Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH

Đăng ngày 2/24/2017 10:08:27 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.00 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH, Tư liệu tham khảo. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả tài liệu DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH thuộc chủ đề Tư liệu tham khảo được chia sẽ bởi thành viên Đua Đặng Quang tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào mục Tư liệu tham khảo , có 2 page, thuộc định dạng .xls, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp Tư liệu tham khảo ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ ________________________ DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 Khối thi: 07 & 09, ngoài ra Vòng thi: 09, nói thêm Ca thi: 02 Phòng thi: 01 Điểm thi: Trường THCS Đập Đá TTHọ và tênNgày sinhSố IDLớpTrườngĐiểm thiThời gian thiChữ kýGhi chú 2Phạm Thành Đồng26/05/2002435017069A1THCS Nhơn Thọ 3Trương Thị Hương Giang20/05/2004465824087A1THCS Nhơn Thọ 5Tô Thị Hồng Hoa24/07/2004462963887A5THCS Nhơn Thọ 10Hồ

https://nslide.com/giao-an/ds-thi-vat-ly-cap-tinh.4b5r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tư liệu tham khảo


SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________ ________________________

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 01
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
2 Phạm Thành Đồng 26/05/2002 43501706 9A1 THCS Nhơn Thọ
3 Trương Thị Hương Giang 20/05/2004 46582408 7A1 THCS Nhơn Thọ
5 Tô Thị Hồng Hoa 24/07/2004 46296388 7A5 THCS Nhơn Thọ
10 Hồ Diễm Lợi 20/12/2002 49539778 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Trương Nhật Minh 20/01/2002 46433801 9A4 THCS Nhơn Thọ

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 02
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
1 Tạ Hữu Phước 11/03/2002 45249517 9A4 THCS Nhơn Thọ
9 Đỗ Thị Duyên Thắm 14/10/2002 49611935 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Phạm Hồng Trọng 20/11/2002 46435385 9A4 THCS Nhơn Thọ
15 Nguyễn Trọng Vinh 07/08/2002 46452401 9A4 THCS Nhơn Thọ

Giám thị "An Nhơn, ngày tháng 02 năm 2017"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


Sponsor Documents