Thứ…… ngày…..tháng…..năm 2020
Hoạt động :LQVT
ĐẾM ĐẾN 6, NHẬN BIẾT CÁC NHÓM CÓ 6 ĐỐI TƯỢNG.
NHẬN BIẾT SỐ 6
I.YÊU CẦU:
- Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 6 . (MT45) biết đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6 và diễn đạt trọn câu thuật ngữ về toán, nhiều hơn, ít hơn, đều bằng nhau.
- Luyện kỷ năng xếp tương ứng 1-1, đếm từ trái sang phải, đếm bằng các cách khác nhau, so sánh và tạo nhóm trong phạm vi 6, phát triển tư duy trực quan hình ảnh có chủ đích cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
*Đồ dùng cô:
- Powerpoint hình ảnh cây xanh có số lượng 5.
- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước hợp lí.
- Các nhóm cây có số lượng 6 xếp thành dãy xung quanh lớp số lượng 6.
*Đồ dùng trẻ:
- Mỗi trẻ 6 cây lá xanh, cây lá vàng cặp các thẻ số từ 1 đến 6.
- Vở bé làm quen với toán, bút chì, bút mực
TIẾN HÀNH:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG TRẺ

*Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết số lượng trong phạm vi 5.
- Hát em yêu cây xanh.
- Cho trẻ xem hình ảnh cây xanh ,kết hợp cho trẻ đếm số lượng cây xanh theo các cách khác nhau.
- Trò chơi: Kết bạn
- Kết các bạn thành các nhóm không lớn hơn 5 bạn.
- Cho trẻ đếm và diễn đạt kết quả.
- Trò chơi: Về đúng nhà (Cô nói cách chơi và luật chơi).
* Hoạt động 2: Tạo nhóm có số lượng 6, đếm đến 6, nhận biết số 6.
- Cho trẻ lấy rổ ra yêu cầu trẻ xếp hết những cây lá xanh thẳng hàng từ trái qua phải, sau đó xếp tiếp 5 cây lá vàng và xếp tương ứng 1-1.
- Cô bao quát và sữa sai cho trẻ.
- Nhóm cây lá xanh và nhóm cây lá vàng nhóm nào nhiều hơn?

- Nhóm nào ít hơn?
- Cả lớp đếm nhóm cây lá xanh sau đó đếm cây lá vàng.
- Muốn nhóm cây lá vàng bằng nhóm cây lá xanh ta phải làm sao?
- Thêm vào bao nhiêu con?
- Cô cho trẻ đếm cả 2 nhóm.
- Nhóm cây lá xanh và nhóm cây lá vàng đã bằng nhau chưa? đều là mấy?
- Vậy các con hãy lấy số tương ứng giơ lên nào? (cô cho trẻ quan sát lẫn nhau)
- Các con ơi! Đây là số 6 cô giải cách cấu tạo và cho cả lớp đọc lại hai lần.
- Các con hãy tìm xung quanh lớp mình có đồ vật gì có số lượng là 6. (cô hướng dẫn trẻ đếm lại và lấy thẻ số kí hiệu cho nhóm này)
- Các con ơi! Có 3 cây lá vàng biến mất, cho trẻ so sánh hai nhóm với nhau và hỏi trẻ.
- Lớp mình đếm xem còn mấy cây lá vàng?
- 3 cây lá vàng ta thêm bao nhiêu để có số lượng là 6 ?
- Vậy các con đặt số mấy vào nhóm này?
- Cứ như vậy cô cho trẻ lần lượt cất đi, mỗi lần cất cô cho trẻ đếm lại và đặt số tương ứng.
* Hoạt động 3: Luyện tập.
-Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- 3 tổ thi đua nhau lên dán các loại cây vào đúng nơi quy định theo số lượng cô yêu cầu.
- Cho trẻ chơi vài lần.
- Trò chơi: Chọn số theo hiệu lệnh của cô
- Cô nói cách chơi và luật chơi.
- Xong cô cho trẻ vào bàn để làm vào vở toán.
- Cô tô mẫu số 6 kết hợp phân tích cách tô.
* Trẻ tô:
- Trong khi trẻ thực hiện cô đi bao quát trẻ thực hiện.
- Động viên những trẻ làm chưa được.
- Khen những trẻ làm đẹp.
* Nhận xét sản phẩm.Trẻ hát cùng cô
Trẻ đếm

Trẻ chơi


Trẻ đếm
Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi


Trẻ xếp theo cô

Nhóm cây lá xanh nhiều hơn nhóm cây lá vàng.
Cây lá vàng.
Trẻ đếm

thêm vào

Thêm vào 1.
Trẻ đếm
Bằng nhau. đều là 6

Số 6

Trẻ đọc

Trẻ tìm


Không bằng nhau
Trẻ đếm
Thêm 3
Số 6
Trẻ thực hành


Trẻ lắng nghe


Trẻ chơi
Trẻ lắng nghe
Trẻ tô


ĐÁNH GIÁ
Tình trạng sức khỏe của trẻ
nguon VI OLET