Giáo án bài Động Năng

giáo án Vật lý 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
7r1v0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/11/2017 10:54:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.42 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG BÀI 25. ĐỘNG NĂNG Ngày soạn: 04/10/2017 Sinh viên thực hiện: Đặng Phương Thảo Mục tiêu Kiến thức Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của động năng. Nắm rõ được các đặc đ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án bài Động Năng, Giáo Án Vật Lý 10 , Giáo án điện tử Giáo án bài Động Năng, doc, 1 trang, 0.42 M, Vật lý 10 chia sẽ bởi Tri Phan Van đã có 5 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Đặng Phương Thảo
 

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG
BÀI 25. ĐỘNG NĂNG
 
 
Ngày soạn: 04/10/2017     
Sinh viên thực hiện: Đặng Phương Thảo
 
Mục tiêu
Kiến thức
-         Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của động năng.
-         Nắm rõ được các đặc điểm của động năng.
-         Đưa ra được các ví dụ trong thực tế các vật có động năng.
Kĩ năng
-         Vận dụng công thức của động năng và độ biến thiên động năng để giải được một số bài toán đơn giản.
-         Lấy được ví dụ về những vật có động năng sinh công.
Thái độ
-         Tinh thần say mê khoa học
Chuẩn bị
Giáo viên
-         Tìm hiểu về mức độ kiến thức của khái niệm động năng đã dạy ở lớp 8.
Học sinh
-         Ôn lại phần động năng đã học ở lớp 8.
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

-         Ôn lại công thức tính công và công thức về chuyển động thẳng biến đổi đều.
Tiến trình dạy học
Ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp, kiểm tra bài cũ (3 phút)
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
- Viết biểu thức tính công , giải thích các đại lượng  
-Nêu khái niệm công suất và biểu thức tính công suất
Bài mới
Đặt vấn đề: Chúng ta đã nghe đến những trận lũ quét hay sóng thần có sức tàn phá rất mạnh. Dòng nước đã mang năng lượng dưới dạng nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm năng lượng.
6 phút
-Thông báo: Mọi vật đều mang năng lượng. Khi vật này tương tác với vật khác thì chúng có thể trao đổi năng lượng.
-vd: ấm đun nước sử dụng năng lượng điện để làm tăng nhiệt độ của nước .
+ ô tô chuyển động được nhờ năng lượng nhiệt chuyển hóa từ xăng.
- Lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Khái niệm động năng
1.Năng lượng
-Mọi vật đều mang năng lượng.
-Quá trình trao đổi năng lượng diễn ra dưới 3 dạng:
+Thực hiện công
+Truyền nhiệt
+Phát ra các tia nhiệt
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
-Yêu cầu học sinh kể tên các dạng trao đổi năng lượng giữa các vật.
-Yêu cầu học sinh thảo luận trả lời câu hỏi C1( power point)
-Nhận xét.
 
 
 
-Trả lời.
 
 
 
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm động năng
8phút
-Động năng là dạng năng lượng có liên quan đến chuyển động của vật.
-Ví dụ:
+Dòng nước đang chảy
+Xe đang chạy
Là những vật có động năng.
-Vậy thì các em hãy lấy cho cô những ví dụ trong thực tế về những vật có động năng.
-Lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
-Lấy ví dụ.
 
 
 
 
2.Động năng
-Là dạng năng lượng của 1 vật có được do nó đang chuyển động.
Ví dụ : cánh quạt đang quay, xe máy đang chạy
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
 
-Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C2: chứng tỏ những vật sau đây có động năng và những vật ấy có thể sinh công như thế nào?
a)viên đạn đang bay.
b)búa đang chuyển động
c)dòng nước lũ đang chạy mạnh
-Chiếu power point câu hỏi C2.
-Đưa ra nhận xét.
+Viên đạn đang bay nó có động năng và khi nó bay đến bia,tác dụng lực làm cho bia dịch chuyển .Nghĩa là nó đã sinh công.
 
 
 
-Trả lời.
+Có động năng
+ Có sinh công vì chúng tác dụng lực lên các vật làm các vật đó chuyển động.
-Ghi nhận.
 
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
+Búa đang chuyển động có động năng và nó tác dụng lực vào đinh làm đinh lún sâu vào tường=> búa sinh công.
+Dòng nước lũ đang chảy mạnh có động năng và sinh công có thể cuốn trôi các ngôi nhà.
 
 
Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức tính động năng.
15 phút
- Bài toán :
Xét một vật khối lượng m chuyển động dưới tác động của một lực làm vật dịch chuyển theo hướng của lực, vận tốc của vật thay đổi từ       đến .  Tính công mà lực     đã thực hiện?
Vì lực không đổi nên gia tốc chuyển động của vật = không đổi,nghĩa là vật
-Ghi nhận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ghi nhận.
 
II.Công thức tính động năng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
chuyển động thẳng biến đổi đều
Ta lại có công thức độc lập với thời gian:      ² -² = 2as (1)
Thay a = vào (1) ta được ² -² = 2 s hay m² - m² = Fs mà Fs =A
Vậy A= m² - m²
Xét trường hợp =0, dưới tác dụng của lực đạt tới trạng thái có vận tốc = v ,khi đó      A=  mv² , vậy trong trường hợp này cũng chính là động năng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Định nghĩa : động năng của 1 vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
 
-Thông báo công thức:
Wđ= mv2
Trong đó:
+ m là khối lượng của vật(kg)
+ v là vận tốc của vật(m/s)
Đơn vị: J(Jun)
-Dựa vào công thức đã nêu, yêu cầu học sinh xác định động năng của 1 vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 
-Thông báo: Động năng là đại lượng vô hướng và luôn dương. Và nó có tính tương đối, phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
 
-Dẫn dắt : trong các vụ tai nạn giao thông, các em thấy xe có khối lượng lớn và đi với vận tốc nhanh thì tai nạn sẽ nghiêm trọng hơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Trả lời: Động năng của 1 vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật.
-Lắng nghe.
 
 
 
 
 
- Trả lời câu hỏi.
 
 chuyển động.
-Công thức tính
Wđ= mv2
Trong đó:
+ m là khối lượng của vật(kg)
+ v là vận tốc của vật(m/s)
Đơn vị: J (jun)
 
-Đặc điểm của động năng:
+ là đại lượng vô hướng
+ dương
+có tính tương đối.
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
-Thông báo: Vậy vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.
 
 
Hoạt động 4:Tìm hiểu công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng.
5 phút
Trong trường hợp vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực từ vị trí có động năng ½ mv12 đến vị trí có động năng ½ mv22, thì công do lực sinh ra được tính theo công thức:
A=m² - m²
-Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng và ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm.
 
III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng:
∆Wđ=m² - m²=A
-Hệ quả :SGK
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Đặng Phương Thảo
 

 
 
 
 
 
Hoạt động 5: Tổng kết , củng cố ,dặn dò:
8 phút
- Nhắc lại kiến thức trọng tâm:
+ Phát biểu định nghĩa động năng và ghi biểu thức tính động năng
+ Công thức xác định mối liên hệ giữa công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng :
∆Wđ=m² - m²=A
 
-Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3,4 và bài tập 5,6 trong SGK tại lớp.
-Yêu cầu học sinh làm bài tập trong và chuẩn bị bài mới.
-Trả lời.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Làm bài tập.
 
 
Đại học sư phạm Thái Nguyên


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Giáo án bài Động Năng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao-an-bai-Dong-Nang.doc[0.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU