DE THI HKI HOA 8

Đăng ngày 9/16/2009 10:09:20 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Cường Nguyễn Duy | Lần tải: 10 | Lần xem: 37 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án DE THI HKI HOA 8, Hóa học 8. . nslide.com giới thiệu tới các bạn giáo án DE THI HKI HOA 8 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu DE THI HKI HOA 8 trong chủ đề Hóa học 8 được chia sẽ bởi user Cường Nguyễn Duy tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Hóa học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phòng GD&ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn : HOA Lớp : 8  Người ra đề : HUỲNH THỊ HUỆ Đơn vị : THCS :KIM ĐỒNG_ _ _ _ _ _ _ _ _  A, cho biết thêm MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Số câu Đ  KQ TL KQ TL KQ TL  Chủ đề 1: Oxi- Không khí Câu-Bài C1 C2  2  Điểm 0,5  0,5   1 Chủ đề 2:Hiđro- Nước Câu-Bài C7 Bài1 https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-hoa-8.nqcyuq.html

Nội dung

Phòng GD&ĐT Đại Lộc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn :
HOA
Lớp :
8


Người ra đề :
HUỲNH THỊ HUỆ

Đơn vị :
THCS :KIM ĐỒNG_ _ _ _ _ _ _ _ _A. MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu ĐKQ
TL
KQ
TL
KQ
TL


Chủ đề 1: Oxi- Không khí
Câu-Bài
C1

C22


Điểm
 0,5

 0,5 1

Chủ đề 2:Hiđro- Nước
Câu-Bài
C7
Bài1
2


Điểm
0,5
0,5
1

Chủ đề 3: Các loại PƯHH
Câu-Bài


C8
Bài 1,2

Bài 2,3
 4


Điểm


0,5
1,5

2
4

Chủ đề 4: Dung dịch
Câu-Bài
C6

C

C5

2


Điểm
0,50,5

 1

Chủ đề 5: Thực hành hoá học
Câu-Bài
C3

1


Điểm
0,5

 0,5

Chủ đề 6: Tính toán hoá học
Câu-Bài
C4
Bài3
2


Điểm
0,5
2
 2,5


Số
Câu-Bài11

TỔNG
Điểm
2,5
2,5
5
10B. NỘI DUNG ĐỀ

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( _4 _ _ điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu _ _0,5 _ điểm )1
Câu 1 :
1/ Hoá chất nào sau đây dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ?


A
 Không khí


B
 Nước


C
 Kalipemangnat


D
 Caxicacbonat

Câu 2 :
 Dãy chất nào sau đây thuộc loại oxit bazơ?


A
CO2 , SO2 , CaO


B
 CaO , Na2O , CuO


C
Fe2O3 , CuO , CO2


D
CaO , Fe2O3 , SO2

Câu 3 :
Dung dịch a xit làm quì tím hoá thành :


A
Xanh


B
 Vàng


C
 Tím


D
Đỏ

Câu 4 :
 Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế được 2,24 lít khí oxi ở (đktc) là:


A
 40,8g


B
31,6g


C
25,7g


D
19,6g

Câu 5 :
 Nồng độ mol của 2,5 lít dung dịch có hoà tan 234g NaCl là :


A
 2,6M


B
 2M


C
 1,7M


D
1,6M

Câu 6 :
Dung dung d ịch là hỗn hợp


A
 Chất rắn trong chất lỏng.


B
 Chất khí trong chất lỏng


C
Đồng nhất chất rắn và dung môi.


D
Đồng nhất của dung môi và chất tan.

Câu 7 :
 Hidro là chất khí .


A
 Cháy toả nhiều nhiệt và không có tính khử


B
Nhẹ hơn không khí có tính o xi hoá


C
Nhẹ nhất , có tính khử


D
Nặng hơn không khí,có tính khử

Câu 8 :
 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế :A
 . 4P + 5O2 2P2O5


B
 2 KClO3 t0 2 KCl + 3O2


C
 . Zn + 2HCl ZnCl2 + H2


D
2 Cu + O2 2 CuOPhần 2 : TỰ LUẬN ( _ _6 _ điểm )

Bài 1 :
_ _1,5 _điểm


Nêu tính chất hóa học của hiđro?viết phương trình minh họa