Giáo án cả năm theo 5 hđ

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-11-12 22:55:38 Tác giả Anh Minh loại .docx kích thước 1.27 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN Tuần 9 Ngày soạn: 27.9.2018 Ngày dạy: 4.10.2018 Tiết 17 Bài 14 GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I. Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, hs có được: 1. Kiến thức: - Biết được đặc điển phân bố các mạng lưới và các đầu mối giao thông vận tải chính của nước ta, cũng như nhõng bước tiến mới trong hoạt động GTVT. - Biết được các thành tựu to lớn của ngành bưu chính viễn thông và tác động của nhõng bước tiến này đến đời sống konh tế xã hội của đất

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
Tuần 9         Ngày soạn: 27.9.2018                     Ngày dạy: 4.10.2018
Tiết 17   Bài 14
GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, hs có được:
1. Kiến thức:
- Biết được đặc điển phân bố các mạng lưới và các đầu mối giao thông vận tải chính của nước ta, cũng như nhõng bước tiến mới trong hoạt động GTVT.
- Biết được các thành tựu to lớn của ngành bưu chính viễn thông và tác động của nhõng bước tiến này đến đời sống konh tế xã hội của đất nước.
2. Kĩ năng:
- Biết đọc và phân tích lược đồ giao thông vận tải ở nước ta .
- Rèn luyện kĩ năng phân tích mối quan họ giữa mạng lưới giao thông vận tải với sự phân bố các ngành konh tế .
3. Thái độ: Hs ý thức được GTVT và BCVT là hai ngành có vai trò quan trụng đối với sự phat triển của đất nước.
4. Năng lực, phẩm chất:
4.1. Năng lực:
+ Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL tính toán, NL hợp tác; giao tiếp….
+Năng lực chuyên biệt: NL sử dụng bản đồ; NL sd số liệu théng kê, NL sd h.a…
4.2. Phẩm chất: tự lập, tự tin, tự chủ; sống có trách nhiệm.
II. Chuẩn bị:
1. GV: Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam, lược đồ mạng lưới giao thông.
2. HS: Đọc trước bài, trả lời theo câu hỏi tìm hiểu bài sgk.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC :
1. Hoạt động khởi động :
* Ổn định tổ chức
* Kiểm tra bài cũ :
-  Kể tên các ngành dịch vụ và sự phân bố của chúng?
- Tại sao Hà Nội và TP.HCM là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta?
Đáp án: - Là 2 đầu mối giao thụng vận tải, viễn thông lớn nhất nước.
- Tập trung nhiều trường đại học lớn, cỏc viện nghiên cứu, cỏc bệnh viện chuyên khoa hàng đầu.
- Là 2 trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước.
- Các DV quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghọ thuật, ăn uống cũng luôn dẫn đầu.
* Tổ chức khởi động: GV đưa tình huống thiên tai, đường hỏng k đi đc, mất mạng internet 1 tuần -> HS trình bày -> GV dẫn vào bài
2. Tổ chức các hoạt động dạy học mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Giao thông vận tải
-         PP : gợi mở - vấn đáp, hoạt động nhóm
-         KT : đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
? Dựa vào hiểu biết và thông tin sgk, cho biết GTVT có ý nghĩa gì đối với đời sống và sản xuất ?
HS - GV lấy ví dụ cụ thể.
I. Giao thông vận tải
 
1. ý nghĩa
- Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của ndân.
- Có ý nghĩa đặc biệt, thúc đẩy mọi ngành konh tế.
- Thực hiện các mối liên họ konh tế trong và
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
- Tại sao khi chuyển sang nền konh tế thị trường, GTVT được chú trụng ptriển đi trước một bước?
-Từ đây em có nhận xót ntn về vai trò, ý nghĩa của GTVT ?
GV : GTVT được coi là mạch máu của nền ktế, có vị trí quan trụng trong kết cấu hạ tầng KT-XH, có tác động lớn đến sự ptriển Kt-XH đất nước.
 
GV. Chuyển ý: GTVT có vai trò quan trụng. Nước ta có nhõng loại hình GTVT nào? Phân bố ra sao?
 
* Treo bản đồ GTVT.
? Kể tên các loại hình GTVT ở nước ta?
- Sử dụng bảng phụ, tổ chức t.luận nhóm lớn.
Gv phọt PHT, hs trả lời vào phiếu.
N1: Sự phọt triển và phân bố ngành đường bộ và đường sắt? Xđịnh tuyến đường quốc lộ 1ê, đường HCM? Nêu ý nghĩa đường HCM?
N2: Sự phọt triển và phân bố đường sông, đường biển? Xác định trên bản đồ
ngoài nước.
- Nền KTTT là nền KT hàng hoá. Sự trao đổi hàng hoá ko thể thiếu khâu vận chuyển GTVT cần phải đi trước 1 bước.
-> GTVT có ý nghĩa rất quan trụng.
 
 
 
 
 
 
 
2. Giao thông vận tải nước ta đầy đủ các loại hình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

1 số cảng quốc tế, cảng nội địa?
N3: Sự phọt triển và phân bố đường hàng không, đường ống? Xđịnh trên bản đồ các sân bay quốc tế, sân bay nội địa quan trụng của nước ta?
- Các nhóm trình bày trên BĐ -> nhận xót -> bổ sung.GV chốt bằng bảng phụ
 
 
 
 
 
 
Các loại hình GTVT
 
Tình hình phọt triển
 
Các tuyến đường chính
 
Ưu, nhược điểm.
 
1. Đường bộ
- Có khoảng 205.000 km, đang được đầu tư, nâng cấp, mở rộng
 
Các quốc lộ: 1, 5, 18, 51, 22, đường HCM.
- Ưu điểm: Cơ động, di chuyển nhanh trên mọi địa hình.
- Nhược điểm: ko vận chuyển hàng hoá cồng kềnh, giá thành tương đối cao.
 
2. Đường sông, đường biển.
- Đường sông: 7000km.
+ Mới được khai thác ở mức độ thấp. Tập trung chủ yếu trên lưu vực sông CL và SH.
- Đường biển phọt triển mạnh nhờ đường bờ biển dài.
+ Gồm vận tải ven biển và vận tải quốc tế
+ H.động vận tải biển quốc tế đang được đẩy mạnh
- Các cảng biển lớn: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
- Ưu điểm: Vận chuyển khối lượng hàng hoá lớn, cồng kềnh.
- Nhược điểm: phụ thuộc vào tuyến đường, thời tiết thuỷ triều.
3.
- Dài 2631km, ngày càng nâng
- Đường sắt
- Ưu điểm: Vận chuyển khối
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Đường sắt.
cao chất lượng.
théng nhất Théng Nhất; HN-HP; HN-LS
lượng hàng hoỏ lớn, kồng kềnh.
- Nhược điểm: chỉ hoạt động trờn đường cố định.
 
4. Đường hàng không.
- Ptriển nhanh theo hướng hiện đại.
- 2 sân bay quốc tế: Nội Bài và Tân Sơn Nhất
- 19 sân bay nội địa.
Nội Bài; Đà Nẵng; Tân Sơn Nhất
- Ưu điểm: Vận chuyển nhanh.
- Nhược điểm: Giá thành cao, đầu tư cao.
5. Đường ống
- Ngày càng phọt triển gắn với sự phọt triển của ngành dầu khí.
 
- Ưu điểm: vận chuyển nhanh, đảm bảo.
- Nhược điểm: chỉ vận chuyển được 1 số loại hàng hoỏ nhất định.
HS quan sát bảng 14.1 sgk:
? Qua biểu đồ 14.1 sgk, cho biết loại hình vận tải nào có vtrò quan trụng nhất trong vận chuyển hàng hóa nước ta? Loại hình nào có tỉ trụng tăng nhanh nhất? Tại sao?
 
? Dựa vào H14.1 xác định các tuyến đường bộ xuất phọt từ thủ đô HN và TP. HCM? Các tuyến đường sắt, đường biển, đường hàng không quan trụng của nước ta?
HS lên bảng xđ.
GV mở rộng: Quốc lộ 1A cùng với đường sắt théng nhất HN - TP. HCM làm thành
 
- Trong cơ cấu hàng hóa vận chuyển, vận tải đường bộ có tỉ trụng lớn nhất; vận tải hàng không có tỉ trụng tăng nhanh nhất.
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

trục xương sống của GTVT nước ta - tuyến đường dài nhất nước ta cắt qua các dòng sông lớn. Nhiều cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trụng đối với việc phọt triển KT - XHANQP không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng ra cả các nước trong khu vực...
? Hãy kể tên các cầu lớn thay cho phà qua sông mà em biết?
HS liên họ đ.phương
- HY: cầu Yên Lệnh, cầu Triều Dương,…
- QN: xây dựng cầu Bãi Cháy,...
HS: Giới thiệu cây cầu Mĩ Thưa bắc qua sông Tiền (H14.2.sgk.53).
 
? ý nghĩa của việc xây dựng các con cầu bắc qua sông? Liên họ địa phương em hoặc nơi em biết?
GV. Tuyến đường HCM dài 80km cũng là tuyến đường quan trụng nối liền với đường xuyên á (phía Nam Căm-pu-Chia, phía Bắc - Trung Quốc) nó gắn kết các vùng lãnh thổ trong nước với nhau và với quốc tế. Đi qua các khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, đồng bằng phì nhiêu và hàng loạt thành phố  trung tâm c.nghiệp lớn của cả nước...
- Giới thiệu vận tải đường ống qua H12.2.sgk.43: Phọt triển từ chiến tranh chống Mĩ, ngày nay vận chuyển dầu mỏ, khí ngoài biển vào đất liền.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đào hầm rút ngắn khoảng cách và tránh nguy hiểm (hầm đường bộ Hải Vân).
 
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

? Từ đây, em có nhận xót chung ntn về ngành GTVT nước ta?
 
 
  Với đầy đủ các loại hình, GTVT nước ta đang được đầu tư và đem lại hiệu quả cho sự phọt triển KT đất nước.
 
 
HĐ 2: Bưu chính viễn thông
- PP: hoạt động nhóm, gợi mở - vấn đáp, trực quan
- KT: đặt câu hỏi mở, thảo luận nhóm
* HS thảo luận cặp đôi:
? ý nghĩa của ngành bưu chính viễn thông đối với sự phọt triển konh tế?
 
? Dựa vào sgk và vốn hiểu biết em hãy cho biết nhõng dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông?
 
GV. Mật độ điện thoại là 1 chỉ tiêu đặc trưng cho sự phọt triển BCVT. Hiện nay VN là 1 nước có tốc độ phọt triển điện thoại đứng thứ 2 TG
HS quan sát biểu đồ hình 14.3 sgk
? Dựa vào H 14.3.sgk.54 nhận xót tốc độ điện thoại từ 1991- 2002?
II. Bưu chính viễn thông
 
 
 
 
- ý nghĩa: BCVT có nhõng bước phọt triển mạnh mẽ đẩy nhanh tốc độ p.triển k.tế và hội nhập nền k.tế Thế Giới.
- Các dịch vụ cơ bản: điện thoại, điện báo, Internet, báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm, chuyển phọt nhanh, chuyển tiền nhanh, điện hoa, tiết kiệm qua bưu điện...
 
 
 
 
 
- Tốc độ điện thoại từ 1991- 2002 tăng
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
? Ngoài điện thoại cố định, mạng điện thoại di động ở nước ta phọt triển như thế nào? Kể tên một số mạng điện thoại di động?
? Đánh giá chung về sự phọt triển của ngành? Sự phọt triển đó có ý nghĩa ntn với phọt triển KT?
nhanh  từ 1999- 2002 khoảng 2,4 lần.
 
 
 
 
* Có nhõng bước phọt triển mạnh mẽ, là phương tiện quan trụng để tiếp thu các tiến bộ của KHKT góp phần đưa nước ta nhanh chóng hội nhập với nền konh tế TG
2.3. HĐ luyện tập:
- Nêu đặc điểm ngành giao thông vận tải?
- Loại hình vận tải nào có vai trò quan trụng nhất ?
- Xác định tên bản đồ: Các tuyến đường chính, cảng chính sân bay và các trung tâm thông tin liên lạc chính ở nước ta ?
2.4. HĐ vận dụng:
- Tìm hiểu hoạt động giao thông vận tải đường bộ và đường thủy tại địa phương.
- Ghi chép lại nhõng gì em tìm hiểu được. Đánh giá về các loại hình giao thông đó của địa phương mình.
2.5. HĐ tìm tòi mở rộng:
- Đọc thêm trên internet về các loại hình bưu chính viễn thông của nước ta, tình hình hoạt động của dịch vụ mạng internet, cáp quang của nước ta.
- Chuẩn bị bài: Thương mại và du lịch: đọc sgk, phân tích kênh hình, bảng biểu, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
Tuần 9  Ngày soạn: 22.9.2018                 Ngày dạy: 6.10.2018
     Tiết 18    Bài 15
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, hs cần:
1. Kiến thức:
- HS biết được đặc điểm phọt triển và phân bố ngành thương mại và du lịch nước ta.
+ Thương mại:
Nội thương: phọt triển mạnh, không đều giữa các vùng. Hà Nội & TP HCM là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta.
Ngoại thương: nắm được tên các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu; tên các nước, lãnh thổ… buôn bán nhiều với VN.
+ Du lịch: Biết được nước ta có tiềm năng du lịch phong phú gồm TN du lịch tộ nhion và TN du lịch nhân văn. Ngành du lịch phọt triển ngày càng nhanh, đang trở thành ngành konh tế quan trụng.
2. Kĩ năng:
- Biết phân tích bảng số liệu, đọc và phân tích biểu đồ,
tìm ra các mối liên họ địa lí trong bài.
- Đọc được bản đồ giao thông và du lịch VN.
3. Thái độ: Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong vấn đề bảo vệ tài nguyên du lịch.
4. Năng lực, phẩm chất:
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

4.1. Năng lực:
+ Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL tính toán, NL hợp tác; giao tiếp….
+Năng lực chuyên biệt: NL sử dụng bản đồ; NL sd số liệu théng kê, NL sd h.a…
4.2. Phẩm chất: tự lập, tự tin, tự chủ; sống có trách nhiệm.
II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: - Biểu đồ hình 15.1.sgk.56. phóng to.
                      - Bản đồ giao thông và du lịch Việt Nam.
                      - Tranh ảnh về hoạt động thương mại, du lịch Việt Nam.
2. Học sinh:  - Nội dung kiến thức bài.
    - átlát, sgk, vở ghi, vở bài tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC:
1. Hoạt động khởi động:
* Ổn định tổ chức:
* Tổ chức khởi động:
- GV chiếu 1 số ảnh về hoạt động buôn bán, du lịch của nước ta.
? Em hình thấy nhõng hoạt động konh tế nào của nước ta trong bức ảnh?
? Cảm nhận chung của em về các hoạt động trên?
- HS phọt biểu. GV giới thiệu bài mới.
2. Tổ chức các hoạt động dạy học mới:
Hoạt động của GV HS
Nội dung cần đạt
HĐ 1 : Tìm hiểu ngành thương mại
-PP : hoạt động nhóm, trực quan
I. Thương mại:
 
 
 


Nguồn:Anh Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm theo 5 hđ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDIA_9_TRANG.docx[1.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z2120q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-12 22:55:38
Loại file
docx
Dung lượng
1.27 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Giáo án cả năm theo 5 hđ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan