ĐS7T35

Đăng ngày 12/11/2017 11:01:22 PM | Thể loại: Nguyễn Minh Quốc | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Minh | Lần tải: 0 | Lần xem: 51 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

 


Giáo Án Đại Số 7                                                                                         GV: Nguyễn Minh Quốc  

 

 

 

 

KIỂM TRA CHƯƠNG II

 

1. Mục đích của đề kiểm tra:

- Thu thập thông tin để đánh giá xem HS có đạt được chuẩn KT- KN trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo.

2. Hình thức đề kiểm tra:

- Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

 

                  Cấp độ

 

Tên

chủ đề     

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

 

Cấp độ thấp

 

Cấp độ cao

1) Đại lượng tỉ lệ thuận; đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Biết xác định hệ số tỉ lệ k khi biết x và y tỉ lệ thuận với nhau theo công thức đã cho.

 

- Tính được hệ số tỉ lệ a của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Biểu diễn được đại lượng này theo đại lượng kia.

- tính được giá trị của x, y

- Giải được một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

 

Số câu: 3

Số điểm: 5,0 đ

Tỉ lệ %: 50 %

Số câu: 1_C1

Số điểm: 1,5

30%

 

Số câu: 1_C4

Số điểm: 1,5

30%

Số câu:1_C6

Số điểm: 2

40%

Số câu:   3

Số điểm: 5,0 đ

Tỉ lệ %:  50 %

2) Hàm số

- Biết tính giá trị của hàm số dạng hàm số bậc nhất 1 biến.

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 2,0 đ

Tỉ lệ %: 20 %

Số câu: 1_C2

Số điểm: 2

100%

 

 

 

Số câu:   1

Số điểm: 2,0 đ

Tỉ lệ %:  20 %

3) Mặt phẳng tọa độ.

 

- Xác định được tọa độ của một điểm cho trước trên mặt phẳng tọa độ.

 

 

 


Giáo Án Đại Số 7                                                                                         GV: Nguyễn Minh Quốc  

 

Số câu: 1

Số điểm: 1,0 đ

Tỉ lệ %: 10 %

 

Số câu: 1_C3

Số điểm: 1

100%

 

 

Số câu:   1

Số điểm: 1,0 đ

Tỉ lệ %:  10 %

4) Đồ thị hàm số

y = ax.

 

 

- Vẽ được đồ thị hàm số y = ax (a nguyên dương).

 

 

Số câu :  1

Số điểm:  2,0 đ   

Tỉ lệ:   20 %

 

 

Số câu:  1_C5

Số điểm: 2

100%

 

Số câu :  1

Số điểm: 2,0 đ   

Tỉ lệ:    20 %

Tổng số câu:   6

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100%

Số câu:   2

Số điểm: 3,5

35%

Số câu:   1

Số điểm: 1,0

10%

Số câu:  3

Số điểm:  5,5

55%

Số câu:    6

Số điểm: 10

100%

 

     4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

CÂU 1: (1,5đ) Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau theo công thức: .

 a) Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là...

 b) Ngược lại x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là...

 CÂU 2: (2,0đ) Cho hàm số y = f(x)  = 2x + 2. Tính   f(1) ; f(0) ;  f(-).  f(-2)?

 CÂU 3: (1,0đ) Cho hình vẽ sau, hãy viết tọa độ của hai điểm A và B?

 

 

           CÂU 4: (1,5 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 5 thì y = 6

               a) Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x             

               b) Biểu diễn y theo x

               c)  + Tính y khi x = 15;       

                    + Tìm x khi y = 9

 CÂU 5: (2,0đ) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x.

            CÂU 6: (2,0đ) Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng chu vi của tam giác là 36 cm


Giáo Án Đại Số 7                                                                                         GV: Nguyễn Minh Quốc  

 

 

 5. Xây dựng hướng dẫn chấm và thang điểm:

 

 

 Câu 1 : (1,5đ)

 Hệ số tỉ lệ của y đối với x:  

 Hệ số tỉ lệ của x đối với y:  

 

0,75đ

 

 

0,75đ

Câu 2 : (2,0đ)

      f(1) = 4:  

      f(0)= 2;   

     f(- )= 1

      f(-2) = 2.(-2) +2  = -2

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

Câu 3 : (1,0đ)

 A(2;3)

 B(-2;1)

 

0,5đ

0,5đ

Câu 4: (1,5đ)

 a) x và y tỉ lệ nghịch nên a = x.y = 5.6 = 30

             b) y =

             c)  + y = 2

               + x =

 

0,5đ

 

0,5đ

0,2

 

0,25đ

Câu 5: (2,0đ)

 Cho x = 1 => y = 3.1 = 3 => A(1;3)

 Vẽ đúng đồ thị và đầy đủ các yếu tố chú thích.

 

 

1,0đ

1,0đ

Câu 6: (2,0 đ)

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z (cm)                                                                           

Theo đề bài ta có: x + y + z = 36 và                                                                                               

 

 

 

       0,5 đ


Giáo Án Đại Số 7                                                                                         GV: Nguyễn Minh Quốc  

 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

          =                                                                                               

x = 2.4 = 8

      y = 3.4 = 12

      z = 4.4 = 16                                                                            

Vậy độ dài mỗi cạnh của tam giác là: 8cm; 12cm; 16cm.                                                 

 

0,5 đ

 

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

 6. Kết quả bài kiểm tra:

 

Lớp

Tổng số học sinh

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA

Điểm >=5

Điểm từ 8 - 10

Điểm dưới 5

Điểm từ 0 - 3

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

7A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7A5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7A6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhận xét:

 

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 Biện pháp:

 

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án liên quan


Xem thêm