Giáo Án:Giáo An Buổi 2 Tuần 25

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
txui0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-02-25 21:43:20
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 25 Thứ hai ngày 29 tháng 2 năm 2016 Tiết 1: HƯỚNG DẪN HỌC HOÀN THIỆN BÀI HỌC TRONG NGÀY I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : HS hoàn thành được các bài tập còn lại trong ngày. 2. Kỹ năng : HS trả lời đựợc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TUẦN 25
Thứ hai ngày 29 tháng 2 năm 2016
Tiết 1:                                 HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THIỆN BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
    1. Kiến thức : HS hoàn thành được các bài tập còn lại trong ngày.
    2. Kỹ năng :  HS trả lời đựợc các câu hỏi bài tập đọc
    3. Thái độ : HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
    1. GV: PHT, VBT, Bảng phụ.
    2. HS: Vở cùng em học Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
A.Ổn định tổ chức. (1 phút)
Cho HS hát đồng thanh.
B. Tiến trình tiết dạy.
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 
3’
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ.
 
2. Bài mới.
- Giới thiệu bài
a. Hoàn thành bài tập trong ngày 
b, Củng cố kiến thức
Bài 1:
 
Bài 2:
 
Bài 3:
 
 
 
Bài 4:
 
 
 
5. Củng cố dặn dò.
- Kiểm tra kiến thức đã học buổi sáng.
- Giới thiệu – ghi tên bài
- Yêu cầu HS hoàn thiện các bài tập còn lại trong ngày
 
- Gọi HS đọc bài “ Sơn Tinh – Thủy Tinh”SGK- 60
- GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.
- GV gọi HS đọc bài
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- Chốt lại kiến thức đã học
- Bài học trên con nắm đuợc những kiến thức gì?
-  Vài HS nêu
 
 
- HS thực hoàn thiện bài tập
 
 
- HS đọc
- HS thực hành làm VBT
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
-  HS nêu yêu cầu
-   Dưới làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
 
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
- lắng nghe.
- HS trả lời
- lắng nghe
 
 
 
 
Tiết 2 :                                         ĐỌC SÁCH
 
HỌC SINH ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN
 

 
Tiết 3 :                                   HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
                         CHỦ ĐIỂM : YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU: Giúp HS
- HS nắm được những ưu điểm và nhược điểm của tuần 22, phương hướng của tuần 24
- Giúp Hs hiểu rõ chủ đề của tháng 3: yêu quý mẹ và cô giáo.
- Giúp HS hiểu cần phải thể hiện tình cảm yêu thương đối với mẹ và cô giáo  của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
- Giáo dục HS lòng kính trọng, biết ơn mẹ và cô giáo.
- Rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông.
II. TÀI LIỆU – PHƯƠNG TIỆN
- Máy tính, máy chiếu, đài
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
A.Ổn định tổ chức. (1 phút)
Cho HS hát đồng thanh.
B. Tiến trình tiết dạy.
TG
Nội Dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
3’
 
 
 
 
 
1/ Ổn định tổ chức
 
 
2/ Các hoạt động trên thư viện
a. HĐ1: Đánh giá kết quả thi đua tuần 24.
 
 
 
 
 
 
 
 
b* Hoạt động 2: GV nhận xét, nêu kế hoạch tuần 25
 
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ điểm “ yêu quý mẹ và cô giáo”
 
 
 
 
 
3. Củng cố dặn dò.
 
 
 
Lớp trưởng
- Gọi các tổ trưởng lên nhận xét thi đua của tổ mình
- Lớp trưởng xếp cờ cho các tổ.
- Đánh giá thi đua tuần 24
- Khen ngợi cá nhân dành được nhiều hoa điểm tốt.
- Tuyên dương cá nhân đã có nhiều việc làm tốt trong tuần.
- GV: Động viên và khuyến khích HS tiếp tục tích cực thi đua học tập và rèn luyện giành nhiều hoa điểm tốt góp vào vườn hoa chung của toàn trường .
- GV nhận xét thi đua tuần 24
- Triển khai công tác tuần 25
 
 
- GV (nêu mục đích )
- Đại diện HS công bố chương trình văn nghệ và điều hành chương trình.
- HS bình chọn những tiết mục xuất sắc.
- GV tổng kết, khen ngợi cá nhân và các nhóm tham gia.
- Con có thể làm được những việc gì để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô giáo ?
- HS nêu ý kiến
- Nhận xét, thái độ, ý thức tham gia hoạt động của HS
GV dặn dò chuẩn bị tiết  sau:
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
- Các tổ đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhận xét
 
 
- HS theo dõi
 
 
 
- HS diễn tiểu phẩm  và các tiết mục văn nghệ
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 4 :                                TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN CẠN
I. MỤC TIÊU
Sau bài học, học sinh biết:
-         Nói tên và nêu ích lợi của một số cây sống trên cạn.
-         Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên:
- Hình vẽ trong SGK trang 52, 53.
- Tranh vẽ, sưu tầm các cây sống trên cạn, hình ảnh các cây có ở sân trường, vườn trường.
2. Học sinh: SGK, VBT, tranh (ảnh) sưu tầm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A.Ổn định tổ chức. (1 phút)
Cho HS hát đồng thanh.
B. Tiến trình tiết dạy.
TG
Nội Dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
 
1.KTBC
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
 
b. Các hoạt động Hoạt động 1: Quan sát cây cối ở sân trường, vườn trường và xung quanh trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Làm việc cả lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoạt động 3: Làm việc với SGK
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Củng cố dặn dò
 
Giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu 2 em lên bảng trả lời:
-         Cây có thể sống ở đâu?
-         Kể tên một số cây.
-         Hãy nêu tên 2 cây sống trên cạn, 2 cây sống dưới nước; 1 - 2 cây sống ở những nơi khác mà em biết.
- Giáo viên nhận xét.
 
Một số loài cây sống trên cạn
 
- Giáo viên phân công khu vực quan sát cho các nhóm;.
+ Nhóm 1: Quan sát cây cối ở sân trường.
+ Nhóm 2: Quan sát cây cối ở vườn trường.
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu tên cây, đặc điểm và ích lợi của cây được quan sát và phát cho nhóm trưởng một phiếu hướng dẫn quan sát gồm các nội dung sau:
1) Tên cây?
2) Đó là loại cây cao cho bóng mát hay cây hoa, cây cỏ?
3) Thân cây và lá có gì đặc biệt?
4) Cây đó có hoa hay không?
5) Có thể nhìn thấy phần rễ cây không? Tại sao? Đối với những cây mọc trên cạn rễ cây có vai trò gì đặc biệt?
- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả quan sát: Nói tên, mô tả đặc điểm và nói ích lợi của các cây mọc ở khu vực nhóm được phân công và dán hình vẽ lên bảng.
- Giáo viên nhận xét, khen ngợi khả năng quan sát và nhận xét của các em.
Quan sát và trả lời câu hỏi trong SGK “Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình”.
1. Cây mít  2. Cây phi lao
3. Cây ngô  4. Cây đu đủ
5. Cây thanh long   6. Cây sả
7. Cây lạc
Giáo viên gọi một số học sinh chỉ và nói tên từng cây trong hình.
- Giáo viên yêu cầu học sinh kể thêm tên các cây sống trên cạn theo công dụng của chúng ngoài các cây trong SGK: Kể tên các cây gia vị, cây ăn quả, cây lương thực.
Chuẩn bị bài: Một số loài cây sống dưới nước.
- Học sinh nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
- Học sinh tập trung theo đúng nhóm được phân công.
 
 
 
 
 
 
- Học sinh làm việc theo nhóm, trả lời phiếu quan sát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả
 
 
 
 
 
 
 
- Học sinh thảo luận theo cặp.
 
 
 
 
 
 
- Học sinh nêu.
 
 
- Học sinh lắng nghe.
 
 
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
 
Tiết 1:                                  HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THIỆN BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức : HS hoàn thành được các bài tập còn lại trong ngày.
        - Qua các bài tập bổ sung HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về các dạng toán đã học.
      2. Kỹ năng :  Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính.
      3. Thái độ : HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     1.GV: Vở bài tập, PHT
     2.HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B.Tiến trình bài dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 
3’
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Kiểm tra bài cũ.
 
2. Bài mới.
- Giới thiệu bài
a. Hoàn thành bài tập trong ngày 
 
 
b, Củng cố kiến thức
Bài 1:
 
Bài 2:
 
 
Bài 3:
 
 
 
 
Bài 4:
 
 
 
 
 
Bài 5:
 
 
 
 
 
 
 
3. Củng cố dặn dò.
- Kiểm tra kiến thức đã học buổi sáng.
 
- Giới thiệu – ghi tên bài
 
- Yêu cầu HS hoàn thiện các bài tập còn lại trong ngày
 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
-Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu câu HS tóm tắt sau đó gọi lên bảng giải bài tập.
- GV nhận xét- khen ngợi
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- Chốt lại kiến thức đã học
- Bài học trên con nắm đuợc những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
 
-  Vài HS nêu
 
 
 
 
- HS thực hoàn thiện bài tập
 
- HS nêu yêu cầu
-HS làm trên bảng
- Dưới HS thực hành làm VBT
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
 
-  HS nêu yêu cầu
 
- HS lên bảng giải
  Dưới làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
 
 
 
- lắng nghe.
- HS trả lời
- lắng nghe.
- HS chuẩn bị bài sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 2:                                 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
                              CHỦ ĐIỂM : YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU
- HS tìm đọc các loại sách, báo truyện về chủ điểm " Yêu quý mẹ và cô giáo"
- HS thi đua học tập và làm nhiều việc tốt thể hiện lòng kính yêu mẹ và cô giáo
- HS tích cực rèn luyện học tập, noi gương các tấm gương phụ nữ tiêu biểu của đất nước.
II. TÀI LIỆU
- Sách báo, truyện, tư liệu về các tấm gương phụ nữ tiêu biểu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
3’
1/ Ổn định tổ chức
 
 
2/ Các hoạt động trên thư viện
a. HĐ1: HD học sinh tìm sách báo theo chủ điểm.
 
 
 
 
b. HĐ2: Kể chuyện tấm gương tiêu biểu
 
 
3. Củng cố dặn dò.
 
- Nhắc nhở HS những điều cần chú ý khi lên thư viện
 
 
 
- Giới thiệu cho Hs sơ đồ và cách bố trí của thư viện để HS tìm đọc những cuốn sách các em muốn tìm hiểu.
 
 
 
- Gọi HS kể lại những điều em đọc được trong giờ học
 
 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau:
- Xếp hàng theo sự chỉ đạo của GV
 
 
- Tìm sách  trên giá sách
 
 
- HS ngồi đọc theo nhóm
 
 
- Nhiều Hs kể, HS khác nhận xét.
 
 
 
- HS xếp hàng về lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 3:                                       LUYỆN MĨ THUẬT
                                              LUYỆN VẼ TRANG TRÍ
 VẼ HOẠ TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
I / MỤC TIÊU
- KT: Nhận biết được hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn.
- KN: Biết cách vẽ, vẽ được hoạ tiết và vẽ màu ý thích .  
- TĐ: Thấy được sự phong phú của hoạ tiết.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1. GV chuẩn bị:
- SGK, SGV2.
- Một số hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn.
- Tranh ở bộ ĐDDH. 
2. HS chuẩn bị :
- VTV2,
- Chì, tẩy, màu...
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B. Tiến trình tiết dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
2’
1. Bài mới.
Giới thiệu
2. Cách tiến hành.
Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Cách vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3: Thực hành
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá
 
 
 
 
 
3. Củng cố, dặn dò :
- GV giới thiệu  một số họa tiết HS quan sát.
+ Trong cuộc sống, họa tiết này dùng để trang trí gì?
+ Em thấy họa tiết này ntn?
- GV giới thiệu một số bài trang trí hình vuông, hình tròn.
+ Đâu là bài trang trí hình vuông?
+ Đâu là bài trang trí hình tròn?
+ Họa tiết được dùng để trang trí hình vuông, hình tròn là hình gì?
- GV cho HS xem họa tiết ở vở tập vẽ 2.
- GV nhận xét ý kiến của HS.
- GV gợi ý một số họa tiết có thể dùng để vẽ trang trí hình vuông, hình tròn.
- GV treo hình gợi ý cách vẽ.
- Nêu cách vẽ họa tiết dạng hình vuông? Hình tròn?
+Vẽ hình vuông, hình tròn...
+Kẻ trục thành nhiều phần bằng nhau.
+Vẽ họa tiết chính, phụ vào hình vuông, hình tròn.
+Vẽ màu có đậm nhạt.
- GV có thể vẽ thêm một số họa tiết dạng hình vuông, hình tròn khác với hình hướng dẫn để HS quan sát và học tập.
- GV cho HS quan sát thêm bài của hs khóa trước.
- GV xuống lớp hướng dẫn HS thực hành cá nhân.
- Nhắc HS chọn họa tiết phù hợp với hình vuông, hình tròn.
- Các hình giống nhau vẽ bằng nhau và màu giống nhau.
- Màu nền khác với màu họa tiết.
- Có thể vẽ 2 màu xen kẽ nhau cùng 1 họa tiết
- GV chọn một số bài tốt và chưa tốt gợi ý HS nhận xét về:
+ Bài nào vẽ hình đẹp, màu đẹp?
+ Em thích bài vẽ đẹp nào nhất? Vì sao?
- Hoàn thành bài ở nhà nếu chưa xong.
- Chuẩn bị cho bài sau vẽ tranh con vật, mang theo đầy đủ đồ dùng học vẽ.
 
 
- HS  quan sát.
- HS trả  lời.
 
- HS trả lời
 
 
- HS quan sát
 
 
 
 
 
- HSTL
 
- HS quan sát
 
 
 
 
- HS quan sát
 
 
- HS quan sát
 
- HS thực hành
 
 
 
 
 
 
 
- HS nhận xét
- HS chọn bài mình thích.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2016
Tiết 1:
LUYỆN THỂ DỤC
 
Đ/c: Oanh dạy
 

 
Tiết 2:                               HƯỚN DẪN HỌC
HOÀN THIỆN BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức : HS hoàn thành được các bài tập còn lại trong ngày.
        - Qua các bài tập bổ sung HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về các dạng toán đã học.
      2. Kỹ năng :  Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính.
      3. Thái độ : HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     1.GV: Vở bài tập, PHT
     2.HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B.Tiến trình bài dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 
3’
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Kiểm tra bài cũ.
 
2. Bài mới.
- Giới thiệu bài
a. Hoàn thành bài tập trong ngày 
 
 
b, Củng cố kiến thức
Bài 1:
 
Bài 2:
 
 
Bài 3:
 
 
 
 
Bài 4:
 
 
 
 
 
Bài 5:
 
 
 
 
 
 
 
3. Củng cố dặn dò.
- Kiểm tra kiến thức đã học buổi sáng.
 
- Giới thiệu – ghi tên bài
 
- Yêu cầu HS hoàn thiện các bài tập còn lại trong ngày
 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
-Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu câu HS tóm tắt sau đó gọi lên bảng giải bài tập.
- GV nhận xét- khen ngợi
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- Chốt lại kiến thức đã học
- Bài học trên con nắm đuợc những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
 
-  Vài HS nêu
 
 
 
 
- HS thực hoàn thiện bài tập
 
- HS nêu yêu cầu
-HS làm trên bảng
- Dưới HS thực hành làm VBT
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
 
-  HS nêu yêu cầu
 
- HS lên bảng giải
  Dưới làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
 
 
 
- lắng nghe.
- HS trả lời
- lắng nghe.
- HS chuẩn bị bài sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tiết 3:                               HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
                         CHỦ ĐIỂM : YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU: Giúp HS
- HS nắm được những ưu điểm và nhược điểm của tuần 22, phương hướng của tuần 24
- Giúp Hs hiểu rõ chủ đề của tháng 3: yêu quý mẹ và cô giáo.
- Giúp HS hiểu cần phải thể hiện tình cảm yêu thương đối với mẹ và cô giáo  của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
- Giáo dục HS lòng kính trọng, biết ơn mẹ và cô giáo.
- Rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông.
II. TÀI LIỆU – PHƯƠNG TIỆN
- Máy tính, máy chiếu, đài
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
A.Ổn định tổ chức. (1 phút)
Cho HS hát đồng thanh.
B. Tiến trình tiết dạy.
TG
Nội Dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
3’
 
 
 
 
 
1/ Ổn định tổ chức
 
 
2/ Các hoạt động trên thư viện
a. Hoạt động  1: Đánh giá kết quả thi đua tuần 24.
 
 
 
 
 
 
 
 
b Hoạt động 2: GV nhận xét, nêu kế hoạch tuần 25
 
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ điểm “ yêu quý mẹ và cô giáo”
 
 
 
 
 
3. Củng cố dặn dò.
Lớp trưởng
- Gọi các tổ trưởng lên nhận xét thi đua của tổ mình
- Lớp trưởng xếp cờ cho các tổ.
- Đánh giá thi đua tuần 24
- Khen ngợi cá nhân dành được nhiều hoa điểm tốt.
- Tuyên dương cá nhân đã có nhiều việc làm tốt trong tuần.
- GV: Động viên và khuyến khích HS tiếp tục tích cực thi đua học tập và rèn luyện giành nhiều hoa điểm tốt góp vào vườn hoa chung của toàn trường .
- GV nhận xét thi đua tuần 24
- Triển khai công tác tuần 25
 
 
- GV (nêu mục đích )
- Đại diện HS công bố chương trình văn nghệ và điều hành chương trình.
- HS bình chọn những tiết mục xuất sắc.
- GV tổng kết, khen ngợi cá nhân và các nhóm tham gia.
- Con có thể làm được những việc gì để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô giáo ?
- HS nêu ý kiến
- Nhận xét, thái độ, ý thức tham gia hoạt động của HS
GV dặn dò chuẩn bị tiết  sau:
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
- Các tổ đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhận xét
 
 
- HS theo dõi
 
 
 
- HS diễn tiểu phẩm  và các tiết mục văn nghệ
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 4:                                         THỦ CÔNG
                           LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TiÕt 1)
 
I . MỤC TIÊU: 
- Häc sinh biÕt c¸ch lµm d©y xóc xÝch b»ng giÊy thñ c«ng.
- BiÕt thùc hµnh lµm 2, 3 vßng d©y xóc xÝch trang trÝ.
- ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh.
II . CHUẨN BỊ
- D©y xóc xÝch, tranh quy tr×nh.
- GiÊy thñ c«ng, giÊy mµu kÐo, hå d¸n.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG:
A.Ôn định tổ chức( 1’)
Cho hs hát
B.Tiến tình tiết dạy.
TL
     Nội dung
   Hoạt động của GV
  Hoạt động của HS
3’
 
 
1’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 
2. Bài mới :
a)Giới thiệu:
 
 
 
 
 
 
 
b)Hướng dẫn các hoạt động
Hoạt động 1 :
Quan sát, nhận xét :
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2 :
Xem hướng dẫn và làm thử :
 
 
 
 
Hoạt động 3 :
Nhận xét đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Củng cố :
 
 
 
 
- Tiết trước các con học bài gì
- Gi¸o viªn ghi ®Çu bµi: "Lµm d©y xóc xÝch trang trÝ".
- C¸c con h·y quan s¸t vµ cho c« biÕt:
+ D©y xóc xÝch ®­îc lµm b»ng g× ?
+ Con cã nhËn xÐt g× vÒ d©y xóc xÝch nµy ?
- D©y xóc xÝch gåm c¸c vßng trßn nèi l¹i víi nhau, cã nhiÒu mµu s¾c.
+ Vßng d©y ®­îc lµm b»ng g× vµ cã h×nh g× ?
+ C« bãc thö mét vßng n÷a xem kÝch th­íc cña c¸c nan nh­ thÕ nµo ?
+ §Ó cã ®­îc d©y  xóc xÝch trang trÝ ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ?
- §©y lµ toµn bé b¶n vÏ h­íng dÉn c¸ch lµm d©y xóc xÝch trang trÝ. C¸c con h·y quan s¸t vµ cho c« biÕt:
+ Muèn lµm ®­îc d©y xóc xÝch trang trÝ ta ph¶i thùc hiÖn theo mÊy b­íc, ®ã lµ nh÷ng b­íc nµo?
- C¸ch c¾t c¸c nan giÊy chóng ta ®· häc råi. C« mêi 2 b¹n xung phong lªn c¾t nan giÊy cho c«.
- Häc sinh kh¸c nhËn xÐt nan giÊy cña b¹n c¾t.
- Khi c¾t ta ®Ó mÆt cã ®­êng kÎ lªn trªn, tay tr¸i cÇm giÊy, tay ph¶i cÇm kÐo. Khi c¾t c¸c con chó ý ®Æt mÐp giÊy s¸t víi hai l­ìi kÐo, bÊm c¸c nh¸t kÐo ®Òu nhau, ®iÒu chØnh l­ìi kÐo theo ®­êng kÎ th× ta sÏ ®­îc c¸c nan giÊy cã mÐp rÊt th¼ng (gi¸o viªn ®Ýnh nan giÊy lªn b¶ng).
- H«m nay chóng ta häc bµi g× ?
- Nªu l¹i c¸c b­íc lµm d©y xóc xÝch trang trÝ.
- D©y xóc xÝch cßn ®­îc trang trÝ ë ®©u?
- HS trả lời
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS tr¶ lêi
- HS nªu ý kiÕn
 
 
 
 
 
 
 
- Nan giÊy cã h×nh ch÷ nhËt
- KÝch th­íc cña c¸c nan ®Òu b»ng nhau.
- C¾t c¸c nan giÊy h×nh ch÷ nhËt b»ng nhau.
 
 
 
 
 
- HS nªu ý kiÕn.
 
- HS ®äc.
- ChiÒu dµi 12 «, chiÒu réng 1«.
 
 
- 2 HS c¾t.
 
 
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
- HS nh¾c l¹i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2016
 
Tiết 1:                               HƯỚN DẪN HỌC
HOÀN THIỆN BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức : HS hoàn thành được các bài tập còn lại trong ngày.
        - Qua các bài tập bổ sung HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về các dạng toán đã học.
      2. Kỹ năng :  Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính.
      3. Thái độ : HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     1.GV: Vở bài tập, PHT
     2.HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B.Tiến trình bài dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 
3’
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Kiểm tra bài cũ.
 
2. Bài mới.
- Giới thiệu bài
a. Hoàn thành bài tập trong ngày 
 
 
b, Củng cố kiến thức
Bài 1:
 
Bài 2:
 
 
Bài 3:
 
 
 
 
Bài 4:
 
 
 
 
 
Bài 5:
 
 
 
 
 
 
 
3. Củng cố dặn dò.
- Kiểm tra kiến thức đã học buổi sáng.
 
- Giới thiệu – ghi tên bài
 
- Yêu cầu HS hoàn thiện các bài tập còn lại trong ngày
 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
-Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu câu HS tóm tắt sau đó gọi lên bảng giải bài tập.
- GV nhận xét- khen ngợi
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- Chốt lại kiến thức đã học
- Bài học trên con nắm đuợc những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
 
-  Vài HS nêu
 
 
 
 
- HS thực hoàn thiện bài tập
 
- HS nêu yêu cầu
-HS làm trên bảng
- Dưới HS thực hành làm VBT
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
 
-  HS nêu yêu cầu
 
- HS lên bảng giải
  Dưới làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
 
 
 
- lắng nghe.
- HS trả lời
- lắng nghe.
- HS chuẩn bị bài sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 2:                                 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
                              CHỦ ĐIỂM : YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU
- HS tìm đọc các loại sách, báo truyện về chủ điểm " Yêu quý mẹ và cô giáo"
- HS thi đua học tập và làm nhiều việc tốt thể hiện lòng kính yêu mẹ và cô giáo
- HS tích cực rèn luyện học tập, noi gương các tấm gương phụ nữ tiêu biểu của đất nước.
II. TÀI LIỆU
- Sách báo, truyện, tư liệu về các tấm gương phụ nữ tiêu biểu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
3’
1/ Ổn định tổ chức
 
 
2/ Các hoạt động trên thư viện
a. HĐ1: HD học sinh tìm sách báo theo chủ điểm.
 
 
 
 
b. HĐ2: Kể chuyện tấm gương tiêu biểu
 
 
3. Củng cố dặn dò.
 
- Nhắc nhở HS những điều cần chú ý khi lên thư viện
 
 
 
- Giới thiệu cho Hs sơ đồ và cách bố trí của thư viện để HS tìm đọc những cuốn sách các em muốn tìm hiểu.
 
 
 
- Gọi HS kể lại những điều em đọc được trong giờ học
 
 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau:
- Xếp hàng theo sự chỉ đạo của GV
 
 
- Tìm sách  trên giá sách
 
 
- HS ngồi đọc theo nhóm
 
 
- Nhiều Hs kể, HS khác nhận xét.
 
 
 
- HS xếp hàng về lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 3:                                       LUYỆN ÂM NHẠC
            ÔN TẬP 2 BÀI HÁT:
  TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG, HOA LÁ MÙA XUÂN
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết vỗ tay, gõ đệm theo bài hát
- Tập biểu diễn bài hát
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ, một số nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách).
- Đàn ooc gan
- Tập truyện kể lớp 2.
- Hình ảnh tranh minh hoạ Thạch Sanh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
A. Ổn đinh tổ chức lớp :
Nhắc hs tư thế ngồi học (1’)
B Tiến trình giờ dạy :
  TL
     Nội dung
   Hoạt động của GV
  Hoạt động của HS
3’
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 
 
2.Bài mới :
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Trên con đường đến trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .Củng cố dặn dò :
 
Tiến hành trong trong quả tình ôn các bài hát đã học.
 
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Tác giả bài hát?
 
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bằng nhiều hình thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát).
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, theo phách.
- GV đó HS biết bài hát  nào có tên của một trong các mùa (xuân, hạ, thu, đông)? Ai là tác giả bài hát?
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn hoặc mở máy cho HS nghe theo. Sau đó cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh hoạ cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để đạt kết quả tốt hơn.
 
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên
 
 
 
 
- Ôn bài hát
Ôn tập bài hát
 
 
- Ôn hát theo sự hướng dẫn của giáo viên
 
- Hát , gõ đệm
 
- Ôn bài hoa lá mùa xuân
- Trả lời câu hỏi GV
 
- Hát theo GV
 
- Ghi nhớ
- Lắng nghe
 
 
- Trả lời câu hỏi
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 4:                                    SINH HOẠT LỚP
                                            NHẬN XÉT TUẦN 25
I/ Mục tiêu:
- Học sinh học tập 5 điều Bác Hồ dạy và nắm được các quy định về nề nếp trong năm học.
- Rèn các kĩ năng thực hiện các quy định trên.
- GD cho HS có ý thức kỉ luật cao.
II/ Chuẩn bị:
- Sổ lớp , sổ tổ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B.Tiến trình bài dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
 
 
5’
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
7’
 
 
 
5’
1: Các tổ trưỏng nhận xét.
2: Lớp truởng nhận xét.
 
3: GV nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
4: Liên hoan văn nghệ.
 
 
5: Phưong hưóng tuần sau.
-GV nhận xét, tóm tắt từng ý kiến của từng tổ.
 
- Duy trì nề nếp truy bài đầu giờ.
 
-Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ đều đặn
-Giữ gìn VS CN,trường lớp và nơi công cộng sạch sẽ
-GD các em biết chào hỏi lễ phép với  người lớn và với thầy cô, biết yêu thương ,giúp đỡ ban bè, thật thà và trung thực
-HS vui chơi, múa hát
-GV tập cho HS một số bài hát
-Duy trì nề nếp nếp truy bài đầu giờ.
- Thi đua học tập tốt.
- Đi học chuyên cần
-HS lắng nghe
 
 
- Lớp trưỏng nhận xét uư điểm, khuyết điểm
 
-Lớp, Nhóm,CN
 
 
-HS lắng nghe
 
 
 
 
 
 
-HS múa hát, chơi một số trò chơi
 
 
-Lắng nghe
Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2016
 
Tiết 1:                               HƯỚN DẪN HỌC
HOÀN THIỆN BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức : HS hoàn thành được các bài tập còn lại trong ngày.
        - Qua các bài tập bổ sung HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về các dạng toán đã học.
      2. Kỹ năng :  Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính.
      3. Thái độ : HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     1.GV: Vở bài tập, PHT
     2.HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B.Tiến trình bài dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 
3’
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Kiểm tra bài cũ.
 
2. Bài mới.
- Giới thiệu bài
a. Hoàn thành bài tập trong ngày 
 
 
b, Củng cố kiến thức
Bài 1:
 
Bài 2:
 
 
Bài 3:
 
 
 
 
Bài 4:
 
 
 
 
 
Bài 5:
 
 
 
 
 
 
 
3. Củng cố dặn dò.
- Kiểm tra kiến thức đã học buổi sáng.
 
- Giới thiệu – ghi tên bài
 
- Yêu cầu HS hoàn thiện các bài tập còn lại trong ngày
 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
-Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu câu HS tóm tắt sau đó gọi lên bảng giải bài tập.
- GV nhận xét- khen ngợi
- GV gọi HS đọc bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV quan sát huớng dẫn HS làm bài.
- Chốt lại kiến thức đã học
- Bài học trên con nắm đuợc những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
 
-  Vài HS nêu
 
 
 
 
- HS thực hoàn thiện bài tập
 
- HS nêu yêu cầu
-HS làm trên bảng
- Dưới HS thực hành làm VBT
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
 
-  HS nêu yêu cầu
 
- HS lên bảng giải
  Dưới làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
-  HS nêu yêu cầu
- HS thực hành làm VBT
- Lắng nghe
-  HS nêu yêu cầu
- HS trả lời.
 
 
 
- lắng nghe.
- HS trả lời
- lắng nghe.
- HS chuẩn bị bài sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 2:                                 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
                              CHỦ ĐIỂM : YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU
- HS tìm đọc các loại sách, báo truyện về chủ điểm " Yêu quý mẹ và cô giáo"
- HS thi đua học tập và làm nhiều việc tốt thể hiện lòng kính yêu mẹ và cô giáo
- HS tích cực rèn luyện học tập, noi gương các tấm gương phụ nữ tiêu biểu của đất nước.
II. TÀI LIỆU
- Sách báo, truyện, tư liệu về các tấm gương phụ nữ tiêu biểu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
3’
1/ Ổn định tổ chức
 
 
2/ Các hoạt động trên thư viện
a. HĐ1: HD học sinh tìm sách báo theo chủ điểm.
 
 
 
 
b. HĐ2: Kể chuyện tấm gương tiêu biểu
 
 
3. Củng cố dặn dò.
 
- Nhắc nhở HS những điều cần chú ý khi lên thư viện
 
 
 
- Giới thiệu cho Hs sơ đồ và cách bố trí của thư viện để HS tìm đọc những cuốn sách các em muốn tìm hiểu.
 
 
 
- Gọi HS kể lại những điều em đọc được trong giờ học
 
 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau:
- Xếp hàng theo sự chỉ đạo của GV
 
 
- Tìm sách  trên giá sách
 
 
- HS ngồi đọc theo nhóm
 
 
- Nhiều Hs kể, HS khác nhận xét.
 
 
 
- HS xếp hàng về lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 3:                                       LUYỆN ÂM NHẠC
            ÔN TẬP 2 BÀI HÁT:
  TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG, HOA LÁ MÙA XUÂN
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết vỗ tay, gõ đệm theo bài hát
- Tập biểu diễn bài hát
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ, một số nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách).
- Đàn ooc gan
- Tập truyện kể lớp 2.
- Hình ảnh tranh minh hoạ Thạch Sanh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
A. Ổn đinh tổ chức lớp :
Nhắc hs tư thế ngồi học (1’)
B Tiến trình giờ dạy :
  TL
     Nội dung
   Hoạt động của GV
  Hoạt động của HS
3’
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 
 
2.Bài mới :
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Trên con đường đến trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .Củng cố dặn dò :
 
Tiến hành trong trong quả tình ôn các bài hát đã học.
 
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Tác giả bài hát?
 
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bằng nhiều hình thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát).
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, theo phách.
- GV đó HS biết bài hát  nào có tên của một trong các mùa (xuân, hạ, thu, đông)? Ai là tác giả bài hát?
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn hoặc mở máy cho HS nghe theo. Sau đó cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh hoạ cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để đạt kết quả tốt hơn.
 
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên
 
 
 
 
- Ôn bài hát
Ôn tập bài hát
 
 
- Ôn hát theo sự hướng dẫn của giáo viên
 
- Hát , gõ đệm
 
- Ôn bài hoa lá mùa xuân
- Trả lời câu hỏi GV
 
- Hát theo GV
 
- Ghi nhớ
- Lắng nghe
 
 
- Trả lời câu hỏi
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 4:                                    SINH HOẠT LỚP
                                            NHẬN XÉT TUẦN 24
I/ Mục tiêu:
- Học sinh học tập 5 điều Bác Hồ dạy và nắm được các quy định về nề nếp trong năm học.
- Rèn các kĩ năng thực hiện các quy định trên.
- GD cho HS có ý thức kỉ luật cao.
II/ Chuẩn bị:
- Sổ lớp , sổ tổ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
A.Ổn định tổ chức.( 1’)
Cho HS hát đồng thanh
B.Tiến trình bài dạy
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
 
 
5’
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
7’
 
 
 
5’
1: Các tổ trưỏng nhận xét.
2: Lớp truởng nhận xét.
 
3: GV nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
4: Liên hoan văn nghệ.
 
 
5: Phưong hưóng tuần sau.
-GV nhận xét, tóm tắt từng ý kiến của từng tổ.
 
- Duy trì nề nếp truy bài đầu giờ.
 
-Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ đều đặn
-Giữ gìn VS CN,trường lớp và nơi công cộng sạch sẽ
-GD các em biết chào hỏi lễ phép với  người lớn và với thầy cô, biết yêu thương ,giúp đỡ ban bè, thật thà và trung thực
-HS vui chơi, múa hát
-GV tập cho HS một số bài hát
-Duy trì nề nếp nếp truy bài đầu giờ.
- Thi đua học tập tốt.
- Đi học chuyên cần
-HS lắng nghe
 
 
- Lớp trưỏng nhận xét uư điểm, khuyết điểm
 
-Lớp, Nhóm,CN
 
 
-HS lắng nghe
 
 
 
 
 
 
-HS múa hát, chơi một số trò chơi
 
 
-Lắng nghe
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo an buổi 2 tuần 25
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_25.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • giao ạn tuan 25 buoi 2
  Tập đọc 5
  giao ạn tuan 25 buoi 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2011

  Xem: 8

 • giao an tuan 25 buoi 2
  Ngữ văn
  giao an tuan 25 buoi 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2014

  Xem: 0

 • giao an tuan 25 buoi 2
  Lớp 5
  giao an tuan 25 buoi 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2010

  Xem: 255

 • Giáo an buổi 2 tuần 25
  Giáo án khác
  Giáo an buổi 2 tuần 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 9

 • giao an tuan 25 ( 2 buoi )
  Toán học 5
  giao an tuan 25 ( 2 buoi )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2012

  Xem: 0

 • giao an lop 2 tuan 25 buổi 2
  Lớp 2
  giao an lop 2 tuan 25 buổi 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2014

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2 buổi 2 tuần 25
  Tiểu học
  Giáo án lớp 2 buổi 2 tuần 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2015

  Xem: 0

 • Giao án 2 buổi 2 tuần 25
  Tiểu học
  Giao án 2 buổi 2 tuần 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2010

  Xem: 10

 • Giao an 2-Buoi 2-Tuan 25
  Lớp 2
  Giao an 2-Buoi 2-Tuan 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 199

 • giao an buoi chieu tuan 2 tuan 25
  Lớp 3
  giao an buoi chieu tuan 2 tuan 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2012

  Xem: 0