GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2018-12-02 08:43:04 Tác giả Lam Tung loại .docx kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN Tuần 19 Ngày soạn: 3/1/2018 Ngày dạy:1/2018 Tiết: 36 TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN PHÒNG VÀ THOÁT HIỂM NGỘ ĐỘC KHÍ CO KHI ĐỐT THAN Mục tiêu Kiến thức: - Xây dựng được phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO - Biết được mức độ độc tính và hoàn cảnh, cơ chế gây độc khí CO Kỹ năng : - Kĩ năng thực hành: Rèn luyện và phát triển kĩ năng quan sát, làm thí nghiệm, kĩ năng đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm - Kĩ năng học tập: Phát tri

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tuần 19
Ngày soạn: 3/1/2018
Ngày dạy:1/2018
Tiết: 36
 
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN PHÒNG VÀ THOÁT HIỂM NGỘ ĐỘC KHÍ CO KHI ĐỐT THAN
Mục tiêu
Kiến thức:
-         Xây dựng được phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO
-         Biết được mức độ độc tính và hoàn cảnh, cơ chế gây độc khí CO
Kỹ năng :
-         Kĩ năng thực hành: Rèn luyện và phát triển kĩ năng quan sát, làm thí nghiệm, kĩ năng đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm
-         Kĩ năng học tập: Phát triển kĩ năng học tập, đặc biệt là tự học: Biết thu thập và xử lý thông tin; lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị; làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; làm các báo cáo nhỏ; trình bày trước tổ, lớp, sử dụng các công nghệ thông tin và làm nghiên cứu.
3. Thái  độ:
-  Hứng thú học tập bộ môn hóa học.
-         Ý thức bảo vệ an toàn tính mạng bản thân và mọi người xung quanh; có ý thức bảo vệ môi trường
4.  Năng lực , phẩm chất:
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tuần 19
Ngày soạn: 3/1/2018
Ngày dạy:1/2018
Tiết: 36
 
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN PHÒNG VÀ THOÁT HIỂM NGỘ ĐỘC KHÍ CO KHI ĐỐT THAN
Mục tiêu
Kiến thức:
-         Xây dựng được phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO
-         Biết được mức độ độc tính và hoàn cảnh, cơ chế gây độc khí CO
Kỹ năng :
-         Kĩ năng thực hành: Rèn luyện và phát triển kĩ năng quan sát, làm thí nghiệm, kĩ năng đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm
-         Kĩ năng học tập: Phát triển kĩ năng học tập, đặc biệt là tự học: Biết thu thập và xử lý thông tin; lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị; làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; làm các báo cáo nhỏ; trình bày trước tổ, lớp, sử dụng các công nghệ thông tin và làm nghiên cứu.
3. Thái  độ:
-  Hứng thú học tập bộ môn hóa học.
-         Ý thức bảo vệ an toàn tính mạng bản thân và mọi người xung quanh; có ý thức bảo vệ môi trường
4.  Năng lực , phẩm chất:
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Phát triển năng lực thực hành, năng lực sử dụng ngôn ngữ khoa học trong cuộc sống, năng lực tổ chức. TM; Thể chất; tự học, Giao tiếp, hợp tác , NL GQVĐ & sáng tạo, ICT , năng lực vận dụng kiến thức về  oxi trong đời sống, năng lực làm việc nhóm của HS.
-  Học sinh  có những phẩm chất của người làm khoa học: trung thực, 
    cẩn  thận, tỉ mỉ, yêu chân lý bảo vệ lẽ phải để có thể sống hoà hợp giữa
    thiên nhiên và xã hội.
-  Phát huy phẩm chất sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm.
II. Chuẩn bị 
Thời gian thực hiện:
1 tuần, trước bài 28 “các oxit của cacsbon”
Thiết bị và vật tư:
-         SGK Hóa học lớp 9.
Giấy A4, A0, bút viết.
Máy tính có kết nối internet, máy quay phim nếu có
Hình thức hoạt động:làm việc theo nhóm 5 HS.
Dự kiến giao nhiệm vụ
Chia nhóm hs trong lớp và yêu cầu tiến hành công việc trong 1 tuần, phân công nhóm trưởng, thư ký, dự kiến như sau
-         Tìm kiếm thông tin ( hoạt động cá nhân, hoạt động ở nhà) : trong sgk, các nguồn thông tin khác như báo, đài, tv, mạng internet...
-         Xử lý thông tin ( hoạt động ở nhà và trong lớp học): Nhóm thống nhất nội dung và hình thức thể hiện như vẽ sơ đồ tư duy hoặc làm videoclip... về các nội dung liên quan đến khí CO
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

-         Xây dựng ý tưởng và thiết kế sản phẩm ( hoạt động nhóm ở nhà hoặc lớp học)
-         Báo cáo sản phẩm: đại diện nhóm trình bày, thể hiện
Hướng dẫn
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV chia nhóm ( mỗi nhóm 4 – 5 HS)
- Giới thiệu và Phát phiếu thu thập thông tin và MAU – CN cho HS
 
- GV đưa lên màn hình Hình ảnh MAU – CN và mẫu thu thập thông tin.
 
- Yêu cầu từng cá nhân tìm kiếm thông tin về: Tính chất vật lý,hóa học của CO; nguồn phát sinh khí; cơ chế gây độc; cách giải độc, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc CO…thông tin dạng hình ảnh, video clip hoặc bài viết liên quan …trong sgk hóa 9, thư viện nhà trường hoặc trên mạng internet…
 
- Hướng dẫn HS lưu file dữ liệu vào 1 thư mục trên máy tính.
- Giám sát việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Hỗ trợ khi
- HS tự bầu nhóm trưởng.
 
 
 
 
 
 
- Cá nhân tự đọc nội dung các bài 28 SGK hóa 9, hoàn thiện mẫu phiếu thu thập thông tin và mẫu học tập cá nhân
- Tìm thông tin trên mạng internet: Nhóm trưởng phân công mỗi thành viên lựa chọn một trong các từ khóa: “Tính chất vật lý,hóa học của CO; nguồn phát sinh khí; cơ chế gây độc; cách giải độc, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc CO”
- Các nhóm lập kế hoạch hoạt động
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

cần thiết.
 
 
HOẠT ĐỘNG 2: XỬ LÍ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
-GV y/c hs Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các nhánh chính:  Tính chất vật lý,hóa học của CO; nguồn phát sinh khí; cơ chế gây độc; cách giải độc, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc CO
 
-HS hoạt động nhóm, hoàn thiện phiếu
Tổng hợp tại nhà.
Bước 1: Mỗi thành viên tập hợp thông tin tìm kiếm được theo nội dung được phân công, viết nội dung đó chi tiết ra giấy.
- Bước 2: Từng thành viên trong nhóm trình bày KQ tìm kiếm một cách ngắn gọn vào 1 góc trên tờ giấy A0.
-  Bước 3: Thư kí nhóm lựa chọn nội dung viết vào giữa tờ giấy A0.
-  Bước 4: Nhóm thống nhất xây dựng liên kết giữa các thông tin, xây dựng lại thành bản đồ tư duy ở mặt còn lại của tờ giấy A0.
 
HOẠT ĐỘNG 3: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG SẢN PHẨM
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
- GV gợi ý cho các nhóm về hình thức báo cáo sản phẩm:  video clip, Poster,
- HS làm việc theo nhóm đã được phân công, chuẩn bị nội dung hình ảnh... đưa vào sản phẩm
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

bản  trình chiếu PowerPoint…
- Nhóm thảo luận và thống nhất hình thức báo cáo ( video clip, poster, powerpoint...)
 
 HOẠT ĐỘNG 4: TIẾN HÀNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
- GV theo dõi, giám sát quá trình phân công, chuẩn bị và thực hành, hỗ trợ HS khi cần.
- Yêu cầu sản phẩm các nhóm phải đầy đủ nội dung : Tính chất vật lý,hóa học của CO; nguồn phát sinh khí; cơ chế gây độc; cách giải độc, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc CO
- Nhóm thống nhất hình thức báo cáo ( video clip, poster, powerpoint...)
- phân công thành viên chuẩn bị nội dung hình ảnh... đưa vào sản phẩm
- Tiến hành hoàn thiện sản phẩm
- Nhóm trưởng nghiệm thu và đánh giá sản phẩm nhóm
 

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tuần 20
Ngày soạn: 3/1/2018
Ngày dạy:  1/2018
Tiết: 37
AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nắm được axit cacbonic là một axit yếu
- Nắm được muối cacbonat có các tính chất của muối như tác dụng với axit, kiềm, dung dịch muối. Ngoài ra nó còn dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát và vận dụng lý thuyết giải thích hiện tượng  các chất hữu cơ.
3. Thái độ:
- Tích cực thực hiện các nhiệm vụ do giáo viên giao cho.
4. Năng lực phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng hóa học, năng lực thực hành, năng lực tính toán
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, ham mê tìm hiểu khoa học, yêu cuộc sống
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.
-          Dụng cụ : giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

-          Hóa chất: Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, HCl, Ca(OH)2, CaCl2.
2. Học sinh: SGK, ôn tập lại phần tính chất hóa học của axit, của muối
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp:  vấn đáp tìm tòi, Luyện tập thực hành , hợp tác nhóm
- Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, khăn trải bàn
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động(5’)
*  ổn định tổ chức
*  Kiểm tra bài cũ: ko
* Vào bài mới:
Cacbon đioxit là một oxit axit, vậy axit cacbonicvà các muối cacbonat tương ứng có những tính chất nào?
Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về axit và các muối đó.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: AXIT CACBONIC (10’)
PP:Hợp tác nhóm
? Axit cacbonic có ở đâu?
HS: Đọc nghiên cứu SGk
 
 
 
? Qua các kiến thức đã học hãy suy luận
I. Axit cacbonic
CTHH: H2CO3
1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý.
2. Tính chất hoá học
- Axit cacbonic là một axit yếu, làm quỳ tím đổi thành màu đỏ nhạt.
- Là một axit không bền, khi được tạo
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

và cho biết về tính chất hoá học của axit cacbonic?
 
HS: Liên hệ với t/c hoá học của axit
thành thì ngay lập tức bị phân huỷ thành CO2 và H2O
H2CO3     CO2 + H2O
Hoạt động 2: MUỐI CACBONAT(20’)
KT đặt câu hỏi
? Có mấy loại muối cacbonat?
? Thế nào là muối axit và thế nào là muối trung hoà?
HS: nêu lại khái niệm
 
 
 
 
? Tra bảng tính tan và cho biết độ tan của muối cacbonat?
 
? Nêu các tính chất hoá học của muối?
? Theo em muối cacbonat có đầy đủ tính chất hoá học của một muối không? Lấy VD chứng minh?
PP thực hành thí nghiệm
GV hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm:
Na2CO3 + HCl
II. Muối cacbonat
1. Phân loại
Có hai loại muối cacbonat là muối trung hoà và muối axit.
- Muối cacbonat trung hoà: Na2CO3, K2CO3, CaCO3...
- Muối hiđrocacbonat  : NaHCO3, Ca(HCO3)2.....
2. Tính chất hoá học
a, Tính tan:
- Đa số các muối cacbonat đều không tan trừ Na2CO3, K2CO3
- Hầu hết muối – HCO3 đều tan
b, Tính chất hoá học
- Tác dụng với axit giải phóng CO2.
Na2CO3 + H2SO4      Na2SO4 + H2O + CO2
2NaHCO3+H2SO4Na2SO4+2H2O+2CO2
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

NaHCO3 + HCl
K2CO3 + Ca(OH)2
HS: làm thí nghiệm theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV
 
GV giới thiệu tính chất riêng .
 
 
 
 
 
 
 
? Nêu ứng dụng của muối cacbonat?
- Tác dụng với dd bazơ:
Na2CO3+Ca(OH)2        2NaOH+ CaCO3
 
Muối axit tác dụng với bazơ tạo thành muối trung hòa và nước
NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O
- Nhiệt phân hủy
Muối cacbonat (trừ K2CO3 , Na2CO3 ) bị phân huỷ tạo oxit và CO2.
               to
  CaCO3           CO2 + CaO
Muối axit khi phân hủy tạo thành muối trung hòa, CO2 và H2O
Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O
3.  ứng dụng: sgk
3. Hoạt động luyện tập (10’)
KT khăn trải bàn:
GV y/c HS làm việc theo nhóm, mỗi các nhân viết ý kiến của mình vào một góc bảng nhóm. Sau đó thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến ghi vào giữa bảng. Hết thời gian, đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét chéo
1. Cho biết các cặp chất nào sau đây tác dụng được với nhau?
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

A, H2SO4 và KHCO3
B, Na2CO3 và KCl
C, BaCl2 và K2CO3
D, Ba(OH)2 và Na2CO3
 
2. Hãy phân biệt các chất rắn sau: BaSO4, CaCO3, NaCl
 
HS thảo luận và trả lời rồi lên bảng chữa.
BT 1:
 
H2SO4 + 2KHCO3K2SO4 + CO2 + H2O
 
BaCl2 + 2K2CO3 2KCl + BaCO3
BaCl2 + 2K2CO3 2KCl + BaCO3
 
BT2
- Dùng H2O
+ chất rắn không tan: BaSO4, CaCO3,
+ chất rắn  tan : NaCl
- Dùng HCl
+ chất rắn tan và tạo bọt khí: CaCO3
+ chất rắn không tan : BaSO4
4. Hoạt động vận dụng(3’)
- Trong bình chữa cháy chứa H2SO4 và NaHCO3. Khi mở khóa van của bình, hai chất tiếp xúc với nhau sinh ra CO2. Hãy viết phương trình giải thích quá trình trên
- trong phân tử NaHCO3 còn nguyên tử hiđrô trong gốc axit, em hãy lấy VD chứng minh NaHCO3 vừa tác dụng được với dd axit, vừa tác dụng được với dd kiềm
- tương tự như NaHCO3, em có thể viết phương trình phản ứng của NaHSO4 hoặc NaH2PO4 với dd H2SO4 và dd NaOH (hoặc với dd H3PO4 và NaOH). ( về nhà làm)
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng(2’)
 


Nguồn:Lam Tung

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngHOA_9_KI_2.docx[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
h9h30q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-12-02 08:43:04
Loại file
docx
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan