GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 5 Giáo án theo Tuần (Lớp 5)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2019-01-11 21:51:56 Tác giả Hùng Lê loại .doc kích thước 0.61 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN TUẦN 19 Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019 Chào cờ __________________________________ Tập đọc NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và câu hỏi 3.( không cần giải thích lí do). 2. Kĩ năng: Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê). - HS (M3,4) phân vai đọc diễn cảm vở kịch

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

TUẦN 19
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Chào cờ
__________________________________
 
Tập đọc
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và câu hỏi 3.( không cần giải thích lí do).
2. Kĩ năng: Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê).
  - HS (M3,4) phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật.(câu hỏi 4).
3.Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước của Bác.
4. N¨ng lùc: Văn học và ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác... 
II. CHUẨN BỊ
          - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ , bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc
 - Học sinh: Sách giáo khoa
iii. ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc    
1. Phương pháp dạy học: PPDH theo nhóm, trực quan, LT-TH, vấn đáp...
2.  Kĩ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT trình bày 1 phút, KT dạy học theo nhóm...
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:  
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Khởi động: 5’ (Cả lớp)
 
- GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần.
 
 
- GV giới thiệu bài. 
2. Các hoạt động cơ bản:
Hoạt động 1 : Luyện đọc 10’
* Mục tiêu : Đọc đúng các từ khó trong bài. Đọc trôi chảy, lưu loát, hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài.
* Cách tiến hành :
Tổ chức cho HS đọc trước lớp và chia đoạn.
 
 
+ HĐTQ:
- Cả lớp hát.
- Yêu cầu các bạn quan sát tranh và chia sẻ về nội dung của tranh.
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS khá đọc bài, sau đó cho các bạn chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến...Sài Gòn làm gì ?
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GV đọc diễn cảm toàn bài.
Hoạt động 2. Tìm hiểu bài 13’(nhóm)
*Môc tiªu: Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và câu hỏi 3.( không cần giải thích lí do).
* C¸ch tiÕn hµnh:
+ GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần.
- Anh Lê giúp anh Thành việc gì?
- Anh Lê giúp anh Thành tìm việc đạt kết quả như thế nào?
 
- Thái độ của anh Thành khi nghe tin anh Lê nói về việc làm như thế nào
 
- Theo em, vì sao anh Thành nói như vậy?
 
 
- Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ về dân về nước?
 
 
 
- Em có nhận xét gì về câu chuyện giữa anh Lê và anh Thành?
 
- Hãy tìm chi tiết thể hiện điều đó và giải thích?
 
 
+ Đoạn 2: Tiếp theo...Sài Gòn này nữa ?
+ Đoạn 3:  Còn lại
- HS đọc nối tiếp trong nhóm. Phát hiện từ khó, câu dài cùng giúp nhau đọc.
VD: + Từ ngữ: ph¾c tuya, Sa-x¬-lu L«- ba, Phó L·ng Sa      
- Cá nhân đọc phần chú giải, chia sẻ trong nhóm nghĩa một số từ khó.
- HS luyện đọc theo cặp.
- HS theo dõi
 
 
 
 
+ HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong bài: cá nhân => cặp đôi => nhóm.
 
 
 
- Giúp anh Thành tìm việc ở Sài Gòn
- Anh Lê đòi thêm được cho anh Thành mỗi năm 2 bộ quần áo và mỗi tháng thêm 5 hào.
- Anh Thành không để ý đến công việc và món tiền lương mà anh Lê tìm cho. Anh nói: "Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống".
- Vì anh không nghĩ đến miếng cơm manh áo của cá nhân mình mà nghĩ đến dân, đến nước
+ "Chúng ta là đồng bào, cùng máu đỏ da vàng. Nhưng ....... anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không".
+ "Vì anh với tôi.... công dân nước Việt...."
- Câu chuyện giữa anh Lê và anh Thành không cùng một nội dung, mỗi người nói một chuyện khác.
+ Anh Lê hỏi: Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì? Anh Thành đáp: anh học trường Sa-xơ-lu....
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
- Theo em tại sao không ăn khớp với nhau?
 
 
- Phần 1 đoạn kịch cho biết gì?
 
 
 
- GV nhận xét, chia sẻ thêm về nội dung bài :
? Hãy nêu nội dung chính của bài?
 
 
 
 
- Giáo viên ghi bảng nội dung chính.
 
Hoạt động 3 : Luyện đọc diễn cảm 10’ (nhóm).
* Môc tiªu: Đọc giọng rõ ràng, mạch lạc, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê). HS (M3,4) phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật.
* C¸ch tiÕn hµnh: 
- GV giao nhiệm vụ phân vai đọc đoạn 1
 
 
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt
3. Hoạt động tiếp nối: 2’
- Chuẩn bị tiết sau
Nội dung điều chỉnh, bổ sung
............................................................................
............................................................................
............................................................................
+ Anh Lê nói :  nhưng tôi...... này nữa.
+ Anh Thành trả lời:.... không có khói.
- Vì anh Lê nghĩ đến miếng cơm manh áo. Còn anh Thành nghĩ đến việc cứu nước, cứu dân.
- Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước, cứu dân.
 
 
 
 
 
- HĐTQ cho các nhóm chia sẻ các câu hỏi trong bài. Báo cáo GV.
- Nội dung: Đoạn kịch nói lên tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
- Học sinh nêu lại
 
 
 
 
 
- Cá nhân nêu giọng đọc của bài: Đọc giọng rõ ràng, mạch lạc
- HS phân vai đọc đoạn 1
- Thi đọc trước lớp.
 
 
 
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.
- BT cần làm: BT 1a, 2a.
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính diện tích hình thang
3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn học.
4. N¨ng lùc: Giao tiÕp hợp tác,  tù chñ vµ tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tÝnh to¸n.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Bảng phụ, giấy màu cắt hình thang.
- Học sinh: Xem trước bài.
iii. ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc    
1. Phương pháp dạy học: PPDH theo nhóm, trực quan, LT-TH, vấn đáp...
2.  Kĩ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT trình bày 1 phút, KT dạy học theo nhóm...
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:  
 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Khởi động (7’)
- Trò chơi: Hái hoa dân chủ.
 
 
 
 
+ Cử 1 HS làm trọng tài điều khiển, nhận xét, tuyên dương.
 
- Giới thiệu bài.
2. Các hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới (15’)
* Mục tiêu: HS biết tính diện tích hình thang
* Cách tiến hành:
Xây dựng công thức tính diện tích hình thang
* Cắt ghép hình (cá nhân)
- Yêu cầu HS xác định trung điểm M của cạnh BC.
- Yêu cầu HS vẽ
- Yêu cầu HS suy nghĩ và xếp hình
 
* So sánh đối chiếu các yếu tố hình học giữa hình thang ABCD và hình tam giác ADK. (cả lớp)
- Hãy so sánh diện tích hình thang ABCD và diện tích tam giác ADK
- GV viết bảng
        SABCD  =  SADK
 
+ Mỗi HS tự chọn 1 bông hoa và trả lời câu hỏi có trong bông hoa đó (3HS).
Câu hỏi:
+ Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác?
+ Nêu đặc điểm của hình thang?
+ Hình thang vuông có đặc điểm gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
+ HS làm việc cá nhân
- HS xác định trung điểm M của BC.
 
- HS dùng thước vẽ
- HS xếp hình và đặt tên cho hình
 
+ HS đọc kĩ nội dung SGK và nghe GV hướng dẫn.
 
- HS quan sát và so sánh
 
- Diện tích hình thang bằng diện tích tam giác ADK
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Nêu cách tính diện tích tam giác ADK
GV viết bảng:
        SABCD= SADK= DK x  AH : 2                                                                                                              
- Hãy so sánh chiều cao của hình thang ABCD và chiều cao của tam giác ADK
- Hãy so sánh độ dài đáy DK của tam giác ADK và tổng độ dài 2 đáy AB và CD của hình thang ABCD?
- GV viết bảng:
SABC D  = SAD K  = DK x  AH  : 2
                      = (DC + AB) x AH : 2
(AB, CD : độ dài 2 đáy hình thang
AH        : Chiều cao)                                                                                       
- Để tính diện tích hình thang ta làm như thế nào?
      Quy tắc:
 
 
Hoạt động 2 :Thực hành (15’)
* Mục tiêu: Hiết vận dụng vào giải các bài tập liên quan. BT cần làm: BT 1a, 2a.
* Cách tiến hành:
Bài 1a (cá nhân)
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
 
- GV chấm một số bài.
 
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân với số thập phân.
Bài 2a(cá nhân)
 
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
 
* Còn thời gian cho làm BT 1b, 2b, 3.
Bài 1b: Tính diện tích hình thang biết
 a = 9,4m;    b = 6,6m;    h = 10,5m
 
 
 
- ... độ dài đáy DK nhân với chiều cao AH chia 2.
 
- Bằng nhau (đều bằng AH)
 
-  DK = AB + CD
 
 
 
 
 
+ Nói với bạn nghe cách tính diện tích hình thang và viết công thức và vở.
- Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2
 
 
 
.
                
 
 
 
 - HS làm bài cá nhân.
- Đổi bài cho bạn thống nhất kết quả.
Bài giải
a.     Diện tích hình thang là:
         (12 + 8 ) x 5  : 2 = 50 (cm2)
                           Đáp số : 50 cm2
 
- HS làm bài cá nhân.
- Đổi bài cho bạn thống nhất kết quả.
a)  S = ( 9 + 4 ) x 5  : 2 = 32,5 (cm2)
 
 
- HS làm bài cá nhân.
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

                          Bài 2b:
 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
3. Hoạt động tiếp nối (3’)
.- Ghi nhớ cách tính diện tích hình thang.
- Cùng người thân làm bài 3 (SGK T94).
Nội dung điều chỉnh, bổ sung
............................................................................
............................................................................
............................................................................
- Đổi bài cho bạn thống nhất kết quả.b.     Diện tích hình thang là:
        (9,4 + 6,6 ) x 10,5 : 2 = 84 (m2)
                                Đáp số : 84 m2
 
b)  S = ( 7 + 3 ) x 4 : 2  = 20 (cm2)
- Báo cáo GV
 
 
 
Chính tả
NGHE – VIẾT : NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm được bài tập 2, bài 3  .
- Giáo dục ANQP: HS nêu được những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng âm đầu r/d/gi.
3. Thái độ: Giáo dục HS ‎ thức viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
4. Năng lực: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, giao tiÕp hợp tác, thÈm mÜ
II. CHUẨN BỊ
          - Giáo viên: Bảng phụ
- Học sinh: Vở viết. 
iii. ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc    
1. Phương pháp dạy học: PPDH theo nhóm, trực quan, LT-TH, vấn đáp...
2.  Kĩ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT trình bày 1 phút, KT dạy học theo nhóm...
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:  
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:(3 phút)
 
 
 
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HĐTQ cho các bạn chơi trò chơi khởi động
- HS ghi vở
2. Các hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung đoạn viết
*Mục tiêu:
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
 
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

*Cách tiến hành:
 
a. Tìm hiểu nội dung đoạn văn
- Gv quan sát, hỗ trợ nếu cần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Hướng dẫn viết từ khó
- Gv quan sát, hỗ trợ nếu cần
 
- Cá nhân HS đọc đoạn văn, tìm hiểu phần chú giải và nội dung bài.
- Thảo luận chia sẻ với các bạn trong nhóm đáp án của mình.
+ Nội dung:
Nguyễn Trung Trực sinh ra trong gia đình nghèo. Năm 23 tuổi ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Phủ Tây An và lập nhiều chiến công, ông bị giặc bắt và bị hành hình.
Câu nói: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.
- Đại diện nhóm báo cáo trước lớp 
- Cá nhân HS tìm các từ ngữ khó, dễ lẫn khi viết chính tả
- Chia sẻ với bạn cách viết các từ khó: Nguyễn Trung Trực, Vàm Cỏ, Tân An, Long An, Tây Nam Bộ, Nam Kỳ, Tây Nam.
Hoạt động 2: Thực hành 20’
*Mục tiêu: Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm được bài tập 2, bài 3a .
*Cách tiến hành:
 
1. Nghe viết chính tả( Cả lớp)
- GV đọc mẫu lần 1.
- GV đọc lần 2 (đọc chậm)
- GV đọc lần 3.
 
- HS theo dõi.
- HS viết theo lời đọc của GV.
- HS soát lỗi chính tả.
2. Chấm và nhận xét bài ( Cả lớp)
 
 
- GV chấm 7-10 bài.
- Nhận xét bài viết của HS.
- HS đổi chéo bài soát lỗi
- Thu bài chấm
- HS nghe
3. Làm bài tập
Bài 2: Cá nhân
- GV quan sát, hỗ trợ
 
 
 
 
 
 
- HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm đôi. Thống nhất kết quả:
Tháng giêng của bé
       Đồng làng nương chút heo may
Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
 
 
Bài 3a: Nhóm
-Tổ chức cho HS thi điền tiếng nhanh theo nhóm
- GV nhận xét chữa bài
 
 
      Hạt mưa mải miết trốn tìm
Cây đào trước cửa lim dim mắt cười
       Quất gom từng hạt nắng rơi
Làm thành quả những mặt trời vàng mơ
        Tháng giêng đến tự bao giờ
Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào
 
- Các nhóm thi đua điền tiếng tiếp sức
Kết quả:
+ Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi
+ Bác nông dân ôn tồn giảng giải.
+ Nhà tôi có bố mẹ già
+ Còn làm để nuôi con là dành dụm.
3. Hoạt động tiếp nối (3 phút)
 
- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
Nội dung điều chỉnh, bổ sung
............................................................................
............................................................................
............................................................................
- HS nghe và thực hiện
 
CHIỀU
     Mĩ thuật
( Đ/C Hùng dạy)
_________________________________
 
ThÓ dôc
Trß ch¬i: LÒ CÒ TIẾP SỨC VÀ ĐUA NGỰA
( §/C Qu©n d¹y)
____________________________________
 
Kĩ năng sống
XỬ LÝ KHI GẶP NGƯỜI BỊ SẶC HÓC
________________________________________________________________
 
Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019
Kể chuyện
CHIẾC ĐỒNG HỒ
I. MỤC TIÊU:
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

1. Kiến thức: Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện
2.Kĩ năng: Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong SGK; kể đúng và đầy đủ nội dung câu chuyện.
3.Thái độ: Mỗi người lao động trong xã hội đều gắn bó với một công việc, công việc nào cũng quan trọng cũng đáng quý.
4. N¨ng lùc: Văn học và ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác...
II. CHUẨN BỊ       
          - Giáo viên: SGK, bảng phụ,tranh minh họa.
- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết
iii. ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc    
1. Phương pháp dạy học: PPDH theo nhóm, trực quan, LT-TH, vấn đáp...
2.  Kĩ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT trình bày 1 phút, KT dạy học theo nhóm...
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:(3 phút)
 
 
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HĐTQ cho các bạn hát
- HS ghi vở
2. Các hoạt động cơ bản (10 phút): 
Hoạt động 1: Nghe kể chuyện
*Mục tiêu: Nghe GV kể  và ghi nhớ câu chuyện
*Cách tiến hành:
 
 Giáo viên kể chuyện “Chiếc đồng hồ”
- Giáo viên kể lần 1.
- Giáo viên kể lần 2 + Kết hợp tranh minh hoạ.
- Giáo viên kể lần 3 (nếu cần)
- Giáo viên giải nghĩa từ: Tiếp quản, đồng hồ quả quýt.
 
- Học sinh nghe.
- Học sinh nghe.
 
 
+ Tiếp quản: thu nhận và quản lí những thứ đối phương giao lại.
+ Đồng hồ quả quýt: đồng hồ bỏ túi nhỏ, hình tròn, to hơn đồng hồ bình thường.
Hoạt động 2: Thực hành 20’
* Mục tiêu: HS biết kể lại từng đoạn câu chuyện. Một số HS kể được toàn bộ câu chuyện.
* Cách tiến hành:
a) Kể chuyện trong nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trao đổi, thảo luận, tìm nội dung chính của từng tranh.
-  HS trong nhóm kể và trao đổi nội dung câu chuyện.
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

b) Kể chuyện trước lớp.
 
 
 
 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Câu chuyện giúp em hiểu thêm về điều gì?
3. Hoạt động tiếp nối: 2’
- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
Nội dung điều chỉnh, bổ sung
............................................................................
............................................................................
............................................................................
- Các nhóm HS thi kể trước lớp theo hình thức tiếp nối.
+ Thi kể theo đoạn.
+ Kể toàn bộ câu chuyện.
+ Nêu ý nghĩa câu chuyện?.
- Cả lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Ôn quy tắc tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân.
- Biết tính diện tích hình thang
2. Kĩ năng: Rèn tính diện tích hình thang.
          * BT cần làm: BT 1; BT 3a
3. Thái độ: Giáo dục lòng say mê học toán.
4. N¨ng lùc: Giao tiÕp hợp tác,  tù chñ vµ tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tÝnh to¸n.
II. CHUẨN BỊ
- GV:  Bảng ghi phụ BT3a
- HS: Sgk và vở ghi
iii. ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc    
1. Phương pháp dạy học: PPDH theo nhóm, trực quan, LT-TH, vấn đáp...
2.  Kĩ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT trình bày 1 phút, KT dạy học theo nhóm...
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:  
 
          HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
     HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
 
1. Khởi động. 5’
 
- Giới thiệu bài
2. Các hoạt động cơ bản
Hoạt động 1 : Thực hành kĩ năng. 33’
* Mục tiêu : Biết vận dụng các kiến thức đã học về
 
- TBVN cho lớp chơi trò chơi khởi động
 
 
 
 
1

 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

số tự nhiên, phân số, số thập phân, diện tích hình thang để làm bài tập.
* Cách tiến hành :
Bài 1(cá nhân)
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
 
- GV chấm một số bài.
 
 
Bài 3a (Nhóm)
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
 
 
 
 
*Còn thời gian cho làm BT2; BT 3b
Bài 2
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hoạt động tiếp nối. 2’
- Cùng người thân làm bài 3b (SGK T94)
Nội dung điều chỉnh, bổ sung
............................................................................
............................................................................
............................................................................
 
 
- HS làm bài cá nhân.
- Đổi bài cho bạn thống nhất kết quả.
a) a =14cm; b = 6cm; h = 7cm.
b) a = m ; b = m ; h = m
c) a = 2,8m ; b = 1,8m; h = 0,5m
 
 
- HS làm bài cá nhân.
- Thống nhất kết quả trong nhóm.
- Đại diện báo cáo.
a.    Diện tích các hình thang AMCD, NMCD, NBCD bằng nhau
 
 
- HS làm bài cá nhân.
- Thống nhất kết quả trong nhóm.
- Đại diện báo cáo.
Giải
    Đáy bé thửa ruộng là
                120 x 2 : 3 = 80 (m)
   Chiều cao  thửa ruộng là
               80 - 5 = 75 (m)
   Diện tích thửa ruộng là
        ( 120 + 80 ) x 75 :2 = 7500 (m)
   Số ki-lô-gam thóc thu được là
          7500 : 100 x 64,5 = 4837,4 (kg)
                      Đáp số: 4837,5kg
 
 
 
 
 
 
Luyện  từ và câu
CÂU GHÉP
1

 


Nguồn:Hùng Lê

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngLOP_5.doc[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xb330q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-11 21:51:56
Loại file
doc
Dung lượng
0.61 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan