Giáo Án Tiếng Anh:Đề Kt T.Anh Lớp 5-Cki

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xl7jwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-01-18 21:54:37
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Van Tien primary schoolName:……………………………… The first term test – grade 5Class: ……………………………… Time: 40’ markTeacher’s remarkQuestion 1: Circle the odd one out ( khoanh vào từ khác loại)1, A.American B.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Van Tien primary school

Name:……………………………… The first term test – grade 5
Class: ……………………………… Time: 40’

markTeacher’s remark


Question 1: Circle the odd one out ( khoanh vào từ khác loại)
1, A.American B. France C.Japan D.China
2, A. Student B.Worker C.Nurse D.Bigger
3, A. Brown B. Blue C. White D.Spring
4.A.Like B. Love C. Draw D. Bike
5,A. Chess B.Badminton C. Volleyball D. Go
Question 2:Circle the words that has the underlined part differntly from others (khoanh vào từ có cách đọc khác)
1. A. Singer B.Badminton C.Skip D.Like
2.A. October B.November C.From D.Old
3.A.Farmer B. Father C.Factory D.Dance
4.A.Windy B.Sky C.Sunny D.Rainy
5.A.Fun B.Number C.Ruler D. Subject
Question 3:choose the best answer (chọ đáp án đúng nhất)
1.There are some pictures………….the wall
A. on B.in C.at D.about
2.She works on the farm. She is a…………..
A. doctor B.musician C.teacher D.farmer
3.How………………..are you?
A.many B.old C.much D.long
4.There are twenty………………….in my class
A. students B.student C.studen D.study
5. Do you want…………………hide-and-seek?
A. to play B. playing C.played D.plays
6.where……..you yesterday?
A.was B.do C.did D.were
7…………….was the festival? –It was great
A. what B.why C.when D.how
8. Were you at the school festival last week?
A. yes, I did B. No, I was C.No, I wasn’t D. yes, I were
9. I want………………a nurse
A. to be B. to C.do D.like
10.What………..your father do?
A.do B.does C.is D.are
Question 4:Reorder the words to make the sentences( sắp xếp lại các từ sau thàng câu hoàn chỉnh)
1.music / did / to /listen / you/ last night/ ?
-
2.wants / Phong / a / footballer / to / be
-
3. is / date / what / the / today /?
-
4.was / Mai / born / September / on / 20th
-
5.reading / I / a / am / from / letter / Peter
-
Question 5: Read the passage and answer the below questions
Her name is Lan. She was born in Hanoi in 1999. There are four people in her family: her father, her mother, her brother and she. She goes to school in the morning. She likes learning English very much. She has three English classes a week. During the English lessons, She speaks English with her friends. She learns hard at home too. She wants to be a teacher of English in the future.
1.What’s her name?
-
2.When was she born?
-
3.How many people are there in her family?
-
4.does she like learning English?
-
5.How many English classes does she have a week?
-
6. Does she want to be an engineer in the future?
-

Keys;
Question 1:
1.A 2. D 3. D 4. D 5.D
Question 2:
1. D 2. C 3.C 4. B 5. C
Question 3:
1.A 2. D 3. B 4. A 5. A 6.D 7. D 8. C 9.A 10.B
Question 4:
1.Did you listen to music last night?
2.phong wants to be a footballer
3.What is the date today?
4. Mai was born on September, 20th
5.I am reading a letter from Peter
Question 5:
1.Her name is Lan
2.she was born in 1999
3.There are four.
4. Yes, she does
5. There are three
6. No, she doesn’t


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đề KT T.Anh lớp 5-CKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngde_kiem_tra_hoc_ki_TA_5.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự