Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Trường tiểu học Kim Đồng                 Thứ        ngày        tháng      Năm  2010

Họ và tên :                                               ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN

Lớp :  5                                                             Thời gian làm bài : 60 phút

 

 

Điêm

Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo.

 

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D (  là đáp số,kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

  1. Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ?

 

A. Hàng chục                                        B. Hàng phần nghìn

C. Hàng phần mười                              D. Hàng phần trăm

 

  1. Phân số viết dưới dạng số thập phân là :

 

A. 1,6                                              B. 8,5

C. 6,1                                              D. 5,8

 

  1. Khoảng thời gian 7 giờ kém 20 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là :

 

A. 20 phút                                       B. 30 phút

C. 40 phút                                        D. 50 phút

 

  1. Một hình lập phương có cạnh 5 dm. Thể tích của hình đó là:

 

A. 25 dm3                                          B. 52 dm3

C. 125 dm3                                        D. 75 dm3

 

Phần 2 :

  1. Đặt tính rồi tính :

 

a) 5,003 + 3,234 + 5,6 ;                                   b) 64,32 – 33,47 ;

 

……………………..                                      ……………………..

……………………..                                      ……………………..

…………………….                                      ……………………..

…………………….                                      ……………………..

 

        c) 24,7 x 3,4 ;                                                  d) 46,827 : 9  ;

 

      …………………….                                       ……………………

      …………………….                                       …………………….

      …………………….                                       …………………….

      …………………….                                       …………………….

       …………………….                                       …………………….

 

      2. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 15 phút và đến tỉnh B lúc 12 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ và nghỉ dọc đường 20 phút. Tính quãng đường AB.

 

 

 

 

                Tóm tắt                                                                           Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

         3.Hình dưới đây là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

 

                 4cm                                                                            Giải

                                                               ………………………………………….................

                                                               …………………………………………………….

         3cm                                                ……………………………………………………

                                                                ……………………………………………………

                                                               ………………........................................................

                                                               ……………………………………………………

                    5cm                                    ………………………………………………........

                                                          ……………………………………………………

                                                        ……………………………………………………

 

 

 Giáo viên – tổ khối trưởng :Phan Văn Biên 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi toán cuối kì II

Đăng ngày 11/4/2009 10:14:35 PM | Thể loại: Lớp 5 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Đề thi toán cuối kì II, Lớp 5. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Đề thi toán cuối kì II .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án Đề thi toán cuối kì II thuộc danh mục Lớp 5 được chia sẽ bởi user Biên Phan Văn đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Lớp 5 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Trường tiểu học Kim Đồng Thứ ngày tháng Năm 2010 Họ và tên : ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN Lớp : 5 Thời gian làm bài : 60 phút Điêm Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo,còn cho biết thêm   Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số,kết quả tính,…), nói thêm là Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ? A, nói thêm Hàng chục B,còn cho biết thêm Hàng phần nghìn C, bên cạnh đó

https://nslide.com/giao-an/de-thi-toan-cuoi-ki-ii.me8zuq.html

Sponsor Documents