ĐÊ KTĐK+ĐA+MA TRẬN Môn Toán 5 GHKII

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       37      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6tvz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 10:34:18 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
37
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TH THIỆN HƯNG BĐỀ KTĐK GIỮA HKII KHỐI 5MÔN: TOÁN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2017-2018 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ĐÊ KTĐK+ĐA+MA TRẬN Môn Toán 5 GHKII, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử ĐÊ KTĐK+ĐA+MA TRẬN Môn Toán 5 GHKII, docx, 1 trang, 0.05 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tấn Văn Hữu đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KTDK-DA-MA-TRAN-Mon-Toan-5-GHKII.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG TH THIỆN HƯNG B ĐỀ KTĐK GIỮA HKII
KHỐI 5 MÔN: TOÁN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 5
NĂM HỌC 2017-2018
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Số học
Số câu


2


1

1
2
2


Số điểm


1.5


2

1
1.5
3

2. Đại lượng và đo đại lượng
Số câu

11


Số điểm

22

3. Yếu tố hình học
Số câu
3
1


3
1


Số điểm
1.5
2


1.5
2

Tổng
Số câu
3

2


3

1
5
4


Số điểm
1.5

1.5


6

1
3
7


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 5
Năm học: 2017 - 2018
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 4)               
Câu 1. (M2) Biết 75% của một số là 780. Số đó là:
A. 10,4 B. 1040
C. 104 D. 10400.
Câu 2. (M1) Hình lập phương có số mặt là:
A. 4            B. 6                C. 8                 D. 12
Câu 3. (M1) Hình tròn có bán kính là 2,5cm. Diện tích hình tròn đó là:
A. 15,7cm B. 19,625cm C. 7,85cm D. 19,625cm
Câu 4. (M1) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 1m. Thể tích của bể là:
   A.2,3m                B. 4,6 m            C. 1,2m                D.12m
Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ vào ô trống: (M2)               
Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh nam
tham gia các môn thể thao của khối 5. Biết rằng khối 5 có 50
học sinh nam.
Có 20 bạn tham gia môn bóng đá.
Có 16 bạn tham gia môn cầu lông.
Câu 6. (2 điểm) 109 cm... 10,9 dm    5m19dm... 5,0019m    (M3)                ? 2,34 m... 234 dm   12dm 9cm... 12009cm
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) (M3)               
17phút 21giây + 22 phút 15 giây

......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ
......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) 3giờ 12 phút x 3 d) 24 phút 12 giây : 4
......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. (2 điểm) (M3)  Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 9. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất: (M4)               
13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN – MÔN TOÁN LỚP 5
Khoanh vào chữ cái trước mỗi ý đúng của mỗi câu (Từ câu 1 đến câu 4) được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4

Ý đúng
B
B
D
C

Câu 5: 1 điểm .
a. Đ
Câu 6: 2 điểm . Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
109 cm < 10,9 dm 5m19dm > 5,0019m

 


TRƯỜNG TH THIỆN HƯNG B  ĐỀ KTĐK GIỮA HKII

  KHỐI 5   MÔN: TOÁN

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC 2017-2018

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học

Số câu

 

 

2

 

 

1

 

1

2

2

Số điểm

 

 

1.5

 

 

2

 

1

1.5

3

2. Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

3. Yếu tố hình học

Số câu

3

 

 

 

 

1

 

 

3

1

Số điểm

1.5

 

 

 

 

2

 

 

1.5

2

Tổng

Số câu

3

 

2

 

 

3

 

1

5

4

Số điểm

1.5

 

1.5

 

 

6

 

1

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC II - MÔN TOÁN LỚP 5

   Năm học: 2017 - 2018

  (Thời gian làm bài:  45 phút)

 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 4)                  

Câu 1. (M2) Biết 75% của một số là 780. Số đó là:

 A. 10,4     B. 1040   

C. 104     D. 10400.

Câu 2. (M1) Hình lập phương có số mặt là:

         A. 4                      B. 6                                     C. 8                          D. 12

Câu 3. (M1) Hình tròn có bán kính là 2,5cm. Diện tích hình tròn đó là:                  

         A. 15,7cm          B. 19,625cm         C. 7,85cm         D. 19,625cm

Câu 4. (M1) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 1m. Thể tích của bể là:

        A.2,3m                B. 4,6 m             C. 1,2m                D.12m

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi  Đ vào ô trống: (M2)                  

Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh nam

tham gia các môn thể thao của khối 5. Biết rằng khối 5 có 50

học sinh nam.

a)     Có 20 bạn tham gia môn bóng đá

b)    Có 16 bạn tham gia môn cầu lông.

 

Câu 6. (2 điểm)               109 cm... 10,9 dm             5m19dm... 5,0019m                         (M3)                      ?    2,34 m... 234 dm             12dm 9cm... 12009cm

 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) (M3)                  

a)     17phút 21giây + 22 phút 15 giây

             

.........................................................................................................................................................................................................       .........................................................................................................................................................................................................       ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b)    25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ

       .........................................................................................................................................................................................................       .........................................................................................................................................................................................................       ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


c) 3giờ 12 phút x  3                                      d) 24 phút 12 giây : 4

 

.........................................................................................................................................................................................................       .........................................................................................................................................................................................................       ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) (M3)  Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 9. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất: (M4)                  

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN – MÔN TOÁN  LỚP 5

Khoanh vào chữ cái trước mỗi ý đúng của mỗi câu (Từ câu 1 đến câu 4) được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

Ý đúng

B

B

D

C

Câu 5: 1 điểm .

               a. Đ                           

Câu 6: 2 điểm . Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

109 cm < 10,9 dm  5m19dm > 5,0019m

2,34 m > 234 dm                    12dm 9cm= 12009cm

Câu 7: 2 điểm . Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

a) 39 phút 36 giây                           b) 20 ngày 21 giờ

c) 9 giờ 36 phút                               d) 6 phút 3 giây

Câu 8: 2 điểm.                                         Bài giải

Diện tích xung quanh lớp học là:

                 (10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)  0,5điểm

Diện tích trần nhà là:

10 x 6 = 60 (m2)    0,5 điểm

Diện tích cần quát vôi là:

(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2)   0,75điểm

Đáp số: 212,2 m2    0,25 điểm

* Lưu ý:

    - HS làm đúng lời giải, đúng phép toán nhưng sai kết quả cho một nửa số điểm của ý đó.

    - HS làm đúng lời giải, sai phép toán và kết quả: không cho điểm.

    - HS làm cách khác đáp án mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

       Câu 9. (1 điểm).   13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

                                  = 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8   (0,5 điểm)

                                  = 13,25 x (2 + 4 + 8)

                                  = 13,25 x 14

                                  = 185,5      (0,5 điểm)

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ĐÊ KTĐK+ĐA+MA TRẬN Môn Toán 5 GHKII
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

LIÊN QUAN