DON XIN VAO DANG

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 35       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0p0xwq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/25/2011 9:21:05 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
35
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kính gửi: Chi Bộ Trường THCS Hai Bà Trưng Huyện Ia pa – Tỉnh Gialai Tôi tên là: NGUYỄN NGỌC CHÂU Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1978 Nơi sinh: Huyện Ayunpa – Tỉnh Gi,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử DON XIN VAO DANG, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử DON XIN VAO DANG, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Châu Nguyễn Ngọc đã có 35 download

 
LINK DOWNLOAD

DON-XIN-VAO-DANG.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi Bộ Trường THCS Hai Bà Trưng
Huyện Ia pa – Tỉnh Gialai
Tôi tên là: NGUYỄN NGỌC CHÂU
Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1978
Nơi sinh: Huyện Ayunpa – Tỉnh Gialai
Nguyên quán: T-P Huế, Thừa Thiên Huế
Chổ ở hiện nay: 24 Phạm Hồng Thái – Ayunpa – Tỉnh Gialai
Dân tộc: Kinh -Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Giáo viên Toán Tin -THCS
Trình độ chuyên môn: ĐH
Đơn vị công tác: Trường Trường THCS Hai Bà Trưng –Huyện Iapa – Gialai
Chức vụ: Giáo viên
Vào Đoàn TNCS HCM ngày 20 tháng 03 năm 1997 Tại trường Cấp 2,3
Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự giúp đỡ của Chi ủy, Chi bộ Trường THPT Lê Hồng Phong và Công đoàn nhà trường. Tôi đã nhận thức được:
Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh. Thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy Chủ nghĩa Mac – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân..
Đảng là một tổ chức chặt chẽ thông nhất ý chí và hành động lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tự phê bình và phê bình. Thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đội ngũ Đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Nay tôi làm đơn này kính gửi Chi Bộ Trường THCS Hai Bà Trưng. Xã Iatrok- Huyện Iapa xét cho tôi được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khi đứng vào đội ngũ của Đảng, tôi xin hứa:
Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia vào công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.
Tôi nguyện trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Iapa, ngày 02 tháng 02 năm 2010
Người làm đơn
Nguyễn Ngọc Châu

 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi:  Chi Bộ Trường THCS Hai Bà Trưng

  Huyện Ia pa – Tỉnh Gialai

Tôi tên là: NGUYỄN NGỌC CHÂU

Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1978

Nơi sinh: Huyện AyunpaTỉnh Gialai

Nguyên quán: T-P Huế, Thừa Thiên Huế

Ch ở hiện nay: 24 Phạm Hồng Thái – Ayunpa – Tỉnh Gialai

Dân tộc:  Kinh  -Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên Toán Tin -THCS

Trình độ chuyên môn: ĐH

Đơn vị công tác: Trường Trường THCS Hai Bà Trưng –Huyện Iapa – Gialai

Chức vụ: Giáo viên

Vào Đoàn TNCS HCM ngày 20 tháng 03 năm 1997 Tại trường Cấp 2,3

Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự giúp đỡ của Chi ủy, Chi bộ Trường THPT Lê Hồng Phong và Công đoàn nhà trường. Tôi đã nhận thức được:

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.

 Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bng văn minh. Thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

 Đảng lấy Chủ nghĩa Mac – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân..

 Đảng là một tổ chức chặt ch thông nhất ý chí và hành động lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể  lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tự phê bình và phê bình. Thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc


, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

 Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đội ngũ Đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.

 Nay tôi làm đơn này kính gửi Chi Bộ Trường THCS Hai Bà Trưng. Xã Iatrok- Huyện Iapa xét cho tôi được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khi đứng vào đội ngũ của Đảng, tôi xin hứa:

Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

 Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

 Liên hệ chặt ch với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia vào công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

 Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.

 Tôi nguyện trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Iapa, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Người làm đơn

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Châu

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về DON XIN VAO DANG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN