Đề thi KS giữa HKI Hóa 10 CB

Đăng ngày 3/1/2009 11:48:14 PM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Thành Bùi Mai | Lần tải: 36 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi KS giữa HKI Hóa 10 CB, Hóa học. . nslide chia sẽ tới đọc giả thư viện Đề thi KS giữa HKI Hóa 10 CB .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi KS giữa HKI Hóa 10 CB trong danh mục Hóa học được chia sẽ bởi user Thành Bùi Mai đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Hóa học , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Trường THPT Bắc Sơn Đề chính thức (Đề số 01) Kỳ thi Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I Năm học 2007 - 2008 Môn Thi: Hóa học - Khối: 10, ngoài ra Thời gian: 60 phút   Họ và tên thí sinh: , nói thêm Lớp: , bên cạnh đó SBD: , bên cạnh đó Phòng thi: , kế tiếp là A, bên cạnh đó Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong những câu sau: I, nói thêm là Phần chung cho cả lớp căn bản và lớp nâng cao Câu 1 : Nguyên tử sắt  https://nslide.com/giao-an/de-thi-ks-giua-hki-hoa-10-cb.60z0tq.html

Nội dung

Trường THPT Bắc Sơn
Đề chính thức
(Đề số 01)

Kỳ thi Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I
Năm học 2007 - 2008
Môn Thi: Hóa học - Khối: 10. Thời gian: 60 phútHọ và tên thí sinh: ................................................... Lớp: ......... SBD: ................. Phòng thi: ........

A. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:
I. Phần chung cho cả lớp cơ bản và lớp nâng cao
Câu 1 :
Nguyên tử sắt  có chứa :

A.
56 electron, 26 Proton, 26 Nơtron
B.
26 electron, 26 Proton, 56 Nơtron

C.
26 electron, 26 Proton, 30 Nơtron
D.
56 electron, 56 Proton, 26 Nơtron

Câu 2 :
Nguyên tử có cấu hình electron  có vị trí

A.
Nhóm II A, chu kì 6
B.
Nhóm I A, chu kì 3

C.
Nhóm I A, chu kì 4
D.
Nhóm III A, chu kì 1

Câu 3 :
Hợp chất khí với Hiđrô của một nguyên tố có dạng RH2. Ôxit cao nhất của R chứa 60% oxi. R là nguyên tố nào sau đây :

A.
Na
B.
P

C.
S
D.
C

Câu 4 :
Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của :

A.
điện tích hạt nhân nguyên tử
B.
Bán kính nguyên tử

C.
Số khối của hạt nhân nguyên tử
D.
Số ô xi hoá

Câu 5 :
Nguyên tử Clo có số electron hoá trị là :

A.
8 e
B.
5 e

C.
3 e
D.
7 e

Câu 6 :
Trong một nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần :

A.
Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
B.
Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần

C.
Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
D.
Tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố không biến đổi

Câu 7 :
Cấu hình electron  là của nguyên tử nào sau đây :

A.
Nguyên tử Cl
B.
Nguyên tử S

C.
Nguyên tử Al
D.
Nguyên tử Na

Câu 8 :
Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính kim loại giảm dần

A.
Na, Mg, Al, K
B.
K, Na, Mg, Al

C.
Al, K, Na, Mg
D.
K, Mg, Al, Na

Câu 9 :
Cacbon thiên nhiên chủ yếu là hỗn hợp của hai đồng vị bền  chiếm 98,89% và  chiến 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của Cacbon là :

A.
12,01
B.
12,02

C.
12,03
D.
12,00

Câu 10 :
M là nguyên tố nhóm I A, Ôxit của nó có công thức hoá học là :

A.
MO
B.
MO2

C.
M2O
D.
M2O3

Câu 11 :
Nguyên tố X có số thứ tự là 26, vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :

A.
Chu kì 3, nhóm VI A
B.
Chu kì 4, nhóm VIII B

C.
Chu kì 4, nhóm VI B
D.
A, B, C đều sai

Câu 12 :
Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt