Tiết 1:                               AN TOÀN GIAO THÔNG

                      BÀI 5: NHỚ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM NHÉ ( Trang 9)

Ngày soạn : 16/12/2019

         Ngày dạy: Chiều thứ năm, ngày 19/12/2019

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ:

 - Học sinh luôn nhớ đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe đạp hay

ngồi trên xe máy.
          - Giáo dục HS có thói quen phòng tránh nguy hiểm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:

- Tranh về an toàn giao thông bài 10, mũ bảo hiểm 

III. THỜI LƯỢNG: 20 phút

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 1. Hoạt động 1: Xem tranh và tìm ra ai chưa đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn

1.1. Mục tiêu: Tìm ra ai chưa đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn.             

 1.2. Đồ dùng dạy học: Tranh in phóng to tình huống bài học.

 1.3. Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, thảo luận.

1.4. Tiến trình của hoạt động:

- GV hỏi : Các em có biết bộ phận nào trên cơ thể con người là quan

trọng nhất không?

- GV bổ sung và nhấn mạnh.

- HS suy nghĩ và trả lời.

- GV yêu cầu h/s quan sát tranh minh hoạ đã chuẩn bị.

- HS quan sát tranh.
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận theo câu hỏi.

- HS trình bày.

 - NX, kết luận.

 2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về tác dụng của mũ bảo hiểm và cách đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn.

2.1. Mục tiêu: Tác dụng của mũ bảo hiểm và cách đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn.             

 2.2. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa.

 2.3. Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, thảo luận.

2.4. Tiến trình của hoạt động:

 - GV: Các em hãy nhìn vào tranh minh hoạ và chỉ ai phải đội mũ bảo     hiểm?
          - GV bổ sung và nhấn mạnh.
          - GV: Các em em có biết tác dụng của mũ bảo hiểm là gì không?

1

 


- HS thảo luận theo các nhóm
- Đại diện nhóm trả lời

- GV: Các em có biết đội mũ bảo hiểm đúng cách?

- GV bổ sung và nhấn mạnh

* GV: Các em hãy luôn nhớ đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi sau xe mô tô.

3. Hoạt động 3: Góc vui học

3.1. Mục tiêu: Nhận biết được đội mũ đúng quy cách và an toàn.             

3.2. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa.

 3.3. Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, thảo luận.

3.4. Tiến trình của hoạt động:

- Các em xem tranh và tìm ra cách đội mũ bảo hiểm nào sai, cách nào đúng ? 

- Yêu cầu h/s mô tả bức tranh

- HS quan sát bức tranh, rồi mô tả
- HS tìm ra cách đội mũ bảo hiểm đúng và sai.
- HS trình bày.

- NX, kết luận.

4. Hoạt động 4: Ghi nhớ và dặn dò

5. Hoạt động 5: Bài tập về nhà

 

 

*********************************************

 

Tiết 2:                                    AN TOÀN GIAO THÔNG

                   BÀI 8: BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ( Trang 15)

Ngày soạn : 16/12/2019

         Ngày dạy: Chiều thứ năm, ngày 19/12/2019

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ:

     - Học sinh nhận biết được tầm quan trong của việc tuân thủ đèn báo hiệu đường bộ và ý nghĩa một số đèn báo hiệu đường bộ thường gặp.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:

 - Tranh to in các biển báo bài học.

 - Giáo viên tự chuẩn bị bộ bìa cứng các đèn báo hiệu đường bộ trong bài học (nếu có).

III. THỜI LƯỢNG: 20 phút

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Kiểm tra bài cũ:

1

 


 - Gọi 1-2 HS liệt kê những nơi an toàn để chơi đùa tại nơi em ở.

         - HS khác nhận xét. GV đánh giá.

2. Bài mới:

 * Giới thiệu bài: Trực tiếp.

2.1. Hoạt động 1: Xem tranh và tìm hiểu ý nghĩa các biển báo thường gặp.

 2.1.1. Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa các biển báo thường gặp. 

 2.1.2. Đồ dùng dạy học: Tranh to in các biển báo bài học.

 2.1.3. Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, thảo luận.

2.1.4.Tiến trình của hoạt động:

* Bước 1: Xem tranh

- Cho học sinh xem tranh ở trang trước bài học.

* Bước 2: Thảo luận nhóm

-  Chia Iớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận về ý nghĩa của từng biển báo.

-  Sau thời gian thảo luận, đại diện nhóm trả lời.

* Bước 3: GV bổ sung và nhấn mạnh các loại  biển báo:

 1. Biển báo “Cấm đi ngước chiều”:  Báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định

2. Biển báo “Cấm rẽ trái”: Khi gặp biển này các phương tiện không được rẽ trái.

         Biển báo “Cấm rẽ phải”: Khi gặp biển này các phương tiện không được rẽ phải.

 3. Biển báo nguy hiểm “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”: Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.

  4. Biển báo “Ðường dành cho xe thô ”: Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.

  5. Biển báo “Nơi đỗ xe”: Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v...

  6. Biển báo “Ðường người đi bộ sang ngang”: Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết  nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

1

 


* Thực hành trò chơi

  - Chia Iớp thành 3 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bộ gồm 7 biển báo cỡ nhỏ.

  - Yêu cầu 1 nhóm giơ 1 biển bất kỳ Iên 2 nhóm kia đưa ra câu A trả lời về ý nghĩa của biển báo.

- Nhóm nào đưa ra câu trả lời đúng và nhanh hơn sẽ chiến thắng.

* Mở rộng:

Giáo viên giải thích hình dạng và ý nghĩa của 4 nhóm biển báo chính. Biển báo hiệu đường bộ được chia Iàm 5 nhóm: 4 nhóm biển báo chính và 1 nhóm biển phụ. 4 nhóm biển báo chính hình dạng ý nghĩa như sau:

1. Nhóm biển báo cấm:

- Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.

- Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139.

2. Nhóm biển báo nguy hiểm:

- Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.

- Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.

3. Nhóm biển hiệu lệnh:

- Nhóm các biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng.

- Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310.

4. Nhóm biển chỉ dẫn:

- Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.

- Biển chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường.

5. Nhóm biển báo phụ:

1

 


- Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính.

- Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó.

   2.2. Hoạt động 2: Góc vui học

 2.2.1. Mục tiêu: Biết ý nghĩa của các biển báo hiệu đường bộ.

2.2.2. Đồ dùng dạy học: Tranh to in các biển báo bài học.

 2.2.3. Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, thảo luận.

2.2.4. Tiến trình của hoạt động:

* Bước 1: Thảo luận nhóm

- Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu xem biển báo và giải thích ý nghĩa của các biển báo.

  * Bước 2: GV giải thích

 A: Biển “Dừng lại”: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.

 B: Biển “Biểu thị thời gian”: Được đặt dưới biển báo cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm quy định phạm vi thời gian hiệu lực của các biển báo cấm, biển hiệu lệnh cho phù hợp yêu cầu.

 C: Biển “Trẻ em”: Báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như gần vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.

D: Biển “Cầu vượt qua đường cho người đi bộ”:  Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường. 

 E: Biển “Cấm đi ngược chiều”: là biển báo giao thông báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

F: Biển “Đường người đi bộ sang ngang: Để chỉ dẫn người đi bộ và người tham gia giao thông biết vị trí dành cho người đi bộ sang ngang.

2.3. Hoạt động 3: Ghi nhớ và dặn dò

2.4. Hoạt động 4: Bài tập về nhà

 

    *********************************************

 

 

1

 


Tiết 3:                               AN TOÀN GIAO THÔNG

BÀI 10: ĐIỀU KHIỂN XE ĐẠP CHUYỂN HƯỚNG

AN TOÀN

( Trang19)

Ngày soạn : 16/12/2019

         Ngày dạy: Chiều thứ năm, ngày 19/12/2019

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ:

- HS ý thức được những nguy hiểm khi đi xe đạp chuyển hướng và nắm được các bước đi xe đạp chuyển hướng an toàn.

2. Định hướng phát triển năng lực

- Phát triển năng lực quan sát , vận dụng kiến thức vào cuộc sống..

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Tranh to in các tình huống bài học

- Chuẩn bị xe đạp của chính các học sinh.                          

III. THỜI LƯỢNG :    (20 phút)

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

 1. Kiểm tra bài cũ :     

 - Gọi 1-2 HS kể lại những hành vi đi xe đạp không an toàn của các bạn trong lớp.

2. Bài mới : 

  *Giới thiệu bài : 

- GV nêu câu hỏi: Em nào đi xe đạp đến trường? Em có biết những cách đi xe đạp chuyển hướng như thế nào cho an toàn không?

HS trình bày

- GV nêu: Để đảm bảo an toàn, khi đi chuyển hướng bằng xe đạp, chúng ta cần phải tuân thủ các bước qua đường an toàn. Có nhiều em không đi xe đạp, nhưng được người lớn chở đến trường bằng xe đạp, thì các em cũng nhớ nhắc nhở người lớn tuân thủ các bước chuyển hướng an toàn.

2.1. Hoạt động 1:Xem tranh và nhận xét đi xe đạp chuyển hướng có khó không

          2.1.1. Mục tiêu: HS ý thức được những nguy hiểm khi đi xe đạp chuyển hướng .

          2.1.2. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa

2.1.3. Phương pháp, hình thức: Thực hành, hỏi đáp, cá nhân.

2.1.4. Tiến trình của hoạt động:

* Bước 1: Xem tranh

- Cho HS xem tranh ở trang trước bài học.

* Bước 2: Thảo luận nhóm.

- Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận theo câu hỏi.

1

 


+ Câu hỏi 1: Những bạn nào trong tranh đang đi xe đạp chuyển hướng không an toàn?

+ Câu hỏi 2: Các em thấy đi xe đạp chuyển hướng an toàn có khó không? Tại sao?

- Các nhóm thảo luận và trình bày câu trả lời.

* Bước 3: GV bổ sung và nhấn mạnh:

- Có 4 bạn đang đi xe đạp chuyển hướng qua đường và 1 bạn đang dắt xe qua đường ( Trong đó có một chuyển hướng không an toàn).

- Đi qua dường rất khó vì giao thông Việt Nam là giao thông hỗn hợp với nhiều phương tiện như: xe tải, xe máy, ô tô, xe đạp…Vì vậy, đi chuyển hướng qua đường bằng xe đạp rất nguy hiểm nếu không chú ý đến các quy tắc an toàn, đặc biệt là ở những tuyến đường quốc lộ.

2.2.  Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách đi xe đạp chuyển hướng an toàn. 

          2.2.1. Mục tiêu: HS ý thức được những nguy hiểm khi đi xe đạp chuyển hướng và nắm được các bước đi xe đạp chuyển hướng an toàn.

2.2.2. Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa

2.2.3. Phương pháp, hình thức : Hỏi đáp, thực hành, cả lớp.

2.2.4. Tiến trình của hoạt động:

*Bước 1: Hỏi học sinh.

+ Câu hỏi 1: Các em có biết cần phải thực hiện các bước chuyển hướng an toàn như thế nào không?

+ Câu hỏi 2: Đèn tín hiệu giao thông có mấy màu và ý nghĩa của mỗi màu là gì?

* Bước 2: GV bổ sung và nhấn mạnh

* Các bước khi chuyển hướng ( Khi không có đường giao nhau) :

+ Giảm tốc độ.

 + Quan sát mọi phía trái phải, trước sau để chắc chắn là không có xe nào đang đến và có tín hiệu báo qua đường.

+ Khi thấy đảm bảo an toàn thì đưa ra tín hiệu báo chuyển hướng.

+ Điều khiển xe theo hướng chuyển và luôn quan sát phòng tránh va chạm.

+ Nếu đường đi có nhiều xe qua lại, các em hãy dắt xe qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ bật sáng màu xanh.

* Chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao:

+ Tín hiệu màu xanh: Được đi

+ Tín hiệu đỏ: Không được đi

+ Tín hiệu vàng: Phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.

+ Tín hiệu vàng nhấp nháy: Được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

1

 


* Các bước đi qua nơi đường giao nhau có đèn tín hiệu giao thông:

+ Giảm tốc độ

+ Quan sát , chấp hành tín hiệu đường giao thông

+ Quan sát an toàn xung quanhvaf có tín hiệu báo hướng rẽ nếu chuyển hướng.

+ Qua đường, vẫn tập trung quan sát an toàn.

* Nếu đường có nhiều xe qua lại, các em hãy dắt xe qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bật sáng màu xanh

* Một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng:

+ Đột ngột chuyển hướng.

+ Không đưa ra tín hiệu chuyển hướng cho người khác nhận biết.

* Bước 3:Thực hành chuyển hướng an toàn

- GV có thể cho HS thực hành đi xe đạp chuyển hướng tại sân trường bằng chính xe của chính xe đạp của mình.

- Vẽ đường đi  và đường giao nhau trên sân trường( ngã ba hoặc ngã tư).

- Bố trí HS đi xe đạp từ các hướng khác nhau, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải và một số học sinh đi bộ.

- Chú ý: Trước khi HS thực hành, giáo viên cần cùng HS kiểm tra xe đạp để đảm bảo an toàn.

2.3. Hoạt động 3: Góc vui  học  

          2.3.1. Mục tiêu: HS nắm được các bước đi xe đạp chuyển hướng an toàn và các loại đèn giao thông.

2.3.2.  Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa

 2.3.3.  Phương pháp, hình thức : Luyện tập, thực hành, cá nhân , cặp đôi.                        

2.3.4.Tiến trình của hoạt động:

* Bước 1:

- Mô tả tranh: 4 bức tranh nhỏ mô tả các bước đi xe đạp qua đường của một bạn nhỏ nơi đường giao nhau có đèn tín hiệu giao thông.

- Yêu cầu: Xem tranh, sắp xếp 4 bức tranh theo đúng thứ tự các bước đi xe đạp qua đường an toàn.

* Bước 2: Học sinh xem tranh để tìm hiểu

* Bước 3: Kiểm tra, nhận xét và giải thích cho các câu trả lời của học sinh

* Bước 4: GV bổ sung và nhấn mạnh

- Tranh 2:  Giảm tốc độ khi đến gần nơi giao nhau.

- Tranh 1:  Đèn đỏ- Dừng lại trước vạch

- Tranh 3:  Đèn xanh- Quan sát an tàn xung quanh.

1

 


- Tranh 4:  Lên xe đi tiếp, vẫn chú ý quan sát an toàn.        

 

2.4. Hoạt động 4: Ghi nhớ và dặn dò :

* Bước 1: Tóm lược những điều học sinh cần nhớ

- Để đảm bảo bảo an toàn khi qua đường các em hãy luôn nhớ giảm tốc độ, quan sát an toàn, xin đường, khi đảm bảo an toàn mới chuyển hướng và luôn chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

* Bước 2: Dặn dò học sinh

- Yêu cầu: HS nhắc lại điều tóm lược trên.

- GV nhấn mạnh: Luôn ghi nhớ thực hiện và nhắc nhở người thân và bạn bè cùng thục hiện các bước đi xe dạp chuyển hướng an toàn.

2.5. Hoạt động 5: Bài tập về nhà:

- Về nhà thực hành chuyển hướng an toàn bằng xe đạp cùng người thân và chia sẻ những bước qua đường an toàn.

 

 

*********************************************

Tiết 4:                           AN TOÀN GIAO THÔNG

BÀI 11: PHÒNG TRÁNH VA CHẠM KHI TẦM NHÌN

BỊ HẠN CHẾ

( Trang 21)

Ngày soạn : 16/12/2019

         Ngày dạy: Chiều thứ sáu, ngày 19/12/2019

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ: 

- Học sinh biết được mối nguy hiểmnhững nơi tầm nhìn bị che khuất biết cách phòng tránh va chạm tại những nơi đó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

  1. Giáo viên:

 - Tranh to in các tình huống bài học.

 - Giáo viên chuẩn bị một số bức ảnh minh họa về ví dụ cho những nơi tầm nhìn bị che khuất như: Góc đường khuất bởi những tòa nhà hay bức tường cao...

(nếu có ảnh chụp địa phương thì càng tốt).

III. THỜI LƯỢNG :    (20 phút)

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Kiểm tra bài cũ:

  - Gọi 1-2 HS nhắc lại các bước đi qua đường an toàn bằng xe đạp.

  - Lớp theo dõi và nhận xét. GV nhận .

 2. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Trực tiếp.

1

 


 2.1. Hoạt động 1: Xem tranh và tìm ra nơi khuất tầm nhìn trong bức tranh.

 2.1.1. Mục tiêu: Phát hiện ra nơi khuất tầm nhìn trong bức tranh.

 2.1.2. Đồ dùng dạy- học: Tranh to in tình huống bài học.

 2.1.3. Phương pháp dạy học: Quan sát, thảo luận.

 2.1.4. Tiến trình của hoạt động:

* Bước 1: Xem tranh

- Cho học sinh xem tranh to in tình huống.

* Bước 2: Thảo luận nhóm

-  Chia Lớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận theo câu hỏi.

Câu hỏi 1: Vì sao bạn nhỏ đang đi bộ qua đường trên vạch kẻ đường dành cho Người đi bộ lại bị bất ngờ khi nhìn thấy xe ô tô màu xanh?

Câu hỏi 2: Bạn nhỏ đang đi xe đạp nhìn thấy xe ô màu xanh đậm không? sao?

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

* Bước 3: GV bổ sung và nhấn mạnh

  - Bạn nhỏ không nhìn thấy ô tô xanh đang đi ngang qua do bị một ô tô đang dừng che khuất.

- Bạn nhỏ đi xe đạp không nhìn thấy chiếc ô tô màu xanh đậm đang tới do bị bức tường che khuất.

 2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự nguy hiểm của những nơi tầm nhìn bị che khuất và cách phòng tránh va chạm.             

2.2.1. Mục tiêu: Biết được sự nguy hiểm của những nơi tầm nhìn bị che khuất và cách phòng tránh va chạm.

 2.2.2. Phương  pháp dạy học: Động não, thực hành.

 2.2.3. Tiến trình của hoạt động:

 * Bước 1: Nhấn mạnh học sinh

- Câu hỏi 1: Các em biết phải Iàm để tránh va chạmnhững nơi tầm nhìn bị che khuất không?

* Bước 2: GV bổ sung và nhấn mạnh

- Tại những góc khuất, tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế bởi những ngôi nhà, bức tường, cây cối hay phương tiện giao thông có kích cỡ to như xe buýt, xe tải, ô tô… Do vậy các em không thể nhìn thấy những xe đi từ hướng khác tai nạn giao thông thể xảy ra.

* Bước 3: Thực hành về nơi tầm nhìn bị che khuất

- Nội dung thực hành: HS A chạy từ trong lơp sra ngoài cửa lớp và HS B chạy dọc hành lang, cắt ngang qua cửa lớp.

1

 


 + Trước khi cho HS thực hành: Yêu cầu HS dự đoán điều gì xảy ra?

- Thực hành: HS A chayjtuwf trong lớp ra va phải HS B đang chạy dọc hành lang.

- Kết luận: Vì học sinh  A không dừng lại quan sát khi đi tới cửa lớp nên không nhìn thấy học sinh B sắp đi ngang qua của lớp do bị bức tường chắn tầm nhìn. Hơn nữa, khi đang chạy gặp phải vật cản bất ngờ, các em rất khó dừng lại ngay Iập tức nên va chạm mạnh sẽ xảy  ra.              

2.3. Hoạt động 2: Góc vui học. 

2.3.1. Mục tiêu: Quan sát tranh và tìm được bức tranh Bống đang ở nơi tầm nhìn bị che khuất.

2.3.2. Đồ dùng dạy- học: Tranh to in các tình huống bài học.

 2.3.3. Phương  pháp dạy học: Quan sát, động não.

2.3.4. Tiến trình của hoạt động:

* Bước 1: Xem tranh để tìm hiểu.

  - Mô tả tranh: 4 bức tranh tả một số tình huống Bống đang đi trên đường.

 - Yêu cầu: Xem tranh, tìm bức tranh về Bống đangnơi tầm nhìn bị che khuất.

  * Bước 2: Học sinh xem tranh để tìm hiểu.

  * Bước 3: Kiểm tra, nhận xét giải thích cho các câu trả lời của học sinh.

* Bước 4: GV bổ sung và nhấn mạnh

  - Bức tranh 1: Tầm nhìn của Bống không bị che khuất.

  - Bức tranh 2: Bống bị chiếc ô tô to che khuất tầm nhìn bởi xe khách màu xanh nên không nhìn thấy 1 chiếc ô tô con khác đang đi tới từ phía sau.

  - Bức tranh 3: Bống đang đi xe đạp, bị tòa nhà cao che khuất nên không nhìn thấy chiếc ô tô đi từ bên trái tới.

- Bức tranh 4: Bống đang đi bộ bị bức tường che khuất nên không nhìn thấy chiếc ô tô đang đi từ bên trái tới.

2.4. Hoạt động 4: Ghi nhớ và dặn dò

2.5. Hoạt động 4: Bài tập về nhà

 

*********************************************

Tiết 5:                               AN TOÀN GIAO THÔNG

     BÀI 12: DỰ ĐOÁN ĐỂ TRÁNH CÁC TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

    ( Trang 23)

Ngày soạn : 16/12/2019

         Ngày dạy: Chiều thứ sáu, ngày 19/12/2019

I. MỤC TIÊU:

1