NS:
ND:

Tiết 19 bài 12 Sống và làm việc có kế hoạch

A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Hiểu được nội dung và ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.
-Hình thành ở HS KN xây dựng kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và KN điều chỉnh, tự đánh giá kết quả học tập theo kế hoạch.
-Rèn luyện HS có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch sống và làm việc. Có nhu cầu, thói quen làm việc theo kế hoạch, đồng thời phê phán lối sống tuỳ tiện ở những người xung quanh.
B.Thiết bị dạy học:
-SGK, Sách GV GDCD 7.
-Một số truyện ngắn sống và làm việc có kế hoạch.
C.HĐ dạy và học:
I.định tổ chức.

II.Giới thiệu bài.
III.Dạy bài mới:

HĐ của GV
HĐ của HS

*HĐ 1: Tìm hiểu các chi tiết trong bản kế hoạch của bạn Hải Bình.
-Em có nhận xét gì về lịch làm việc, học tập hàng ngày của bạn Hải Bình?
-Một HS đọc từng ngày cho cả lớp nghe.
-Em thấy bản kế hoạch đó có chỗ nào hợp lí và chưa hợp lí?
-Qua kế hoạch của bạn Hải Bình, em thấy để xây dựng một bản kế hoạch cần phải có những yếu tố nào?

-Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải Bình?
-Vậy, với cách làm theo kế hoạch như vậy, em nghĩ bạn Hải Bình sẽ đạt được những kết quả gì?

*HĐ 2: Nội dung bài học.
-Qua đó em hãy cho biết thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?


-Trái với sống và làm việc có kế hoạch là gì?
-Vậy, sống tuỳ tiện như thế có tác hại gì?
-Để sống và làm việc có hiệu quả, đòi hỏi con người phải có những phẩm chất gì?
I.Truyện đọc.

-Kế hoạch làm việc của bạn Hải Bình khá cụ thể.

-HS tự đưa ra ý kiến của mình sau khi thảo luận.
-Để xây dựng một bản kế hoạch cần:
+Thời gian tiến hành công việc (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc).
+Các công việc cần thực hiện.
-Cẩn thận, có tính tự giác cao.

-Chủ động trong công việc.
-Làm việc khoa học và đạt được hiệu quả cao hơn.

II.Nội dung bài học.
-Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí để mọi việc đều được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.
-Là sống và làm việc một cách tuỳ tiện.

-Không có hiệu quả, chất lượng.
-Quyết tâm, kiên trì, giàu nghị lực.


IV. Củng cố: Yêu cầu HS nhắc lại phần HĐ 2.
V.HDVN:
-Nắm nội dung bài học.
…………………………………………….
NS:
ND:

Tiết 20 bài 12 Sống và làm việc có kế hoạch

A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Hiểu được nội dung và ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.
-Hình thành ở HS KN xây dựng kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và rèn luyện KN điều chỉnh,
nguon VI OLET