Đề thi HKI Sinh 10 CB

Đăng ngày 2/27/2009 11:45:47 PM | Thể loại: Sinh học | Chia sẽ bởi: Thành Bùi Mai | Lần tải: 1 | Lần xem: 38 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI Sinh 10 CB, Sinh học. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Đề thi HKI Sinh 10 CB .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Đề thi HKI Sinh 10 CB trong chủ đề Sinh học được chia sẽ bởi user Thành Bùi Mai đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Sinh học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Trường THPT Bắc Sơn Môn thi: sinh học (Khối 10)  Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007 (Thời gian 60’ ko kể thời gian phát đề)   Phần HS ghi Phần đánh phách (CB làm phách ghi)   Họ và tên HS: , thêm nữa Lớp, ngoài ra Số báo danh , kế tiếp là    đề số 1 I,còn cho biết thêm Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng duy nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Sinh vật được chia thành các giới nào: https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-sinh-10-cb.jms0tq.html

Nội dung

Trường THPT Bắc Sơn
Môn thi: sinh học (Khối 10)

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007
(Thời gian 60’ không kể thời gian phát đề)
Phần HS ghi
Phần đánh phách (CB làm phách ghi)


Họ và tên HS: .................................................... Lớp..............
Số báo danh ................đề số 1

I. Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Hãy lựa chọn đáp án đúng duy nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Sinh vật được chia thành những giới nào:
A. Vi khuẩn, nấm, động vật, thực vật.
B. Tảo, vi khuẩn, nấm, động vật, thực vật.
C. Khởi sinh, nguyên sinh, nấm, động vật, thực vật.
D. Khởi sinh, tảo, nấm, động vật, thực vật.
Câu 2: Trong các loại liên kết sau, loại liên kết nào tồn tại trong chuỗi polypeptit:
A. Glicôzit. B. Péptit. C. Hóa trị. D. Hiđrô.
Câu 3: Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng:
A. Xenlulôzơ. B. Kitin. C. Péptiđôglican. D. Prôtêin.
Câu 4: Vùng nhân của tế bào nhân sơ thường chỉ chứa:
A. Một phân tử ADN vòng. B. Một phân tử ARN.
C. Một phân tử ADN xoắn kép. D. Cả B và C đều đúng.
Câu 5: Nước được xem là dung môi phổ biến trong tế bào vì:
A. Nước hòa tan được tất cả các chất. B. Nước có tính phân cực.
C. Nước chiếm tỉ lệ lớn trong tế bào. D. Cả A và B đều đúng.
Câu 6: Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, thịt bò, thịt lợn đều được cấu tạo bởi prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Có sự khác nhau đó do:
A. Chúng thuộc các sinh vật khác nhau.
B. Số lượng các axit amin khác nhau.
C. Thành phần các axit amin khác nhau.
D. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin khác nhau.
Câu 7: Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ có bào quan nào:
A. Ty thể. B. Gôngi. C. Ribôxôm. D. Cả A và C đều đúng.
Câu 8: Loại tế bào nào dưới đây có lưới nội chất hạt phát triển nhất?
A. Tế bào bạch cầu. B. Tế bào hồng cầu.
C. Tế bào cơ. D. Tế bào thần kinh.

II. Phần trắc nghiệm tự luận (6,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
Câu 2: (2,0 điểm) Prôtêin có những chức năng gì? Cho ví dụ.
Câu 3: (1,0 điểm) Một học sinh trồng cây, sau một thời gian đã tưới nước giải cho cây để cây mau lớn nhưng cây bị chết. Bằng kiến thức đã học hãy giải thích hiện tượng trên và cho bạn học sinh ấy một lời khuyên để bạn ấy chăm sóc cây tốt hơn.


Trường THPT Bắc Sơn
đáp