Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

KẾ HOẠCH B MÔN MĨ THUẬT 7

NĂM HỌC 2012 -2013

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2012-2013 của Bộ GD-ĐT, của sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, của Phòng GD- ĐT huyệnBố Trạch.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của TrườngTHCS Hưng Trạch. Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch dạy học môn mĩ thuật 7 như sau:

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

  1. Tình hình lớp dạy:

Số lớp phụ trách: 2 lớp

Tổng số học sinh: 77

Địa bàn phân bố tương đối rộng.

Trường đóng ở trung tâm xã Hưng Trạch.

  1. Thuận lợi và khó khăn:
  1. Thuận lợi:

- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu dạy học.

- Là một xã có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

- HS biết vâng lời, chăm chỉ, ngoan hiền, lễ phép với người lớn, thầy cô.

- Hầu hết HS học đúng tuổi.

  1. Khó khăn:

- Do địa bàn phân bố rộng, nhiều nơi còn xa xôi, hẻo lánh, đường sá lầy lội, HS đi lại khó khăn.

- Hầu hết HS xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học tập còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn thời gian.

- Một số HS chịu ảnh hưởng xấu của các yếu tố xã hội, chưa xác định thái độ, tinh thần học tập đúng đắn.

- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em.

3. Chỉ tiêu phấn đấu

Khối

Tổng s H/S

Kết qu

Ghi chú

Đạt

Chưa đạt

7

77

100%

 

 

 

 II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC.

  - Cần kết hợp sáng tạo các phương pháp truyền thống (thuyết giảng, vấn đáp, trực quan,…) với các phương pháp dạy học tích cực như: trò chơi, động não, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống, giải quyết vấn đề, dự án…để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Sử dụng hợp lí hình thức học cá nhân, theo nhóm, theo lớp; hình thức dạy học trong lớp, ngoài lớp, ngoài trường.

     - Cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thụ kiến thức, rèn luyện kĩ năng với giáo dục tinh thần tự giác, trung thực tham gia các hoạt động học tập

 

 III. THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Sử dụng hợp lý các thiết bị hiện có như máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn…; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập... Tuy nhiên, quá trình dạy học cần sử dụng phương tiện, thiết bị một cách hợp lý, không lạm dụng, không được thay thế vai trò của người thầy trong quá trình dạy học. Các thiết bị, phương tiện chỉ là công cụ, điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học môn Mĩ thuật.

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

 

   IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1\ Đối với giáo viên

- Phải nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình từng phân môn, từng bài dạy.

- Chuẩn bị kỹ giáo án, giáo cụ trực quan trước khi lên lớp.

- Áp dụng phương pháp dạy học đổi mới phát huy tính tích cực của học sinh.

- Luôn không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tìm tòi, tham khảo sách báo, tài liệu để hỗ trợ cho bài dạy.

- Đánh giá kết quả học tập của các em đúng thực chất, công bằng, khách quan.

2\ Đối với học sinh

- Phải nhận thức rỏ vai trò, tầm quan trọng của bộ môn đối với cuộc sống, bản thân hiện nay và mai sau.

- Kết hợp tốt giữa lí thuyết và thực hành.

- Tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo khi làm bài, không vẽ theo sách giáo khoa.

- Thường xuyên quan sát thực tế để bổ trợ kiến thức cho bài học.

- Thường xuyên tự mình rèn luyện kỹ năng vẽ, tô màu.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, tranh, ảnh(sưu tầm) trước khi học bài mới.

3\ Đối với Nhà trường

- Phát động những cuộc thi sáng tác tranh để các em cùng tham gia.

- Nên có kế hoạch xây dựng phòng thực hành học tập môn năng khiếu.

- Tăng cường cung cấp trang thiết bị dạy học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MĨ THUẬT LỚP 7

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết)

Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)

HỌC KÌ I

Tiết PPCT

Tên bài học

Tiết 1 - Thường thức mĩ thuật

Sơ lược về MT thời Trần ( 1226 – 1400)

Tiết 2 - Thường thức mĩ thuật

Một số công trình tiêu biểu của MT thời Trần

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

Tiết 3 - Vẽ treo mẫu

Cái cốc và quả

Tiết 4- Vẽ trang trí

Tạo họa tiết trang trí

Tiết 5 - Vẽ tranh

Đề tài tranh phong cảnh( tiết 1)

Tiết 6 - Vẽ tranh

Đề tài tranh phong cảnh( tiết 2)

Tiết 7 - Vẽ trang trí

Tạo dáng và trang trí lọ hoa

Tiết 8 - Vẽ treo mẫu

Lọ và quả (tiết 1)

Tiết 9 - Vẽ treo mẫu

Lọ và quả (tiết 2

Tiết 10 - Vẽ trang trí

KT 1 tiết Trang trí đồ vật có dạng HCN

Tiết 11 - Vẽ tranh

Đề tài cuộc sông quanh em( tiết1)  

Tiết 12 - Vẽ tranh

Đề tài cuộc sông quanh em( tiết2)  

Tiết 13 - Vẽ treo mẫu

Cái ấm tích và cái bát( tiết 1)

Tiết 14 - Vẽ treo mẫu

Cái ấm tích và cái bát( tiết 2)

Tiết 15 - Vẽ trang trí

Chữ trang trí

Tiết 16.17- Vẽ tranh

KT học kì I Đề tài tự chọn

Tiết 18 - Vẽ trang trí

Trang trí bìa lịch treo tường

HỌC KÌ II

Tiết 19- Vẽ theo mẫu

Kí họa

Tiết 20- Vẽ theo mẫu

Kí họa ngoài trời

Tiết 21 - Thường thức mĩ thuật

MT Việt Nam từ cuối TK XIX đến năm 1954

Tiết 22 - Thường thức mĩ thuật

 

Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của MT Việt Nam từ cuối TK XIX đến năm 1954

Tiết 23 - Vẽ theo mẫu

Lọ hoa và quả ( tiết 1)

Tiết 24 - Vẽ theo mẫu

Lọ hoa và quả ( tiết 2)

Tiết 25 - Vẽ trang trí

Trang trí hình tròn    (Kiểm tra 1 tiết)

Tiết 26 - Thường thức mĩ thuật

Một vài nét về MT ý thời kì phục hưng

Tiết 27 - Thường thức mĩ thuật

Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của MT ý thời kì phục hưng

Tiết 28 - Vẽ trang trí

Trang trí đầu báo tường

Tiết 29 - Vẽ tranh

Đề tài an toàn giao thông ( tiết 1)

Tiết 30 - Vẽ tranh

Đề tài an toàn giao thông ( tiết 2)

Tiết 31 - Vẽ trang trí

Trang trí tự do

Tiết 32,33 - Vẽ tranh

Kiểm tra học kì II Đề tài trò chơi dân gian

Tiết 34 - Vẽ tranh

Đề tài hoạt động trong những ngày hè

Tiết 35

Trưng bày kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy so¹n: 19/ 8/ 2012

Ngµy gi¶ng: 21/ 8/ 2012

TiÕt 1, Bµi 1:Th­êng thøc mü thuËt:

S¬ l­îc vÒ mü thuËt thêi trÇn

(1226-1400)

                                              

I. Môc tiªu bµi häc:

- Qua bµi häc HS hiÓu vµ n¾m b¾t ®­îc mét sè kiÕn thøc chung vÒ MT thêi TrÇn.ThÊy d­îc sù kh¸c nhau gi÷a mÜ thuËt thêi trÇn víi nÒn mÜ thuËt cña c¸c thêi k× tr­íc ®ã.

- HS sÏ cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng NT d©n téc , biÕt tr©n träng vµ yªu quý vèn cæ cña cha «ng ®Ó l¹i.

II. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Tranh minh häa trong  §DDH vÒ mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc t¸c phÈm MT thêi TrÇn

- S­u tÇm thªm mét sè tranh ¶nh liªn quan ®Õn MT thêi TrÇn ®· in trong s¸ch, b¸o, t¹p chÝ.

2. Häc sinh :

- S­u tÇm t­ liÖu vµ h×nh ¶nh vÒ bµi häc .

III. TiÕn tr×nh d¹y - häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp.

2. KiÓm tra bµi cò: (2')

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cña HS.

3. Bµi míi:

- Giíi thiÖu bµi: (1')

       ViÖt Nam ®­îc biÕt ®Õn lµ mét trong nh÷ng c¸i n«i cña sù ph¸t triÓn loµi ng­êi, lÞch sö d©n téc g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö mÜ thuËt d©n téc ®ã . H·y cïng              Trong ch­¬ng tr×nh m«n lÞch sö , c¸c em d· d­îc lµm quen víi nÒn mÜ thuËt cña Thêi Lý, thêi k× ®Çu tiªn khi x©y dùng ®Êt n­íc víi nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc cã quy m« to lín,.....

 Trong bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng ®i t×m hiÓu vµi nÐt vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn ®Ó thÊy ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a mÜ thuËt thêi TrÇn víi mÜ thuËt thêi Lý.

Ho¹t ®éng cña GV-Hs

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: (10')

T×m hiÓu kh¸i qu¸t vµi nÐt vÒ bèi c¶nh XH thêi TrÇn:

- GV nh¾c l¹i mét sè thµnh tùu cña MT thêi Lý

- Sau ~ 200 n¨m h­ng thÞnh, MT Lý ptriÓn rùc rì víi kiÕn tróc, ®iªu kh¾c,héi häa,gèm TT.

 

I. Kh¸i qu¸t vÒ bèi c¶nh XH thêi TrÇn:

 

- KiÕn tróc:Kinh thµnh TL

- §iªu kh¾c:

Bia ë c¸c l¨ng mé

T­îng thËt,t­îng thó

- Trang trÝ: Hoa d©y, sãng n­íc,rång.

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

? Mét sè tp ®iÓn h×nh ë mçi thêi lo¹i?

- Tíi ®Çu thÕ kû 13 triÒu Lý tho¸i trµo,nhµ TrÇn thay thÕ tiÕp tôc nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕn bé cña nhµ Lý,  chÊn chØnh cñng cè chÝnh quyÒn.

? Bèi c¶nh lÞch sö ë thêi TrÇn cã nh÷ng nÐt g× næi bËt?

 

- Gèm: nhiÒu lo¹i men ®Ñp.

 

 

 

 

 

 

 

- Vai trß l·nh ®¹o ®Êt n­íc cã thay ®æi nh­ng c¬ cÊu Xh kh«ng cã sù thay ®æi lín,  chÕ ®é TW tËp quyÒn ®­îc cñng cè,  kû c­¬ng thÓ chÕ vÉn ®­îc duy tr× vµ ph¸t huy.

- ë thêi TrÇn, víi 3 lÇn ®¸nh th¾ng qu©n Nguyªn-M«ng tinh thÇn th­îng vâ d©ng cao, trë thµnh hµo khÝ d©n téc.

 

Ho¹t ®éng 2: (27')

T×m hiÓu vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn:

? Quan s¸t vµo nh÷ng h/¶ trong SGK h·y cho biÕt ë thêi TrÇn nh÷ng loai h×nh NT nµo ®­îc ph¸t triÓn?

 

? Thµnh tùu kiÕn tróc cung ®×nh?

 

 

 

 

 

 

? KÓ tªn mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc?

 

 

 

 

 

 

? KiÕn tróc PhËt gi¸o cã ®Æc ®iÓm g×?

 

 

 

 

 

II. Kh¸i qu¸t vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn:

-KiÕn tróc:

-§iªu kh¾c,trang trÝ

-§å gèm

 

 

1. KiÕn tróc:

- NT kiÕn tróc thêi kú nµy còng ph©n thµnh 2 lo¹i:

- KiÕn tróc cung ®×nh:

+ TiÕp thu toµn bé di s¶n kiÕn tróc cung ®×nh cña triªï Lý ®ã lµ kinh thµnh Th¨ng Long.

+ Qua 3 lÇn x©m l­îc cña qu©n Nguyªn M«ng thµnh Th¨ng Long bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ sau ®ã nhµ TrÇn ®· xd l¹i ®¬n gi¶n h¬n.

- XD khu cung ®iÖn Thiªn Tr­êng (Nam §Þnh) lµ n¬i c¸c vua TrÇn dõng ch©n nghØ ng¬i mçi khi vÒ th¨m Th¸i Th­îng Hoµng vµ quª h­¬ng; Xd khu l¨ng mé an sinh (Q.Ninh) lµ n¬i ch«n cÊt vµ thê c¸c vua TrÇn; thµnh T©y §« ( Thanh Ho¸) cßn gäi lµ thµnh nhµ Hå,n¬i Hå Quý Ly cho dêi tõ Th¨ng Long vÒ.

- KiÕn tróc PhËt gi¸o:

+ ThÓ hiÖn ë nh÷ng mh«i chïa th¸p ®­îc x©y dùng kh«ng kÐm phÇn uy nghi, bÒ thÕ. VD: Th¸p chïa Phæ Minh (Nam §Þnh), th¸p B×nh S¬n (VÜnh Phóc)...

+ Do chiÕn tranh næ ra kh¾p n¬i nªn d©n chóng n¶y sinh t©m lý dùa vµo thÇn quyÒn. V× vËy chïa lµng ®­îc x©y dùng ë nhiÒu n¬i. Chïa kÕt hîp thê PhËt víi thê ThÇn.

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

 

 

? T¹i sao nãi MT thêi TrÇn lµ sù nèi tiÕp cña MT thêi Lý?

 

 

 

 

 

? §iªu kh¾c thêi TrÇn ®­îc thÓ hiÖn trªn nh÷ng chÊt liÖu g×?

? §Æc ®iÓm vÒ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c cña thêi TrÇn?

 

 

 

 

 

? So s¸nh ®Æc ®iÓm gi÷a h×nh nh rång Lý - TrÇn?

 

 

 

? §Æc ®iÓm vÒ ch¹m kh¾c trang trÝ?

? H·y kÓ tªn 1 sè tp ch¹m kh¾c trang trÝ thêi TrÇn?

 

 

 

 

? NhËn xÐt g× vÒ gèm thêi TrÇn?

 

 

 

- V× nÒn Mt thêi TRÇn dùa trªn nÒn t¶ng s½n cã cña nÒn MT Lý tr­íc ®©y vÒ kiÕn tróc, ®iªu kh¾c vµ ch¹m kh¾c trang trÝ. Tuy nhiªn nhµ TrÇn võa kÕ thõa nh­ng võa lµm ph¸t triÓn h¬n so víi thêi Lý.

 

2. §iªu kh¾c vµ trang trÝ:

* §iªu kh¾c:

- Chñ yÕu lµ t¹c t­îng trßn. T¹c trªn ®¸ vµ gç nh­ng phÇn lín t­îng gç ®· bÞ chiÕn tranh tµn ph¸.

- T­îng PhËt ®­îc t¹c nhiÒu ®Ó thê cóng,  ngoµi t­îng PhËt cßn cã c¸c t­îng con thó, quan hÇu.

- Ngoµi ra cßn cã c¸c bÖ rång ë mét sè di tÝch nh­ chïa D©u (B¾c Ninh), khu l¨ng mé An Sinh (Qu¶n Ninh)...

 

- H×nh rång uèn l­în kiÓu th¾t tói, ®Çu rång mang ®Ëm tÝnh chÊt trang trÝ, h×nh cã tÝnh biÓu t­îng cao.

- Rång TrÇn cã th©n mËp m¹p, uèn khóc m¹nh mÏ h¬n, gÇn gòi h¬n rång thêi Lý.

 

- §iªu kh¾c vµ trang trÝ lu«n g¾n víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc.

- Phæ biÕn lµ ch¹m kh¾c trang trÝ bÖ ®¸ hoa sen.

- Nh÷ng bøc ch¹m kh¾c gç víi c¶nh nh¹c c«ng, ng­êi chim, rång ë chïa Th¸i L¹c (H­ng Yªn), bÖ ®¸ hoa sen, d©ng hoa tÊu nh¹c...

 

3. §å gèm:

- Ph¸t huy truyÒn thèng gèm thêi Lý vµ cã nh÷ng nÐt næi bËt h¬n nh­:

+ X­¬ng gèm dµy,th« vµ nÆng h¬n;

+ §å gèm gia dông ph¸t triÓn m¹nh, phôc vô qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n.

+ NhiÒu lo¹i men: hoa n©u hoa lam víi nÐt vÏ kho¸ng ®¹t.

+ H×nh trang trÝ : Chñ yÕu lµ hoa sen, hoa cóc c¸ch ®iÖu víi nh÷ng nÐt vÏ kho¸ng ®¹t

 

 

4.Cñng cè: (4')

? MÜ thuËt thêi TrÇn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× næi bËt?

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

- §ã lµ sù tiÕp nèi MT Lý víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt: kiÕn tróc , ®iªu kh¾c, trang trÝ, ®å gèm . C¸ch t¹o h×nh khoÎ kho¾n gÇn gòi víi ng­êi d©n lao ®éng.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1')

- Häc vµ tr¶ lêi theo c¸c c©u hái trong sgk

- ChuÈn bÞ néi dung bµi 8 sgk

 

_____________________________________________________________

 

 

Ngµy so¹n: 26/ 8/ 2012

Ngµy gi¶ng: 28/ 8/ 2012

 

TiÕt 2- Bµi 8: Th­êng thøc mÜ thuËt:

Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn

(1226-1400)

 

I. Môc tiªu bµi häc:

- Cñng cè vµ cung cÊp cho HS mét sè kiÕn thøc vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn.

- Tr©n träng , yªu mÕn nÒn mÜ thuËt n­íc nhµ nãi chung , mÜ thuËt thêi TrÇn nãi riªng .

II. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- S­u tÇm tranh ,¶nh , tµi liÖu cã liªn quan tíi bµi häc.

2. Häc sinh:

- S­u tÇm nghiªn cøu bµi häc theo néi dung c©u hái trong sgk.

III. TiÕn tr×nh d¹y - häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp.

2. KiÓm tra bµi cò: (3')

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ mét sè bµi vÏ cña hs vÏ tÜnh vËt mµu.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña GV-HS

Néi dung

- GV chia líp lµm 2 nhãm, mçi nhãm t×m hiÓu mét lÜnh vùc mÜ thuËt theo c¸c c©u hái GV ®­a ra. Th¶o luËn 6'.

Ho¹t ®éng 1: (15')

T×m hiÓu mét vµi nÐt vÒ c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi TrÇn:

- GV nªu yªu cÇu, HS ho¹t ®éng theo nhãm

? KiÕn tróc thêi TrÇn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua nh÷ng c«ng tr×nh nµo?                                               

? Th¸p b×nh S¬n thuéc lo¹i kiÕn tróc nµo?

? Nªu ®Æc ®iÓm cña Th¸p B×nh S¬n?

 

 

 

 

 

I. KiÕn tróc:

 

 

 

1. Th¸p B×nh S¬n:

 

 

- KiÕn tróc chïa th¸p thuéc kiÕn tróc PhËt gi¸o

- §­îc xd trªn nÒn mét ngän ®åi thÊp ngay tr­íc s©n chïa VÝnh x Kh¸nh

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

? Nªu ®Æc ®iÓm cña th¸p Chïa?

  ? CÊu tróc cña chïa th¸p?

 

 

 

 

 

 

? Khu l¨ng mé An Sinh thuéc lo¹i kiÕn tróc nµo?

? Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña khu l¨ng mé An Sinh

 

 

 

 

 

+ GV Chèt l¹i c¸c ý c¬ b¶n:

kiÕn tróc thêi TrÇn nh×n chung cã qui m« to lín, th­êng ®­îc ®Æt ë n¬i ®Þa thÕ cao , ®Ñp, tho¸ng m¸t..

®­îc tt tinh x¶o, c«ng phu chøng tá ãc thÈm mÜ tinh tÕ vµ bµn tay khÐo lÐo cña c¸c nghÖ nh©n thêi TrÇn.

 

- Lµ mét c«ng tr×nh b»ng ®Êt nung cao 15m hiÖn cßn 11 tÇng

- Cã mÆt b»ng lµ h×nh vu«ng , cµng lªn cao thu nhá dÇn, tÇng d­íi cao h¬n c¸c tÇng trªn, lßng th¸p ®­îc x©y thµnh mét khèi trô, xung quanh tt hoa v¨n phong phó.

- Lµ c«ng tr×nh kt víi c¸ch t¹o h×nh ch¾c ch¾n , tån t¹i 600 n¨m trong khÝ hËu nhiÖt ®íi

2. KiÕn tróc khu l¨ng mé An Sinh:

- §©y thuéc kiÕn tróc cung ®×nh v× ®©y lµ n¬i ch«n cÊt , thê cóng c¸c vÞ vua TrÇn.

- Lµ khu l¨ng mé lín ®­îc xd s¸t ch©n nói thuéc §«ng TriÒu - QN c¸c l¨ng ®­îc xd c¸ch xa nhau nh­ng ®Òu h­íng vÒ khu ®Òn An Sinh

- DiÖn tÝch khu l¨ng mé nµy chiÕm c¶ mét qu¶ ®åi lín, ®­îc tt b»ng c¸c pho t­äng nh­ Rång, sÊu, quan hÇu, c¸c con vËt...

 

Ho¹t ®éng 2: (15')

§iªu kh¾c vµ phï ®iªu trang trÝ

? Khu l¨ng mé TrÇn Thñ §é ®­îc x©y dùng tõ n¨m nµo ë ®©u?

? Nªu ®Æc ®iÓm cña "T­îng Hæ"

 

? T¹i sao ë ®©y l¹i lÊy h×nh t­îng nh©n vËt lµ con hæ?Nã cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

 

 

? Nªu gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña "t­îng Hæ"

 

 

II. §iªu kh¾c:

1. T­îng hæ ë l¨ng TrÇn Thñ §é:

- Khu l¨ng mé ®­îc x©y dùng 1264 t¹i Th¸i B×nh, tr­íc cöa l¨ng cã t¹c 1 con hæ ë  thÕ n»m b»ng chÊt liÖu ®¸

- T­îng cã kÝch th­íc nh­ thËt1m43, th©n thon, ngùc në, b¾p vÕ c¨ng trßn, t¹o sù dòng m·nh cña vÞ chóa s¬n l©m mÆc dï ë thÕ n»m.

- H×nh ¶nh con vËt nµy ®¹i diÖn cho khÝ ph¸ch anh hïng, uy dòng quyÕt ®o¸n cña vÞ th¸i s­ triÒu TrÇn, d¸ng con vËt th¶nh th¬i mµ tiÒm Èn 1 søc m¹nh phi th­êng nªn tr­íc l¨ng cña «ng cã h×nh t­îng con vËt thiªng nµy.

- T¸c phÈm  ®· lét t¶ ®­îc tÝnh c¸ch , vÎ ®­êng bÖ, lÉm liÖt uy phong cña vÞ th¸i s­ triÒu TrÇn.

2. Ch¹m kh¾c gç ë chïa Th¸i l¹c (H­ng Yªn):

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

 

 

? Chïa Th¸i l¹c ®­îc x©y dùng tõ khi nµo?

 

? Néi dung cña nh÷ng bøc ch¹m kh¾c

 

 

? Bè côc cña nh÷ng bøc ch¹m kh¾c ®ã nh­ thÕ nµo?

 

? §Æc ®iÓm cña nh÷ng bøc cham kh¾c ®ã?

 

 

 

- Chïa ®­îc x©y dùng ë thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn, bÞ h­ háng nhiÒu.

 

- Néi dung diÔn t¶ chñ yÕu lµ c¶nh d©ng hoa, tÊu nh¹c víi nh©n vËt trung t©m lµ vò n÷, nh¹c c«ng hay con chim thÇn tho¹i (nöa trªn lµ ng­êi, nöa d­íi lµ h×nh chim)....

 

- Bè côc ®­îc thÓ hiÖn gièng nhau. C¸c h×nh ®­îc s¾p xÕp c©n ®èi nh­ng kh«ng ®¬n ®iÖu, buån tÎ.

- C¸c ®­êng nÐt trßn, mÞn ®· t¹o sù ªm ®Òm , yªn tÜnh phï hîp víi ko gian võa thùc võa h­ cña nh÷ng c¶nh chïa, lµm cho c¸c bøc ch¹m kh¾c thªm lung linh, sinh ®éng.

 

4. Cñng cè: (4')

? C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi TrÇn cã ®Æc ®iÓm g×?

? H×nh t­îng con hæ tr­íc l¨ng TT§ nãi lªn ®iÒu g×? em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c vµ trang trÝ thêi TrÇn?

- Gv nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi vµ cñng cè  néi dung bµi häc..

5. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1')

- Häc vµ tr¶ lêi  theo c¸c c©u hái trong sgk.

- ChuÈn bÞ cho bµi 2. Méu vËt c¸i cèc vµ qu¶,giÊy vÏ,ch× tÈy.

 

<<<<<<<<<>>>>>>>>>

 

 

Ngµy so¹n: 19/ 8/ 2012

Ngµy gi¶ng: 21/ 8/ 2012

 

TiÕt 3- Bµi 2: VÏ theo mÉu:

Cèc vµ qu¶

(VÏ b»ng bót ch× ®en)

 

I. Môc tiªu bµi häc:

- Qua bµi häc , HS sÏ biÕt c¸ch vÏ h×nh tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt

- HS vÏ ®­îc h×nh c¸i cèc vµ qu¶ d¹ng h×nh c¬ b¶n .

- HiÓu ®­îc vÎ ®Ñp cña bè côc vµ t­¬ng quan tØ lÖ ë mÉu.

II. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Tranh minh ho¹ c¸c b­íc tiÕn hµnh.

- Mét sè bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc...

2. Häc sinh:

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

- ChuÈn bÞ mÉu vÏ : tõ 1 - 2 bé mÉu, mçi bé gåm1 qu¶, 1 cèc.

- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp: Bót ch×, tÈy, que ®o, vë mÜ thuËt.

3. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:

- Ph­¬ng ph¸p quan s¸t.

- Ph­¬ng ph¸p trùc quan.

- Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p.

- Ph­¬ng ph¸p gîi më.

- Ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp.

III. TiÕn tr×nh d¹y - häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp.

2. KiÓm tra bµi cò: (5')

- H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn?

- H·y ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a h×nh ¶nh con Rång thêi LÝ vµ con Rång thêi TrÇn?

3. Bµi míi:

      - Giíi thiÖu bµi: (1')

     ë líp 6 chóng ta ®· ®­îc lµm quen víi c¸ch vÏ theo mÉu. H«m nay chóng ta sÏ vËn dông kiÕn thøc ®· häc ë líp 6 ®Ó ¸p dông vµo vÏ theo mÉu: c¸i cèc vµ qu¶.

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Ho¹t ®éng 1: (8')

H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt:

- GVgiíi thiÖu mÉu ®Ó HS râ:

+ MÉu vÏ gåm cã 1 cèc vµ 1(2) qu¶ h×nh cÇu.

? H·y ph©n tÝch c¸c c¸ch ®Æt bè côc cña mÉu ? Trong c¸c c¸ch ®Æt mÉu , c¸ch nµo hîp lÝ vµ c©n ®èi h¬n c¶?

 

 

 

? §Æt mÉu vÏ nh­ thÕ nµo ®Ó bµi vÏ cã bè côc ®Ñp m¾t?

 

- Sau ®ã GV cho 1 - 2 HS lªn ®Æt mÉu cho ®óng yªu cÇu. GV chØnh söa l¹i cho hîp lÝ.

- GV cho HS xem tranh vÒ c¸c c¸ch ®Æt bè côc

? Khung h×nh chung cña mÉu lµ khung h×nh g× ?

? Khung h×nh riªng cña mÉu lµ khung h×nh g× ?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu?

 

 

I. Quan s¸t ,nhËn xÐt:

- HS quan s¸t mÉu vµ nhËn xÐt.

 

 

+ H×nh 1: Bè côc lÖch lªn phÝa trªn

+ H×nh 2: Bè côc lÖch xuèng phÝa d­íi vµ chÕch qua phÝa ph¶i.

+ H×nh 3: Cèc to so víi qu¶.

+ H×nh 4: nhá so víi qu¶.

+ H×nh 5: Bè côc dµn hµng ngang.       

+ H×nh 6: Bè côc c©n ®èi hîp lÝ.

- Kh«ng nªn t¸ch rêi qu¸ xa , qu¸ gÇn hoÆc che khuÊt qu¸ nhiÒu , cã ¸nh s¸ng chiÕu trùc tiÕp lªn mÉu ....

- Chia lµm 2 nhãm vÏ : GÇn mÉu nµo th× vÏ theo mÉu ®ã.

 

 

 

- Khung h×nh chung cña mÉu lµ khung h×nh ch÷ nhËt ®øng

- Khung h×nh cña qu¶ lµ h×nh vu«ng, khung h×nh c¸i cèc lµ h×nh ch÷ nhËt ®øng.

- Qu¶ n»m tr­íc, c¸i cèc n»m sau, nªn khi vÏ ph¶i chó ý kh«ng ®­îc vÏ 2 vËt ngang b»ng nhau.

- H­íng tõ ph¶i sang tr¸i (hoÆc ng­îc l¹i).

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013

 


Tr­êng TH &THCS H­ng Tr¹ch                                                                           MÜ ThuËt 7

 

? ¸nh s¸ng chÝnh chiÕu lªn mÉu tõ h­íng nµo ?

 

 

 

Ho¹t ®«ng2: (5')

H­íng dÉn c¸ch vÏ:

- GV treo h×nh minh ho¹ c¸c b­íc vÏ h×nh lªn b¶ng.

? Cã mÊy b­íc vÏ h×nh?

+ B1: VÏ ph¸c khung h×nh.

 

 

 

 

 

 

+ B2: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c bé phËn.

 

+ B3: VÏ c¸c nÐt chÝnh.

 

 

 

 

+ B4: VÏ nÐt chi tiÕt.

 

 

 

II. C¸ch vÏ:

 

 

4 b­íc:

+ §o, ­íc l­îng, t×m tØ lÖ chung cña khung h×nh bao qu¸t, khung h×nh riªng tõng vËt , kho¶ng c¸ch nÕu cã.

     T×m tØ lÖ cña tõng vËt mÉu, lu«n so s¸nh ®Ó t×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña mÉu sao cho c©n ®èi.

+ X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c bé phËn cña cèc vµ qu¶, ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña miÖng, th©n, ®¸y cèc. VÏ gîi.

 

+ VÏ ph¸c c¸c bé phËn cña vËt mÉu, chó ý tíi tØ lÖ - sÏ lµm cho  h×nh vÏ gièng mÉu .

     Ph¸c  c¸c bé phËn cña mÉu, vÏ b»ng nh÷ng ®­êng th¼ng, chia trôc ®èi xøng nÕu vËt cã d¹ng h×nh c©n ®èi.

+ §iÒu chØnh tØ lÖ vµ ®Æc ®iÓm c¸c bé phËn cña mÉu. Th­êng xuyªn so s¸nh ®èi chiªu cho gÇn gièng víi mÉu.

 

Ho¹t ®éng 3: (22')

H­íng dÉn thùc hµnh:

- Cho HS tiÐn hµnh quan s¸t vÏ bµi.

- Tuy nhiªn ë bµi nµy chØ yªu cÇu vÏ h×nh cho hoµn chØnh do vËy GV còng nh¾c HS quan s¸t mÉu thËt chi tiÕt ®Ó hoµn thµnh phÇn h×nh mµ kh«ng gîi ¸nh s¸ng trªn mÉu.

 

 

III. Thùc hµnh:

- Quan s¸t h×nh vµ vÏ h×nh hoµn thiÖn .

- Bµi vÏ trªn giÊy b»ng ch× ®en.

 

4. Cñng cè: (3')

- Gi¸o viªn chän 2-3 bµi (tèt - ch­a tèt) cña häc sinh ®Ó häc sinh tù nhËn xÐt. Sau ®ã bæ sung gãp ý.

- §©y lµ bµi vÏ theo mÉu ®Çu tiªn ë líp 7, GV cho häc sinh tù nhËn xÐt vÒ

+ Bè côc bµi vÏ trªn giÊy

+ So s¸nh tØ lÖ cña h×nh vÏ víi mÉu

+ NÐt vÏ.

- GV cã thÓ chØ ra trªn bµi cña mét sè HS nh÷ng chç hîp lÝ vµ ch­a hîp lÝ vµ rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch vÏ h×nh qua mét bµi cô thÓ.

 

Gi¸o viªn: Hoµng Văn Thắng                                               N¨m häc:2012-2013