Giáo dục An toàn giao thông
BÀI 1: ĐIỀU KHIỂN XE ĐẠP CHUYỂN HƯỚNG AN TOÀN

I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức:
- Hiểu và ghi nhớ cách điều khiển chuyển hướng an toàn.
-Biết cách phối hợp các động tác điều khiển xe đạp khi chuyển hướng.
- Nhận biết và phòng tránh một số hành vi nguy hiểm khi điều khiển xe đạp chuyển hướng.
2. Kĩ năng: Thực hiện, chia sẻ và hướng dẫn người khác cùng thực hiện.
3. Thái độ:Giáo dục học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông.Có ý thức chấp hành các quy định về điều chỉnh xe đạp khi tham gia giao thông.
II. Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên:
- Tài liệu giáo dục An toàn giao thông. Tranh ảnh, tài liệu.
- Mô hình an toàn giao thông.
2. Học sinh:
- Vở ghi chép. Sưu tầm tranh ảnh điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

/
A. KHỞI ĐỘNG:
-Tổ chức cho HS chơi trò chơi“Kể các bộ phận của xe đạp.”
- Cho quan sát tranh yêu cầu học sinh kể các bộ phận của xe đạp còn thiếu.
- GV tổng hợp lại ý kiến của học sinh tuyên dương.
- Xe như thế nào chúng ta mới điều khiển được.
-Khi điều khiển xe đạp an toàn thì xe phải có đủ các bộ phận và có thể di chuyển được.
- HS chơi trò chơi

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời


B. KHÁM PHÁ
/
1. Tìm hiểu các bước điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu các bước điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn đối với đường nông thôn không có tín hiệu đèn và đường có tín hiệu đèn.
- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày.
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương và kết luận.
- GV liên hệ giáo dục HS thực tế qua hình ảnh giao thông tại địa phương.
- GV tổ chức HS tìm ra những phương cách phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển xe đạp
-Yêu cầu học sinh tìm hiểu một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng.
- GV kết luận.
- GV nhận xét, tuyên dương.


-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- HS báo cáo kết quả

- HS nêu cá nhân

- HS thực hiện

- HS nêu phần cần Ghi nhớ


/
2. Tìm hiểu một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và chỉ ra những hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng.
- Giáo viên yêu cầu HStrình bày. Các bạn khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận.
+ Kể thêm những hành vi khác khi chuyển hướng.
- GV nhận xét.

- HS quan sát tranh và TLCH

- HS trình bày.


- HS nêu ý kiến.

/
C. THỰC HÀNH
1.Nhận xét cách chuyển hướng của bạn nhỏ trong tranh.
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh và nhận xét cách chuyển hướng của bạn nhỏ trong tranh.
- Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế của bản tham khi tham gia giao thông.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Sắp xếp các bức tranh theo đúng thứ tự chuyển hướng an toàn tại nơi đường giao nhau có tín hiệu đường giao thông.
- Yêu cầu học sinhsắp xếp các bức tranh theo đúng thứ tự chuyển hướng an toàn tại nơi đường giao nhau có tín hiệu đường giao thông.
- Yêu cầu học sinh trình bày kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.


- HS quan sát tranh và trình bày ý kiến.
- HS lần lượt nêu.

- HS quan sát và sắp xếp các bức tranh.

- Trình bày kết quả.

/
D. VẬN DỤNG
1. Quan sát chú ý những nơi phải chuyển hướng nếu em đi xe đạp tới trường.
2. Nêu cách chuyển hướng từ nhà đến trường và ngược lại.
- GV yêu cầu HS tự đánh giá kiến thức, kĩ năng của mình đã đạt được sau bài học theo 3 mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng.

-HS vận dụng và thực hiện- HS tự đánh giá kiến thức, kĩ năng của mình đã đạt được sau bài
nguon VI OLET