Đơn xin thôi làm tổ trưởng

Đăng ngày 2/26/2017 11:09:10 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Duyên Lê Thị Mỹ | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG

 

 

  Kính gửi:     - BGH trường ....THPT.........

                              - Tổ Chuyên môn Tổ ……………      

 

 Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................

           - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................

 Nay tôi làm đơn này  để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG

           Lí  do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng

 Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

 

   Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

........, ngày .... tháng .... năm 2017...

Người làm đơn

 

 

 

THỊ MỸ DUYÊN

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đơn xin thôi làm tổ trưởng, Giáo án khác. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Đơn xin thôi làm tổ trưởng .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án Đơn xin thôi làm tổ trưởng trong chủ đề Giáo án khác được giới thiệu bởi bạn Duyên Lê Thị Mỹ đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG Kính gửi: - BGH trường , cho biết thêm THPT, ngoài ra - Tổ Chuyên môn Tổ …………… Tôi tên: , bên cạnh đó Lê Thị Mỹ Duyên , nói thêm - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, cho biết thêm Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG Lí do : Chăm sóc ba má già không thể đảm đang nhiệm vụ Tổ trưởng Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH phê duyệt và tạo điều kiện cho tôi , bên https://nslide.com/giao-an/don-xin-thoi-lam-to-truong.8u6r0q.html