Đề thi HKI Hóa 10 CB

Đăng ngày 2/27/2009 11:37:21 PM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Thành Bùi Mai | Lần tải: 6 | Lần xem: 61 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI Hóa 10 CB, Hóa học. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc giáo án Đề thi HKI Hóa 10 CB .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Đề thi HKI Hóa 10 CB thuộc danh mục Hóa học được giới thiệu bởi user Thành Bùi Mai đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Hóa học , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Trường THPT Bắc Sơn đáp án Môn : hóa học (Khối 10) Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007 (Thời gian 60’)  Đề số 1 Phần Câu Đáp án Thang điểm Ghi chú A, thêm nữa Trắc nghiệm (6,0đ) I 1 B 0,4đ   2 B 0,4đ   3 A 0,4đ   4 A 0,4đ   5 C 0,4đ   6 A 0,4đ   7 C 0,4đ   8 B 0,4đ   9 C 0,4đ  https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-hoa-10-cb.ils0tq.html

Nội dung

Trường THPT Bắc Sơn
đáp án Môn : hóa học (Khối 10)

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007
(Thời gian 60’)Đề số 1

Phần
Câu
Đáp án
Thang điểm
Ghi chú

A. Trắc nghiệm
(6,0đ)
I
1
B
0,4đ
2
B
0,4đ
3
A
0,4đ
4
A
0,4đ
5
C
0,4đ
6
A
0,4đ
7
C
0,4đ
8
B
0,4đ
9
C
0,4đ
10
D
0,4đ
11
C
0,4đ
12
A
0,4đ
13
B
0,4đ
14
B
0,4đ
15
A
0,4đ


B. Tự luận
(4,0đ)

1
FeO+ COFe+ CO
0,25đ

 x2 Fe+3 + 3e ( Fe
x3 C