DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH

Đăng ngày 2/24/2017 10:08:27 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: Đua Đặng Quang | Lần tải: 1 | Lần xem: 7 | Page: 2 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH, Tư liệu tham khảo. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả giáo án DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , giáo án DS THI VẬT LÝ CẤP TỈNH thuộc danh mục Tư liệu tham khảo được chia sẽ bởi bạn Đua Đặng Quang tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Tư liệu tham khảo , có tổng cộng 2 trang, thuộc định dạng .xls, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp Tư liệu tham khảo ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ ________________________ DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 Khối thi: 07 & 09, bên cạnh đó Vòng thi: 09, ngoài ra Ca thi: 02 Phòng thi: 01 Điểm thi: Trường THCS Đập Đá TTHọ và tênNgày sinhSố IDLớpTrườngĐiểm thiThời gian thiChữ kýGhi chú 2Phạm Thành Đồng26/05/2002435017069A1THCS Nhơn Thọ 3Trương Thị Hương Giang20/05/2004465824087A1THCS Nhơn Thọ 5Tô Thị Hồng Hoa24/07/2004462963887A5THCS Nhơn Thọ 10Hồ Diễm Lợi20/12/20024953977 https://nslide.com/giao-an/ds-thi-vat-ly-cap-tinh.4b5r0q.html

Nội dung

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________ ________________________

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 01
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
2 Phạm Thành Đồng 26/05/2002 43501706 9A1 THCS Nhơn Thọ
3 Trương Thị Hương Giang 20/05/2004 46582408 7A1 THCS Nhơn Thọ
5 Tô Thị Hồng Hoa 24/07/2004 46296388 7A5 THCS Nhơn Thọ
10 Hồ Diễm Lợi 20/12/2002 49539778 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Trương Nhật Minh 20/01/2002 46433801 9A4 THCS Nhơn Thọ

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối thi: 07 & 09. Vòng thi: 09. Ca thi: 02 Phòng thi: 02
Điểm thi: Trường THCS Đập Đá

TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường Điểm thi Thời gian thi Chữ ký Ghi chú
1 Tạ Hữu Phước 11/03/2002 45249517 9A4 THCS Nhơn Thọ
9 Đỗ Thị Duyên Thắm 14/10/2002 49611935 9A4 THCS Nhơn Thọ
12 Phạm Hồng Trọng 20/11/2002 46435385 9A4 THCS Nhơn Thọ
15 Nguyễn Trọng Vinh 07/08/2002 46452401 9A4 THCS Nhơn Thọ

Giám thị "An Nhơn, ngày tháng 02 năm 2017"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI