẳng trước pháp luật
x
 
12. Chỉ những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên mới bình đẳng trước pháp luật
 
x
13. Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
x
 
14. Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau
x
 
15. Mức độ sử dụng các quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, và hoàn cảnh mỗi người
 
x
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau
x
 
17. Trong pháp luật, luôn có sự phân biệt đối xử giữa các công dân trong  việc sử dụng quyền, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
 
x
18. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong các chính sách của Nhà nước
 
x
19. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật có được bảo đảm thực hiện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của Nhà nước và xã hội
 
x
20. Công dân bình đẳng vè trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định của pháp luật
x
 
 
 

Nguồn:Trinh Phan Thị Vân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử đề kt 1 tiết gdcd 12, trắc nghiệm, kì 1, d
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png1.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gqxexq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-09-29 10:24:40
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần tải
100
Lần xem
61
giáo án điện tử đề kt 1 tiết gdcd 12, trắc nghiệm, kì 1, d

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan