Ngày soạn:12/10/2020
Tiết PPCT: 11 ĐHĐN- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN
A-MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều- đứng lại; đi đều vòng phải (trái);
- Bài TD: Ôn:vươn thở, tay, ngực, Chân , Bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Chạy bền: chạy trên sân trường.
2. Kỹ năng
- Biết cách tập hợp hàng ngang, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.
- Thực hiện được 9 động tác Bài TD.
- Biết thực hiện động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
3. Thái độ
Tập luyện nghiêm túc, biết vận dụng ở trong và ngoài nhà trường.
4. Năng lực cần phát triển
Ý thức tổ chức kỹ luật, hình thành tư thế cơ bản và phát triển sức bền.
B-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Địa điểm : sân thể dục trường
2- Phương tiện: giáo án, còi.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
- Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
- Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong.
8phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
∆(GV)

(((((((((
((((((((
((((((((
((((((((
Từ ĐH tập trung lớp giãn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ ∆


((((((((
((((((((
((((((((
((((((((


II-PHẦN CƠ BẢN
1-ĐHĐN
+ Ôn lại một số kĩ năng đã học.
- đi đều vòng phải, vòng trái.
- khẩu lệnh “ Vòng bên phải .. bước
- khẩu lệnh “ Vòng bên trái .. bước.


2- Bài TD- Tập luyện nâng cao bài thể dục
động tác vươn thở
động tác tay
động tác ngực
động tác chân
động tác bụng
động tác vặn mình
động tác phối hợp
động tác nhảy
động tác điều hòa

3- Chạy bền:
Nam chạy 3vòng sân
Nữ chạy 2 vòng sân32phút
14’12’6’
Giáo viên nhắc lại và thực hiện mẫu 1 số kiến thức. sau đó chia nhóm ra tập luyện.
Nhóm 1
((((((((

Nhóm 2
((((((((

Nhóm 3
((((((((

Nhóm 4
((((((((
Mỗi nhóm cử ra 1 người để chỉ huy. Giáo viên quan sát, sửa sai nếu có
Lớp trưởng điều khiển lớp ôn những động tác đã học . Chia nhóm tập luyên theo đội hình như trên
Gv quan sát sữa sai nếu có.
Giáo viên chia thành nhiều đợt chạy nam, nữ riêng.

(
(
(III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà
5 phút
ĐHTL
(
(((((((((((
(((((((((((
((((((((((((((((((((((
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE.


Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 12/10/2020
Tiết PPCT: 12 ĐHĐN- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN.
A-MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều- đứng lại; đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD: Ôn:vươn thở, tay, ngực, Chân , Bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Chạy bền: chạy trên sân trường.
2. Kỹ năng
- Biết cách tập hợp hàng ngang, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.
- Thực hiện được 9 động tác Bài TD.
- Biết thực hiện động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
3. Thái độ
Tập luyện nghiêm túc, biết vận dụng ở trong và ngoài nhà trường.
4. Năng lực cần phát triển
Ý thức tổ chức kỹ luật, hình thành tư thế cơ bản và phát triển sức bền.
B-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Địa điểm
nguon VI OLET