Đièu chế

giáo án Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 628       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
cd9stq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/12/2008 6:13:19 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
628
File đã kiểm duyệt an toàn

MộT Số BàI TậP Về Điều chế các chất vô cơ Câu 1: a) Nêu một số phương pháp điều chế clo. phương pháp nào được dùng trong công nghiệp? vì sao? b) Người ta có thể điều chế iot n,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đièu chế, Giáo Án Hóa Học , Giáo án điện tử Đièu chế, doc, 1 trang, 0.05 M, Hóa học chia sẽ bởi Hải Nguyễn Trọng đã có 628 download

 
LINK DOWNLOAD

Dieu-che.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MộT Số BàI TậP Về Điều chế các chất vô cơ
Câu 1: a) Nêu một số phương pháp điều chế clo. phương pháp nào được dùng trong công nghiệp? vì sao?
) Người ta có thể điều chế iot nguyên tố (I2) bằng cách oxihóa I- có trong nước khoáng, nước biển nhờ clo hoặc natri hipoclorit, natri nitrit, ozon. Viết các ptpư xảy ra.
c) Trình bày “phương pháp sunfat” và “phương pháp tổng hợp” để điều chế hiđro clorua. phương pháp nào được dùng trong công nghiệp.
d) Viết phương trình phản ứng điều chế nước javen, clorua vôi, kali clorat và ứng dụng của các hợp chất này.
Câu 2: a) Hãy viết phương trình phản ứng điều chế hiđro sunfua. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế hiđro sunfua bằng cách nào?
) Từ Fe, HCl, S, hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua.
c) Trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Câu 3: a) Trình bày phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
) Trình bày phương pháp điều chế: P, H3PO4, urê, supephotphat đơn và supephotphat kép.
c) Trình bày phương pháp solvay (phương pháp amoniac) điều chế sođa trong công nghiệp.
Câu 4: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là gì? Nêu các phương pháp thường dùng để điều chế kim loại. Lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 5: Từ nguyên liệu chính là muối ăn, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác. Viết các phương trình phản ứng điều chế các chất sau:
a) Na2CO3. b) NH4NO3. c) NH4HCO3
Câu 6: Từ Na2SO3, NH4HCO3, Al, MnO2 và các dung dịch Ba(OH)2, HBr, có thể điều chế được những khí gì? Cho các khí đó lần lượt tác dụng với các dung dịch NaOH và HI. Viết phương trình phản ứng xảy ra (biết Br2 thoát ra ở dạng khí).
Câu 7: Người ta sản xuất supephotphat kép từ quặng firit (FeS2) và quặng apatit có thành phần chính là Ca3(PO4)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 8: Trên nguyên tắc, làm thế nào điều chế được:
a) H2 từ CH4 b) Na từ Na2CO3, CaCO3, H2O
c) Al từ AlCl3 , NaCl d) N2 từ NH4Cl, NaOH, O2
e) O2 từ KMnO4 f) Cl2 từ dung dịch HCl
Câu 9: Từ các chất và dung dịch: Ba(NO3)2, CH3COOH, NaOH, CaCO3 hãy điều chế NaNO3, NaHCO3, Ba(CH3COO)2.
Câu 10: a) Chỉ có nước, muối ăn, sắt kim loại làm thế nào để điều chế được sắt (III) hiđroxit. Viết các phản ứng và cho biết điều kiện của phản ứng.
) Viết 3 phương trình điều chế FeSO4 tinh khiết từ chất đầu là sắt.
Câu 11: a) Từ nguyên liệu chính là FeS2, quặng boxit (Al2O3 có lẫn sắt Fe2O3 và các tạp chất trơ khác), không khí, than đá và các hoá chất phụ khác. Hãy trình bày phương pháp điều chế Fe và muối nhôm sunfat.
) Từ phèn nhôm kali, bằng những phản ứng nào thu được Al(OH)3 và KOH.
c) Từ dung dịch hỗn hợp M (Al2(SO4)3, CuSO4, NiSO4); Viết phương trình phản ứng quá trình biến đổi tạo thành: Al2O3, Cu(CH3COO)2, Ni(NO3)2.
Câu 12: a) Từ các chất MnO2, NaCl, H2SO4, Fe, Cu, H2O, hãy đề nghị cách điều chế các chất: FeCl2; FeCl3 và CuSO4
) Nêu 2 phương pháp điều chế hai muối đồng riêng biệt tan được trong nước từ hợp kim Cu-Ag. Viết phản ứng minh hoạ.
c) Từ hỗn hợp chứa CuO, CaCO3, Fe2O3; cùng với dung dịch HCl và Fe, nhiệt và dụng cụ phòng thí nghiệm, hãy trình bày phương pháp điều chế Cu nguyên chất.
d) Từ các chất sau: H2O, FeS2, NaOH và các chất xúc tác cần thiết, viết các phương trình phản ứng điều chế FeSO4.
e) Hỗn hợp gồm: FeCO3, FeS2, CuS, (NH4)2S. Dùng thêm nước, dung dịch NaOH, chất xúc tác hãy viết các phản ứng để điều chế các dung dịch FeSO4, Cu(NO3)2, Na2CO3.
Câu 13: a) Có hỗn hợp M chứa MgCO3, K2CO3, BaCO3. Viết quá trình chuyển hoá nó thành 3 kim loại riêng biệt.
) Từ sắt firit, vôi sống, nước, viết các phản ứng để điều chế FeSO4, Fe3O4.
c) Viết phương trình phản ứng điều chế amoni nitrat từ N2 và nước.
Câu 14: a) Từ nguyên liệu chính là muối ăn và sắt firit, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế muối natri sunfat, sắt (III) hiđroxit, sắt (III) clorua.
) Trình bày phương pháp điều chế các kim loại riêng biệt từ hỗn hợp CuS, FeS2, Al2O3 , MgCO3.
c) Từ NaCl, CaCO3, H2O viết các phản ứng điều chế 9 hợp chất vô cơ chứa 1 trong các nguyên tố Ca, Na, Cl hoặc Ca và Cl; Na và Cl.
d) Điều chế các dung dịch muối riêng biệt từ hỗn hợp các chất sau: NaCl, MgCl2 , AlCl3, NH4Cl.
Câu 15: a) Hãy kể tên và công thức của các loại quặng sắt quan trọng trong tự nhiên.
) Từ một loại quạng sắt bất kỳ ở trên là nguyên liệu chính, viết các phương trình phản ứng điều chế Fe(OH)2 và Fe(OH)3.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHQG TPHCM năm 1999/2000)
Câu 16: Từ FeS2, vôi sống, nước và các thiết bị thí nghiệm, chất xúc tác cần thiết viết phương trình phản ứng điều chế FeSO4.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Luật Hà Nội năm 1999/2000)
Câu 17: Trình bày phương pháp điều chế muối từ axit. Lấy các axit HCl, HNO3 để viết các phương trình phản ứng minh hoạ.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Mỏ địa chất năm 1999/2000)
Câu 18: Viết 6 phương trình phản ứng trực tiếp điều chế CaCl2 từ Canxi và các hợp chất của canxi.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thương mại năm 1999/2000)
Câu 19: a) Hãy cho 2 phương pháp điều chế Na từ 2 hợp chất khác nhau của natri.
) Tìm 4 phương pháp khác nhau để điều chế NaOH và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thuỷ sản Nha Trang năm 1999/2000)
Câu 20: Trong phòng thí nghiệm oxi được điều chế bằng cách nhiệt phân kaliclorat hoặc kalipemanganat.
a) Viết các phương trình phản ứng điều chế O2 theo hai cách đã nêu. Cho biết 2 phản ứng đó thuộc loại gì (trao đổi, oxi hoá - khử).
) Từ 1 gam mỗi chất ban đầu, phản ứng nào sẽ cho nhiều oxi hơn? (Nếu hiệu suất như nhau).
(Trích ĐTTS vào Học viện Công nghệ BCVT năm 1999/2000)
Câu 21: Từ muối ăn, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác hãy trình bày các phương trình phản ứng để điều chế những hợp chất sau đây: Na2CO3, NH4NO3, NH4HCO3.
(Trích ĐTTS vào Trường Cao đẳng KS năm 1999/2000)
Câu 22: Chỉ từ quặng firit, không khí và nước. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế FeSO4, Fe2(SO4)3. (Có đủ chất xúc tác và phương tiện cần thiết).
(Trích ĐTTS vào Trường CĐSP Hà Nội năm 1999/2000)
Câu 23: a) Tìm 3 phương pháp khác nhau điều chế CaCO3. Viết phương trình phản ứng.
) Chỉ từ FeS2 , không khí, NaCl, H2O, các chất xúc tác, viết các phản điều chế 4 axit và 3 hiđroxit.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHDL Phương Đông năm 1999/2000)
Câu 24: Cho các hoá chất: Cu, HCl, KOH, Hg(NO3)2, H2O. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế CuCl2 (tinh khiết).
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH KTQD năm 2000/2001)
Câu 25: a) Từ hỗn hợp gồm KCl, AlCl3, CuCl2 (với các chất cần thiết khác và điều kiện thích hợp) viết phương trình phản ứng điều chế 3 kim loại K, Cu, Al riêng biệt.
) Từ NaCl, FeS2, H2O, không khí với các điều kiện cần thiết viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: Na2SO3, FeCl2, Fe2(SO4)3, NH4NO3.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thương mại năm 2000/2001)
Câu 26: a) Viết các phương trình phản ứng và trình bày cách điều chế kali từ quặng sinvinit (gồm chủ yếu là NaCl, KCl) và điều chế các kim loại chứa trong quặng đolomit.
) Trình bày nguyên tắc điện phân dung dịch muối để được dung dịch axit, dung dịch bazơ. Cho ví dụ.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHSP TPHCM năm 2000/2001)
Câu 27: a) Một hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 , chỉ dùng thêm dung dịch HCl và bột Al nêu 3 cách điều chế Cu kim loại.
) Từ đá vôi, muối ăn, nước và các điều kiện cần thiết tuỳ ý chọn. Hãy nêu phương pháp điều chế các chất sau: Na, NaOH, HCl, CaCl2, Na2CO3, NaHCO3 và clorua vôi.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHSP Vinh năm 2000/2001)
Câu 28: Nguyên tắc chung điều chế Na, Cl2. Lấy ví dụ minh hoạ.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2000/2001)
Câu 29: Chỉ từ nguyên liệu ban đầu là: FeS2, C, O2 , H2O và xúc tác V2O5. Viết phương trình phản ứng điều chế các muối sunfat sắt và sắt kim loại.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Y Hải Phòng năm 2000/2001)
Câu30: a) Chỉ từ nguyên liệu ban đầu là Nhôm, Sắt (III) oxit, dung dịch KCl và các điều kiện cần thiết có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế: Al(OH)3, KAlO2, FeCl2, FeCl3.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thuỷ lợi năm 2000/2001)
Câu 31: Nêu nguyên tắc chung điều chế kim loại và viết các phương trình phản ứng xảy ra khi điều chế các kim loại Na, Al, Fe từ các chất: Na2CO3, Al(NO3)3, FeS2.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Kiến trúc năm 2000/2001)
Câu 32: Từ muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện cần thiết hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Ca(OH)2, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, nước javen, clorua vôi, HCl, Na, Ca.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Huế năm 2000/2001)
Câu 33: Điều chế Hg từ HgCl2 bằng 2 phương pháp và ngược lại điều chế HgCl2 từ Hg bằng 2 phương pháp.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thuỷ sản Nha Trang năm 2000/2001)
Câu 34: Trình bày qui trình sản xuất sôđa theo phương pháp amoniac trong công nghiệp (Giải thích và viết phương trình phản ứng)
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH An ninh năm 2000/2001)

