giá án tuần cây xanh quanh bé

giáo án điện tử Mầm non Lớp 4 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2016-01-17 16:28:47 Tác giả Mai Vũ Thị loại .doc kích thước 0.33 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần: Cây xanh GV: Vũ Thị Mai KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ CÂY XANH QUANH BÉ” Chñ ®Ò nh¸nh LĨNH VỰC Môc tiªu cô thÓ Néi dung gi¸o dôc Ho¹t ®éng gi¸o dôc CÂY XANH QUANH BÉ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 78. Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (Chỉ số 14) - Ý thức trong công việc,chú ý trong hoạt động. -Thực hiện công việc vừa sức.Tích cực tham gia vào hoạt động -Thực hiện công việc đến cùng theo yêu cầu của cô. -Tham gia hoạt động theo nhóm,không có biểu hiện

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần: Cây xanh                                                                                                                 GV: Vũ Thị Mai

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ CÂY XANH QUANH BÉ”
 
Chñ ®Ò nh¸nh
LĨNH VỰC
Môc tiªu cô thÓ
Néi dung gi¸o dôc
Ho¹t ®éng gi¸o dôc
CÂY XANH QUANH BÉ
 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
78. Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (Chỉ số 14)
- Ý thức trong công việc,chú ý trong hoạt động.
-Thực hiện công việc vừa sức.Tích cực tham gia vào hoạt động
-Thực hiện công việc đến cùng theo yêu cầu của cô.
-Tham gia hoạt động theo nhóm,không có biểu hiện mệt mỏi.
- Tổ chức hướng dẫn và theo dõi trẻ thực hiện trong giờ hoạt động góc, HĐC, mọi lúc mọi nơi
 
 
 
 
 
 
- Hoạt động học:
+ Ch¬i trß ch¬i: Truyền tin
Cáo và thỏ, Cây nào hoa nấy ( HĐNT)
HĐG: xây công viên cây xanh
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
79. Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo. (Chỉ số 106)
*- Mục đích của phép đo.
-Thể hiện đúng thao tác của đo độ dài.
-Đo độ dài các vật, so sánh diễn đạt  kết quả đo
- Ho¹t ®éng häc:
Làm quen với thao tác đo
- Ho¹t ®éng gãc:
+ Góc học tập: tập đo, so sánh chiều cao 3 đối tượng, làm  album, chơi lô tô, chơi tranh bù chỗ thiếu
* KPXH : T×m hiÓu về cây xanh quanh bé
Chơi phân vai: gia đình, cửa hàng bán hạt giống cây
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
80. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (Chỉ số 81)
- Gië cÈn thËn tõng trang khi xem, kh«ng lµm qu¨n, vÏ bËy, lµm nhÇu s¸ch
- §Ó s¸ch ®óng n¬i quy ®Þnh sau khi sö dông
-Nh¾c nhë b¹n, kh«ng ®ång t×nh khi s¸ch bÞ r¸ch
- Giáo dục trẻ mọi lúc ,mọi nơi
-Cho thực hiện trong giờ Hoạt động chiều
- Ho¹t ®éng gãc: Xem sách, tranh truyện trong chủ đề
 
- Hoạt động học
+ Thơ: Cây dừa
- dạy đọc Thơ: Cây bàng ( HĐC)
 
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI
81. Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc; (Chỉ số 39)
-Tham gia tưới,nhổ cỏ,lau lá cho cây,cho con vật ăn vuốt ve âu yếm.
-Quan tâm,hỏi han về sự phát triển,cách chăm sóc cây cối và con vật quen thuộc.
- Gi¸o dôc trÎ th«ng qua c¸c trß ch¬i, qua ho¹t ®éng trong ngµy, mäi lóc mäi n¬i. trong giê H§G
 
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
35. Nhận ra giai điệu(vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc(CS 99)
Nghe bản nhạc/ bài hát vui hay buồn gần gũi  và nhận ra được bản nhạc/ bài hát nào là vui hoặc buồn.
- Cho hát: Em yêu cây xanh, Lý cây xanh ( HĐNT, HĐC)
Hoạt động góc:
- BDVN các bài hát trong chủ đề
* Hoạt dộng học : Tạo hình:
Xé dán cây xanh
HĐG: Vẽ, tô màu ,làm tranh cát, xếp hột hạt, nặn cây xanh. 
 
ChuÈn bÞ m«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng:
 - M«i tr­êng s¹ch sÏ tho¸ng m¸t
 - M«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng ®¶m b¶o an toµn mäi lóc mäi n¬i
 - §å ch¬i phong phó, kh«ng s¾c nhän, kh¬i gîi trÝ tß mß cña trÎ
- §å ch¬i s¾p xÕp võa tÇm víi cña trÎ
  - Tranh ¶nh trong c¸c chñ ®Ò
 - Mét sè tranh truyÖn, th¬ cña chñ ®Ò
- GiÊy b¸o c¸c lo¹i, v¶i vôn, len
- C¸c lo¹i chai lä ®å dïng phÕ th¶i
- GiÊy mÇu, bót s¸p mÇu
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ NHÁNH :CÂY XANH QUANH BÉ
Thực hiện từ ngày 4/1 đến ngày 8/ 1/ 2016
 
HOẠT ĐỘNG
Thứ 2
Cây xanh quanh bé
Thứ 3
Em yêu cây xanh
Thứ 4
Thi tài cùng bạn
Thứ 5
Nào mình cùng đo
Thứ 6
Bé khéo tay
1. ĐÓN TRẺ
TRÒ CHUYỆN
- Cô đến lớp sớm, đúng giờ dọn dẹp vệ sinh lớp học
- Cô đón trẻ ân cần, vui vẻ niềm nở với phụ huynh, nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ
- Trò chuyện với trẻ về ngày các loại cây xanh, tên gọi, tầm quan trọng của cây xanh với cuộc sống con người
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, nhường nhịn bạn.
- Giáo dục  trẻ yêu cây, thích trồng, chăm sóc bảo vệ cây. Thực hiện tốt hoạt động bảo vệ môi trường. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cách phòng tránh TNTT…
-Chơi theo ý thích
2. THỂ DỤC SÁNG
- Cho khởi động kết hợp bài “ đồng hồ báo thức”
- Trẻ tập cùng cô và cả trường bài tập thể dục sáng kết hợp với lời bài hát “ ........”
+ ĐTtay: 2 tay đưa sang ngang, sau đó song song phía trước
+ ĐTchân: 2 tay chống hông, chân phía trước chùn gối xuống  
+ ĐT vặn mình: 2 tay song song trước ngực, vặn mình sang phải, sang trái
+ ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ
- Trẻ tập đúng động tác kết hợp với lời nhạc
* Hồi tĩnh
- Giáo dục trẻ biết TDS có lợi cho sức khỏe, da hồng hào, cơ thể khỏe mạnh.
3. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
PTNT
Trò chuyện tìm hiểu về cây xanh
PTNN
Thơ: Cây dừa
 
PTVĐ
Ném trúng đích bằng 2 tay
LQVT
Làm quen thao tác đo
PTTM
Xé dán cây xanh
4. HOẠT ĐỘNG GÓC
* Góc đóng vai
Gia đình – cửa hàng bán hạt giống, cây giống
* Góc xây dựng / lắp ghép
Xây công viên cây xanh
- Lắp ghép cổng, hàng rào
 * Góc học tập
- Thực hiện thao tác đo, so sánh chiều cao của các đồ vật, cây xanh
- Làm sách, làm ambuml về chú bộ đội
- Ghép tranh ,ghép chữ cái thành từ,  chơi so hình, đôminô đối góc
-, chơi ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, cắt dán cây xanh, cây ăn quả
- Nặn cây xanh, làm tranh cát
- Sắp xếp hột hạt
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc, BDVN
* Góc thiên nhiên   gieo hạt, chăm sóc cây , vườn cây
 
5. VỆ SINH –ĂN,NGỦ
 
-Tổ chức cho trẻ rửa tay với xà phòng , cô hướng dẫn thao tác vệ sinh ( rửa tay) , theo dõi trẻ thực hiện
- Cho trẻ phụ cô sếp bàn ăn
- Cô giới thiệu món an và kết hợp gd dinh dưỡng , nhắc nhở trẻ thói quen văn minh trong ăn uống : ăn cơm không nói chuyện , không ngậm cơm…..
 
6. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Trò chuyện về một số cây xanh
-TCVĐ: Truyền tin
 
- Đọc thơ: Cây dừa
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Hát các bài hát trong chủ đề
- Chơi một số trò chơi dân gian
- Chơi tự do
 
- Chơi với các hình vẽ vận động trên sân trường
cắp cua bỏ giỏ
- Cho trẻ nhặt hoa lá về làm đồ chơi
-TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do -
 
7. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
-VËn ®éng nhÑ
Đọc bài thơ: Cây bàng
- Nªu g­¬ng
 
- VËn ®éng nhÑ
- Thực hiện sách toán
- Nªu g­¬ng
-Vận động nhẹ
- Chơi cùng máy tính kitmats
- Nêu gương
- VËn ®éng nhÑ
- Ôn thao tác: gấp quần áo
- Nªu g­¬ng
- VËn ®éng nhÑ
- BDVN
- Nêu gương cuối tuần
 
Ngày thứ nhất                                                                                                        Thứ hai ngay 4 tháng 1 năm 2015
 
                                                                 CÂY XANH QUANH BÉ
- Trẻ biết cây xanh có nhiều ích lợi đối với đời sống con người và con vật. biết được sự phong phú của thế giới thực vật. Nhận thức được tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường sống.Nắm được các bước trồng cây.Tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, nắm luật chơi, cách chơi của các trò chơi
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ, nhËn biÕt, so s¸nh, ph©n lo¹i kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc.Vận dụng kiến thức đã học để chơi tốt trò chơi
  - Giáo dục trẻ yêu cây xanh,, biết trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh Có ý thức bảo vệ cây xanh: không ngắt lá. bẻ .cành, không ngồi, dẫm lên thảm cỏ xanh…Mong muốn được trồng nhiều cây xanh.
 
 II/ CHUẨN BỊ
- Trình chiếu powerpoint
- hình ảnh một số cây xanh
-  1 đoạn phim về các bé và mội người trồng, chăm sóc cây xanh
-  tranh ảnh cho trẻ tô màu
- Đồ dùng, đồ chơi cho các góc đầy đủ theo yêu cầu
- Nhạc trong chủ điểm và nhạc cho trẻ tập thể dục
- Cờ, bảng bé ngoan
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
1. Đón trẻ- Thể dục sáng
- Cô đến lớp vui vẻ đón trẻ, chú ý dạy trẻ thưa gủi lễ phép chào ba mẹ, cô giáo
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập , vui chơi của trẻ
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về công việc của các chú bộ đội
- Giáo dục  trẻ yêu quý, kính trọng biết ơn các chú bộ đội
- Cho trẻ ra sân xếp 3 hàng, cùng tham gia tập thể dục sáng cùng toàn trường theo nhạc bài “ cháu thương chú bộ đội”
2. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 
- Trò chuyện về một số cây xanh
 
-TCVĐ: Truyền tin
- Chơi tự do
* Cho trẻ ra sân, cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô cùng trẻ trò chuyện về tên gọi đặc điểm của một số cây xanh quanh bé, tầm quan trọng của cây với đời sống con người muôn loài
 => Cô giáo dục trẻ trẻ yêu cây, có ý thức chăm sóc bảo vệ cây,
 * Cô nêu luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho chơi trò chơi , nhắc nhở trẻ khi chơi không xô đẩy nhau
- Cho chơi tự do
- Cô bao quát trẻ
- Nhận xét tuyên dương  các hoạt động
- Vệ sinh vào lớp
 
3. HOẠT ĐỘNG HỌC
KPXH: cây xanh quanh bé
Hoạt động 1: Em yêu cây xanh
- Cho hát: em yêu cây xanh
Trò chuyện về một số loại cây, ích lợi của cây với con người và môi trường
- Dẫn dắt, giới thiệu nội dung hoạt động
Hoạt động 2: Bé biết gì về cây xanh
- Cho trẻ phát biểu tự do những hiểu biết về cây xanh, tên gọi, cấu tạo các bộ phận, tầm quan trọng của cây với đời sống con người
- Cho trẻ  xem một đoạn clip quay các loại cây xanh gần gũi với trẻ
+ Con biết những cây gì?
- Đặc điểm của các cây ra sao?
+ Người ta trồng cây đó để làm gì? (cho bóng mát)
+ Ai biết tên của những cây này?
+ Cây này thường được trồng ở đâu?
+ Trồng để làm gì?
Vậy cây còn có tác dụng cho gỗ để đóng các đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt của con người
* Quá trình sinh trưởng, phát triển của cây
- Hát và vận động theo bài hát: gieo hạt.
Cô và trẻ cùng quan sát các cây bàng đã được gieo vào từng thời điểm khác nhau và cho trẻ thảo luận xem tại sao có sự khác giữa các cây (cây lớn hơn, cây nhỏ hơn)
* Cho trẻ quan sát trên máy tính để tìm hiểu quá trình nảy mầm và lớn lên của cây: tìm hiểu từng giai đoạn phát triển của cây xanh.
- Cô cho trẻ gọi tên từng quá trình phát triển của cây xanh
- Cây phát triển qua 6 giai đoạn: hạt- nảy mầm- cây ra lá - cây trưởng thành - ra hoa – đậu quả
* Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây xanh?
- Cho trẻ quan sát và so sánh  sự phát triển của 2 cây khi có nhiều ánh sáng nhiều nước và cây ít được tiếp xúc với ánh sáng, ít nước
* Tầm quan trọng của cây xanh
- Cho trẻ kể ích lợi của cây xanh với con người, với môi trường, với cac  động, thực vật khác
- Cho trẻ quan sát và cho trẻ nói hành động và hậu quả của hành động
Hình ảnh 1: Chặt phá rừng
Hình ảnh 2: Đốt rừng.
Hình ảnh 3: Cây ngăn cản nước lũ từ rừng về đồng bằng, phòng chống thiên tai.
=> Cây xanh có nhiều ích lợi đối với đời sống con người với môi trường, với động thực vật khác
- Muốn có nhiều cây xanh phải làm gì?
- Chúng ta sẽ làm gì để ngôi trườg luôn xanh, sạch, đẹp?
Hoạt động 3: Bé vui cùng cây xanh
- Trò chơi 1: “ Ai chọn đúng”.   Chọn một trong 4 hình ảnh nói lên tác dụng của cây xanh đối với môi trường sống.
Trò chơi 2: “ Vòng đời của cây”
Cô chuẩn bị cho 3 đội chơi hình ảnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, yêu cầu lần lượt từng thành viên sẽ lên chọn hình ảnh và sắp xếp đúng quy trình sinh trưởng phát triển của cây .
Kết thúc:
 
4. Hoạt động góc
 
( Góc chính) * Góc đóng vai
Gia đình – cửa hàng bán hạt giống, cây giống
* Góc xây dựng / lắp ghép
Xây công viên cây xanh
- Lắp ghép cổng, hàng rào
 * Góc học tập
- Thực hiện thao tác đo, so sánh chiều cao của các đồ vật, cây xanh
- Làm sách, làm ambuml về chú bộ đội
- Ghép tranh ,ghép chữ cái thành từ,  chơi so hình, đôminô đối góc
-, chơi ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, cắt dán cây xanh, cây ăn quả
- Nặn cây xanh, làm tranh cát
- Sắp xếp hột hạt
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc, BDVN
* Góc thiên nhiên   gieo hạt, chăm sóc cây , vườn cây
5. Vệ sinh- ăn - ngủ
- Cho trẻ xếp hàng, cô hướng dẫn cho trẻ  thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay, lau mặt
- Cô bao quát trẻ thực hiện đúng thao tác, thực hiện 6 bước rửa tay
- Giờ ăn cô giới thiệu món ăn, giá trị dinh dưỡng đối với cơ thể trẻ
- Động viên trẻ ăn hết xuất, nhắc cháu nhặt cơm rơi, động viên những cháu ăn chậm
- Cho trẻ vệ sinh trước giờ đi ngủ
- Cho trẻ ngủ đúng giờ quy định
6. Hoạt động chiều
-VËn ®éng nhÑ
- Đọc thơ: Cây Bàng
 
 
-Cho trẻ chơi trò chơi: bắt chước tạo dáng
- Cô giới thiệu  bài thơ cho trẻ nghe
BÀI THƠ: Cây bàng
Cứ vào mùa đông
Gió về rét buốt
Cây bàng trụi trơ
Lá cành rụng hết
Chắc là nó rét !
Khi vào mùa nắng
Tán lá xòe ra
Như cái ô to
Đang làm bóng mát
Bóng bàng tròn lắm
Tròn như cái nong
Em ngồi vào trong
Mát ơi là mát!
A! Bàng tốt lắm
Bàng che cho em
Nhưng ai che bang
- Cùng trẻ trò chuyện về nội dung
- dạy trẻ đọc theo cô
- Cô giáo dục trẻ
 
7. Nêu gương – Trả trẻ
* Nêu gương
- Cô nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan
1. Biết chăm sóc, bảo vệ cây
2. Đi vệ sinh đúng nơi quy định
3. Giờ học hăng hái phát biểu ý kiến
- Cô giảng giải nội dung 3 TCBN cho trẻ hiểu
- Cho trẻ cùng nhắc lại 3 tiêu chuẩn
- Cho trẻ nhận xét
- Cô nhận xét lại
- Cho trẻ nhận cờ và cắm cờ, cho cắm cờ tổ
- Cô giáo dục trẻ
* Trả trẻ
 
                                                            
  NHẬN XÉT TRONG  NGÀY
     * Hoạt động đón trẻ- thể dục sáng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động ngoài trời
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     * Hoạt động có chủ đích
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   * Hoạt động góc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*  Vệ sinh- ăn- ngủ trưa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động chiều - trả trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 Ngày thứ hai                                        CÂY DỪA         Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2016
 
I/ MỤC TIÊU
- Trẻ đọc thuộc lời, diễn cảm bài thơ, hiểu nội dung nói đặc điểm  và ích lợi của cây dừa. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày, thể hiện tốt vai chơi và hành động chơi trong các góc
- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, mạch lạc, khả năng ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ
- Giáo dục trẻ yêu cây xanh, tích cục tham gia hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây.  tích cực tham gia các hoạt động trong lớp
II/ CHUẨN BỊ
- Hình ảnh cây dừa
-  Tranh ảnh minh họa cho bài thơ,
- Nhạc các bài hát
- Đồ dung đồ chơi cho các góc
- Nước rửa tay, khăn khô
- Cờ, bảng bé ngoan
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
1. Đón trẻ - Thể dục sáng – Điểm danh
- Cô đến lớp vui vẻ đón trẻ, chú ý dạy trẻ thưa gủi lễ phép chào ba mẹ, cô giáo
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập , vui chơi của trẻ
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về cách bảo đảm an toàn, phòng tránh bệnh trong mùa đông
- Cô giáo dục trẻ mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang, đeo vớ, tất khi mùa đông đến
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết với bạn, nhường nhịn bạn
- Cho trẻ ra sân xếp hàng cùng tập thể dục sáng cùng toàn trường theo nhạc bài “ cháu thương chú bộ đội”
2. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 
- Làm quen bài thơ: Cây dừa
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do
* Cho trẻ ra sân, cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô đọc cho trẻ nghe 1 lần , giới thiệu tên bài thơ, tác giả, giảng nội dung
- dạy cho lớp đọc theo cô từng câu
=> Cô giáo dục trẻ
- Tổ chức cho chơi trò chơi , nhắc nhở trẻ khi chơi không xô đẩy nhau
- Cô bao quát trẻ
- Nhận xét tuyên dương  các hoạt động
- Vệ sinh vào lớp
 
3. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTNN
Cây dừa
 
Hoạt động 1: Ổn định- giới thiệu
- Cô tạo tình huống tặng cho cả lớp quả dừa, cho trẻ nếm thử vị của nước dừa
- dẫn dắt, giới thiệu bài thơ:
Hoạt động 2: Đọc thơ và dạy trẻ đọc thơ
- Cô đọc diễn cảm  bài thơ 1 lần
Cây dừa xanh toả nhiều tàu Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè hoa nở cùng sao Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh Ai mang nước ngọt, nước lành Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra... Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi
  Trần Đăng Khoa
- Đọc lần 2: kết hợp cho xem hình ảnh minh hoạ trên máy vi tính
- Lần 3: Trích dẫn- giảng giải nội dung
+ 4 câu đầu: Đặc điểm của cây dừa
+ 4 câu tiếp: ích lợi của dừa mang lại nước ngọt cho con người
+ 4 câu tiếp: hình ảnh cây dừa đung đưa trong gió trưa hè
+ 2 câu còn lại: Sự lạc quan, niềm vui vẻ, không mệt mỏi của cây dừa
- Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ, kết hợp động tác minh hoạ nhẹ nhàng, cô hướng dẫn cách đọc, chú ý sửa sai
-Chia nhóm bạn trai bạn gái thi đua với nhau. Cho trẻ đọc với các hình thức to nhỏ, nối tiếp, đối…
- cho một vài cá nhân đọc
* Đàm thoại
- Con đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác ?
- Trong bài thơ nói về cây gì?
- Hình ảnh Cây dừa được tả như thế nào
- Câu thơ nào tả về đặc điểm của cây dừa
- Quả dừa được ví như gì?
-  Trong bài thơ tàu dừa được ví như gì?
- Cây dừa giữa trưa hè được ví như gì?
- Cây dừa mang lại lợi ích gì cho con người?
- Chúng ta sẽ làm gì để cho cây luôn xanh tốt?
=> Cô giáo dục trẻ yêu cây xanh, chăm sóc bảo vệ cây
Hoạt động 3: Trò chơi: Thu hoạch dừa
- Cô chuẩn bị 2 cây xanh gắn quả dừa có mang chữ cái  u ư, 2 cây cầu khỉ
- 2 đội cùng nhau xuất phát chạy nhanh qua cây cầu khỉ mang về 1 quả dừa mang về rổ của đội mình. 1 đội chọn quả dừa có chữ cái u, đội khác mang quả dừa chữ cái ư
Kết thúc: Cho vận động theo bài: Em yêu cây xanh
 
4. Hoạt động góc
 
 * Góc đóng vai
Gia đình – cửa hàng bán hạt giống, cây giống
* Góc xây dựng / lắp ghép
Xây công viên cây xanh
- Lắp ghép cổng, hàng rào
 * Góc học tập ( góc chính)
- Thực hiện thao tác đo, so sánh chiều cao của các đồ vật, cây xanh
- Làm sách, làm ambuml về chú bộ đội
- Ghép tranh ,ghép chữ cái thành từ,  chơi so hình, đôminô đối góc
-, chơi ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, cắt dán cây xanh, cây ăn quả
- Nặn cây xanh, làm tranh cát
- Sắp xếp hột hạt
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc, BDVN
* Góc thiên nhiên   gieo hạt, chăm sóc cây , vườn cây
 
5. Vệ sinh- ăn - ngủ
 
- Thực hiện như kế hoạch ngày thứ nhất đã soạn
6. Hoạt động chiều
- VËn ®éng nhÑ
- Thực hiện sách toán:
*Cô tổ chức cho trẻ chơi nhẹ nhàng
1. Cô ổn định tập trung trẻ
Cô nêu nội dung buổi hoạt động
- Cô giới thiệu bài tập toán trang…
-         Nhận xét tuyên dương
7. Nêu gương – Trả trẻ
- Thực hiện như kế hoạch ngày thứ nhất đã soạn
 
NHẬN XÉT TRONG  NGÀY
     * Hoạt động đón trẻ- thể dục sáng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động ngoài trời
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     * Hoạt động có chủ đích
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   * Hoạt động góc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*  Vệ sinh- ăn- ngủ trưa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động chiều - trả trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ngày thứ ba                                                                                                         Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2016
THI TÀI CÙNG BẠN
I/ MỤC TIÊU
-Cháu thực hiện tốt bài tập vận động  ném trúng đích bằng 2 tay. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày, chơi tốt trò chơi. Tham gia tốt hoạt động tập văn nghệ
- Rèn cho trẻ khả năng ném chính xác khéo léo ,PT cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là cơ tay, ứng dụng bài tập vào sinh hoạt hằng ngày.  Mạnh dạn, tự tin khi tham gia hoạt động nhóm
- Giáo dục cháu  chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh ,mau lớn, yêu thích tham gia các hoạt động cùng cô giáo và các bạn trong lớp.
II/ CHUẨN BỊ
- 2 đích , túi cát
- Tranh ảnh minh họa cây xanh
- Sân bãi sạch sẽ thoáng mát ,
- Nhạc,
- Sân khấu mũ múa, trang phục cho trẻ
- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ cho các góc
- Cờ, bảng bé ngoan
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
1. Đón trẻ - Thể dục sáng- Điểm danh
- Cô đến lớp vui vẻ đón trẻ, chú ý dạy trẻ thưa gủi lễ phép chào ba mẹ, cô giáo
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập , vui chơi của trẻ
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về một số biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích khi luyện tập thể dục, tham gia các hoạt động tập thể
- Giáo dục  trẻ tránh xa các khu vực nguy hiểm như hố , dao, kéo, kim….
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết với bạn, nhường nhịn bạn
- Cho trẻ ra sân xếp 3 hàng cùng tham gia thể dục sáng cùng toàn trường theo nhạc bài “ ........”
 
2. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 
- Hát các bài hát trong chủ đề
- Chơi một số trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, cắp cua bỏ giỏ
* - Cho trẻ ra sân, cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô cho trẻ tập hát lại một số bài hát trong chủ đề: Gieo hạt, lá xanh, lý cây xanh, em yêu cây xanh…
* Tổ chức cho chơi trò chơi , nhắc nhở trẻ khi chơi không xô đẩy nhau
- Cô bao quát trẻ
- Nhận xét tuyên dương  các hoạt động
- Vệ sinh vào lớp
3. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTC
 Ném trúng đích bằng 2 tay
 
HOẠT ĐỘNG 1: Bé vui khỏe
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về cây xanh, ích lợi của cây xanh đối với sức khỏe của con người và động thực vật khác.
- .Cô giới thiệu tầm quan trọng của cơ thể khỏe mạnh có nhiều sức khỏe để tham gia vào các hoạt động lao động, vui chơi, học tập thì cần phải thường xuyên luyện tập thể dục thể thao
- Cô giới thiệu bài tập
HOẠT ĐỘNG 2: thi tài cùng bạn
* Khởi động
- Cô mở nhạc cho trẻ vỗ tay đi theo vòng tròn , kết hợp các kiểu đi , sau đó tập hợp thành 3 hàng ngang tập phát triển chung
- Thổi bong bóng
- Động tác tay : 4lx8N
             
  
- Động tác bụng 2lx8N
 
 
- Động tác chân : 2lx8N
 
 
- Động tác bật tại chỗ (2lx8N)
 
 
 
Vận động cơ bản “ Ném trúng đích bằng 2 tay”
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Cô làm mẫu lần 2 : giải thích cách làm
TTCB:  Đứng tự nhiên , 2 tay cầm túi cát, đứng dưới vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng đến đích ném
TH: Khi có hiệu lệnh ném 2 tay đưa lên cao, qua khỏi đầu , nhằm thẳng hướng đích dùng sức mạnh 2 tay ném mạnh túi cát sao cho trúng đích quy định sau đó chạy lên nhặt tui cát đứng dậy đi về cuối hàng
-  Mời 2 trẻ lên thực hiện lại
- Lần lượt cho 2 trẻ lên thực hiện
- Trẻ thực hiện cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ
- Trò chơi  : Thi tài cùng bạn
   Chia trẻ thành 2 nhóm , khi nghe hiệu lệnh của cô lần lược từng bạn trong nhóm ném bóng trúng đích sau đó chạy nhanh 15 m lên mang về cho đội mình 1 lá cờ cắm vào lon, sau đó chạy về cuối hàng đứng, tiếp tục bạn thứ 2, kết thúc trò chơi thi đua xem đội nào mang về nhiều lá cờ hơn giành phần thắng
*Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, làm động tác hái hoa, ngửi hoa
Kết thúc
4. Hoạt động góc
 
 * Góc đóng vai
Gia đình – cửa hàng bán hạt giống, cây giống
* Góc xây dựng / lắp ghép( Góc chính)
Xây công viên cây xanh
- Lắp ghép cổng, hàng rào
 * Góc học tập
- Thực hiện thao tác đo, so sánh chiều cao của các đồ vật, cây xanh
- Làm sách, làm ambuml về chú bộ đội
- Ghép tranh ,ghép chữ cái thành từ,  chơi so hình, đôminô đối góc
-, chơi ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, cắt dán cây xanh, cây ăn quả
- Nặn cây xanh, làm tranh cát
- Sắp xếp hột hạt
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc, BDVN
* Góc thiên nhiên   gieo hạt, chăm sóc cây , vườn cây
5. Vệ sinh- ăn - ngủ
- Thực hiện như kế hoạch ngày thứ nhất đã soạn
6. Hoạt động chiều
 
-Vận động nhẹ
- Chơi cùng máy tính kitmats
- Cho trẻ chơi trò chơi vận động nhẹ
- Ổn định tập trung trẻ
- Cho hát: rửa mặt như mèo
- Cô giới thiêu thao tác lau mặt – đánh răng
- Cô mời 1 trẻ lên làm mẫu  cho trẻ khác quan sát và nêu nhận xét
- Cho trẻ thực hiện thao tác
- Cô chú ý sửa sai
- Giáo dục trẻ
7. Nêu gương – Trả trẻ
- Thực hiện theo kế hoạch ngày đầu tiên đã soạn
* Trả trẻ
 
NHẬN XÉT TRONG  NGÀY
     * Hoạt động đón trẻ- thể dục sáng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động ngoài trời
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     * Hoạt động có chủ đích
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   * Hoạt động góc
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*  Vệ sinh- ăn- ngủ trưa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động chiều - trả trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày thứ tư                CHÚNG MÌNH CÙNG ĐO NÀO?                  Ngày 7 tháng 1 năm 2016
I/ MỤC TIÊU
-Trẻ nhận biết mục đích của phép đo là biểu diễn độ dài của một đối tượng qua độ dài của 1 vật chọn làm đơn vị đo.Tập đo độ dài của đối tượng bằng 1 đơn vị đo. Làm quen với thao tác đo. Tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, chơi tốt các trò chơi
-Rèn triển tư duy so sánh tổng hợp, chú ý có chủ định, sử dụng đúng thuật ngữ toán học.Kỹ năng hoạt động nhóm khi tham gia các trò chơi
- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, yêu thích  môn học. Trẻ nghiêm túc thực hiện hoạt động. Giáo dục trẻ biết yêu cây xanh
II/ CHUẨN BỊ
-  3 băng giấy màu xanh, đỏ, vàng có chiều dài khác nhau:
- Thước đo
-  Bút chì , thẻ số
- đồ dùng của cô tương tự trẻ và có kích thước lớp hơn trẻ
- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ cho các góc
- Nước rửa tay- khăn mặt, bàn chải
- Cờ, bảng bé ngoan
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
1. Đón trẻ - Thể dục sáng
- Cô đến lớp vui vẻ đón trẻ, chú ý dạy trẻ thưa gủi lễ phép chào ba mẹ, cô giáo
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập , vui chơi của trẻ
- Trò chuyện xem video về các hoạt động của mọi người  cùng nhau trồng chăm sóc bảo vệ cây xanh
- Giáo dục  trẻ yêu thích tham động cung gia đình, cộng đồng tham gia trồng cây xanh. cùng cô và vác bạn, cùng trường bảo vệ cây xanh
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết với bạn, nhường nhịn bạn
- Cho trẻ ra sân tham gia xếp hàng và tập thể dục sáng theo nhạc bài “ ...)
 
2. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 
- Chơi với các mô hình, hình vẽ trên sân
- TCVĐ: Chuyền bóng
- TCDG: Cá sấu lên bờ
Chơi tự do
 
- Cho trẻ ra sân, cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô cùng trẻ tham gia các trò chơi vận động trên sân trường
- Giáo dục  trẻ yêu thích tham gia các hoạt động cùng cô và vác bạn, cùng trường
- Tổ chức cho chơi trò chơi , nhắc nhở trẻ khi chơi không xô đẩy nhau
- Cô bao quát trẻ,
- Nhận xét tuyên dương  các hoạt động
- Vệ sinh vào lớp
 
3. HOẠT ĐỘNG HỌC
LQVT
Làm quen với thao tác đo
 
   Hoạt động 1: ổn định- dẫn dắt
- Cô kể cho trẻ nghe câu truyện: Câu truyện rừng cây
Trong một khu rừng nọ, có nhiều cây to, cao  xum xuê cành lá. Mùa xuân đến, vua cây gọi các cây đến tham gia hội thi “ Cao lớn”, thế là các cây no nức kéo nhau đến tham gia. Trải qua nhiều vòng thi vô cùng gay cấn tranh tài giữa các cây đã ch Các bạn có thể giúp cho bạn Gấu con chọn ra 3 bạn cây xuất sắc nhất là: xà cừ, bàng, và gõ lim. Cả 3 cây đều to, cao và có nhiều tài năng như nhau thật khó phân biệt bằng mắt thường. Vua cây đang rất băn khoăn không biết làm thế nào để phân biệt được bạn cây nào giành phần thắng, chúng ta có cách nào giúp vua cây không các bé
-  Cô mời 2-3 trẻ cho ý kiến
-   Muốn biết đâu là cây cao nhất chúng mĩnh sẽ học cách đo để tìm ra cây cao nhất giúp vua cây nhé
 Hoạt động 2: Dạy trẻ đo
-        cô có 3 băng cây xanh đánh số thứ tự 1, 2, 3 . chúng mình sẽ cùng tập đo nhé.
-         Bạn nào đã biết cách đo? Có thể cho cô và các bạn cùng biết nào?
-         Vậy các con sẽ đo cùng với cô: Cô lấy một cái thước  và cầm một viên phấn : "Tay trái cô cầm thước, tay phải cô  cầm viên phấn. Cô đặt thước sao cho cạnh dưới của thước sát với mép dưới của cây xanh, đầu phía bên trái của thước sát với đầu trái của cây. Cô lấy phấn kẻ lên băng giấy sát mép phải của thước để đánh dấu, rồi nhấc thước ra. Tiếp tục, cô đặt thước sao cho cạnh dưới sát mép dưới của băng  giấy, đầu phía trái của thước sát với vạch phấn cô vừa kẻ. Cô kẻ lên băng giấy sát mép phải của thước, rồi nhấc thước ra ... Và cô cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết chiều dài của cây xanh".- Các con hãy đếm xem cô đo cây số 1 bằng mấy thước?
-         Các con cùng  đo lại cây số 1 (cô nhắc lại thao tác đo)
- Cho 3 trẻ lên đo cả lớp theo dõi và đếm số lượng chiều cao của mỗi cây và cùng đưa ra nhận xét, sau đó cho 3 trẻ lên lấy số đặt tương ứng.
- Cây thứ nhất có số đo là 5, (đặt số tương úng 5)
-         Chúng mình sẽ đo cây số 2 và số 3 nhé ( 2 cây còn lại có số đo là lần lượt là 4 và 3 ( Đặt số 4,3)
-         Cô quan sát trẻ thực hiện.
-         Cô hỏi trẻ:
+ Con đo cây số 2 được mấy thước? Con đã đo như thế nào? Con hãy chọn thẻ sô tương ứng với số lần con đo được?
-         Cô cho trẻ thao tác đo các cây xanh. sau đócô tiếp tục hỏi trẻ cách trẻ  dẫn thực hiện
-         Sau  khi các con đã đo những cây xanh này xong
con thấy cây nào cao nhất ?Vì sao? Cây nào thấp nhất? Vì sao?
-         như vậy vua cây sẽ trao giải thưởng cao lớn cho cây số mấy?

- Bạn nào  cho c biết vua cây đã làm thế nào để tìm ra người thắng cuộc đó?
 Hoạt động 3: ôn luyện
* Trò chơi 1 : Nào mình cùng đo
Chuẩn bị cho trẻ các cây xanh, các vật đo, thẻ số tương ứng
- Cô nêu yêu cầu của vua cây muốn thử tài các bạn một lần nữa vua cây muốn các con đo những đồ vật vua đã chuẩn bị nào chúng mình hãy nhanh chân về nhóm của mình
- Trẻ về nhóm và thao tác đo các đồ vật
-  Các nhóm sẽ đo các đồ vật và phải tìm ra thẻ sô tương ứng gắn vào cây đó.
- Cô đến kiểm tra cách trẻ đo và trao đổi với trẻ cách trẻ thực hiện

Trò chơi 2: Chung sức thi tài
- Cô chuẩn bị cho các đội nhiều quà  và muôn lấy được những món quà đó các con sẽ cùng đo khoảng cách từ vạch xuất phát đến giỏ quà là mấy bàn chân bằng cách đi nối bàn chân. Khi bạn đi lấy quà các con ở phía sau sẽ đếm to số bàn chân mà bạn bước khi đi. Mỗi bạn lên sẽ nhận lây 1 phần quà.
-  Cô cho trẻ chơi và sau khi trẻ nhận quà xong hỏi trẻ đã đo được mấy bàn chân và đo như thế nào ( đi nối gót tiến lên)

Trò chơi 3: Ai đo giỏi

Phát cho mỗi trẻ 1 băng giấy và 2 cây xanh bằng bìa, yêu cầu các bé hãy đo chiều cao 2 cây bằng bao nhiêu băng giấy, đạt số tương ứng với kết quả đo

* Kết thúc hoạt động: Hát lá xanh
 
4. Hoạt động góc
 
* Góc đóng vai
Gia đình – cửa hàng bán hạt giống, cây giống
* Góc xây dựng / lắp ghép
Xây công viên cây xanh
- Lắp ghép cổng, hàng rào
 * Góc học tập( Góc trọng tâm)
- Thực hiện thao tác đo, so sánh chiều cao của các đồ vật, cây xanh
- Làm sách, làm ambuml về chú bộ đội
- Ghép tranh ,ghép chữ cái thành từ,  chơi so hình, đôminô đối góc
-, chơi ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, cắt dán cây xanh, cây ăn quả
- Nặn cây xanh, làm tranh cát
- Sắp xếp hột hạt
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc, BDVN
* Góc thiên nhiên   gieo hạt, chăm sóc cây , vườn cây
5. Vệ sinh- ăn - ngủ
- Thực hiện như kế hoạch ngày thứ nhất đã soạn
6. Hoạt động chiều
- Vận động nhẹ
- Ôn TT gấp quần áo
 
- Cho trẻ chơi trò chơi vận động nhẹ
- Ổn định tập trung trẻ
 
- Cô gợi hỏi cho trẻ nói về thao tác gấp quần áo
- cô nhận xét
- Cô mời 1 trẻ lên làm mẫu  cho trẻ khác quan sát và nêu nhận xét
- Cho trẻ thực hiện thao tác
- Cô chú ý sửa sai
- Giáo dục trẻ gấp quần áo cho gọn gàng ngăn nắp
7. Nêu gương – Trả trẻ
- Thực hiện như kế hoạch ngày thứ nhất đã soạn
                                                                    NHẬN XÉT TRONG  NGÀY
     * Hoạt động đón trẻ- thể dục sáng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động ngoài trời
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     * Hoạt động có chủ đích
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   * Hoạt động góc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*  Vệ sinh- ăn- ngủ trưa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động chiều - trả trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Ngày thứ năm                                                                                                       Thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2016
                                                                     BÉ KHÉO TAY
I/ MỤC TIÊU
 - Trẻ thực hiện tốt hoạt động học xé và dán một số cây xanh đơn giản theo hướng dẫn của cô. tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, thể hiện tốt vai chơi và hành động chơi trong các góc
- Rèn  kỹ năng xé dán xé dải , xé vòng cung , …. dán cho từng chi tiết của cây như : dán phết hồ cho vòm lá , dán điểm chấm hồ cho quả ….., phát triển đôi tay khéo léo, óc sáng tạo
- Giáo dục trẻ yêu thích tham gia vào các hoạt động ở lớp học, yêu thích thiên nhiên, thích trồng chăm sóc cây xanh
II/ CHUẨN BỊ
-- hình ảnh một số cây xanh, hoạt động của con người trồng chă sóc cây xanh
-  Mẫu xé dán của cô
- Giấy màu, hồ dán, sách tạo hình
- Đồ dùng, đồ chơi cho các góc đầy đủ theo yêu cầu
- Nhạc trong chủ điểm và nhạc cho trẻ tập thể dục
- Cờ, bảng bé ngoan
- bảng bé ngoan, hoa, sổ. hồ dán
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
1. Đón trẻ - Thể dục sáng- Điểm danh
- Cô đến lớp vui vẻ đón trẻ, chú ý dạy trẻ thưa gủi lễ phép chào ba mẹ, cô giáo
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập , vui chơi của trẻ
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về tầm quan trọng cây xanh với môi trường và các hoạt động của gia đình cộng đồng cùng bảo vệ ôi trường, chống biến đổi khí hậu
- Giáo dục  trẻ thực hành bảo vệ môi trường, trồng chăm sóc cây
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết với ban, nhường nhịn bạn
- Cho trẻ ra sân xếp 3 hàng cùng tham gia thể dục sáng cùng toàn trường theo nhạc bài “ ….
 
2. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 
- Cho trẻ nhặt hoa lá về làm đồ chơi
-TCVĐ: Hoa nào cây nấy
- Chơi tự do
* - Cho trẻ ra sân, cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô cho đi nhặt hoa lá rụng về làm đồ chơi
=> Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp, biết bảo vệ môi trường không hái hoa, bẻ cành
* Tổ chức cho chơi trò chơi , nhắc nhở trẻ khi chơi không xô đẩy nhau
- Cô bao quát trẻ
- Nhận xét tuyên dương  các hoạt động
- Vệ sinh vào lớp
3. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM
Taọ hình
XÉ DÁN CÂY XANH
( Mẫu)
HoẠT động 1: .Ổn định
Cô cho trẻ hát bài “ Lý cây xanh “
- Cho xem video hình ảnh vườn cây xanh
- Trò chuyện cùng trẻ về các cây xanh quanh bé, ích lợi của cây với đời sống
- Dẫn đát giới thiệu hoạt động
Hoạt động 2: Bé yêu cây xanh
- cô đưa tranh mẫu để trẻ xem – cho trẻ đưa ra nhận xét
+ bức tranh này là hình ảnh gì ?
+ Cây xanh này có hình dạnh như thế nào ?
+ Tán cây có màu gì
+ Tán cây có dạng hình gì?
+ Đây là gì ? (thân cây)
+ Thân cây có màu gì ?
+ Thân cây có dạng hình gì ?
- Cô làm mẫu và giải thích cho trẻ xem
+ Xé thân cây : xé dải  giấy  màu màu nâu  để tạo thân cây , tiếp đó dùng giấy màu xanh để làm tán cây . Để tạo tán cây cô sẽ xé theo hình vòng cung tờ giấy màu xanh để tạo những tán cây có dạng hình tròn , sau đó cô có thể sẽ xé thêm quả cô cũng xé tương tự xé tán cây xé theo hình vòng cung tạo những hình tròn nhỏ để làm quả .
Cô dùng giấy màu gì để tạo quả đây các con ?
+  Dán : trước tiên cô dán thân cây , dán phết hồ, chấm hồ sau đó phết nhẹ nhàng hồ lên mặt sau của thân cây rồi dán vào vở .tương tự cô cô sẽ dán vòm lá . Đối với quả sẽ dán điểm chấm hồ , sẽ chấm hồ lên mặt sau của tờ giấy làm quả rồi dán đè lên vòm lá .
Hoạt động 3:  Bé khéo tay
- Cho trẻ về bàn thực hiên
- Cô mở 1 bản nhạc nhẹ nhàng khi trẻ thực hiện , cô quan sát , giúp đỡ những trẻ còn yếu , động viên , gợi mở sáng tạo cho những trẻ khá
- Chú ý sửa kĩ nằng xé dán cho trẻ
Hoạt động 4: Nhận xét trưng bày sản phẩm
Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm mình thích , khuyến khích trẻ nhận xét bài của bạn
- Cho trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình
Kết thúc
Cho trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt”
4. Hoạt động góc
 
* Góc đóng vai
Gia đình – cửa hàng bán hạt giống, cây giống
* Góc xây dựng / lắp ghép
Xây công viên cây xanh
- Lắp ghép cổng, hàng rào
 * Góc học tập
- Thực hiện thao tác đo, so sánh chiều cao của các đồ vật, cây xanh
- Làm sách, làm ambuml về chú bộ đội
- Ghép tranh ,ghép chữ cái thành từ, chơi so hình, đôminô đối góc
-, chơi ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ
* Góc nghệ thuật ( Góc chính)
- Vẽ, tô màu, cắt dán cây xanh, cây ăn quả
- Nặn cây xanh, làm tranh cát
- Sắp xếp hột hạt
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc, BDVN
* Góc thiên nhiên   gieo hạt, chăm sóc cây , vườn cây
5. Vệ sinh- ăn - ngủ
- Thực hiện như kế hoạch ngày thứ nhất đã soạn
6. Hoạt động chiều
- Vận động nhẹ
- Biểu diễn văn nghệ
*Cô tổ chức cho trẻ chơi nhẹ nhàng
1. Cô ổn định tập trung trẻ
Cô nêu nội dung buổi hoạt động
- Tổ chức cho trẻ tập hát và BDVN các bài hát :
- Cô hướng dẫn trẻ tập, biểu diễn , cô bao quát nhận xét
 
Nêu gương cuối tuần
– Trả trẻ
* Nêu gương cuối tuần
- Cô nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan
-  Cho tre nhắc lại theo giúp đỡ của cô
- Cô giảng giải nội dung 3 TCBN
- Cho trẻ đếm cùng cô số cờ trẻ đạt được
- Cho nhận hoa và dán vào sổ
- Cô nhận xét lại và giáo dục trẻ
* Trả trẻ 
                                                                    NHẬN XÉT TRONG  NGÀY
     * Hoạt động đón trẻ- thể dục sáng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động ngoài trời
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     * Hoạt động có chủ đích
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   * Hoạt động góc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*  Vệ sinh- ăn- ngủ trưa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động chiều - trả trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Khối trưởng ký duyệt
Chuyên môn ký duyệt
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: CHÚ BỘ ĐỘI - NOEL
Nội dung đánh giá
Xác định nguyên nhân
Biện pháp
1. Về mục tiêu chủ đề:
1.1. Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do:
+ Các cháu đã thực hiện tốt những mục tiêu đưa ra.
1.2. Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu:
- Với mục tiêu 1:  Xuân Anh, Phượng, Khang, Tường Vy, Bảo Nam, Bích Ngọc
- Với mục tiêu 2: Quốc Huy. Minh Duy,
- Với mục tiêu 3: Phúc , Quốc Huy,   Duy
- Với mục tiêu 4: Gia Long, Khánh Linh, quốc Huy, Kim Ngọc
- với mục tiêu 5 ; Trâm, Xuân  Anh, Thảo Trang, Trọng
 
 
 
 
 
 
- Cháu chận, yếu hơn các bạn
- Trẻ chưa tích cực và chủ động trong các hoạt động.
 
- Cháu nói chưa rõ, còn nói ngọng
 
 
 
 
 
 
- Cô chú ý hơn tới trẻ.
- Giúp trẻ phát huy hơn nữa tính tích cực
- Giao tiếp trò chuyện cùng trẻ nhiều hơn
2. Về nội dung chủ đề:
2.1. Các nội dung trẻ thực hiện tốt.
- Các mục tiêu đưa ra, đa số trẻ thực hiện tốt.
2.2. Các nội dung trẻ chưa thực hiện tốt.
+ Không có.
 
 
- Nội dung đưa ra phù hợp với khả năng của trẻ.
 
 
 
 
 
 
3. Về tổ chức các hoạt động của chủ đề:
3.1. Hoạt động có chủ đích:
- Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và phù hợp với khả năng của trẻ:
+ Kể chuyện, thể dục.âm nhạc
 
 
- Những giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú:không có
3.2. Tổ chức chơi trong các góc:
+ Góc phân vai, xây dựng trẻ lựa chọn nhiều nhất.
+ Góc phân vai  ít trẻ hơn.
+ Các góc chơi bố trí hợp lý, có sự liên kết ở từng góc chơi.
+ Trẻ có quan hệ tốt với bạn trong góc chơi, biết giao lưu, phối hợp với bạn chơi, biết cố gắng hoàn thành công việc đến cùng.
3.3. Tổ chức chơi ngoài trời:
- Chỗ chơi ngoài trời mát mẻ và an toàn, các cháu hơi đông, sân hơi chật.
- Cháu thích chơi các đồ chơi trên sân trường.
- Cháu thích tham gia trò chơi vận động nhiều nhất.
 
 
- Nội dung ,lời bài hát ngộ nghĩnh, bài tập thể dục phù hợp với khả năng của trẻ.
 
 
 
 
 
- Trẻ chơi nhiều với những đồ chơi đẹp, hấp dẫn, có nhiều đồ chơi sáng tạo và quen thuộc nên hứng thú.
 
 
 
 
 
 
 
- Có nhiều đồ dung đồ chơi
- Hình thức chơi sinh động
 
 
- Tiếp tục tìm tòi những nội dung kích thích hứng thú cho trẻ.
 
 
 
- Sưu tầm, đưa thêm những nội dung kiến thức mới lạ hơn, những hoạt động sôi nổi, hứng thú hơn vào hoạt động có chủ đích.
 
- Tạo thêm nhiều đồ chơi mới lạ, hấp dẫn trẻ.
 
- Sắp xếp cháu, tổ chức các hoạt động phù hợp, linh hoạt,...
4. Những vấn đề khác:
4.1. Về sức khỏe trẻ ( Những trẻ nghỉ nhiều, có vấn đề về ăn uống, vệ sinh,...)
- Đa số cháu đến lớp đều có sức khỏe tốt.
- Các cháu nghỉ nhiều: Triệu Vy, Cát Tường Xuân Anh,
- Các cháu ăn cơm chậm: Phượng, Thanh Phúc, Yến, Hoàng Long
4.2. Chú ý 1 số trẻ đặc biệt:
- Giảm cân cho 1 số trẻ: Phú Trọng, Minh Duy, Kim Ngọc, công Trí, Thu Duyên
- Bồi dưỡng cho những cháu nhẹ cân, suy dinh dưỡng: Khang, Phượng, Tường Vy
 
 
 
 
- Trẻ bị bệnh.
 
- Trẻ lười xúc, một  số cháu bị bệnh
- Cháu dư cân.
 
- Nhẹ cân.
 
 
 
 
- động viên trẻ, nhắc nhở thường xuyên, đút thêm cho trẻ
- Tạo điều kiện để trẻ được vận động nhiều hơn.
- Động viên cháu và phối hợp với gia đình cho cháu ăn uống đầy đủ và hợp lý hơn
 
GVCN        BGH
                         BẢNG THEO DÕI CÁC MẶT PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Chủ đề: CHÚ BỘ ĐỘI - NOEL
STT
HỌ TÊN TRẺ
THỂ CHẤT
NHẬN THỨC
NGÔN NGỮ
TCXH
THẨM MĨ
XẾP LOẠI
1
Ngô Gia Long
Đạt
Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
2
Vương Khánh Linh
Đạt
Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
3
Trần Nguyễn Triệu Vy
Cháu nghỉ cả tháng
4
Trần Minh Duy
Đạt
Chưa Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
5
Hoàng Thị Ngọc Trâm
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
6
Nguyễn Hoàng Thảo Vy
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
7
Nguyễn Tuấn Anh
     Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
8
Nguyễn Trần Xuân Anh
Chưa đạt
Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
9
Lăng Quốc Huy
Đạt
Chưa Đạt
Chưa Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Chưa Đạt
10
Nguyễn quang Dũng
  Đạt
      Đạt
      Đạt
      Đạt
       Đạt
     Đạt
11
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Chưa đạt
Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Chưa Đạt
Đạt
12
Trần Thị Thảo Trang
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
13
Cao Hoàng Yến
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
14
Cao Hoang Long
Đạt
Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
15
Nguyễn Vũ Thu Duyên
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
16
Phạm Thị Thanh Thảo
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
17
Huỳnh Thanh Phúc
  Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
18
Nguyễn Tuấn Tú
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
19
Ngô Kỳ Nam
Đạt
Chưa Đạt
Chưa Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
20
Lê Ngọc Nhi
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
21
Nguyễn Trần Kim Ngọc
Đạt
      Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
22
Nguyễn Hoàng Khang
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Chưa  Đạt
Đạt
Chưa Đạt
23
Nguyễn Bảo Nam
Chưa Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
24
Nguyễn Ngô Cát Tường
Cháu nghỉ cả tháng
25
Văn Phú Trọng
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Chưa Đạt
Đạt
26
Phan Vũ Tường Vy
Chưa đạt
đạt
Đạt
Chưa Đạt
Chưa đạt
đạt
27
Nguyễn Phương Linh
đạt
đạt
Đạt
đạt
đạt
đạt
28
Nguyễn La Bích Ngọc
Chưa Đạt
Chưa đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
29
Trịnh Tâm Đoan
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
 
* KẾT QUẢ :      ĐẠT :  25 cháu   
                            CHƯA ĐẠT : 02 Cháu  
                      2 Cháu nghỉ không xét
                       BGH                                                                                      giáo viên
 
 
 
1

 


Nguồn:Mai Vũ Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giá án tuần cây xanh quanh bé
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_19_cay_xanh.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
s2zh0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-01-17 16:28:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử giá án tuần cây xanh quanh bé

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giá án tuần cây xanh quanh bé
  Chồi
  giá án tuần cây xanh quanh bé

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

  Xem: 0

 • cay xanh quanh bé
  Nhà trẻ
  cay xanh quanh bé

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nhà trẻ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • cây xanh quanh be
  Bài giảng khác
  cây xanh quanh be

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 12

 • giáo án tuần cây xanh quanh bé
  giáo án tuần cây xanh quanh bé

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2016

  Xem: 0

 • cây xanh quanh bé lớp chồi
  cây xanh quanh bé lớp chồi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2012

  Xem: 0

 • chu de cay xanh quanh be
  Mầm
  chu de cay xanh quanh be

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2012

  Xem: 0

 • CHU DỀ THUC VAT CAY XANH QUANH BÉ
  CHU DỀ THUC VAT CAY XANH QUANH BÉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2018

  Xem: 0

 • CHỦ ĐỀ NHÁNH CÂY XANH QUANH BÉ
  CHỦ ĐỀ NHÁNH CÂY XANH QUANH BÉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2016

  Xem: 0

 • mạng chủ đề" cây xanh quanh bé"
  mạng chủ đề" cây xanh quanh bé"

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2009

  Xem: 402

 • KPKH "Trò chuyện về cây xanh quanh bé
  Bài giảng
  KPKH "Trò chuyện về cây xanh quanh bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1