Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Trường tiểu học Kim Đồng                 Thứ        ngày        tháng      Năm  2010

Họ và tên :                                               ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN

Lớp :  5                                                             Thời gian làm bài : 60 phút

 

 

Điêm

Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo.

 

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D (  là đáp số,kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

  1. Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ?

 

A. Hàng chục                                        B. Hàng phần nghìn

C. Hàng phần mười                              D. Hàng phần trăm

 

  1. Phân số viết dưới dạng số thập phân là :

 

A. 1,6                                              B. 8,5

C. 6,1                                              D. 5,8

 

  1. Khoảng thời gian 7 giờ kém 20 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là :

 

A. 20 phút                                       B. 30 phút

C. 40 phút                                        D. 50 phút

 

  1. Một hình lập phương có cạnh 5 dm. Thể tích của hình đó là:

 

A. 25 dm3                                          B. 52 dm3

C. 125 dm3                                        D. 75 dm3

 

Phần 2 :

  1. Đặt tính rồi tính :

 

a) 5,003 + 3,234 + 5,6 ;                                   b) 64,32 – 33,47 ;

 

……………………..                                      ……………………..

……………………..                                      ……………………..

…………………….                                      ……………………..

…………………….                                      ……………………..

 

        c) 24,7 x 3,4 ;                                                  d) 46,827 : 9  ;

 

      …………………….                                       ……………………

      …………………….                                       …………………….

      …………………….                                       …………………….

      …………………….                                       …………………….

       …………………….                                       …………………….

 

      2. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 15 phút và đến tỉnh B lúc 12 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ và nghỉ dọc đường 20 phút. Tính quãng đường AB.

 

 

 

 

                Tóm tắt                                                                           Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

         3.Hình dưới đây là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

 

                 4cm                                                                            Giải

                                                               ………………………………………….................

                                                               …………………………………………………….

         3cm                                                ……………………………………………………

                                                                ……………………………………………………

                                                               ………………........................................................

                                                               ……………………………………………………

                    5cm                                    ………………………………………………........

                                                          ……………………………………………………

                                                        ……………………………………………………

 

 

 Giáo viên – tổ khối trưởng :Phan Văn Biên 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi toán cuối kì II

Đăng ngày 11/4/2009 10:14:35 PM | Thể loại: Lớp 5 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Đề thi toán cuối kì II, Lớp 5. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Đề thi toán cuối kì II .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi toán cuối kì II trong chuyên mục Lớp 5 được giới thiệu bởi user Biên Phan Văn đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Lớp 5 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Trường tiểu học Kim Đồng Thứ ngày tháng Năm 2010 Họ và tên : ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN Lớp : 5 Thời gian làm bài : 60 phút Điêm Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo, kế tiếp là   Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số,kết quả tính,…), cho biết thêm Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ? A, bên cạnh đó Hàng chục B,

https://nslide.com/giao-an/de-thi-toan-cuoi-ki-ii.me8zuq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lớp 5


Trường tiểu học Kim Đồng Thứ ngày tháng Năm 2010
Họ và tên : ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN
Lớp : 5 Thời gian làm bài : 60 phút


Điêm
Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo.


Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số,kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ?

A. Hàng chục B. Hàng phần nghìn
C. Hàng phần mười D. Hàng phần trăm

Phân số  viết dưới dạng số thập phân là :

A. 1,6 B. 8,5
C. 6,1 D. 5,8

Khoảng thời gian 7 giờ kém 20 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là :

A. 20 phút B. 30 phút
C. 40 phút D. 50 phút

Một hình lập phương có cạnh 5 dm. Thể tích của hình đó là:

A. 25 dm3 B. 52 dm3
C. 125 dm3 D. 75 dm3

Phần 2 :
Đặt tính rồi tính :

a) 5,003 + 3,234 + 5,6 ; b) 64,32 – 33,47 ;

…………………….. ……………………..
…………………….. ……………………..
……………………. ……………………..
……………………. ……………………..

c) 24,7 x 3,4 ; d) 46,827 : 9 ;

……………………. ……………………
……………………. …………………….
……………………. …………………….
……………………. …………………….
……………………. …………………….

2. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 15 phút và đến tỉnh B lúc 12 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ và nghỉ dọc đường 20 phút. Tính quãng đường AB.
Tóm tắt Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

3.Hình dưới đây là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

4cm Giải
………………………………………….................
…………………………………………………….
3cm ……………………………………………………
……………………………………………………
………………........................................................
……………………………………………………
5cm ………………………………………………........
 ……………………………………………………
……………………………………………………


Giáo viên – tổ khối trưởng :Phan Văn Biên


Sponsor Documents