Đề thi HKI Toán 10 CB

Đăng ngày 2/27/2009 11:54:26 PM | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Thành Bùi Mai | Lần tải: 2 | Lần xem: 38 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI Toán 10 CB, Toán. . nslide giới thiệu tới các bạn giáo án Đề thi HKI Toán 10 CB .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề thi HKI Toán 10 CB trong thể loại Toán được chia sẽ bởi bạn Thành Bùi Mai đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Toán học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Trường THPT ngọc lặc 3 Môn thi: toán (Khối 10)  Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007 (Thời gian 90’ ko kể thời gian phát đề)   Phần HS ghi Phần đánh phách (CB làm phách ghi)   Họ và tên HS: , ngoài ra Lớp,còn cho biết thêm Số báo danh , bên cạnh đó    đề số 1 A, ngoài ra phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) Câu I: (2, tiếp theo là 0 điểm), ngoài ra Hãy lựa chọn đáp án đúng độc nhất trong những câu sau: 1, bên cạnh đó Giao của hai tập trung (2;6) và (1;4] là: A, https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-toan-10-cb.2ms0tq.html

Nội dung

Trường THPT ngọc lặc 3
Môn thi: toán (Khối 10)

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007
(Thời gian 90’ không kể thời gian phát đề)
Phần HS ghi
Phần đánh phách (CB làm phách ghi)


Họ và tên HS: .................................................... Lớp..............
Số báo danh ................đề số 1

A. phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Câu I: (2.0 điểm). Hãy lựa chọn đáp án đúng duy nhất trong các câu sau:
1. Giao của hai tập hợp (2;6) và (1;4] là:
A. (1;6) B. [4;6) C. (1;5] D. (1;2) E. (2;4].
2. Cho hình bình hành MNPQ. Hệ thức nào sau đây là hệ thức đúng?

A.
B.
C.
D.
Câu 2: (2,0 điểm). Cho năm hàm số:
(1): y = x2 (2): y = x2 + 2x +1 (3): y = x2 - 2x + 3
(4): y = x2 - 2x +1 (5): y = x2 + 2x -1
Mỗi hình vẽ dưới đây là đồ thị của một trong năm hàm số trên. Hãy ghép các chữ số (1), (2), (3chỉ hàm số với các chữ cái A, B, C… dưới các đồ thị sao cho thích hợp:

B. phần trắc nghiệm tự luận (6,0 điểm)
Câu 5: (2 điểm). Giải hệ phương trình
x + 2y + 2z = 6
y + 2z = 3
3y + z = 4

Câu6: (2.5 điểm). Trên mặt phẳng Oxy, cho ba điểm M(-1;2), N(1;3), P(-1;7).
Tìm toạ độ điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành.
Chứng minh rằng hình bình hành MNPQ là hình chữ nhật.
Câu7: (1.5 điểm). Chứng minh rằng nếu x > 0, y > 0, z > 0 thì ta có :
(x2 + 4)(y2 + 4)(z2 + 4) ≥ 64xyz.
Dấu “=” xảy ra khi nào?

Trường THPT ngọc lặc 3
đáp án – thang điểm

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Năm học 2006 - 2007
Môn: Toán - Khối 10


Đề số 1


Câu

Nội dung
Điểm

1

Hãy lựa chọn đáp án đúng duy nhất
2.0


1
E. (2;4]
1.0


2
A.
1.0

2

Ghép hàm số với đồ thị tương ứng
2.0(1).C
0.4(2).D
0.4(3).E
0.4(4).A
0.4(5).B
0.4

3

Giải hệ phương trình
2.0Hệ đã cho tương đương với hệ sau:
x + 2y + 2z = 6
3y + 6z = 9
3y + z = 4
0.5x + 2y + 2z = 6
( 3y + z = 4
5z = 5
0.5x + 2y + 2z = 6
( 3y + 1 = 4
z = 1
0.5 x = 2
( y = 1
z = 1
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất