ĐỀ THI HKI 2017- 2018

Đăng ngày 12/12/2017 4:08:38 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Nhung Trần Thị Ngọc | Lần tải: 11 | Lần xem: 45 | Page: 1 | Kích thước: 3.36 M | Loại file: docx

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM LỚP 3C, 4C, 5C- CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 1


Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Làm quen với máy tính
Số câu
3

1

4Số điểm
1.5

0.5

2.0
20%

2. Học tập cùng máy tính
Số câu
1

1

2Số điểm
0.5

0.5

1.0
10%

3. Làm quen với hệ điều hành Windows
Số câu
1

1


2


4Số điểm
0.5

0.5


6.0


7.0
70%

Tổng
Số câu
5
0
3
0
0
2
0
0
10Số điểm
2.5
-
1.5
-
-
6.0
-
-
10
100%


Tỷ lệ %
25%
0%
15%
0%
0%
60%
0%
0%
100%Tỷ lệ theo mức

Số câu
Điểm
Tỷ lệ

Lí thuyết (10`)
8
4
40%

Thực hành (25`)
3
6
60%
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI LỚP 3C, 4C, 5C - HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 1

Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng


1. Làm quen với máy tính
Số câu
3
1


4


Câu số
A1,A2,A3
A5

2. Học tập cùng máy tính
Số câu
1
1


2


Câu số
A4
A8

3. Làm quen với hệđiều hành Windows
Số câu
1
1
2

4


Câu số
A5
A7
B1,B2Tổng số câu
5
3
2

10PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP :…..

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ……………..
THỜI GIAN : 10 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

LT
TH
GT
GK
PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vàođáp ánđúng nhất.
Câu 1: Trong các bộ phận sau, bộ phận nàođược ví như là bộ não của máy tính? (0,5 điểm)
Màn hình b) Bàn phím c) Chuột d) Thùng điều khiển (CPU)
Câu 2: Chuột máy tính thường có các thành phần nào ? (0,5 điểm)
Bánh lăn, nút trái b) Nút trái, nút phải, bánh lăn
c) Nút phải, bánh lăn d) Nút trái, nút phải
Câu 3: Đểđặt tay đúng cách trên bàn phím hai ngón trỏ sẽđặt trên hai phím nào ? (0,5 điểm)
F và A b) F và S c) F và J d) J và K
Câu 4: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng củawebsite Nhà bác học nhí? (0,5 điểm)
/ b) / c) / d) /
Câu 5: Trong các biểu tượng sau đây, đâu là biểu tượng của thư mục ? (0,5 điểm)
/ b) / c) / d) /

Câu 6: Trong các tư