ĐỀ THI HKI HÓA 10 (CB) giáo án Hóa học 10

  Đánh giá    Viết đánh giá
 283       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
iqf9xq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/12/2012 4:15:52 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
0
Lần tải
283
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Sở Giáo Dục- Đào tạo Bình Định
Trường THPT Trần Cao Vân.

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA KHỐI 11 CB Năm 2011-12
Họ và tên :…………………....................... SBD :………….
Lớp :………………. Mã phách :

………………………………………………………………………………………………
Mã đề :
Hóa 11 CB : 136

Số tờ :…………..
Điểm :……..
Mã phách :

.Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào câu đúng nhất
Câu 1. Khi nhiệt phân hoặc đưa muối AgNO3 ra ngoài ánh sáng sẽ tạo thành các hóa chất sau:
A. Ag2O, NO2 và O2 B .Ag, NO2 và O2 C. Ag và NO2 D. Ag2O và NO2
Câu 2. Một dung dịch có [ H+ ] = 1,5.10-6M. Môi trường của dung dịch này là:
A.axít B. kiềm C. trung tính D. không xác định được
Câu 3. Môi trường kiềm là môi trường trong đó:
A. pH = 7,00 B. pH < 7,00 C pH > 7,00 D. pH =0
Câu 4. Môi trường axit là môi trường trong đó:
A. [ H+ ] < 1,0.10-7 M B. [ H+ ] > 1,0.10-7 M C. [ H+ ] < 1,0.107 M D. [ H+ ] > 1,0.107 M
Câu 5. Trong công nghiệp, amoniac được tổng hợp trong tháp với điều kiện:
A. Nhiệt độ: 450 – 500oC B. Xúc tác: Fe, Al2O3, K2O C.Áp suất từ 200 đến 300 atm D.A, B và C đúng
Câu 6. Cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Hiện tượng nào sau đây là đúng nhất?
A. Khí màu nâu đỏ thoát ra. B. Dung dịch không màu, khí màu nâu đỏ thoát ra.
C.Dung dịch chuyển sang màu xanh, khí màu nâu đỏ thoát ra. D. Dung dịch chuyển sang màu xanh, khí không màu thoát ra.
Câu 7. Dung dịch axit photphoric có thể chứa các ion sau (không kể H+ và OH- của nước)
A. H+, PO43-, H2PO4-. B. H+, PO43- C. H+, PO43-, HPO42-. D .H+, PO43-, HPO42-, H2PO4-.
Câu 8. Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng”, chất này có công thức hoá học là:
A.HCl B. N2 C. NH4Cl D. NH3
Câu 9. Nhiệt phân muối KNO3 thu được các chất sau:
A. KNO2, N2 và O2 B. KNO2 và O2 C. KNO2 và NO2 D. KNO2, N2 và CO2
Câu 10. Khí nitơ (N2) tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Phân tử N2 có liên kết ion. B. Phân tử N2 có liên kết cộng hóa trị không phân cực.
C.Phân tử N2 có liên kết ba. D. Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.
Câu 11:Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. KCl rắn, khan. B. CaCl2 nóng chảy. C. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 12:Theo A–rê–ni–ut, chất nào dưới đây là axit ?
A. Cr(NO3)2. B. HBrO3. C. CdSO4. D. CsOH.
Câu 13:Dung dịch CH3COOH chứa :
A. CH3COO–. B. H+. C. CH3COO– và H+. D. CH3COO–, H+,và CH3COOH
Câu 14:Cặp dung dịch chất nào sau đây khi trộn với nhau thì phản ứng trao đổi ion xảy ra ?
A. Na2CO3 và H2SO4. B. KCl và NaNO3. C. KNO3 và H2SO4 . D. Fe2(SO4)3 và HNO3.
Câu 15 :Những cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dd :
A. KOH và HCl. B. HCl và AgNO3. C. NaCl và NH4NO3. D. NaHCO3 và NaOH.
Câu 16 :Nitơ có các số oxi hóa:
A. +1, +2, +3, +4. B. -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. C. -2, +2, +4, +6. D. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Câu 17 :Công thức cấu tạo của phân tử
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HKI-HoA-10-CB.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)