TRƯỜNG: THCS PHÚ BÌNH
TỔ: KHXH
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: MĨ THUẬT; LỚP: 8
(Năm học 2021 - 2022)
I. Phân phối chương trình(Theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT)
(Cả năm 35 tiết; Học kì I: 16 tiết; Học kì II: 19 tiết)
STT
Tên Chủ đề
Bài học
Nội
dung điều
chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Ghi chú

1
Vẽ trang trí

Vẽ trang trí
- Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn
Bài 1: Trang trí quạt giấy.


- Nội dung cấu trúc chương trình các phân môn.
- Chuẩn bị một số quạt giấy, hình dáng khác nhau.
- Hình minh họa các bước tiến hành tạo dáng và trang trí quạt giấy.
- Một số bài vẽ (Quạt giấy) của học sinh khóa học trước.


2
Thường thức
mĩ thuật

Thường thứcmĩ thuật
Bài 2: Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII).

- Trình chiếu hình ảnh (bài viết) về Mĩ thuật thời Lê.

3
Thường thức
mĩ thuật

Thường thứcmĩ thuật
Bài 5: Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê.

- Trình chiếu một số hình ảnh liên quan tới bài học - Ảnh chùa Keo, tượng Phật Quan Âm.
- Bài viết về Mĩ thuật thời Lê.4
Vẽ tranh đề tài

Vẽ tranh đề tài
Bài 9: Vẽ tranh Ngày Nhà giáo
Việt Nam.
(tiết 1 - vẽ hình)

- Một số tranh của giáo viên, học sinh về ngày 20/11.
- Một số tranh chưa đạt về bố cục, hình vẽ để HS so sánh, tham khảo.5
Vẽ tranh đề tài

Vẽ tranh đề tài
Bài 9: Vẽ tranh Ngày Nhà giáo
Việt Nam.
(tiết 2 - vẽ màu)

- Một số tranh (vẽ màu) của giáo viên, học sinh về ngày 20/11.
- Bài vẽ chưa đạt về vẽ màu cho HS so sánh.


6
Vẽ trang trí

Vẽ trang trí
Bài 11: Trình bày bìa sách
(tiết 1 - vẽ hình)

- Một số bìa sách và bài vẽ trang trí bìa sách (của GV, HS khoá học trước).
- Bìa sách chưa đạt yêu cầu về hình – HS so sánh, tham khảo khi làm bài.


7
Vẽ trang trí

Vẽ trang trí
Bài 11: Trình bày bìa sách
(tiết 2 - vẽ màu)

- Bìa sách chưa đạt yêu cầu về màu sắc, đậm nhạt.
- HS tham khảo khi làm bài.
8
Vẽ trang trí


Vẽ trang trí
Bài 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

Kiểm tra giữa kì I
Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.
Một số bài vẽ trang trí tạo dáng và trang trí chậu cảnh HS tham khảo.
Bài vẽ trang trí mặt nạ chưa đạt HS so sánh.


9
Thường thức
mĩ thuật


Thường thức
mĩ thuật
Bài 10: Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn từ 1954 – 1975.

- Trình chiếu một số tranh phiên bản của mĩ thuật


10
Thường thức
mĩ thuật

Thường thức
mĩ thuật
Bài 14: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

- Trình chiếu một số tranh, chân dung họa sĩ được giới thiệu trong bài.11
Vẽ theo mẫu

Vẽ theo mẫu
Bài 7: Vẽ Tĩnh vật lọ và quả
(tiết 1- Vẽ hình).

- Mẫu vẽ lọ hoa và quả.
- Một số bài vẽ hình lọ hoa và quả.
- Trình chiếu bài vẽ chưa đạt (HS so sánh).
- Kê bàn chữ V – Vẽ theo mẫu12

Vẽ theo mẫu


Vẽ theo mẫu
Bài 8: Vẽ theo mẫu Vẽ Tĩnh vật
(tiết 2- Vẽ màu).- Mẫu vẽ lọ hoa và quả.
- Một số bài vẽ màu lọ hoa và quả.
- Bài vẽ chưa đạt về cách vẽ màu (HS so sánh).


13
Vẽ tranh đề tài

Vẽ tranh đề tài
Bài 12: Vẽ tranh đề tài Gia đình
nguon VI OLET