ĐÊ THI HOÁ 8 HKI

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
entx0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/14/2017 10:42:17 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: HÓA HỌC 8 Nội dung Mức độ nhận thức Cộng    Biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức độ cao    TN TL TN TL TN TL TN TL   1. Đơn chất và hợp chất ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ĐÊ THI HOÁ 8 HKI, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử ĐÊ THI HOÁ 8 HKI, doc, 1 trang, 0.07 M, Giáo án khác chia sẽ bởi H� Lê Trọng đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HOA-8-HKI.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: HÓA HỌC 8
Nội dung
Mức độ nhận thức
Cộng


 Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Đơn chất và hợp chất

Nêu đúng khái niệm: hiện tượng vật lí, hóa học và cho ví dụ
 Tính đúng hóa trị của: nguyên tố, nhóm nguyên tử trong hợp chất
Số câu hỏi

 1

1
2

Số điềm

 2

1
3

2. Phương trình hóa học


Lập đúng PTHH theo một số sơ đồ phản ứng cụ thể
Số câu hỏi1
1

Số điểm 2
2

3. Mol và tính toán hóa học

Tính được thể tích chất khí ở đktc từ khối lượng

 Tính được thành phần phần trăm của lân photpho trong 1 số phân hóa học


Số câu hỏi11
 2

Số điểm21
3

4. Tổng hợp


Lập đúng PTHH theo đề bài đã cho và tính được thể tích chất khí tham gia phản ứng theo PTHH

1


12


2

Tồng số câu
Tổng số điềm, %

1
2 (20%)

 3
5
(50%)


 1
2
(20%)

1
1
(10%)
6
10
(100%)

TỔNG %
20%
50%
20%
10%
100%PHÒNG GD & ĐT TP SẦM SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH Môn: HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2đ): Thế nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? Cho ví dụ?
Câu 2 (2đ): Hãy tính hóa trị của:
a). Si trong SiO2 b). (SO4) trong Al2(SO4)3 (Biết Al có hóa trị (III) )
Câu 3(2đ) : Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:
a). Na + Cl2 - - -> NaCl
b). Fe + O2 - - -> Fe3O4
c). KClO3 - - -> KCl + O2
d). CuSO4 + NaOH - - -> Cu(OH )2+ Na2SO4
Câu 4 (2 đ) : a). Hãy tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam khí C2H4
b). Hãy tính khối lượng của 5,6 lít khí metan - CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn.
(C = 12; H = 1)
Câu 5 (2đ): Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hết 4,8 g magie, biết sản phẩm thu được là magie oxit(MgO). Tính khối lượng magie oxit(MgO) bằng hai cách. (Mg = 24; O = 16 )

................................Hết..................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÂU
NỘI DUNG TRẢ LỜI
ĐIỂM

Câu 1 (2đ)
Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lí. (0,5 đ). Ví dụ: … (0,5 đ)
Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác được gọi là hiện tượng hóa học. (0,5 đ). Ví dụ: … (0,5 đ)


1 đ

1 đ

Câu 2 (1đ):
 SiO2 ( a = II x 2 : 1 = IV
Vậy Si có hóa trị IV
Al2(SO4)3 ( b = III x 2 : 3 = II
Vậy (SO4) có hóa trị II
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

Câu3 (3đ):
 a). 2Na + Cl2  2NaCl
b). 3Fe

 


 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  Môn: HÓA HỌC 8

 

 

Nội dung

Mức độ nhận thức

Cộng

  Biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng ở mức độ cao

TN

TL

TN

TL

 

 

 

 

 

TN

TL

TN

TL

1. Đơn chất và hợp chất

 

Nêu đúng khái niệm: hiện tượng vật lí, hóa học và cho ví dụ                         

Tính đúng  hóa trị  của: nguyên tố, nhóm nguyên tử trong hợp chất

 

 

 

Số câu hỏi

 

  1

 

1

 

 

 

 

2

Số điềm

 

  2

 

1

 

 

 

 

3

2.  Phương trình hóa học

 

 

Lập đúng PTHH theo một số sơ đồ phản ứng cụ thể   

 

 

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

 

2

3. Mol và tính toán hóa học

  

