Ngày soạn: Ngày dạy:

Tiết 1 – Bài 1
SỐNG GIẢN DỊ

I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị?
2. Kỹ năng :
- Học sinh biết tự đánh giá hành vi bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh...
- Biết xây dựng kế hoạch rèn luyện và học tập những tấm gương sống giản dị
3. Thái độ:
- Học sinh biết quý trọng sự giản dị, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.
4. Năng lực: NL tư duy, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề.
II. Chuẩn bị :
1. GV: KHBH, tranh, ảnh, tình huống, giấy khổ lớn.
2. HS: Xem trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học
Tên hoạt động
Phương pháp thực hiện
Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động
- Dạy học trực quan
- Dạy học hợp tác
- Kĩ thuật đặt câu hỏi
- Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức
- Dạy học dự án
- Dạy học theo nhóm
- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi
- Kĩ thuật học tập hợp tác


C. Hoạt động luyện tập
- Dạy học theo nhóm
- Đóng vai
- Kĩ thuật đặt câu hỏi
- Kĩ thuật học tập hợp tác

D. Hoạt động vận dụng
- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi


E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
- Kĩ thuật đặt câu hỏi


2. Tổ chức các hoạt động
A. HOẠT DỘNG KHỞI ĐỘNG
1. Mục tiêu: Kích thích và huy động vốn hiểu biết của HS về đức tính giản dị
2. Phương thức thực hiện:
- Trực quan
- Hoạt động cá nhân
3. Sản phẩm hoạt động
- Tranh ảnh
- Trình bày miệng
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
5. Tiến trình hoạt động:
*Chuyển giao nhiệm vụ
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề
GV cho HS quan sát tranh Hồ Chí Minh trong SGK sau đó đặt câu hỏi:
?Quan sát ảnh Bác em thấy Bác Hồ mặc trang phục như thế nào trong ngày độc lập của đất nước?
? Qua đó em học được đức tính tốt đẹp gì của Bác Hồ.
- Học sinh tiếp nhận
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình
- Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn
- Dự kiến sản phẩm: trang phục của Bác rất giản dị: cổ cao, cúc đóng gọn gàng…
*Báo cáo kết quả: Hs báo cáo
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học …
B. HOẠT DỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện đọc/sgk
1. Mục tiêu: Hs hiểu được đức tính giản dị của Bác Hồ
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân. Cặp đôi
- Hoạt động chung cả lớp
3. Sản phẩm hoạt động
- trình baỳ miệng
- Phiếu học tập của nhóm cặp đôi
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
- Giáo viên đánh giá.
5. Tiến trình hoạt động
*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu HS: Đọc truyện / sgk
GV: Nêu câu hỏi:
Trang phục, tác phong và lời nói của Bác Hồ trong truyện, được thể hiện ntn?
GV: Em có nhận xét gì về cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác ?
- Học sinh tiếp nhận…
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh đọc truyện, suy nghĩ cá nhân, cặp đôi trao đổi
- Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs
- Dự kiến sản phẩm
-Trang phục: quần áo ka-ki, đội mủ vải ngả màu và di dép cao su.
+