GA đại số 8 theo phương pháp mới

giáo án điện tử Toán học Toán học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-08-19 10:19:11 Tác giả Lực Hoàng Tiến loại .docx kích thước 1.28 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần 1 Ngày soạn: 17/8/2017 Ngày dạy: ......../8/2017 CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Tiết 1: §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Nhớ được quy tắc nhân đơn thức với đa thức 2, Kĩ năng - Thực hiện được thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức - Biết suy luận từ những kiến thức cũ 3, Thái độ - Yêu thích môn học, cẩn thận chính xác. 4.Định hướng hình thành năng lực,phẩm chất -Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm -Năng lực, tự học, giải quyế

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 

  Tuần 1                                                                                Ngày soạn: 17/8/2017
                                                                                           Ngày dạy: ......../8/2017
CHƯƠNG I:  PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Tiết 1: §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Nhớ được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
2, Kĩ năng
- Thực hiện được thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức
- Biết suy luận từ những kiến thức cũ
3, Thái độ
- Yêu thích môn học, cẩn thận chính xác.
4.Định hướng hình thành năng lực,phẩm chất
-Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
-Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên
-  Bài tập tình huống.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
3. Tiến trình bài học
                                             Trang 1
 


 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CHÍNH
A : Hoạt động khởi động
+Giao nhiệm vụ
- GV:   Cho HS hoạt động nhóm
- HS: Nhận nhiêm vụ
 
- GV: chốt lại ở các nhóm vào bài mới
GV: cho 2 HS đọc mục tiêu bài học
a.Diện tích của hình chữ nhật AMND là        a.k
    Diện tích của hình chữ nhật MBCN là b.k
b.Diện tích hình chữ nhật ABCD theo hai cách là
  C1:  a.k + b.k
C2:  k. (a+b)
c. k.(a+b) = a.k + b.k
 
 
B: Hoạt động hình thành kiến thức
+. Giao nhiệm vụ hoạt động chung cả lớp1.2
- GV:Cho HSđọc nội dung 1.2
- HS: Nhận nhiệm vụ
GV? Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào?
HS trả lời
+. Thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhóm mục 3
HS: làm mục 3
GV:  Hướng dẫn hs thực hiện
+. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
- GV:  Gọi 4HS lên bảng trình bày
 
3.
    a,(-3x3).( x2 + 5x- )
= -3x3 . x2 + (-3x3).5x+ (-3x3). (- )
= - 3x5- 15x4 + x3
     b,5 p.(4p2 + 7p -3)
=   20p3+ 35p2 -15p)
  c, (4y2-5y+ 7).3y
= 12y3- 15y2 + 21y
d.(2x3-  x2 +).6x2 y3
  = 12x5y3- 2x4 + 3xy2
C. Hoạt động  luyện tập
+. Giao nhiệm vụ cho HS hoạt động bài 1 câu a,b nhóm sau đó gọi HS lên bảng trình bầy
+. Thực hiện nhiệm vụ bài 2 cau a (mẫu
Bài 1/6
a,x3( 3x2 –x- )
                                             Trang 1
 


 
 

để HS về làm tương tự)
 
=   3x5 - x4 - x3
b.(5xy –x2+ y) xy2
= 2x2y3 - x3 y2 + xy3
Bài 2/6
a,x(x+y)+ y(x-y)
= x2+ xy + xy – y2
= x2+ 2xy  – y2
Thay x= -8 và y=7 vào biểu thức trên ta có
   (-8)2 + 2.(-8).7 - 72
= 64 - 112-49
= - 97
D,E Hoạt động : Vận dụng và tìm tòi, mở rộng
GV: cho HS về nhà làm bài 1c,2b,3,  sgk trang 6
Phần D,E Không bắt buộc nhưng khuyến khích các e về nhà làm
 
Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nhận xét:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
  Ngày soạn:18/8/2017
                                             Trang 1
 


 
 

                                                                    Ngày dạy: 2  /8 /2017
       Tiết 2,3                             §2.  NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I/ MỤC TIÊU
              Kiến thức:   
-Học sinh biếtđược quy tắc nhân đa thức với đa thức
    2. Kỹ năng:   
-Thực hiện được quy tắc nhân đa thức với đa thức
     3. Thái độ: 
-                     Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
-                     Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
    4. Định hướng hình thành năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
- Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II/ CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Hình chữ nhật, Bài tập tình huống.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, miếng bìa hình chữ nhật
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
Phát biểu được quy tắc nhân đơn thức với đa thức và làm bài 3a/6
- HS lên bảng trả lời
- HS+GV nhận xét
3. Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
A. Hoạt đông khởi động
                                             Trang 1
 


 
 

1.Bước 1: Giao nhiệm vụ hoạt động nhóm mục 1a
HS nhận nhiệm vụ.
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
-HS thảo luận nhóm 
Bước 3: T:hảo luận, trao đổi, báo cáo
-                     Gv quan sát giúp đỡ các nhóm HS gặp khó khăn.
-                     Đại diện các nhóm HS trả lời.
2.GV cho HS hoạt đông cặp đôi mục2
-                     Gv quan sát giúp đỡ các nhóm HS gặp khó khăn.
-                     Đại diện cạp đôi lên bảng trình bày
 
GV cho các nhóm khác nhận xét
1
 a.Diện tích mỗi hình là:ac,ad,bc,bd
b. Có thể tínhdiện tích mặt dưới của hình hộp quà đó bằng những cách là
- Cộng(4)  hình nhỏ
- Cộng(2)  hình nhỏ
-Tính trực tiếp cả hình  lớn
......................................
2.a(c+d) = ac+ad
   b. (c+d) = bc+bd
 
(a+ b)(c+d) = a(c+d)+ b. (c+d)
= ac+ad+ bc+bd
 
            Hoạt động hình thành kiến thức
GV giao nhiệm vụ cho Hs hoạt động chung cả lớp mục 1,2
Bước 1: Giao nhiệm vụ
-                     GV cho HS nghiên cứu mục
-                     HS nhận nhiệm vụ.
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- HS Đọc
Bước 3:GV? Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta làm như thế nào?
Tích của hai đa thức sẽ được kết quả là gì
2. GV cho HS hoạt động chung cả lớpmục 2
Muốn nhân đa thức với đa thức ta có thể trình bày như thế nào?
Quy tắc trình bày như thế nào?
 
 
 
 
c.a.(xy-2)(xy+5)
= x2y2+ 5xy-2xy-10
b.(xy-2)(x3-3x+ 6)
=x4y- x2y + 2xy -2 x3+6x-12
2.
 
C.Hoạt động luyện tập
1.GV cho HS hoạt động cặp đôi bài 1
Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV cho HS làm
HS nhận nhiệm vụ
Bài 1/10
a.(x2+2x+1)(x+1)
=x3 +x2+ 2x2+2x+x+1
= x3 +3x2+3x
                                             Trang 1
 


 
 

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
-HS hoạt động cá nhân mục 2a; 2b
mục 2c hoạt động nhóm
Bước 3:T:hảo luận, trao đổi, báo cáo
-                     GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
cần.
-                     HS thảo luận báo cáo kết quả.
Bước 4: Phương án KTĐG
GV cho HS các nhóm nhận xét
GV nhận xét chốt kiến thức.
Baì 2 GV gọi HS lên bảng làm câu a,b
 
 
 
 
 
Bài 3 GV cho hS  thi giữa các nhóm bằng hình thức Gv treo bảng phụ và các nhóm lên điền nhóm nào đúng và nhanh sẽ chiến thắng
 
 
 
Bài 4 GV cho HS làm thêm bài tập 4 thực hiện nhân hai đa thức theo cột dọc
HS hoạt động cặp đôi
Thảo luận, trao đổi, báo cáo
 
 
 
 
 
Bài 5:GV cho HS lên bảng làm bài
GV cho hoạt đông nhóm
T:hảo luận, trao đổi, báo cáo
-                     GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
b,(x3-x2+2x-1)(5-x)
=5 x3-x4-5x2+x3+10x-2x2-5+x
= 6x3-x4-7x2+11x-5
 
Suy ra: ,(x3-x2+2x-1)(x-5)
       = -6x3+x4+7x2-11x+5
 
 
 
 
Bài 2/10
a.(x2y2-xy+3y)(x-3y)
=x3y2-3x2y3-x2y+xy2+3xy-9y2
b.(x2+xy+y2)(x-y)
=x3-x2y+x2y-xy2+xy2-y3
=x3-y3
Baì 3/10
Kết quả:
-999
-1
7
1,828125
Bài tập: Thực hiện phép tính theo cột dọc
                              X2 - 2x + 1
                                       2x -3
 
                                -3x2 +6x -3
                         2x3  - 4x2 + 2x
                         2x3 -7x2 + 2x - 3
 
Bài tập :Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá tri của biến: 
( x -5) . ( 2x +3) -2x ( x - 3 ) + x + 7
       = 2x2 + 3x - 10x - 15 -2x2 + 6x +x + 7
       = - 8
                                             Trang 1
 


 
 

cần.
 
Vậy giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá tri của biến: 
D,EHoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng
GV yêu cầu HS về làm bài tập  2cd+3+4 SGK và làm bài 2,3SGK
Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nhân xét:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt 21/8/2017
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 2+3
                                                                                              Ngày soạn: 22/8 /2017
                                                                                             Ngày dạy: ......../9/2017
Tiết 4+5: §3.  NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
I/MỤC TIÊU
1. Kiến thức:   
-Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả  bằng công thừc và phát biểu thành     lời về bình phương của tổng  bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương
2. Kỹ năng:   
                                             Trang 1
 


 
 

-Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm  tính nhanh một cách hợp lý giá  trị của biểu thức đại số
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học
- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
-         Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
4. Định hướng hình thành năng lực phẩm chất.
- Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
- Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bảng phụ bài2/13 và bài 4/16, Bài tập tình huống.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp           8A:                                      8B
2. KiÓm tra bµi cò:
+ Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức.
Làm bài Tính (a+b)(a+b)=> lấy kết quả này vào mục A
- HS lên bảng trả lời
- GV nhận xét
3. Kế hoạch bài học:
Hoạt động của GV và HS
NỘI DUNG CHÍNH
A,B Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức
                                             Trang 1
 


 
 

  1.a
* Giao nhiệm vụ thực hiện ý 2 mục 1a hoạt động nhóm
 
HS nhận nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
HS thảo luận
-         GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
cần.
 
GV chốt lại và chuyển muc b
*Giao nhiệm vụ thực hiện  mục 1b hoạt động chung cả lớp
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV? Phát biểu bằng lời sau đó gọi HS
 
 
 
* Giao nhiệm vụ thực hiện  mục c hoạt động  nhóm
HS HĐ cá nhân
- HS thảo luận nhóm
-GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
cần.
GV chốt lại và chuyển muc
 
2.GV cho HS hoạt động cặp đôi ý a
-HS HĐ cá nhân
- HS thảo luận cặp đôi
-         GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
cần.
-         GV cho 2 nhóm lên bảng điền bảng phụ
1a.
a,b > 0: CT được minh hoạ            
                  a          b                    
a2
   b
 
ab
 
   b2
Diện tích HCN là
C1:(a+b)(a+b)
C2: a2 + 2ab +b2.
Vậy ta có:
 (a+b)(a+b) = a2 + 2ab +b2.
b. Với A, B là các biểu thức :
(A +B)2 = A2 +2AB+ B2
  c.
(2a+1)2 = (2a)2 + 2.2a + 1=4a2+4a+1
  X2+ 4x+ 4=(x+2)2
4012 = (400+1)2
 
2. a.Thực hiện phép tính
2 = a2 - 2ab + b2
 
(a-b)(a-b)= a2 - 2ab + b2
 
b.Với A, B là các biểu thức ta có:
    ( A - B )2 = A2 - 2AB + B2
                                             Trang 1
 


 
 

b. GV cho HS HĐ chung cả lớp mục b
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV? Phát biểu bằng lời sau đó gọi HS phát biểu
C .GV cho HĐ nhóm mục 2c
-HS HĐ cá nhân
- HS thảo luận nhóm
- GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
cần.
 
3. a. GV cho HS HDD nhóm nhanh muc 3a
b. GV cho HS HĐ chung cả lớp mục b
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV? Phát biểu bằng lời sau đó gọi HS phát biểu
c. GV cho HĐ nhóm mục 3c
-HS HĐ cá nhân
- HS thảo luận nhóm
- GV quan sát giúp đỡ  HS nếu
cần hoặc cho lên bảng trình bày
 
c.
(2x-y)2= (2x)2- 2.2xy+y2
=4x2-4xy+y2+
9992=(1000-1)2 = 10002- 2.1000 + 1=
1000000-2000+1= 9998001
3.
a.Với a, b là 2 số tuỳ ý ta có
(a + b) (a - b) = ...........= a2 - b2
b.Với A, B là các biểu thức tuỳ ý
      A2 - B2 = (A + B) (A - B)
c. Tính
*. (x - 2y) (x + 2y) = x2 - 4y2
* Tính nhanh
56. 64 = (60 - 4) (60 + 4)
= 602 - 42 = 3600 -16 = 3584
77. 83 = (80 - 3) (80 + 3)
= 802 - 32 = 6400 -9 = 6391
D.E.Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
GV yêu cầu HS về nhà làm bài tập  3c,d.5,6 SGK.
Phần D,E Không bắt buộc nhưng khuyến khích các e về nhà làm
Rút kinh nghiệm, điều chỉnh,nhận xét:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                             Trang 1
 


 
 

 Duyệt 28/8/2017
 
 
 
Tuần 3                                                                                              Ngày soạn: 22/8 /2017  
                                                                                   Ngày dạy :         /9/2017                                                 
 Tiết 6                    §4.  NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)
I/ MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:   
Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả  bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng  lập phương của 1 hiệu.
2. Kỹ năng:   
    Học sinh biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để giải toán
3. Thái độ: 
-         Hoạt động tích cực và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
-         Chủ động trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
4.-Định hướng hình thành năng lực
-Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
-Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bảng phụ, Bài tập tình huống.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH, Thuộc ba hằng đẳng thức 1,2,3
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định tổ chức
                                             Trang 1
 


Nguồn:Lực Hoàng Tiến

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GA đại số 8 theo phương pháp mới
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngGiaoanDaiso8.docx[1.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ji260q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-08-19 10:19:11
Loại file
docx
Dung lượng
1.28 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử GA đại số 8 theo phương pháp mới

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan