nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH

Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH

Loại file: xls
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 10:08:27 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 1
Tác giả: Đua Đặng Quang
Nguồn: suu tam
File đính kèm: DS_THI_VAT_LY_CAP_TINH.xls
Xem: 3
Số trang 2 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH

Loại file: xls | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 1 | Xem: 3 | Số trang 2 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH mien phi,tai lieu DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH mien phi,bai giang DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________ ________________________

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 01
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
2 Phạm Thành Đồng 26/05/2002 43501706 9A1 THCS Nhơn Thọ
3 Trương Thị Hương Giang 20/05/2004 46582408 7A1 THCS Nhơn Thọ
5 Tô Thị Hồng Hoa 24/07/2004 46296388 7A5 THCS Nhơn Thọ
10 Hồ Diễm Lợi 20/12/2002 49539778 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Trương Nhật Minh 20/01/2002 46433801 9A4 THCS Nhơn Thọ

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 02
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
1 Tạ Hữu Phước 11/03/2002 45249517 9A4 THCS Nhơn Thọ
9 Đỗ Thị Duyên Thắm 14/10/2002 49611935 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Phạm Hồng Trọng 20/11/2002 46435385 9A4 THCS Nhơn Thọ
15 Nguyễn Trọng Vinh 07/08/2002 46452401 9A4 THCS Nhơn Thọ

Giám thị "An Nhơn, ngày tháng 02 năm 2017"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download DS_THI_VAT_LY_CAP_TINH.xls