GDQP 10 Tiết 13-14 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 59       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rrivtq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/11/2008 2:16:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
59
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn: 10/11 /2008
Giáo án số:13
Tiết: 13
BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức: Giuïp cho hoüc sinh hiãøu âæåüc thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, laìm cå såí âãø váûn duûng caïc hoaût âäüng cuía nhaì træåìng.
2. kỹ năng: Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.
3. Yãu cáöu: Tæû giaïc reìn luyãûn âãø thaình thaûo caïc âäüng taïc, hoüc âãún âáu váûn duûng thæûc hiãûn ngay âãún âoï.
B. ÂËA ÂIÃØM: Sán váûn âäüng træåìng
C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn, váût cháút huáún luyãûn.
- Hoüc sinh: Vãû sinh sán baîi, trang phuûc âuïng quy âënh.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
Phương pháp - tổ chức
TG
5 phút
37 phút
12 phút
8 phút
4 phút
20 phút
5 phút
5 phút
Nội dung

- Lớp tập trung theo đội hình 4 hàng ngang.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
X (GV)
- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.
- HS lên trước đội hình thực hiện, ở dưới theo dõi.
- GV nhận xét cho điểm.
- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 2: Làm tổng hợp.
kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.
- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý
- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 2: Làm tổng hợp.
kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.
- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý
- GV chia vị trí tập luyện cho các tổ, đội hình tập luyện
**********
(tổ 1)
********** X *********
(tổ 2) (GV) (tổ 3)
**********
(tổ 4)
Đội hình hội thao và xuống lớp: Đội hình 4 hàng ngang
**********
**********
**********
**********
X (GV)
- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.
- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.

I. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.
- Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy thực hiện động tác “Đi đêu, đứng lại”; “Giậm chân, đứng lại”, động tác “Ngồi xuống, đứng dậy”?
II. Phần nội dung:
A, Nội dung:
I. VĐHL 1: Đội hình tiểu đội hàng ngang:
1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang:
Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thường dùng trong học tập, hạ mệnh lệnh khi sinh hoạt, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện theo 4 bước như sau:
* Bước 1: Tập hợp:
- Khẩu lệnh: “Tiểu đội x, thành 1 hàng ngang…tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
Hô khẩu lệnh xong tiểu độ trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn.
- Động tác:
Nghe nói đến tên tiểu đội mình, các chiến sĩ quay về phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh. Dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng chạy vào đứng bên trái tiểu đội trưởng theo giản cách, cự ly quy định, tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ; theo thứ tự từ số 1 đến số 8.
Khi đã có từ 2-3 chiến sĩ đứng vào bên trái mình, tiểu đội trưởng ra vị trí chỉ huy đôn đốc tiểu đội tập

 


Ngày soạn: 10/11 /2008

Giáo án s:13

Tiết: 13

BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN V

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Giuïp cho hoüc sinh hiãøu âæåüc thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, laìm cå såí âãø váûn duûng caïc hoaût âäüng cuía nhaì træåìng.

2. k năng: Biết điều khiển (ch huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.

3. Yãu cáöu: Tæû giaïc reìn luyãûn âãø thaình thaûo caïc âäüng taïc, hoüc âãún âáu váûn duûng thæûc hiãûn ngay âãún âoï.

B. ÂËA ÂIÃØM: Sán váûn âäüng træåìng

C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn, váût cháút huáún luyãûn.

          - Hoüc sinh: Vãû sinh sán baîi, trang phuûc âuïng quy âënh.

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Phương pháp - t chức

TG

5 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 phút

12 phút

 

8 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 phút

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

5 phút

 

- Lớp tập trung theo đội hình 4 hàng ngang.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

 

                       X (GV)

- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.

- HS lên trước đội hình thực hiện, ở dưới theo dõi.

- GV nhận xét cho điểm.

 

 

 

- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:

+ Bước 1: Làm nhanh

+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.

+ Bước 2: Làm tổng hợp.

kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.

- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Phần m đầu:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

 

- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.

 

- Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Em hãy thực hiện động tácĐi đêu, đứng lại”; “Giậm chân, đứng lại, động tác “Ngồi xuống, đứng dậy?

 

 

 

 

II. Phần nội dung:

A, Nội dung:

I. VĐHL 1: Đội hình tiểu đội  hàng ngang:

1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang:

Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thường dùng trong học tập, h mệnh lệnh khi sinh hoạt, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện theo 4 bước như sau:

* Bước 1: Tập hợp:

- Khẩu lệnh: “Tiểu đội x, thành 1 hàng ngang…tp hợp, có d lệnh và động lệnh.

Hô khẩu lệnh xong tiểu độ trưởng quay v hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn.

- Động tác:

Nghe nói đến tên tiểu đội mình, các chiến sĩ quay v phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm ch lệnh. Dứt động lệnh “Tập hợp, toàn tiểu đội nhanh chóng chạy vào đứng bên trái tiểu đội trưởng theo giản cách, c ly quy định, t động gióng hàng, xong đứng ngh; theo th t t s 1 đến s 8.

Khi đã có t 2-3 chiến sĩ đứng vào bên trái mình, tiểu đội trưởng ra v trí ch huy đôn đốc tiểu đội tập hợp.

* Bước 2: Điểm s

- Khẩu lệnh: “Điểm s không có d lệnh.

- Động tác: Tiểu đội đang đứng ngh, nghe động lệnhĐiểm s”, từng chiến sĩ theo th t t phải sang tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:

+ Bước 1: Làm nhanh

+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.

+ Bước 2: Làm tổng hợp.

kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.

- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý

 

- GV chia vị trí tập luyện cho các tổ, đội hình tập luyện

**********

(tổ 1)

**********    X     *********

(tổ 2)       (GV)        (tổ 3)

**********

(tổ 4)

Đội hình hội thao và xuống lớp: Đội hình 4 hàng ngang

**********

**********

**********

**********

 

         X (GV)

- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.

- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.

ái tr v tư thế đứng nghiêm,hô r s của mình, đồng thời quay mặt sang trái 450, khi điểm s xong quay mặt tr lại. Người đứng cuối cùng không quay mặt, sau khi điểm s của mình xong thì hô “hết”. Đim s phải hô r, to, gọn, dứt khoát, liên tục

* Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái)…thẳng”, có d lệnh và động lệnh.

- Động tác:

+ Nghe dứt động lệnh, tr người làm chuẩn, còn lại phải quay mặt hết c sang phải (trái), gióng hàng cho thẳng và đúng c ly.

+ Nghe động lệnh “Thôi” tất c quay mặt nhìn trước

+ Tiểu đội trưởng kiểm tra giản cách của tiểu đội, sau đó đến cách người làm chuẩn 2-3 bước chân nhìn vao hàng để kiểm tra. Người nào chưa đứng thẳng, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnhĐồng chí…lên (xuống)”.

* Bước 4: Giải tán

- Khẩu lệnh: “Giải tán”, không có d lệnh

- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh, mọi người nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ngh phải tr v tư thế đứng nghiêm rồi tản ra.

 2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang:

Cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, ch khác:

- Khẩu lệnh:

“Tiểu đội x, thành 2 hàng ngang…tập hợp”.

- Động tác: V trí đứng ca chiến sĩ trong tiểu đội: Các s l đứng hàng trên, các s chẳn đứng hàng dưới, c ly giữa hàng trên và hàng dưới là 1m.

Không có bước điểm s.

Khi gióng hàng, những người đứng hàng th 2 vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc.

Tiểu đội trưởng phải kiểm tra c ly giữa hàng trên và hàng dưới.

B, Tập luyện:

- Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

- Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

 

 

 

 

C, Hội thao đánh giá:

Gọi đại diện các tổ lên thực hiện các VĐHL.

III. Phần kết thúc:

1. Nhận xét giờ học.

- Mặt mạnh....

- Mặt yếu.......

2. Ra nhiệm vụ về nhà.

- Về nhà tích cực tập luyện các động tác trên để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.

3.Kiểm tra vật chất,làm thủ tục xuống lớp.

Ngày soạn: 10/11 /2008

Giáo án s:14


Tiết: 14

BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN V

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Giuïp cho hoüc sinh hiãøu âæåüc thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, laìm cå såí âãø váûn duûng caïc hoaût âäüng cuía nhaì træåìng.

2. k năng: Biết điều khiển (ch huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.

3. Yãu cáöu: Tæû giaïc reìn luyãûn âãø thaình thaûo caïc âäüng taïc, hoüc âãún âáu váûn duûng thæûc hiãûn ngay âãún âoï.

B. ÂËA ÂIÃØM: Sán váûn âäüng træåìng

C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn, váût cháút huáún luyãûn.

          - Hoüc sinh: Vãû sinh sán baîi, trang phuûc âuïng quy âënh.

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

 

Phương pháp - t chức

TG

5 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 phút

12 phút

 

8 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

5 phút

 

- Lớp tập trung theo đội hình 4 hàng ngang.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

 

                       X (GV)

- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.

- HS lên trước đội hình thực hiện, ở dưới theo dõi.

- GV nhận xét cho điểm.

 

 

 

- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:

+ Bước 1: Làm nhanh

+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.

+ Bước 2: Làm tổng hợp.

kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.

- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Phần m đầu:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

 

- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.

 

- Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Em hãy thực hiện động tácĐi đêu, đứng lại”; “Giậm chân, đứng lại”, động tác “Ngồi xuống, đứng dậy”?

 

 

 

 

II. Phần nội dung:

A, Nội dung:

I. VĐHL 2: Đội hình tiểu đội  hàng dọc:

1. Đội hình tiểu đội một hàng dọc:

Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc thường dùng khi di chuyển đội hình, hành quân. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện theo 4 bước như sau:

* Bước 1: Tập hợp:

- Khẩu lệnh: “Tiểu đội x, thành 1 hàng dọc…tập hợp”, có d lệnh và động lệnh.

Hô khẩu lệnh xong tiểu độ trưởng quay v hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn.

- Động tác:

Nghe nói đến tên tiểu đội mình, các chiến sĩ quay v phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm ch lệnh. Dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng chạy vào đứng sau tiểu đội trưởng theo giản cách, c ly quy định, t động gióng hàng, xong đứng ngh.

Khi đã có t 2-3 chiến sĩ đứng vào sau mình, tiểu đội trưởng ra v trí ch huy đôn đốc tiểu đội tập hợp.

* Bước 2: Điểm s

- Khẩu lệnh: “Điểm s” không có d lệnh.

- Động tác: Tiểu đội đang đứng ngh, nghe động lệnhĐiểm s”, từng chiến sĩ theo th t t trên xuống dưới tr v tư thế đứng nghiêm, hô r s của mình, đồng thời quay mặt sang trái hết c, khi điểm s xong quay mặt tr lại. Người đứng cuối cùng không quay mặt, sau khi điểm s của mình xong thì h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:

+ Bước 1: Làm nhanh

+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.

+ Bước 2: Làm tổng hợp.

kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.

- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý

 

- GV chia vị trí tập luyện cho các tổ, đội hình tập luyện

**********

(tổ 1)

**********    X     *********

(tổ 2)       (GV)        (tổ 3)

**********

(tổ 4)

Đội hình hội thao và xuống lớp: Đội hình 4 hàng ngang

**********

**********

**********

**********

 

         X (GV)

- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.

- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.

ô “hết”.

* Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

- Khẩu lệnh: “Nhìn trước…thẳng”, có d lệnh và động lệnh.

- Động tác:

+ Nghe dứt động lệnh, tr người làm chuẩn, mọi người gióng hàng, nhìn thẳng gáy người đứng trước, để xê dịch, qua trái, qua phải gióng hàng.

+ Nghe động lệnh “Thôi” thì không xê dịch nữa.

+ Tiểu đội trưởng kiểm tra giản cách của tiểu đội, sau đó đến cách người làm chuẩn 2-3 bước chân nhìn vao hàng để kiểm tra. Người nào chưa đứng thẳng, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnhĐồng chíqua trái (phải)”.

* Bước 4: Giải tán

- Khẩu lệnh: “Giải tán”, không có d lệnh

- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh, mọi người nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ngh phải tr v tư thế đứng nghiêm rồi tản ra.

 2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang:

Cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, ch khác:

- Khẩu lệnh:

“Tiểu đội x, thành 2 hàng dọc…tập hợp”.

- Động tác: V trí đứng của chiến sĩ trong tiểu đội: Các s l đứng hàng dọc bên trái, các s chẳn đứng hàng dọc bên phải

Không có bước điểm s.

Khi gióng hàng, những người đứng hàng bên phải vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc.

B, Tập luyện:

- Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

- Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

 

 

 

 

 

 

C, Hội thao đánh giá:

Gọi đại diện các tổ lên thực hiện các VĐHL.

III. Phần kết thúc:

1. Nhận xét giờ học.

- Mặt mạnh....

- Mặt yếu.......

2. Ra nhiệm vụ về nhà.

- Về nhà tích cực tập luyện các động tác trên để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.

3.Kiểm tra vật chất,làm thủ tục xuống lớp.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

GDQP-10-Tiet-13-14.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)