Giáo Án Tin Học 11:Ga 11 Tiết 29

giáo án điện tử Tin học Tin học 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
eof1tq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-03-06 11:37:51
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: Tiết 28 §12 KIỂU XÂU (Tiết 2) I - Mục tiêu cần đạt: - Nắm chắc các khái niệm liên quan đến xâu, cách khai báo xâu, các thủ tục và hàm thông dụng trên xâu. - Biết khai báo xâu, sử dụng các t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn:
Tiết 28
§12 KIỂU XÂU
 (Tiết 2)
I - Mục tiêu cần đạt:
- Nắm chắc các khái niệm liên quan đến xâu, cách khai báo xâu, các thủ tục và hàm thông dụng trên xâu.
- Biết khai báo xâu, sử dụng các thủ tục và hàm chuẩn thông dụng trên xâu.
- Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.
II - Phương pháp, phương tiện dạy học:
Phương pháp: - Các PP nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở.
Phương tiện: - SGK, sách bài tập, sách giáo viên  tin 11.
-          Giáo án,phòng máy tính, máy chiếu (Projector).
III- Tiến trình dạy học:
 
      1. Ổn định tổ chức:
 
Lớp
11A
11B
11C
11D
Ghi chú
Ngày dạy
 
 
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
 

 
 
       2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. Kết hợp kiểm tra kiến thức trong giờ.
  3. Bài mới:
 
Hoạt động của GV và HS
Nội Dung
GV: Giờ học trước chúng ta đã tìm hiểu về kiểu xâu, cách khai báo biến kiểu xâu, tìm hiểu một số thục tục và hàm chuẩn trên xâu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các nội dung đó qua một số vị dụ cụ thể.
GV soạn sẵn các ví dụ để tiện sử dụng  và tiết kiệm thời gian.
Ví dụ 1:Nhập họ tên của 2 người vào 2 biến xâu và đưa ra màn hình xâu dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra xâu nhập sau.
GV: Gợi ý và hướng dẫn HS xây dựng chương trình theo các bước:
+ Xác định Input, Output
+ Tìm hiểu số biến cần sd? kiểu gì?khai báo?
+ Để kiểm tra xem trong 2 xâu đã nhập xâu nào dài hơn ta sử dụng thủ tục hay hàm nào?
Ví dụ 2: Nhập 2 xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất có trùng với kí tự cuối cùng của xâu thứ hai không?
GV: Đặt các câu hỏi về xác định input, output, biến và khai bao biến như trên.
HS: Trả lời các câu hỏi của GV.
GV: Tham chiếu đến kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất  ta viết ntn?
Tham chiếu đến kí tự cuối cùng của xâu thứ 2 ta làm ntn?
Để kiểm tra 2 kí tự đó có trùng nhau không ta sd phép so sánh nào?
3. Một số ví dụ:
Ví dụ 1:
var
a, b: string;
begin
write(‘Nhap ho ten nguoi thu nhat: ‘);
readln(a);
write(‘Nhap ho ten nguoi thu hai: ‘);
readln(b);
if length(a)> length(b) then write(a)
else write(b);
readln
end.
 
 
 
Ví dụ 2:
var  x: byte;
      a, b : string;
begin
write(‘Nhap xau thu nhat: ‘); readln(a);
write(‘Nhap xau thu hai: ‘); readln(b);
x:=length(b);
if a[1]=b[x] then write(‘Trung nhau’)
else write(‘Khac nhau’);
readln
end.

Ví dụ 3: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu đó những viết theo thứ tự ngược lại.
GV: Đưa ra minh họa cụ thể để HS dễ hình dung.
 
Vào:
H
A
 
N
O
I
 
1
2
3
4
5
6
 
Ra
I
O
N
 
A
H
Chỉ số:
6
5
4
3
2
1
GV: Hướng dẫn HS có thể khai báo xâu theo cách khác:
Var a,b:string

Type xau = string;
Var a,b: xau;
 
Ví dụ 4: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó bởi việc loại bỏ các dấu cách nếu có.
GV: Đưa ra ví dụ minh họa
S= ‘Tin hoc 11’  Kết quả: ‘Tinhoc11’
Yêu cầu HS đưa ra ý tưởng và thuật toán
HS: Đưa ra ý kiến.
GV: Phân tích và hướng dẫn HS xây dựng chương trình.
Ví dụ 5: Nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s1, tạo xâu s2 gồm tất cả các chữ số có trong xâu s1 (giữ nguyên vi trí xuất hiện của chúng) và đưa kết quả ra màn hình.
GV: Đưa ra ví dụ cụ thể.
S1 = ‘abn2deo0jj22kk675ddd110’
 S2= ‘2022675110’
Yêu cầu HS đưa ra thuật toán.
HS: Đưa ra ý kiến
GV: Phân tích các ý kiến, hướng dẫn HS xây dựng chương trình.
 
 
Ví dụ 3:
var  i,k: byte;
       a: string;
begin
write(‘Nhap xau: ‘); readln(a);
k:= length(a);
for i:=k downto 1 do write(a[i]);
readln
end.
 
 
 
 
 
Ví dụ 4:
var i, k: byte;
     a, b: string;
begin
   write(‘Nhap xau: ‘); readln(a);
    k:=length(a);    b=’’;
for i:=1 to k do
if a[i]’’ then b:=b+a[i];
writeln(‘Ket qua: ‘,b);
readln
end.
Ví dụ 5:
Program xulixau;
var s1,s2: string;
       i:byte;
begin
write(‘Nhap vao xau s1: ‘);
readln(s1); s2:=’’;
for i:=1 to length(s1) do
if (‘0’=and (s1[i]then
                                s2:=s2+s1[i];
writeln(‘Ket qua: ‘,s2);
readln
end.
      4. Củng cố:
- Nhắc lại cách khai báo mới:  type tên kiểu xâu>: string[độ dài lớn nhất];
                                                            var tên xâu>: tên kiểu xâu>;
 - Cách sử dụng thủ tục và hàm chuẩn thông dụng của xâu (hàm trả về giá trị nên có thể đưa vào biểu thức hoặc gán cho 1 biến, thủ tục dùng để thực hiện 1 công việc nào đó).
 - Các kỹ thuật xử lí trên xâu (so sánh, tham chiếu phần tử, ghép xâu, ..)
 - Các thuật toán ở các ví dụ, việc duyệt các phần tử của xâu cũng tương tự như mảng một chiều (sử dụng vòng for – do) 
 - Khi nhập dữ liệu kiểu xâu từ bàn phím chỉ việc gõ vào nội dung của xâu rồi bấm Enter để kết thúc quá trình nhập.
 - Xâu rỗng chỉ gồm hai dấu nháy ‘’ (Không chứa dấu cách ở giữa).
     5. Hướng dẫn về nhà:
     - Nắm chắc các khái niệm về xâu, cách khai báo xâu. Biết sử dụng các thủ tục và hàm chuẩn thông dụng của xâu.
     - Hiểu thuật toán và các kĩ thuật xử lí xâu ở các ví dụ 1 – 5.
     - Tự viết lại các chương trình ở ví dụ 1-5.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GA 11 Tiết 29
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet29.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • GA 11 Tiết 29
  Tin học 11
  GA 11 Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2009

  Xem: 41