 


MéT Sè BµI TËP VÒ §iÒu chÕ c¸c chÊt v« c¬

 

C©u 1: a) Nªu mét sè ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ clo. ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp? v× sao?

b) Ng­êi ta cã thÓ ®iÒu chÕ iot nguyªn tè (I2) b»ng c¸ch oxihãa I- cã trong n­íc kho¸ng, n­íc biÓn nhê clo hoÆc natri hipoclorit, natri nitrit, ozon. ViÕt c¸c ptp­ x¶y ra.

c) Tr×nh bµy “ph­¬ng ph¸p  sunfat” vµ “ph­¬ng ph¸p tæng hîp” ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro clorua. ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp.

d) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ n­íc javen, clorua v«i, kali clorat vµ øng dông cña c¸c hîp chÊt nµy.

C©u 2: a) H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ hi®ro sunfua. Trong phßng thÝ nghiÖm ng­êi ta ®iÒu chÕ hi®ro sunfua b»ng c¸ch nµo?

b) Tõ Fe, HCl, S, h·y tr×nh bµy hai ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hi®ro sunfua.

c) Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng nghiÖp.

C©u 3: a) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ N2, NH3, HNO3 trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng nghiÖp.

b) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ: P, H3PO4, urª, supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp.

c) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p solvay (ph­¬ng ph¸p amoniac) ®iÒu chÕ so®a trong c«ng nghiÖp.

C©u 4: Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ g×? Nªu c¸c ph­¬ng ph¸p th­êng dïng ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i. LÊy vÝ dô minh ho¹.

C©u 5: Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc, kh«ng khÝ, chÊt xóc t¸c. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau:

a) Na2CO3.  b) NH4NO3.  c) NH4HCO3

C©u 6: Tõ Na2SO3, NH4HCO3, Al, MnO2 vµ c¸c dung dÞch Ba(OH)2, HBr, cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc nh÷ng khÝ g×? Cho c¸c khÝ ®ã lÇn l­ît t¸c dông víi c¸c dung dÞch NaOH vµ HI. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (biÕt Br2 tho¸t ra ë d¹ng khÝ).

C©u 7: Ng­êi ta s¶n xuÊt supephotphat kÐp tõ quÆng firit (FeS2) vµ quÆng apatit cã thµnh phÇn chÝnh lµ Ca3(PO4)2. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.

C©u 8: Trªn nguyªn t¾c, lµm thÕ nµo ®iÒu chÕ ®­îc:

a) H2 tõ CH4    b) Na tõ Na2CO3, CaCO3, H2O

c) Al tõ AlCl3 , NaCl   d) N2 tõ NH4Cl, NaOH, O2 

e) O2 tõ KMnO4    f) Cl2 tõ dung dÞch HCl

C©u 9: Tõ c¸c chÊt vµ dung dÞch: Ba(NO3)2, CH3COOH, NaOH, CaCO3 h·y ®iÒu chÕ NaNO3, NaHCO3, Ba(CH3COO)2.

C©u 10: a) ChØ cã n­íc, muèi ¨n, s¾t kim lo¹i lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc s¾t (III) hi®roxit. ViÕt c¸c ph¶n øng vµ cho biÕt ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng.

b) ViÕt 3 ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ FeSO4 tinh khiÕt tõ chÊt ®Çu lµ s¾t.

C©u 11: a) Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ FeS2, quÆng boxit (Al2O3 cã lÉn s¾t Fe2O3 vµ c¸c t¹p chÊt tr¬ kh¸c), kh«ng khÝ, than ®¸ vµ c¸c ho¸ chÊt phô kh¸c. H·y tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Fe vµ muèi nh«m sunfat.

b) Tõ phÌn nh«m kali, b»ng nh÷ng ph¶n øng nµo thu ®­îc Al(OH)3 vµ KOH.

c) Tõ dung dÞch hçn hîp M (Al2(SO4)3, CuSO4, NiSO4); ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng qu¸ tr×nh biÕn ®æi t¹o thµnh: Al2O3, Cu(CH3COO)2, Ni(NO3)2.

C©u 12: a) Tõ c¸c chÊt MnO2, NaCl, H2SO4, Fe, Cu, H2O, h·y ®Ò nghÞ c¸ch ®iÒu chÕ c¸c chÊt:                             FeCl2;  FeCl3 vµ CuSO4

b) Nªu 2 ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hai muèi ®ång riªng biÖt tan ®­îc trong n­íc tõ hîp kim Cu-Ag. ViÕt ph¶n øng minh ho¹.

c) Tõ hçn hîp chøa CuO, CaCO3, Fe2O3; cïng víi dung dÞch HCl vµ Fe, nhiÖt vµ dông cô phßng thÝ nghiÖm, h·y tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Cu nguyªn chÊt.

d) Tõ c¸c chÊt sau: H2O, FeS2, NaOH vµ c¸c chÊt xóc t¸c cÇn thiÕt, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4.

1

 


e) Hçn hîp gåm: FeCO3, FeS2, CuS, (NH4)2S. Dïng thªm n­íc, dung dÞch NaOH, chÊt xóc t¸c h·y viÕt c¸c ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ c¸c dung dÞch FeSO4, Cu(NO3)2, Na2CO3.

C©u 13: a) Cã hçn hîp M chøa MgCO3, K2CO3, BaCO3. ViÕt qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nã thµnh 3 kim lo¹i riªng biÖt.

b) Tõ s¾t firit, v«i sèng, n­íc, viÕt c¸c ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ FeSO4, Fe3O4.

c) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ amoni nitrat tõ N2 vµ n­íc.

C©u 14: a) Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ muèi ¨n vµ s¾t firit, h·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ muèi natri sunfat, s¾t (III) hi®roxit, s¾t (III) clorua.

b) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i riªng biÖt tõ hçn hîp CuS, FeS2, Al2O3 , MgCO3.

c) Tõ NaCl, CaCO3, H2O viÕt c¸c ph¶n øng ®iÒu chÕ 9 hîp chÊt v« c¬ chøa 1 trong c¸c nguyªn tè Ca, Na, Cl hoÆc Ca vµ Cl; Na vµ Cl.

d) §iÒu chÕ c¸c dung dÞch muèi riªng biÖt tõ hçn hîp c¸c chÊt sau: NaCl, MgCl2 , AlCl3, NH4Cl.

C©u 15: a) H·y kÓ tªn vµ c«ng thøc cña c¸c lo¹i quÆng s¾t quan träng trong tù nhiªn.

b) Tõ mét lo¹i qu¹ng s¾t bÊt kú ë trªn lµ nguyªn liÖu chÝnh, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Fe(OH)2 vµ  Fe(OH)3.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HQG TPHCM n¨m 1999/2000)

C©u 16: Tõ FeS2, v«i sèng, n­íc vµ c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, chÊt xóc t¸c cÇn thiÕt viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H LuËt Hµ Néi n¨m 1999/2000)

C©u 17: Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ muèi tõ axit. LÊy c¸c axit HCl, HNO3 ®Ó viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Má ®Þa chÊt n¨m 1999/2000)

C©u 18: ViÕt 6 ph­¬ng tr×nh ph¶n øng trùc tiÕp ®iÒu chÕ CaCl2 tõ Canxi vµ c¸c hîp chÊt cña canxi.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Th­¬ng m¹i n¨m 1999/2000)

C©u 19: a) H·y cho 2 ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Na tõ 2 hîp chÊt kh¸c nhau cña natri.

b) T×m 4 ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chÕ NaOH vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ ®ã.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Thuû s¶n Nha Trang n¨m 1999/2000)

C©u 20: Trong phßng thÝ nghiÖm oxi ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nhiÖt ph©n kaliclorat hoÆc kalipemanganat.

a) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ O2 theo hai c¸ch ®· nªu. Cho biÕt 2 ph¶n øng ®ã thuéc lo¹i g× (trao ®æi, oxi ho¸ - khö).

b) Tõ 1 gam mçi chÊt ban ®Çu, ph¶n øng nµo sÏ cho nhiÒu oxi h¬n? (NÕu hiÖu suÊt nh­ nhau).

(TrÝch §TTS vµo Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT n¨m 1999/2000)

C©u 21: Tõ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc, kh«ng khÝ, chÊt xóc t¸c h·y tr×nh bµy c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ nh÷ng hîp chÊt sau ®©y: Na2CO3, NH4NO3, NH4HCO3.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng Cao ®¼ng KS n¨m 1999/2000)

C©u 22: ChØ tõ quÆng firit, kh«ng khÝ vµ n­íc. H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4, Fe2(SO4)3. (Cã ®ñ chÊt xóc t¸c vµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt).

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng C§SP Hµ Néi n¨m 1999/2000)

C©u 23: a) T×m 3 ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®iÒu chÕ CaCO3. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

b) ChØ tõ FeS2 , kh«ng khÝ, NaCl, H2O, c¸c chÊt xóc t¸c, viÕt c¸c ph¶n ®iÒu chÕ 4 axit vµ 3 hi®roxit.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HDL Ph­¬ng §«ng n¨m 1999/2000)

C©u 24: Cho c¸c ho¸ chÊt: Cu, HCl, KOH, Hg(NO3)2, H2O. H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ CuCl2 (tinh khiÕt).

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H KTQD n¨m 2000/2001)

C©u 25: a) Tõ hçn hîp gåm KCl, AlCl3, CuCl2 (víi c¸c chÊt cÇn thiÕt kh¸c vµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp) viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ 3 kim lo¹i K, Cu, Al riªng biÖt.

b) Tõ NaCl, FeS2, H2O, kh«ng khÝ víi c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau: Na2SO3, FeCl2, Fe2(SO4)3, NH4NO3.

1

 


(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Th­¬ng m¹i n¨m 2000/2001)

C©u 26: a) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tr×nh bµy c¸ch ®iÒu chÕ kali tõ quÆng sinvinit (gåm chñ yÕu lµ NaCl, KCl) vµ ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i chøa trong quÆng ®olomit.

b) Tr×nh bµy nguyªn t¾c ®iÖn ph©n dung dÞch muèi ®Ó ®­îc dung dÞch axit, dung dÞch baz¬. Cho vÝ dô.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HSP TPHCM n¨m 2000/2001)

C©u 27: a) Mét hçn hîp gåm CuO, Fe2O3 , chØ dïng thªm dung dÞch HCl vµ bét Al nªu 3 c¸ch ®iÒu chÕ Cu kim lo¹i.

b) Tõ ®¸ v«i, muèi ¨n, n­íc vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt tuú ý chän. H·y nªu ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau: Na, NaOH, HCl, CaCl2, Na2CO3, NaHCO3 vµ clorua v«i.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HSP Vinh n¨m 2000/2001)

C©u 28: Nguyªn t¾c chung ®iÒu chÕ Na, Cl2. LÊy vÝ dô minh ho¹.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H D­îc Hµ Néi n¨m 2000/2001)

C©u 29: ChØ tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ: FeS2, C, O2 , H2O vµ xóc t¸c V2O5. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c muèi sunfat s¾t vµ s¾t kim lo¹i.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Y H¶i Phßng n¨m 2000/2001)

C©u30: a) ChØ tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ Nh«m, S¾t (III) oxit, dung dÞch KCl vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cã ®ñ. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ: Al(OH)3, KAlO2, FeCl2, FeCl3.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Thuû lîi n¨m 2000/2001)

C©u 31: Nªu nguyªn t¾c chung ®iÒu chÕ kim lo¹i vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i Na, Al, Fe tõ c¸c chÊt: Na2CO3, Al(NO3)3, FeS2.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H KiÕn tróc n¨m 2000/2001)

C©u 32: Tõ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt h·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Ca(OH)2, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, n­íc javen, clorua v«i, HCl, Na, Ca.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H HuÕ n¨m 2000/2001)

C©u 33: §iÒu chÕ Hg tõ HgCl2 b»ng 2 ph­¬ng ph¸p vµ ng­îc l¹i ®iÒu chÕ HgCl2 tõ Hg b»ng 2 ph­¬ng ph¸p.

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Thuû s¶n Nha Trang n¨m 2000/2001)

C©u 34: Tr×nh bµy qui tr×nh s¶n xuÊt s«®a theo ph­¬ng ph¸p amoniac trong c«ng nghiÖp (Gi¶i thÝch vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng)

(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H An ninh n¨m 2000/2001)

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đièu chế
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU