GHI HỌC BẠ THEO TT 22

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 95       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
s8bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 6:55:50 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
0
Lần tải
95
File đã kiểm duyệt an toàn

HỌC BẠ TIỂU HỌC Họ và tên học sinh : PHAN THỊ NGỌC CẨM Trường : TIỂU HỌC NHỊ BÌNH B Xã (Phường, Thị trấn) : NHỊ BÌNH Huyện (TP, Quận, Thị xã) : CHÂU THÀNH Tỉnh (Thành phố) : TIỀN GIANG HƯỚNG DẪN GHI H,xem chi tiết và tải về giáo án GHI HỌC BẠ THEO TT 22, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử GHI HỌC BẠ THEO TT 22, doc, 1 trang, 0.08 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Hạnh Phạm Hữu đã có 95 download

LINK DOWNLOAD

GHI-HoC-BA-THEO-TT-22.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


HỌC BẠ
TIỂU HỌC
Họ và tên học sinh : PHAN THỊ NGỌC CẨM
Trường : TIỂU HỌC NHỊ BÌNH B
Xã (Phường, Thị trấn) : NHỊ BÌNH
Huyện (TP, Quận, Thị xã) : CHÂU THÀNH
Tỉnh (Thành phố) : TIỀN GIANG HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ
Học bạ dùng để ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh.
Mục "1. Các Môn học và hoạt động giáo dục"
Trong cột "Nhận xét": Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ.
Trong cột "Mức đạt được": học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt" ghi T; mức "Hoàn thành" ghi H; mức "Chưa hoàn thành" ghi C.
Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra cuối cùng và lưu ý đặc biệt nếu có.
Mục "2. Các năng lực, phẩm chất"
Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Năng lực": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng năng lực, có thể là:
+) Tự phục vụ, tự quản: thực hiện được một số việc phục vụ cho bản thân (vệ sinh thân thể, ăn, mặc,…); một số việc phục vụ cho học tập (chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà,…);….
+) Hợp tác: mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao
đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng ;…
+) Tự học và giải quyết vấn đề: khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, làm việc trong nhóm, tổ, lớp; khả năng tự học có sự giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ;…
Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc gọn gàng; mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; có khả năng tự học;…
- Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Phẩm chất": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng phẩm chất, có thể là:
+) Chăm học, chăm làm: đi học đầy đủ, đúng giờ; thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô và người lớn;…
+) Tự tin, trách nhiệm: mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân ; tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng;…
+) Trung thực, kỉ luật: không nói dối; không nói sai về bạn; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;…
+) Đoàn kết, yêu thương: giúp đỡ, tôn trọng mọi người; nhường nhịn bạn; quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo,…
Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: đi học đầy đủ; mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập; biết giữ lời hứa; biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người;...
- Trong cột "Mức đạt được" tương ứng với từng nội dung của cột "Năng lực" và cột "Phẩm chất": ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.
Mục "Khen thưởng"
Ghi lại những thành tích mà học sinh đạt được. Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt; Có tiến bộ vượt bậc về tự phục vụ và tự quản; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện/tỉnh/quốc gia.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC BẠ

TIỂU HỌC

 

 

 

Họ và tên học sinh :  PHAN THỊ NGỌC CẨM

Trường : TIỂU HỌC NHỊ BÌNH B

Xã (Phường, Thị trấn) : NHỊ BÌNH

Huyện (TP, Quận, Thị xã) : CHÂU THÀNH

Tỉnh (Thành phố) :  TIỀN GIANG


HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ

 

Học bạ dùng để ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một  số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

1.  Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh.

2.  Mục "1. Các Môn học và hoạt động giáo dục"

-  Trong cột "Nhận xét": Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ.

-  Trong cột "Mức đạt được": học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt" ghi T; mức "Hoàn thành" ghi H; mức "Chưa hoàn thành" ghi C.

-  Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra cuối cùng và lưu ý đặc biệt nếu có.

3.  Mục "2. Các năng lực, phẩm chất"

-  Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Năng lực": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng năng lực, có thể là:

+) Tự phục vụ, tự quản: thực hiện được một số việc phục vụ cho bản thân (vệ sinh thân thể, ăn,  mặc,…); một số việc phục vụ cho học tập (chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà,…);….

+) Hợp tác: mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao

đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng ;…

+) Tự học và giải quyết vấn đề: khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, làm việc trong nhóm, tổ, lớp; khả năng tự học có sự giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ;…

Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc gọn gàng; mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; có khả năng tự học;…

- Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Phẩm chất": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng phẩm chất, có thể là:

+) Chăm học, chăm làm: đi học đầy đủ, đúng giờ; thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô và người lớn;…

+) Tự tin, trách nhiệm: mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân ; tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng;…

+) Trung thực, kỉ luật: không nói dối; không nói sai về bạn; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;…

+) Đoàn kết, yêu thương: giúp đỡ, tôn trọng mọi người; nhường nhịn bạn; quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo,…

Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: đi học đầy đủ; mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập; biết giữ lời hứa; biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người;...

- Trong cột "Mức đạt được" tương ứng với từng nội dung của cột "Năng lực" và cột "Phẩm chất": ghi   kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.

4.  Mục "Khen thưởng"

Ghi lại những thành tích mà học sinh đạt được. Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt; Có tiến bộ vượt bậc về tự phục vụ và tự quản; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện/tỉnh/quốc gia.

5.  Mục "Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học"

Ghi Hoàn thành chương trình lớp….../chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành chương trình lớp….../chương trình tiểu học; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp. Ví dụ:

-  Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp 3.

-  Chưa hoàn thành chương trình lớp 3; Được lên lớp 4.

-  Chưa hoàn thành chương trình lớp 4; Ở lại lớp 4.

-  Hoàn thành chương trình tiểu học.

Học bạ được nhà trường bảo quản trả lại cho học sinh khi học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học.

 


HỌC BẠ

Họ và tên học sinh : Phan Thị Ngọc Cẩm                                Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30 – 7 – 2006          Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Trung tâm y tế quận 6 TP Hồ Chí Minh

Quê quán: Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang

Nơi ở hiện nay: Ấp Hưng - Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang

Họ và tên cha: Phan Văn Khương         ĐT: …………………... Email: ……………….

Họ và tên mẹ: Phạm Thị Ngọc Xuân     ĐT: …………………… Email: ………………

Người giám hộ (nếu có): ..................................................................................................

Nhị Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2014

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                   (Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                                                 Phan Tấn Long

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 

 

 

Năm học

 

Lớp

 

Tên trường

 

Số đăng bộ

Ngày nhập học/ chuyển đến

2014 - 2015

31

TH Nhị Bình B

001/12

 

2015 - 2016

41

TH Nhị Bình B

001/12

 

2016 - 2017

51

TH Nhị Bình B

001/12

 

20…. - 20….

 

 

 

 

20…. - 20….

 

 

 

 

20…. - 20….

 

 

 

 

 


Họ và tên học sinh: Phan Thị Ngọc Cẩm                                  Lớp : Năm1

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017

Chiều cao: 140 cm Cân nặng: 28 kg Sức khỏe: Bình thường

Số ngày nghỉ: 00         phép: 00         Không phép: 00

1.  Các môn học và hoạt động giáo dục

 

Môn học và hoạt động giáo dục

Nhận xét

Mức

đạt được

Điểm KTĐK

 

Tiếng Việt

Đọc bài lưu loát, diễn cảm. Có năng khiếu làm văn.

T

10

 

Toán

Tính toán nhanh. Có năng khiếu  giải toán về yếu tố hình học.

T

10

Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học

Chăm học. Tích cực phát biểu xây dựng bài.

T

10

 

Lịch sử và Địa lí

Học tốt. Tiếp thu bài nhanh

T

9

Ngoại ngữ

……………………

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

Đạo đức

Biết áp dụng các hành vi đạo đức vào thực tiễn.

T

 

 

Âm nhạc

Hát hay trình diễn có sáng tạo

T

 

Mĩ thuật

Hoàn thành tốt các bài vẽ. Có năng khiếu vẽ

T

 

Thủ công/Kĩ thuật

Hoàn thành tốt các sản phẩm. Có sáng tạo

T

 

Thể dục

Thực hiện thành thạo các động tác của bài thể dục

T

 


Trường : Tiểu học Nhị Bình B  Năm học 2016 – 2017

1.  Các năng lực, phẩm chất

 

Năng lực

Mức đạt được

Nhận xét

Tự phục vụ, tự quản

T

Tự hoàn thành công việc được giao

 

Hợp tác

T

Mạnh dạn trong giao tiếp

Tự học, giải quyết vấn đề

T

Có khả năng tự học rất tốt

 

Phẩm chất

Mức đạt được

Nhận xét

Chăm học, chăm làm

T

Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục

Tự tin, trách nhiệm

T

Tự tin trong học tập

Trung thực, kỉ luật

T

Chấp hành tốt nội qui của trường

 

Đoàn kết, yêu thương

T

Quan tâm giúp đỡ mọi người

 

 

Khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện

 

Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học: Hoàn thành chương trình tiểu học

 

Nhị Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 


Xác nhận của Hiệu trưởng

(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Phan Tấn Long
Giáo viên chủ nhiệm

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Phạm Hữu Hạnh

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về GHI HỌC BẠ THEO TT 22
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • GHI HỌC BẠ THEO TT 22
  Giáo án khác

  GHI HỌC BẠ THEO TT 22

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Cách ghi học bạ theo TT 22
  Mầm non

  Cách ghi học bạ theo TT 22

  Giáo án điện tử Mầm non

  HƯỚNG DẪN Ghi Học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo 1. Không sử dụng các trang đánh giá cuối học kì I; 2. Đối với các trang đánh giá cuối năm học được điều chỉnh như sau: - Mục "I. Các môn học và hoạt động..

 • Cách ghi học bạ theo TT 22
  Giáo án khác

  Cách ghi học bạ theo TT 22

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  HƯỚNG DẪN Ghi Học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo 1. Không sử dụng các trang đánh giá cuối học kì I; 2. Đối với các trang đánh giá cuối năm học được điều chỉnh như sau: - Mục "I. Các môn học và hoạt động..

 • Cách ghi học bạ theo TT 22
  Văn bản chuyên môn

  Cách ghi học bạ theo TT 22

  Giáo án điện tử Văn bản chuyên môn

  HƯỚNG DẪN Ghi Học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo 1. Không sử dụng các trang đánh giá cuối học kì I; 2. Đối với các trang đánh giá cuối năm học được điều chỉnh như sau: - Mục "I. Các môn học và hoạt động..

 • Cách ghi học bạ theo TT 22
  Giáo án

  Cách ghi học bạ theo TT 22

  Giáo án điện tử Giáo án

  HƯỚNG DẪN Ghi Học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo 1. Không sử dụng các trang đánh giá cuối học kì I; 2. Đối với các trang đánh giá cuối năm học được điều chỉnh như sau: - Mục "I. Các môn học và hoạt động..

 • Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
  Giáo án khác

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN