ĐS7T36

Đăng ngày 12/11/2017 11:01:49 PM | Thể loại: Nguyễn Minh Quốc | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Minh | Lần tải: 1 | Lần xem: 53 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


Giáo án Đại Số 7                                                                                                    GV: Nguyễn Minh Quốc

 

 

 

 

 

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Hệ thống lại kiến thức trong chương 1 như: các phép tính trên tập Q, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ. Hệ thống các kiến thức ở chương 2 như: hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch, hàm số và đồ thị của hàm số.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng tính toán trên tập Q và R, vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau hay các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải một số bài toán trong thực tế, vẽ được đồ thị hàm số y = ax.

 3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, nghiêm túc.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Bảng phụ, thước thẳng.

- HS: Ôn tập chu đáo.

III. Phương  pháp: Vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề.

IV. Tiến Trình:

  1. Ổn định lớp: (1’) 7A1:...............................................................................................

7A5:...............................................................................................

7A6:..............................................................................................

 2. Kiểm tra bài cũ:

   Xen vào lúc làm bài tập.

 3. Bài mới:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)

 GV cho 2 HS đứng tại chỗ trả lời hai câu a và b. Thông qua đó, GV nhắc lại khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

 

 Với câu c, GV hướng dẫn HS chuyển 0,573 ở vế trái sang vế phải. Đến đây, bài toán trở về câu a.

 

 Với câu d ta làm tương tự như câu c với việc ta xem nào đó. Ta giải tương tự như câu c để tìm X. Sau khi tìm được X, ta tìm x.

 

 

 

 HS trả lời câu a và b.

 

 

 

 

 

 HS chú ý theo dõi và lên bảng giải hai câu c và d. Các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 101:  Tìm x, biết:

a) 

 

b) không có giá trị nào của x để .

 

c) 

    

 

d)   

    

     hoặc

     hoặc


Giáo án Đại Số 7                                                                                                    GV: Nguyễn Minh Quốc

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: (15’)

 GV cho HS nhắc lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

 Gọi x (đ) là số tiền lãi tổ 1 nhận được. Gọi y (đ) là số tiền lãi tổ 2 nhận được thì theo đề bài ta có điều gì?

 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cho tỉ lệ thức: ta được điều gì?

 x + y = ?

 

 Vậy ta suy ra

 

 

 Cho HS tính x và y.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại.

 

 

 

 x + y = 12800000

 

         

 

 

 x + y = 12800000

         

 

 

 

 HS tính x và y.

     hoặc

     hoặc

Bài 103: 

Gọi x (đ) là số tiền lãi tổ 1 nhận được.

Gọi y (đ) là số tiền lãi tổ 2 nhận được.

Điều kiện: x > 0; y > 0.

Theo đề bài ta có:

   và x + y = 12800000

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

Suy ra:

         

         

Vậy:  Tổ 1 nhận được 4800000 đ tiền lãi

 Tổ 2 nhận được 8000000 đ tiền lãi

 

 

          4. Củng Cố: (10’)

             - GV cho HS làm bài tập  tương tự như bài 103 bằng cách cho thảo luận nhóm.

           5. Hướng dẫn về nhà: (4’)

               - Về nhà xem lại các bài tập đã giải.

  - GVHD HS về nhà làm bài tập 104.

 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

 

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc