gấp một số lên nhiều lần

giáo án Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       14      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
eyvs0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/26/2017 4:12:45 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
14
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO ÁN TOÁN 3 BÀI: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN NHÓM SOẠN: NHÓM 5 Mụctiêu: Kiếnthức: Giúphọcsinhbiếtthựchienphéptoangấpmộtsốlênnhiềlầnbằngcáchlấysốđónhânvớisốlần Kĩnăng: - Rènluyệnkĩnăngtínhvàgiảitoánthô,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử gấp một số lên nhiều lần, Giáo Án Toán Học 3 , Giáo án điện tử gấp một số lên nhiều lần, docx, 1 trang, 0.03 M, Toán học 3 chia sẽ bởi ngọc lê thị đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

gap-mot-so-len-nhieu-lan.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


GIÁO ÁN TOÁN 3
BÀI: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
NHÓM SOẠN: NHÓM 5
Mụctiêu:
Kiếnthức:
Giúphọcsinhbiếtthựchienphéptoangấpmộtsốlênnhiềlầnbằngcáchlấysốđónhânvớisốlần
Kĩnăng:
- Rènluyệnkĩnăngtínhvàgiảitoánthông qua bàihọc
- Biếtphânbiệtgấpmộtsốlênnhiềulầnvới them mộtsốđơnvịcùngmộtsố
Tháiđộ:
- Rènluyệntínhcẩnthậnchohọcsinhthông qua bàihọc
- Giáodụchọcsinhchămhọctoán
Chuẩn bi:
Giáoviên:
Giáoántoán 3, bàigấpmộtsốlênnhiềulần
Sáchgiáokhoatoán 3
Bảngphụ
Tranh minh họa
Họcsinh
Sáchgiáokhoa 3
Vởviết
Bútthước…
Nội dung bàigiảng:
Thờigian
Hoạtđộngcủagiáoviên
Hoạtđộngcủahọcsinh


ổnđịnhtổchứclớp
giáoviêncholớphátmộtbàihát
kiểmtrabàicũ:
gọimộtsinhlênbảngthựchiện
7 x 7 =?
x 5 =?
Gọihọcsinhdướilớpnhậnxét
Giáoviênchốtlạivàđánhgiálớphọcthông qua bàikiểmtra
Bàimới:
Giớithiệubàimới
Cáctiếttrướccácemđãđượchọctừbảngcửuchương 1 đếncửuchương 7 vàđãbiếtápdụngđểgiảimộtsốbàitậpliênquan. Hôm nay thầyvàcácemsẽcùngđivàobàimới “ gấpmộtsốlênnhiềulần”
Yêucầu 3 họcsinhnhắclạitựađềbàihọc
Bàimới:
Hoạtđộng 1: hướngdânhọcsinhthựchiệngấpmộtsốlênnhiềulần
Cáchtiếnhành:
Giáoviêndánđềbàitoánlênbảng
Yêucầuhọcsinhđọcđềbài
Giáoviênhỏi:
+Bàitoáncho ta biếtgìvàyêucầu ta làmgì?
Hướngdẫnhọcsinhvẽsơđồ
+ đoạnthẳng AB dài 2cm, thầycoiđâylàmộtphần
+ yêucầuhọcsinhsuynghĩđểnêucáchvẽđoạnthẳng CD?
+ đoạnthẳng CD dàigấp 3 lầnđọanthẳng AB, màđoạnthẳng AB thầybiểudiễnmộtphầnvậyđoạnthẳng CD là 3 phần
Giáoviênhướngdẫngiải:
+ Đốivớilọaibàinày ta làmnhưsau:muốntìmđộdàiđoạnthẳng CD ta lấyđộdàiđoạnthẳng AB nhânvớisốlầnlà 3
Viếtlờigiảikếthợpvớihướngdẫnhọcsinh
+Đâylàbàitoángấpmộtsốlênnhiềulần
Yêucầuhọcsinhchépvàovởhọc
Giáoviêntựchomộtbàinữachohọcsinh:
+ Muốngấp 2cm lên 4 lần ta làmnhưthếnào?
+Muốngấp 4kg lên 7 lần ta làmnhưthếnào?
Vậymuốngấpmộtsốlênnhiềulần ta làmnhưthếnào?
Hoạtđộng 2: thựchành - luyệntập
*Bài 1:
- gọi 1 họcsinhđọcđềbài
+năm nay emlênmấytuổi?
+ tuổicủachịnhưthếnào so vớituổiem?
+ yêucầucủabàitoánlàgì?
+ bàitoánthuộcdạngtoánnào?
Gọi 1 họcsinhlênlàm
Cácbạndướilớplàmtrongvởbàitập
yêucầuhọcsinhtrìnhbầybàilàmcủamình
gọihọcsinhkhácnhậnxét
giáoviênchốtlại
*Bài 2:
yêucầu 1 họcsinhđọđềtoán
giáoviênchocảlớpthờigian 3 phútlàmtrongvởbàitậpvàgiáoviênthu 5 đến 6 bàikiểmtra
*Bài 3:
yêucầuhọcsinhđọcđềbài
tổchứcchohọcsinhlàmtrongnhóm
giáoviênphát 4 tổ 4 bảngphụ
chothờigian 5 phútđểhoànthànhbàitập
sauđólênbảngdánvàtrìnhbầybàilàmcủanhóm
giáoviênnhậnxét
Củngcốdăndò:
Muốngấpmộtsốnhiềulần ta làmnhưthếnào?
Nhậnxéttiếthọc
Dặndòhọcsinhvềnhàlàmbàitâpsáchgiaokhoatrang…

Cảlớpđồngthanhhát
1 họcsinhlênbảngkiểmtra
7x 7 = 49
x 5 = 35
1 họcsinhnhậnxét
Chú ý lắngnghe
Chú ý lắngnghe
3 họcsinhnhắclạitựađềbàihọc
Quansát
1 họcsinhđọcđềbài
Họcsinhtrảlời:
+ AB dài 2cm
+ CD gấp 3 lần AB
Chú ý
Họcsinhtrảlời
Chú ý
Chú ý
Bàigiải:
Đoạnthẳng CD dàilà:
2 x3 = 6 (cm)
Đápsố: 6 (cm)
Họcsinhtrảlời:
2 x 4 = 8
Họcsinhtrảlời:
4 x 7 = 28
Họcsinhtrảlời:
Ta lấysốđónhânvớisốlần
1 họcsinhđọcđềbài
+ năm nay em 6 tuổi
+ gấp 2 lần so vớituổiem
+ bàitoányêucầutìmtuổichị
+ nhânmộtsốgấpnhiềulần
1 họcsinhlênbảnglàm
Bàigiải:
Năm nay tuổicủachịlà:
2 x 6 = 12 (tuổi)
Đápsố: 12 (tuổi)
Họcsinhtrìnhbầybàilàm
1 họcsinhnhậnxét
Lắngnghe
1 họcsinhđọcđềtoán
Cảlớplàmbài
Bàigiải:
Số cam củamẹhaiđượclà:
7 x 5 = 35 (quả)
Đápsố: 35 (quả)
Họcsinhtrìnhbầy
Lắngnghe
Họcsinhtrảlời:
Ta lấysốđónhânvớisốlần
Chú ý 

  GIÁO ÁN TOÁN 3

  BÀI: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

  NHÓM SOẠN: NHÓM 5

 1. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:

-         Giúp học sinh biết thực hien phép toan gấp một số lên nhiề lần bằng cách lấy số đó nhân với số lần

 1. năng:

     - Rèn luyện năng tính giải toán thông qua bài học

      - Biết phân biệt gấp một số lên nhiều lần với them một số đơn vị cùng một         số

 1. Thái độ:

           -   Rèn luyện tính cẩn thận cho học sinh thông qua bài học

           -  Giáo dục học sinh chăm học toán

 1. Chuẩn bi:
 1. Giáo viên:

-         Giáo án toán 3, bài gấp một số lên nhiều lần

-         Sách giáo khoa toán 3

-         Bảng phụ

-         Tranh minh họa

 1. Học sinh

-         Sách giáo khoa 3

-         Vở viết

-         Bút thước

 1. Nội dung bài giảng:

Thời gian

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

 

 1. ổn định tổ chức lớp

    giáo viên cho lớp hát một bài hát

 1. kiểm tra bài :

-         gọi một sinh lên bảng thực hiện

 

7 x 7 =?

7        x 5 =?

 

-         Gọi học sinh dưới lớp nhận xét

-         Giáo viên chốt lại đánh giá lớp học thông qua bài kiểm tra

 1. Bài mới:
  1.        Giới thiệu bài mới

-         Các tiết trước các em đã được học từ bảng cửu chương 1 đến cửu chương 7 đã biết áp dụng để giải một số bài tập liên quan. Hôm nay thầy các em sẽ cùng đi vào bài mớigấp một số lên nhiều lần

-         Yêu cầu 3 học sinh nhắc lại tựa đề bài học

3.2.          Bài mới:

    Hoạt động 1: hướng dân học sinh thực hiện gấp một số lên nhiều lần

 • Cách tiến hành:

-         Giáo viên dán đề bài toán lên bảng

-         Yêu cầu học sinh đọc đề bài

 

-         Giáo viên hỏi:

              +Bài toán cho ta biết yêu cầu ta làm ?

 

-         Hướng dẫn học sinh vẽ đồ

+ đoạn thẳng AB dài 2cm, thầy coi đây một phần

+ yêu cầu học sinh suy nghĩ để nêu cách vẽ đoạn thẳng CD?

+ đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đọan thẳng AB, đoạn thẳng AB thầy biểu diễn một phần vậy đoạn thẳng CD 3 phần

-         Giáo viên hướng dẫn giải:

+ Đối với lọai bài này ta làm như sau: muốn tìm độ dài đoạn thẳng CD ta lấy độ dài đoạn thẳng AB nhân với số lần 3

-         Viết lời giải kết hợp với hướng dẫn học sinh

 

 

+Đây bài toán gấp một số lên nhiều lần

-         Yêu cầu học sinh chép vào vở học

-         Giáo viên tự cho một bài nữa cho học sinh:

+ Muốn gấp 2cm lên 4 lần ta làm như thế nào?

+Muốn gấp 4kg lên 7 lần ta làm như thế nào?

-         Vậy muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm như thế nào?

 

    Hoạt động 2: thực hành - luyện tập

   *Bài 1:

         gọi 1 học sinh đọc đề bài

 

+  năm nay em lên mấy tuổi?

 

+ tuổi của chị như thế nào so với tuổi em?

+ yêu cầu của bài toán ?

 

+ bài toán thuộc dạng toán nào?

 

-         Gọi 1 học sinh lên m

 

 

 

 

 

-         Các bạn dưới lớp làm trong vở bài tập

-         yêu cầu học sinh trình bầy bài làm của mình

-         gọi học sinh khác nhận xét

-         giáo viên chốt lại

  *Bài 2:

-         yêu cầu 1 học sinh đọ đề toán

 

-         giáo viên cho cả lớp thời gian 3 phút làm trong vở bài tập giáo viên thu 5 đến 6 bài kiểm tra

  *Bài 3:

-         yêu cầu học sinh đọc đề bài

-         tổ chức cho học sinh làm trong nhóm

-         giáo viên phát 4 tổ 4 bảng phụ

-         cho thời gian 5 phút để hoàn thành bài tập

-         sau đó lên bảng dán trình bầy bài làm của nhóm

-         giáo viên nhận xét

 1. Củng cố dăn :

-         Muốn gấp một số nhiều lần ta làm như thế nào?

-         Nhận xét tiết học

-         Dặn học sinh về nhà làm bài tâp sách giao khoa trang

 

 

 

-         Cả lớp đồng thanh hát

 

-         1 học sinh lên bảng kiểm tra

     7x 7 = 49

7        x 5 = 35

 

-         1 học sinh nhận xét

-         Chú ý lắng nghe

 

 

 

-         Chú ý lắng nghe

 

 

 

 

 

-         3 học sinh nhắc lại tựa đề bài học

 

 

 

 

 

-         Quan sát

-         1 học sinh đọc đề bài

-         Học sinh trả lời:

+ AB dài 2cm

+ CD gấp 3 lần AB

 

-         Chú ý

 

-         Học sinh trả lời

 

-         Chú ý

 

 

 

 

-         Chú ý

 

 

 

 

 

 

Bài giải:

Đoạn thẳng CD dài :

2 x3 = 6 (cm)

Đáp số: 6 (cm)

 

 

 

 

 

-         Học sinh trả lời:

2 x 4 = 8

-         Học sinh trả lời:

-         4 x 7 = 28

-         Học sinh trả lời:

Ta lấy số đó nhân với số lần

 

 

-         1 học sinh đọc đề bài

+ năm nay em 6 tuổi

+ gấp 2 lần so với tuổi em

+ bài toán yêu cầu tìm tuổi chị

+ nhân một số gấp nhiều lần

-         1 học sinh lên bảng làm

Bài giải:

Năm nay tuổi của chị :

2 x 6 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 (tuổi)

 

 

-         Học sinh trình bầy bài làm

-         1 học sinh nhận xét

-         Lắng nghe

 

-         1 học sinh đọc đề toán

-         Cả lớp làm bài

 

 

 

Bài giải:

Số cam của mẹ hai được :

7 x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 (quả)

 

-         Học sinh trình bầy

 

-         Lắng nghe

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về gấp một số lên nhiều lần
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

LIÊN QUAN