ĐỀ KT CHƯƠNG I HÌNH

giáo án TỰ LUẬN
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rbvx0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 9:57:42 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 26/11/2017 Tiết 62: KIỂM TRA HÌNH 8 CHƯƠNG I Hình thức: Tự luận I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức chương I của học sinh các tứ giác đã học trong chương ( Về định nghĩa,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ĐỀ KT CHƯƠNG I HÌNH, Giáo Án Tự Luận , Giáo án điện tử ĐỀ KT CHƯƠNG I HÌNH, doc, 1 trang, 0.02 M, TỰ LUẬN chia sẽ bởi Phương Hồ Ngọc đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KT-CHUoNG-I-HINH.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 26/11/2017
Tiết 62: KIỂM TRA HÌNH 8 CHƯƠNG I
Hình thức: Tự luận
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức chương I của học sinh các tứ giác đã học trong chương ( Về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết ).
2. Kĩ năng: Kiểm tra việc vận dụng các kiến thức đó vào giải các bài tập dạng tính toán, chứng, nhận biết hình và tìm điều kiện của hình..
3. Thái độ: Tự giác, trung thực trong kiểm tra.
4. Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, sáng tạo, tự học, giải quyết vấn đề.
II. Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


1. Tứ giác lồi

Sử dụng định lí về tổng các góc của một một tứ giác để tính góc
Số câu

1 (bài 1a)


1

Số điểm

2,0đ


2,0đ

2. Đường TB của tam giác, của hình thang. Đường trung tuyến

- Sử dụng định lí Pitago, tính chất đường trung tuyến, để tính độ dài.
Hiểu và tính được độ dài đường TB của tam giác, hình thang.Số câu

1 ( bài 1b)
1 ( bài 12)

2

Số điểm

 2đ
 2,5đ

4,5đ

3. Các tứ giác: Hình thang cân, Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
- Nhận biết được 1 tứ giác là HCN
Biết vẽ hình bài toán và ghi GT, KL.
Vận dụng được các kiến thức về các tứ giác để giải các BT đơn giản
Vận dụng được các kiến thức tổng hợp về các tứ giác để giải các BT.


Số câu
1 (bài 3a)
hình vẽ
1 (bài 3b)
1 (bài 3c)
3

Số điểm
 1,5đ
 0,5 đ
 1,0 đ
 0,5 đ
3,5đ

Tổng số câu
1
2
2
1
8

Tổng điểm
1,5đ
4,5,đ
3,5đ
0,5đ
10đ

Tỉ lệ
15%
4,5%
35%
5%


Bài 1: (4 điểm)
a) Cho tứ giác ABCD vuông ở A, biết góc B bằng 400, góc C bằng 700. Tính số đo góc D.
b)Cho ∆ DEF vuông tại D có DE = 3cm, DF = 4cm. Kẻ đường trung tuyến DM. Tính độ dài đoạn thẳng EF và DM.
Bài 2: (2,5điểm) Cho hình thang ABCD ( AB // CD ). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Gọi G là giao điểm của EF và AC. Biết rằng AB = 6cm, CD = 8cm. Tính các độ dài EG và EF
Bài 3: (3,5 điểm)
Cho ∆ ABC vuông tại A. D là trung điểm của BC. Từ D kẻ DM vuông góc với AB tại M, DN vuông góc với AC tại N
Tứ giác AMDN là hình gì? vì sao?
Gọi K là điểm đối xứng với D qua N. Tứ giác ADCK là hình gì? Vì sao?
Để tứ giác ADCK là hình vuông thì tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Hình học 8- Năm học 2017- 2018
BÀI
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Bài 1
(2 điểm)
a) Áp dụng .......

1 điểm
1 điểm

Bài 1
(2 điểm)
Áp dụng định lí Py-ta-go vào ∆DEF ta có:
EF2 = DE2 + DF2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25
Suy ra EF = 5cm
DM là trung tuyến ứng với cạnh huyền EF
Nên DM = EF : 2 = 5 : 2 = 2,5cm

1 điểm
1 điểm

Bài 2
(2 điểm)
Vẽ hình đẹp, viết đúng GT, KL
Do EG là đường trung bình của ADC
Nên 
Do EF là đường trung bình cuả hình thang ABCD
nên 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Bài 3
(3,5 điểm)
Vẽ hình đẹp và ghi đúng GT, KL
a) Xét tứ giác AMDN có

 


  Ngày soạn: 26/11/2017

Tiết 62:                    KIỂM TRA HÌNH 8 CHƯƠNG I

Hình thức: T luận

I. Mục tiêu :    

    1. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức chương I của học sinh các tứ giác đã học trong chương ( Về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết ).

2. Kĩ năng: Kiểm tra việc vận dụng các kiến thức đó vào giải các bài tập dạng tính toán, chứng, nhận biết hình và tìm điều kiện của hình..

3. Thái độ: Tự giác, trung thực trong kiểm tra.

4. Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, sáng tạo, t học, gii quyết vấn đề.

II. Ma trận đề kiểm tra

       Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

1. Tứ giác lồi

 

S dụng định lí về tổng các góc của một một tứ giác để tính góc

 

 

 

Số câu

 

1 (bài 1a)

 

 

1

Số điểm

 

2,0đ

 

 

2,0đ

2. Đường TB của tam giác, của hình thang. Đường trung tuyến

 

- S dụng định lí Pitago, tính chất đường trung tuyến,  để tính độ dài

Hiểu và tính được độ dài đường TB của tam giác, hình thang.  

 

 

Số câu

 

1    ( bài 1b)

1 ( bài 12)

 

2

Số điểm

 

           2đ

         2,5đ

 

4,5đ

3. Các tứ giác: Hình thang cân, Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

- Nhận biết được 1 tứ giác là HCN

 

Biết vẽ hình bài toán và ghi GT, KL.

 

Vận dụng được các kiến thức về các tứ giác để giải các BT đơn giản

Vận dụng được các kiến thức tổng hợp về các tứ giác để giải các BT.

 

Số câu

1 (bài 3a)

hình vẽ

1 (bài 3b)

1          (bài 3c)

3

Số điểm

             1,5đ

            0,5 đ

         1,0 đ

            0,5 đ

3,5đ

Tổng số câu

1

2

2

1

8

Tổng điểm

1,5đ

4,5,đ

3,5đ

0,5đ

10đ

Tỉ lệ

15%

4,5%

35%

5%

 

Bài 1: (4 điểm)

 a) Cho tứ giác ABCD vuông ở A, biết góc B bằng 400, góc C bằng 700. Tính số đo góc D.

 b)Cho ∆ DEF vuông tại D có DE = 3cm, DF = 4cm. Kẻ đường trung tuyến DM. Tính độ dài đoạn thẳng EF và DM.

 

Bài 2: (2,5điểm) Cho hình thang ABCD ( AB // CD ).  Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Gọi G là giao điểm của EF và AC. Biết rằng AB = 6cm, CD = 8cm. Tính các độ dài  EG và EF

Bài 3: (3,5 điểm)

Cho ∆ ABC vuông tại A. D là trung điểm của BC. Từ D kẻ DM vuông góc với AB tại M, DN vuông góc với AC tại N

a)     Tứ giác AMDN là hình gì? vì sao?

1

 


a)     Gọi K là điểm đối xứng với D qua N. Tứ giác ADCK là hình gì? Vì sao?

b)     Để tứ giác ADCK là hình vuông thì tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì?

 

ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I

Môn: Hình học  8- Năm học 2017- 2018

BÀI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Bài 1

(2 điểm)

a) Áp dụng ....... 

 

 

1 điểm

1 điểm

Bài 1

(2 điểm)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào ∆DEF ta có:

EF2 = DE2 + DF2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

Suy ra EF = 5cm

DM là trung tuyến ứng với cạnh huyền EF

Nên DM = EF : 2 = 5 : 2 = 2,5cm

 

1 điểm

1 điểm

Bài 2

(2 điểm)

V hình đẹp, viết đúng GT, KL

Do EG là đường trung bình của  ADC

Nên   

Do EF là đường trung bình cuả hình thang ABCD

nên

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3

(3,5 điểm)

Vẽ hình đẹp và ghi đúng GT, KL

a) Xét tứ giác AMDN có

(gt)

Nên AMDN là hình chữ nhật.

 

b) Xét ABC có

          BD = DC (gt)

          DN // AB ( AMDN là hcn)

Do đó NA = NC

Xét tứ giác ADCK có DN = NK (tính chất đối xứng)

                                   NA = NC (cmt)

    ADCK  là hình bình hành

Mà    AC DK tại N nên ADCK là hình thoi

c) Để  tứ giác ADCK là hình vuông thì tam giác ABC vuông cân tại A

Thật vậy, ta có : ABC vuông cân tại A

Nên AD vừa là trung tuyến vừa là đường cao

=> AD BC hay ADC = 900

Hình thoi ADCK (cmt) cóADC = 900 nên ADCK là hình vuông

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

 

 

0,5 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,5 điểm

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ĐỀ KT CHƯƠNG I HÌNH
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU