Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng xls
Có thể download/tải file dạng xls bên dưới miễn phí

DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH giáo án Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 2/24/2017 10:08:27 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.00 M | File type: xls
0 lần xem


Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng thư viện DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH trong danh mục Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi user Đua Đặng Quang tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Tư liệu tham khảo , có 2 page, thuộc định dạng .xls, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp Tư liệu tham khảo ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ ________________________ DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 Khối thi: 07 & 09, nói thêm Vòng thi: 09,còn cho biết thêm Ca thi: 02 Phòng thi: 01 Điểm thi: Trường THCS Đập Đá TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú 2 Phạm Thành Đồng 26/05/2002 43501706 9A1 THCS Nhơn Thọ 3 Trương Thị Hương Giang 20/05/2004 46582408 7A1 THCS Nhơn Thọ 5 Tô Thị Hồng Hoa 24/07/2004 46296388 7A5 THCS Nhơn Thọ 10 Hồ Diễm Lợi 20/12/2002 4953977
https://nslide.com/giao-an/ds-thi-vat-ly-cap-tinh.4b5r0q.html

Bình luận

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tư liệu tham khảo


SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________ ________________________

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 01
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
2 Phạm Thành Đồng 26/05/2002 43501706 9A1 THCS Nhơn Thọ
3 Trương Thị Hương Giang 20/05/2004 46582408 7A1 THCS Nhơn Thọ
5 Tô Thị Hồng Hoa 24/07/2004 46296388 7A5 THCS Nhơn Thọ
10 Hồ Diễm Lợi 20/12/2002 49539778 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Trương Nhật Minh 20/01/2002 46433801 9A4 THCS Nhơn Thọ

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 02
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
1 Tạ Hữu Phước 11/03/2002 45249517 9A4 THCS Nhơn Thọ
9 Đỗ Thị Duyên Thắm 14/10/2002 49611935 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Phạm Hồng Trọng 20/11/2002 46435385 9A4 THCS Nhơn Thọ
15 Nguyễn Trọng Vinh 07/08/2002 46452401 9A4 THCS Nhơn Thọ

Giám thị "An Nhơn, ngày tháng 02 năm 2017"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


Sponsor Documents