Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG

 

 

  Kính gửi:     - BGH trường ....THPT.........

                              - Tổ Chuyên môn Tổ ……………      

 

 Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................

           - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................

 Nay tôi làm đơn này  để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG

           Lí  do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng

 Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

 

   Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

........, ngày .... tháng .... năm 2017...

Người làm đơn

 

 

 

THỊ MỸ DUYÊN

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đơn xin thôi làm tổ trưởng

Đăng ngày 2/26/2017 11:09:10 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Đơn xin thôi làm tổ trưởng, Giáo án khác. . nslide.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Đơn xin thôi làm tổ trưởng .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Đơn xin thôi làm tổ trưởng thuộc chuyên mục Giáo án khác được chia sẽ bởi user Duyên Lê Thị Mỹ đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chuyên mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG Kính gửi: - BGH trường , thêm nữa THPT, bên cạnh đó - Tổ Chuyên môn Tổ …………… Tôi tên: , cho biết thêm Lê Thị Mỹ Duyên , nói thêm - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, nói thêm là Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG Lí do : Chăm sóc cha mẹ già không thể cáng đáng nhiệm vụ Tổ trưởng Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi ,

https://nslide.com/giao-an/don-xin-thoi-lam-to-truong.8u6r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG


Kính gửi: - BGH trường ....THPT.........
- Tổ Chuyên môn Tổ ……………

Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................
- Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................
Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG
Lí do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

Tôi xin chân thành cảm ơn !

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
........, ngày .... tháng .... năm 2017...
Người làm đơnLÊ THỊ MỸ DUYÊNSponsor Documents