Định luật III Newton (10 NC)

Đăng ngày 1/22/2010 12:55:25 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Xuân Ngô Thị Thanh | Lần tải: 277 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

Đường dẫn không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (<b>d.violet.vn/uploads/resources/488/977596/bai16_10.doc</b>)<br>

Quay trở về <a href='http://violet.vn'>http://violet.vn</a>

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Định luật III Newton (10 NC), . . nslide.com giới thiệu tới đọc giả thư viện Định luật III Newton (10 NC) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Định luật III Newton (10 NC) trong danh mục được giới thiệu bởi user Xuân Ngô Thị Thanh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào danh mục , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Ngô Thị Thanh Xuân GVHD: Đặng Thị Bắc Lý 1062652 (Chiều đồ vật 3) Bài 16: ĐỊNH LUẬT III NEWTON 1,còn cho biết thêm Mục tiêu: - Phát biểu được định luật III Newton, viết được biểu thức định luật - Phân biệt cặp lực trực đối và cặp lực thăng bằng - Nêu được đặc điểm của cặp lực và phản lực - Vận dụng định luật III để giải thích những hiện tượng trong thực tế 2, nói thêm Sơ đồ vị trí bài học: 3, bên cạnh đó Sơ đồ cấu trúc nội dung: 4, kế tiếp là Phương pháp và công cụ dạy học: - Phương pháp: thực nghiệm - Phương tiện: Bản vẽ hình https://nslide.com/giao-an/dinh-luat-iii-newton-10-nc.3w1bvq.html