GA 11 Tiết 29 giáo án Tin học 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 8       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fof1tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2009 11:37:51 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
8
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn:
Tiết 28
§12 KIỂU XÂU
(Tiết 2)
I - Mục tiêu cần đạt:
- Nắm chắc các khái niệm liên quan đến xâu, cách khai báo xâu, các thủ tục và hàm thông dụng trên xâu.
- Biết khai báo xâu, sử dụng các thủ tục và hàm chuẩn thông dụng trên xâu.
- Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.
II - Phương pháp, phương tiện dạy học:
Phương pháp: - Các PP nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở.
Phương tiện: - SGK, sách bài tập, sách giáo viên tin 11.
Giáo án,phòng máy tính, máy chiếu (Projector).
III- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức:
Lớp
11A
11B
11C
11D
Ghi chú

Ngày dạy


Sĩ số2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. Kết hợp kiểm tra kiến thức trong giờ.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội Dung

GV: Giờ học trước chúng ta đã tìm hiểu về kiểu xâu, cách khai báo biến kiểu xâu, tìm hiểu một số thục tục và hàm chuẩn trên xâu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các nội dung đó qua một số vị dụ cụ thể.
GV soạn sẵn các ví dụ để tiện sử dụng và tiết kiệm thời gian.
Ví dụ 1:Nhập họ tên của 2 người vào 2 biến xâu và đưa ra màn hình xâu dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra xâu nhập sau.
GV: Gợi ý và hướng dẫn HS xây dựng chương trình theo các bước:
+ Xác định Input, Output
+ Tìm hiểu số biến cần sd? kiểu gì?khai báo?
+ Để kiểm tra xem trong 2 xâu đã nhập xâu nào dài hơn ta sử dụng thủ tục hay hàm nào?
Ví dụ 2: Nhập 2 xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất có trùng với kí tự cuối cùng của xâu thứ hai không?
GV: Đặt các câu hỏi về xác định input, output, biến và khai bao biến như trên.
HS: Trả lời các câu hỏi của GV.
GV: Tham chiếu đến kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất ta viết ntn?
Tham chiếu đến kí tự cuối cùng của xâu thứ 2 ta làm ntn?
Để kiểm tra 2 kí tự đó có trùng nhau không ta sd phép so sánh nào?
Ví dụ 3: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu đó những viết theo thứ tự ngược lại.
GV: Đưa ra minh họa cụ thể để HS dễ hình dung.
Vào:
H
A

N
O
I


1
2
3
4
5
6


Ra
I
O
N

A
H

Chỉ số:
6
5
4
3
2
1

GV: Hướng dẫn HS có thể khai báo xâu theo cách khác:
Var a,b:string
(
Type xau = string;
Var a,b: xau;

Ví dụ 4: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó bởi việc loại bỏ các dấu cách nếu có.
GV: Đưa ra ví dụ minh họa
S= ‘Tin hoc 11’ ( Kết quả: ‘Tinhoc11’
Yêu cầu HS đưa ra ý tưởng và thuật toán
HS: Đưa ra ý kiến.
GV: Phân tích và hướng dẫn HS xây dựng chương trình.
Ví dụ 5: Nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s1, tạo xâu s2 gồm tất cả các chữ số có trong xâu s1 (giữ nguyên vi trí xuất hiện của chúng) và đưa kết quả ra màn hình.
GV: Đưa ra ví dụ cụ thể.
S1 = ‘abn2deo0jj22kk675ddd110’
( S2= ‘2022675110’
Yêu cầu HS đưa ra thuật toán.
HS: Đưa ra ý kiến
GV: Phân tích các ý kiến, hướng dẫn HS xây dựng chương trình.
3. Một số ví dụ:
Ví dụ 1:
va
a, b: string;
egin
write(‘Nhap ho ten nguoi thu nhat: ‘);
eadln(a);
write(‘Nhap ho ten nguoi thu hai: ‘);
eadln(b);
if length(a)> length(b) then write(a)
else write(b);
eadln
end.
Ví dụ 2:
var x: byte;
a, b : string;
egin
write(‘Nhap xau thu nhat: ‘); readln(a);
write

 


Ngày soạn:

Tiết 28

§12 KIỂU XÂU

 (Tiết 2)

I - Mục tiêu cần đạt:

- Nắm chắc các khái niệm liên quan đến xâu, cách khai báo xâu, các thủ tục và hàm thông dụng trên xâu.

- Biết khai báo xâu, sử dụng các thủ tục và hàm chuẩn thông dụng trên xâu.

- Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.

II - Phương pháp, phương tiện dạy học:

  • Phương pháp: - Các PP nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở.
  • Phương tiện: - SGK, sách bài tập, sách giáo viên  tin 11.

-          Giáo án,phòng máy tính, máy chiếu (Projector).

III- Tiến trình dạy học:

 

      1. Ổn định tổ chức:

 

Lớp

11A

11B

11C

11D

Ghi chú

Ngày dạy

 

 

 

 

 

Sĩ số

 

 

 

 

 

 

 

       2. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. Kết hợp kiểm tra kiến thức trong giờ.

  3. Bài mới:

 

Hoạt động của GV và HS

Nội Dung

GV: Giờ học trước chúng ta đã tìm hiểu về kiểu xâu, cách khai báo biến kiểu xâu, tìm hiểu một số thục tục và hàm chuẩn trên xâu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các nội dung đó qua một số vị dụ cụ thể.

GV soạn sẵn các ví dụ để tiện sử dụng  và tiết kiệm thời gian.

Ví dụ 1:Nhập họ tên của 2 người vào 2 biến xâu và đưa ra màn hình xâu dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra xâu nhập sau.

GV: Gợi ý và hướng dẫn HS xây dựng chương trình theo các bước:

+ Xác định Input, Output

+ Tìm hiểu số biến cần sd? kiểu gì?khai báo?

+ Để kiểm tra xem trong 2 xâu đã nhập xâu nào dài hơn ta sử dụng thủ tục hay hàm nào?

Ví dụ 2: Nhập 2 xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất có trùng với kí tự cuối cùng của xâu thứ hai không?

GV: Đặt các câu hỏi về xác định input, output, biến và khai bao biến như trên.

HS: Trả lời các câu hỏi của GV.

GV: Tham chiếu đến kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất  ta viết ntn?

Tham chiếu đến kí tự cuối cùng của xâu thứ 2 ta làm ntn?

Để kiểm tra 2 kí tự đó có trùng nhau không ta sd phép so sánh nào?

3. Một số ví dụ:

Ví dụ 1:

var

a, b: string;

begin

write(‘Nhap ho ten nguoi thu nhat: ‘);

readln(a);

write(‘Nhap ho ten nguoi thu hai: ‘);

readln(b);

if length(a)> length(b) then write(a)

else write(b);

readln

end.

 

 

 

Ví dụ 2:

var  x: byte;

      a, b : string;

begin

write(‘Nhap xau thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘Nhap xau thu hai: ‘); readln(b);

x:=length(b);

if a[1]=b[x] then write(‘Trung nhau’)

else write(‘Khac nhau’);

readln

end.


Ví dụ 3: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu đó những viết theo thứ tự ngược lại.

GV: Đưa ra minh họa cụ thể để HS dễ hình dung.

 

Vào:

H

A

 

N

O

I

 

1

2

3

4

5

6

 

Ra

I

O

N

 

A

H

Chỉ số:

6

5

4

3

2

1

GV: Hướng dẫn HS có thể khai báo xâu theo cách khác:

Var a,b:string

Type xau = string;

Var a,b: xau;

 

Ví dụ 4: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó bởi việc loại bỏ các dấu cách nếu có.

GV: Đưa ra ví dụ minh họa

S= ‘Tin hoc 11’ Kết quả: ‘Tinhoc11’

Yêu cầu HS đưa ra ý tưởng và thuật toán

HS: Đưa ra ý kiến.

GV: Phân tích và hướng dẫn HS xây dựng chương trình.

Ví dụ 5: Nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s1, tạo xâu s2 gồm tất cả các chữ số có trong xâu s1 (giữ nguyên vi trí xuất hiện của chúng) và đưa kết quả ra màn hình.

GV: Đưa ra ví dụ cụ thể.

S1 = ‘abn2deo0jj22kk675ddd110’

S2= ‘2022675110’

Yêu cầu HS đưa ra thuật toán.

HS: Đưa ra ý kiến

GV: Phân tích các ý kiến, hướng dẫn HS xây dựng chương trình.

 

 

Ví dụ 3:

var  i,k: byte;

       a: string;

begin

write(‘Nhap xau: ‘); readln(a);

k:= length(a);

for i:=k downto 1 do write(a[i]);

readln

end.

 

 

 

 

 

Ví dụ 4:

var i, k: byte;

     a, b: string;

begin

   write(‘Nhap xau: ‘); readln(a);

    k:=length(a);    b=’’;

for i:=1 to k do

if a[i]<>’’ then b:=b+a[i];

writeln(‘Ket qua: ‘,b);

readln

end.

Ví dụ 5:

Program xulixau;

var s1,s2: string;

       i:byte;

begin

write(‘Nhap vao xau s1: ‘);

readln(s1); s2:=’’;

for i:=1 to length(s1) do

if (‘0’=<s1[i]) and (s1[i]<=9) then

                                s2:=s2+s1[i];

writeln(‘Ket qua: ‘,s2);

readln

end.

      4. Củng cố:

- Nhắc lại cách khai báo mớitype <tên kiểu xâu>: string[độ dài lớn nhất];

                                                            var <tên xâu>: <tên kiểu xâu>;

 - Cách sử dụng thủ tục và hàm chuẩn thông dụng của xâu (hàm trả về giá trị nên có thể đưa vào biểu thức hoặc gán cho 1 biến, thủ tục dùng để thực hiện 1 công việc nào đó).

 - Các kỹ thuật xử lí trên xâu (so sánh, tham chiếu phần tử, ghép xâu, ..)

 - Các thuật toán ở các ví dụ, việc duyệt các phần tử của xâu cũng tương tự như mảng một chiều (sử dụng vòng fordo

 - Khi nhập dữ liệu kiểu xâu từ bàn phím chỉ việc gõ vào nội dung của xâu rồi bấm Enter để kết thúc quá trình nhập.

 - Xâu rỗng chỉ gồm hai dấu nháy ‘’ (Không chứa dấu cách ở giữa).

     5. Hướng dẫn về nhà:

     - Nắm chắc các khái niệm về xâu, cách khai báo xâu. Biết sử dụng các thủ tục và hàm chuẩn thông dụng của xâu.

     - Hiểu thuật toán và các kĩ thuật xử lí xâu ở các ví dụ 1 – 5.

     - Tự viết lại các chương trình ở ví dụ 1-5.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

GA-11-Tiet-29.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)