Đề thi HKI GDCD 10 CB

Đăng ngày 2/28/2009 12:25:14 AM | Thể loại: GDCD | Chia sẽ bởi: Thành Bùi Mai | Lần tải: 7 | Lần xem: 97 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI GDCD 10 CB, GDCD. . nslide giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi HKI GDCD 10 CB .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án Đề thi HKI GDCD 10 CB trong chủ đề GDCD được giới thiệu bởi user Thành Bùi Mai đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề GDCD , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Trường THPT Bắc Sơn Môn thi: GDCD (Khối 10)  Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007 (Thời gian 60’ ko kể thời gian phát đề)   Phần HS ghi Phần đánh phách (CB làm phách ghi)   Họ và tên HS: , tiếp theo là Lớp, cho biết thêm Số báo danh , nói thêm    đề số 1 I, bên cạnh đó phần trắc nghiệm khách quan Hãy lựa chọn một phương án đúng độc nhất ở trong mỗi câu hỏi sau: 1, nói thêm Tâm lí xã hội là hoàn toàn các tâm trạng, lề thói, tình https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-gdcd-10-cb.5os0tq.html

Nội dung

Trường THPT Bắc Sơn
Môn thi: GDCD (Khối 10)

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007
(Thời gian 60’ không kể thời gian phát đề)
Phần HS ghi
Phần đánh phách (CB làm phách ghi)


Họ và tên HS: .................................................... Lớp..............
Số báo danh ................đề số 1

I. phần trắc nghiệm khách quan

Hãy lựa chọn một phương án đúng duy nhất ở trong mỗi câu hỏi sau:
1. Tâm lí xã hội là toàn bộ những tâm trạng, thói quen, tình cảm của con người được hình thành một cách:
A. Chủ quan trong cuộc sống. B. Khách quan trong cuộc sống.
C. Tự phát và chưa được khái quát. D. Tự giác và đã được khái quát thành lí luận.
2. ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội:
A. Sinh ra và quyết định. B. Quy định và chi phối.
C. Sinh ra và nuôi dưỡng. D. Quyết định.
3. Trong quan hệ với tồn tại xã hội, ý thức xã hội có tính:
A. Thụ động. B. Tích cực.
C. Bị động. D. Độc lập tương đối.
4. Những ý thức xã hội tiến bộ, phản ánh đúng đắn các quy luật khách quan sẽ:
A. Tác động trở lại tồn tại xã hội. B. Thúc đẩy tồn tại xã hội phát triển.
C. Quyết định tồn tại xã hội. D. Chi phối sự phát triển tồn tại xã hội.
5. Lực lượng sản xuất là sự thống nhất giữa:
A. TLLĐ và ĐTLĐ. B. TLSX và người lao động.
C. CCLĐ và PTLĐ. D. TLLĐ và người lao động.
6. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Dài và ngắn. B. Đồng hóa và dị hóa.
C. Cao và thấp. D. Tròn và méo.
7. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách:
A. Điều hòa các mặt đối lập. B. Kết hợp các mặt đối lập.
C. Đấu tranh giữa các mặt đối lập. D. Thống nhất giữa các mặt đối lập.
8. Bất kì sự vật hiện tượng nào cũng chứa đựng những:
A. Xung đột. B. Mâu thuẫn.
C. Mặt đối lập. D. Đối đầu.
9. Mặt chất và mặt lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn:
A. Tách rời nhau. B. ở bên cạnh nhau.
C. Thống nhất với nhau. D. Hợp thành một khối.
10. Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là:
A. Điểm đến. B. Điểm nút.
C. Nút. D. Thắt nút.
11. Để tạo ra sự biến đổi về chất, trước hết phải:
A. Tạo ra sự biến đổi về lượng. B. Tích lũy dần dần về