Đề thi toán cuối kì II

Đăng ngày 11/4/2009 10:14:35 PM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Biên Phan Văn | Lần tải: 6 | Lần xem: 24 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Trường tiểu học Kim Đồng                 Thứ        ngày        tháng      Năm  2010

Họ và tên :                                               ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN

Lớp :  5                                                             Thời gian làm bài : 60 phút

 

 

Điêm

Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo.

 

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D (  là đáp số,kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

  1. Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ?

 

A. Hàng chục                                        B. Hàng phần nghìn

C. Hàng phần mười                              D. Hàng phần trăm

 

  1. Phân số viết dưới dạng số thập phân là :

 

A. 1,6                                              B. 8,5

C. 6,1                                              D. 5,8

 

  1. Khoảng thời gian 7 giờ kém 20 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là :

 

A. 20 phút                                       B. 30 phút

C. 40 phút                                        D. 50 phút

 

  1. Một hình lập phương có cạnh 5 dm. Thể tích của hình đó là:

 

A. 25 dm3                                          B. 52 dm3

C. 125 dm3                                        D. 75 dm3

 

Phần 2 :

  1. Đặt tính rồi tính :

 

a) 5,003 + 3,234 + 5,6 ;                                   b) 64,32 – 33,47 ;

 

……………………..                                      ……………………..

……………………..                                      ……………………..

…………………….                                      ……………………..

…………………….                                      ……………………..

 

        c) 24,7 x 3,4 ;                                                  d) 46,827 : 9  ;

 

      …………………….                                       ……………………

      …………………….                                       …………………….

      …………………….                                       …………………….

      …………………….                                       …………………….

       …………………….                                       …………………….

 

      2. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 15 phút và đến tỉnh B lúc 12 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ và nghỉ dọc đường 20 phút. Tính quãng đường AB.

 

 

 

 

                Tóm tắt                                                                           Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

         3.Hình dưới đây là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

 

                 4cm                                                                            Giải

                                                               ………………………………………….................

                                                               …………………………………………………….

         3cm                                                ……………………………………………………

                                                                ……………………………………………………

                                                               ………………........................................................

                                                               ……………………………………………………

                    5cm                                    ………………………………………………........

                                                          ……………………………………………………

                                                        ……………………………………………………

 

 

 Giáo viên – tổ khối trưởng :Phan Văn Biên 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi toán cuối kì II, Lớp 5. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn giáo án Đề thi toán cuối kì II .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Đề thi toán cuối kì II trong danh mục Lớp 5 được chia sẽ bởi user Biên Phan Văn tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Lớp 5 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Trường tiểu học Kim Đồng Thứ ngày tháng Năm 2010 Họ và tên : ĐÊ THI CUỐI KÌ I – MÔN : TOÁN Lớp : 5 Thời gian làm bài : 60 phút Điêm Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo, ngoài ra   Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số,kết quả tính,…), tiếp theo là Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Chữ số 5 trong số thập phân 48,513 thuộc hàng nào ? A, kế tiếp là Hàng chục B, nói thêm là Hàng phần nghìn C, kế tiếp https://nslide.com/giao-an/de-thi-toan-cuoi-ki-ii.me8zuq.html