Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG

 

 

  Kính gửi:     - BGH trường ....THPT.........

                              - Tổ Chuyên môn Tổ ……………      

 

 Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................

           - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................

 Nay tôi làm đơn này  để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG

           Lí  do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng

 Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

 

   Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

........, ngày .... tháng .... năm 2017...

Người làm đơn

 

 

 

THỊ MỸ DUYÊN

 

 

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

Đơn xin thôi làm tổ trưởng giáo án Giáo án khác

Đăng ngày 2/26/2017 11:09:10 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem


nslide.com chia sẽ đến cộng đồng giáo án Đơn xin thôi làm tổ trưởng .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đơn xin thôi làm tổ trưởng trong chuyên mục Giáo án khác được giới thiệu bởi user Duyên Lê Thị Mỹ tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG Kính gửi: - BGH trường , bên cạnh đó THPT, tiếp theo là - Tổ Chuyên môn Tổ …………… Tôi tên: , tiếp theo là Lê Thị Mỹ Duyên , nói thêm - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, nói thêm Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG Lí do : Chăm sóc ba má già không thể đảm đương nhiệm vụ Tổ trưởng Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH coi xét và tạo điều kiện cho tôi , cho biết thêm Tôi xin thực bụng cảm ơn ! DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG ,còn cho biết thêm , ngày , thêm nữa tháng , nói thêm là năm 2017, cho biết thêm Người làm đơn LÊ THỊ MỸ DUYÊN  
https://nslide.com/giao-an/don-xin-thoi-lam-to-truong.8u6r0q.html

Bình luận

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG


Kính gửi: - BGH trường ....THPT.........
- Tổ Chuyên môn Tổ ……………

Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................
- Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................
Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG
Lí do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

Tôi xin chân thành cảm ơn !

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
........, ngày .... tháng .... năm 2017...
Người làm đơnLÊ THỊ MỸ DUYÊNSponsor Documents