nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Đơn xin thôi làm tổ trưởng

Giáo án điện tử Giáo án khác

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 2/26/2017 11:09:10 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 1
Tác giả: Duyên Lê Thị Mỹ
Nguồn: suu tam
File đính kèm: mau__don_xin_nghi_lam_tt.doc
Xem: 0
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Giáo án khác, Mien phi 100%

SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Giáo án khác Đơn xin thôi làm tổ trưởng mien phi,tai lieu Đơn xin thôi làm tổ trưởng mien phi,bai giang Đơn xin thôi làm tổ trưởng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG


Kính gửi: - BGH trường ....THPT.........
- Tổ Chuyên môn Tổ ……………

Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................
- Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................
Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG
Lí do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

Tôi xin chân thành cảm ơn !

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
........, ngày .... tháng .... năm 2017...
Người làm đơnLÊ THỊ MỸ DUYÊNDOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download mau__don_xin_nghi_lam_tt.doc