ĐỀ THI HSG LÝ 10 9 2016- 2017)

Đăng ngày 4/23/2017 8:33:51 AM | Thể loại: Vật lý 10 | Chia sẽ bởi: thanh nguyễn | Lần tải: 4 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.32 M | Loại file: pdf
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC  
ĐỀ CHÍNH THC  
KTHI CHN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HC 2016-2017  
ĐỀ THI MÔN: VT LÍ 10 - THPT  
Thi gian làm bài: 180 phút, không kthời gian phát đề.  
Câu 1 (2,0 điểm). Mt vt chuyển động trên phương nằm ngang với phương trình vận tc là:  
v = 2(3-t) (m/s) (0 ≤ 푡 ≤ 10 s). Thời điểm ban đầu vt  gc tọa độ. Hãy mô t chuyển động và vẽ  
đồ thtọa độ ca vt theo thi gian.  
Câu 2 (2,5 điểm). Cho cơ hệ như hình v 1. Ba vt A, B, C có  
khối lượng lần lượt là m = m = m = 0,5 kg. Vt A được ni  
1 2 3  
vi vt B (đặt trên mt bàn nm ngang) bng mt si dây vt  
qua ròng rc. Vt C được đặt trên vt B và ni vi tm cố định  
D. Ban đầu vật A được giữ ở độ cao h = 1 m so vi mặt đất. Bỏ  
qua ma sát  ròng rc, các dây không dãn, khối lượng ca dây  
và ròng rọc không đáng kể. Hsma sát các mt tiếp xúc đều  
bng 0,2. Th nh cho vt A chuyn động. Coi B đủ dài để C  
2
Hình v1  
luôn nm trên B trong quá trình chuyn động. Ly g = 10 m/s .  
a. Tìm gia tc ca vt A và lực căng của các dây ni.  
b. K t khi h bắt đầu chuyển động, sau bao lâu vt A chm đất? K t lúc A chạm đất vt B  
đi được một đoạn đường bng bao nhiêu thì dng li?  
Câu 3 (2,0 điểm). Hai thanh OA và OB nghiêng góc 1  2  
B
so vi phương nm ngang. Một thanh đồng cht MN có trng  
lượng P tì lên hai thanh sao cho cba thanh cùng nm trong mt  
mt phng thẳng đứng. Biết hai đầu M, N có thể trượt không  
ma sát trên OA và OB (hình v2). vtrí cân bng thanh MN  
N
A
M
β
O
nghiêng góc  
so vi phương nm ngang. Tìm góc nghiêng  
α
1
α
2
theo 1  2 . Áp dng bng s: 1 =300, 2 =450.  
Hình v2  
Câu 4 (1,5 điểm). Mt thanh nhẹ AB, đầu B có gn mt qucu nhkhối lượng  
m, đầu A được gi bng mt bn l cố định và có th quay trong mt phng  
thẳng đứng (hình v3). Ban đầu thanh nằm theo phương thẳng đứng và da vào  
vật M. Đẩy nhcho hdch chuyn không vn tốc đầu sang phi. Hãy tính tsố  
M/m để m tách khi M khi thanh làm với phương ngang một góc . Bqua mi  
B
0
ma sát. Áp dng vi  = 30 .  
Hình v3  
Câu 5 (2,0 điểm). Mt bình hình trụ kín đặt thẳng đứng được chia làm hai phần ngăn cách nhau bởi  
mt pittông nng cách nhit. Phn trên cha 1 mol và phần dưới cha 2 mol ca cùng mt cht khí. Khi  
nhiệt độ hai phn là T = 300 K thì áp sut khí  phần dưới bng ba ln áp sut khí  phn trên. Giữ  
0
nhiệt độ phần trên không đổi, tìm nhiệt độ ca khí phần dưới để pittông nm ngay chính gia bình.  
-
------Hết-------  
Thí sinh không được sdng tài liu. Cán bcoi thi không gii thích gì thêm.  
Hvà tên thí sinh:…………………….………..…….….; Sbáo danh:…………………….  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

giáo án ĐỀ THI HSG LÝ 10 9 2016- 2017), Vật lý 10. . nslide giới thiệu tới bạn đọc tài liệu ĐỀ THI HSG LÝ 10 9 2016- 2017) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , giáo án ĐỀ THI HSG LÝ 10 9 2016- 2017) thuộc chuyên mục Vật lý 10 được giới thiệu bởi thành viên thanh nguyễn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Vật lý 10 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .pdf, cùng thể loại còn có Giáo án Vật lý Vật lý 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập https://nslide.com/giao-an/de-thi-hsg-ly-10-9-2016-2017.44ot0q.html