Tính được thể tích chất khí ở đktc từ khối lượng

   

 Tính được thành phần phần trăm của lân photpho trong 1 số phân hóa học

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

1

2

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

1

3

4. Tổng hợp

  

 

Lập đúng PTHH theo đề bài đã cho và tính được thể tích chất khí tham gia phản ứng theo PTHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tồng số câu

Tổng số điềm, %

 

 

1

2  (20%)

 

3

5

(50%)

 

 

1

2

(20%)

 

1

1

(10%)

6

10

(100%)

TỔNG %

20%

50%

20%

10%

100%

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD & ĐT TP SẦM SƠN                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH                       Môn: HÓA HỌC 8       

                                                                              Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1 (2đ):   Thế nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? Cho ví dụ?

      Câu 2 (2đ): Hãy tính hóa trị  của:

                          a). Si trong  SiO2               b). (SO4) trong  Al2(SO4)3  (Biết Al có hóa trị (III) )

      Câu 3(2đ) : Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

                     a). Na + Cl2   - - ->     NaCl                           

                     b). Fe + O2  - - -> Fe3O4                                   

                          c). KClO3          - - -> KCl    +  O2    

                          d). CuSO4 + NaOH    - - ->  Cu(OH )2+ Na2SO4

      Câu 4 (2 đ) : a). Hãy tính  thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam khí C2H4     

                           b). Hãy tính khối lượng của 5,6 lít khí metan -  CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn.

                                                                           (C = 12;  H = 1)

      Câu 5 (2đ): Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hết 4,8 g magie, biết sản phẩm thu được là magie oxit(MgO). Tính khối lượng magie oxit(MgO) bằng hai cách.  (Mg = 24; O = 16 )

 

................................Hết..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                         HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM

Câu 1 (2đ)

Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lí. (0,5 đ). Ví dụ: … (0,5 đ)

Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra  chất khác được gọi là hiện tượng hóa học. (0,5 đ).  Ví dụ: … (0,5 đ)

 

 

1 đ

 

1 đ

 

Câu 2 (1đ):

        SiO2  a  =  II  x  2 :  1  =   IV

                Vậy Si có hóa trị IV

         Al2(SO4)3    b  =  III  x  2  :   3 =   II

                 Vậy (SO4) có hóa trị II

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu3 (3đ):

                     a). 2Na + Cl2     2NaCl                           

                     b). 3Fe + 2O2    Fe3O4                                   

                          c). 2KClO3            2KCl    +  3O2    

                          d). CuSO4 + 2NaOH    Cu(OH )2+ Na2SO4

(Viết đúng mỗi PTHH 0,5 đ, cân bằng sai trừ 0,25 đ)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 4 (2đ)

  a). Ta có: mC2H4   =  11,2 g ; M C2H4  =  28 (g/mol)

        nC2H4   =  11,2 :  28 =  0,4 (mol)

  v C2H4 (đktc) =  22,4 x n =  22,4  x  0,4 =    8,96 (lit) 

 Vậy thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam khí C2H4  là 8,96 lít

    a). Ta có: v CH4  (đktc)   =  5,6 lít

        n CH4 =  5,6 :  22,4 =  0,25 (mol)

          MCH4 =  16 (g/mol)

  m CH4 =  M x n =  16  x  0,25 =    4 (g) 

 Vậy khối lượng  của 5,6 lít  khí CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn

là 4 gam                          

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

 

 

 

0,25 đ

0,25 đ

0,5

Câu 5 (2đ):

Ta có: : mMg   =  4,8 g

      nMg = m : M  =  4,8  :  24  =  0,2 (mol)

PTHH:    2Mg  +  O2        2MgO 

Theo PTHH, ta có: nO2  =  0,2  x  1  :  2  =    0,1 (mol) 

  v O2 (đktc) =  22,4 x n =  22,4  x  0,1 =    2,24 (lit) 

 Vậy thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hết 4,8 g magie là 2,24 lít

 

 

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

 

Phụ chú:

  HS nêu được ½ ý : đạt ½ số  điểm.

  HS có thể làm bài theo cách khác nếu đúng sẽ đạt điểm.

 

 

Môn: HÓA HỌC 8

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ĐÊ THI HOÁ 8 HKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN