Giáo án cả năm

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2018-03-15 21:00:00 Tác giả Thắng Đặng Việt loại .doc kích thước 9.38 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

MÜ thuËt 9 Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n Ngày dạy: Lớp 9a: .................................. Sĩ số:............Vắng: ................ Lớp 9b: ................................. Sĩ số: ...........Vắng: ......

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

Ngày dạy: Lớp 9a: ..................................        Sĩ số:............Vắng: ................
                  Lớp 9b: .................................        Sĩ số: ...........Vắng: ................
                  Lớp 9c: .................................       Sĩ số: ............Vắng:................
 
TUẦN 1 - BÀI 1 thường thức mỹ thuật
Tiết 1.                     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU
        VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN
 
SƠ LƯỢC VỀ MỸ THUẬT THỜI NGUYỄN
(1802-1945)
I. MỤC TIÊU:         1. Kiến thức:  Học sinh hiểu biết sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn. Có một số hiểu biết về Kinh đô Huế và kiến trúc Kinh đô Huế. Có hiểu biết khái quát về nghệ thuật điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ của thời Nguyễn. Biết cách sử dụng SGK và phương pháp học tập phù hợp với bộ môn.
        2. Kỹ năng:  Phát triển khả năng phân tích các loại hình nghệ thuật thời Nguyễn.
        3. Thái độ:  Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử - văn hoá quê hương.
II. CHUẨN BỊ:         1. Giáo viên: - Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về mĩ thuật thời nguyễn.
                              - nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên.
        2. Học sinh:  - Sách giáo khoa, vở viết.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
         1. Kiểm tra:
         2. Bài mới:  (01 phút)
              - Ở các lớp trước các em đã được tìm hiểu về mĩ thuật thời Lý - Trần - Lê. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mĩ thuật thời Nguyễn.
 
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
HĐ1. Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn:
(05 phút)
- Trong trương trình mĩ thuật 9: Có 18 tiết ( chỉ học trong học kì I), trong 18 tiết đó có 4 tiết thường thức MT; 3 tiết vẽ theo mẫu; 6 tiết vẽ trang trí; 5 tiết vẽ tranh. Để chuẩn bị tốt cho các bài học, HS nên đọc trước bài, chuẩn bị đồ dùng học tập, sưu tầm các hình ảnh bài viết liên quan đến bài học.
HĐ2. Tìm hiểu sơ lược về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn: (03 phút)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Vài nét về bối cảnh lịch sử:
- Sau khi thồng nhất đất nước. Nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ quân chủ chuyên quyền, chấm dứt nội chiến.
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

- Gọi học sinh đọc nội dung I sách giáo khoa, chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu câu hỏi, yêu cầu học sinh thảo luận.
+ Em biết gì về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn?
- Mời đại diện một nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận, các cá nhân có thể bổ sung thêm.
- Giáo viên tổng hợp các ý kiến và kết luận.
HĐ3. Tìm hiểu sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn: (30 phút)
- Mĩ thuật thời Nguyễn có những loại hình nghệ thuật nào? (kiến trúc, điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ)
a. Tìm hiểu về kiến trúc:

- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu câu hỏi, yêu cầu các nhóm thảo luận.
+ Em biết gì về kiến trúc kinh đô Huế?
- Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm còn lại có thể bổ sung.
- Giáo viên tổng hợp các ý kiến và kết luận.

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Tìm hiểu về điêu khắc và đồ hoạ, hội hoạ:
- Giáo viên giới thiệu tranh ảnh, phát phiếu câu hỏi, yêu cầu các nhóm thảo luận.
+ Em biết gì về điêu khắc thời nhà Nguyễn?
- Tiến hành cải cách nông nghiệp, khai hoang, lập đồn điền, làm đường…
- Về văn hoá đề cao tư tưởng Nho giáo, về kinh tế đối ngoại thực hiện chính sách “Bế quan toả cảng’’ nên kinh tế chậm phát triển dẫn đến nguy cơ mất nước vào tay thực dân Pháp.
II. Một số thành tựu về mĩ thuật:
 
 
 
 
1. Kiến trúc kinh đô Huế:
- Kinh thành Huế nằm bên bờ sông Hương. Thành có mười cửa chính để ra vào, trên cửa thành các vọng gác có mái uấn cong hình chim phượng. Nằm giữa Kinh thành Huế là Hoàng thành, cửa chính vào Hoàng thành là Ngọ Môn với Lầu Ngũ Phụng nguy nga, tráng lệ phía trên. Tiếp đến là cầu Trung Đạo bắc qua hồ Thái Dịch dẫn đến Điện Thái Hòa. Phía sau và 2 bên điện  là hệ thống các cung điện nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc.
+ Lăng tẩm: Gia Long (1814 - 1820); Minh Mạng (1840 – 1843); Tự Đức (1864 – 1867).
- Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 1993.
 
 
 
 
 
 
2. Điêu khắc và đồ hoạ, hội hoạ:
a. Điêu khắc   
+ Điêu khắc mang tính tượng trưng cao. VD: Con Nghê, Cửu đỉnh đúc đồng; chạm khắc đồng, đá; Tượng người, ngựa, voi bằng đá, xi măng ( lăng Khải Định …)
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Em biết gì về nghệ thuật đồ hoạ, hội hoạ thời Nguyễn?
- Mời đại diện từng nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận, các nhóm khác có thể bổ sung thêm.
- Giáo viên tổng hợp các ý kiến và kết luận.


+ Điêu khắc Phật giáo tiếp tục phát huy với số lượng lớn: Tượng Hộ pháp, Kim cương, La Hán, thánh mẫu Chùa Trăm gian (Hà Tây); Tượng Tuyết Sơn chùa Tây Phương (Hà Tây); …
      
b. Đồ hoạ, hội hoạ
- Hội hoạ của thời kỳ này đã có sự tiếp sức với hội hoạ châu Âu, hoạ sỹ duy nhất của Việt Nam giai đoạn này là Lê Huy Miến.
- Sự ra đời bộ tranh: “Bách khoa thư văn hoá vật chất của Việt Nam” với 700 trang và hơn 4000 bức vẽ, miêu tả đầy đủ chi tiết hình ảnh sinh hoạt xã hội của các vùng đồng bằng miền Bắc Việt Nam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

 
 
HĐ4. Một vài  đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn: (05 phút)
+ Qua bài học em thấy mĩ thuật thời Nguyễn có những đặc điểm gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn:
- Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, luôn kết hợp với trang trí, có kết cấu tổng thể chặt chẽ.
- Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ đã phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật của châu Âu (Pháp).
3. Củng cố: (05 phút)
         + Nêu vài nét về kiến trúc kinh đô Huế?
         + Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ thời Nguyễn có gì nổi bật?
        - Sau khi học sinh trả lời giáo viên nhận xét, đánh giá về tiết học
và động viên khích lệ học sinh.
 4. Hướng dẫn học ở nhà: (01 phút)
   - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến Mỹ thuật thời Nguyễn 
   - Chuẩn bị đồ dùng học tập cho giờ học sau 
 
 
Ngày dạy: Lớp 6a: ..................................        Sĩ số:............Vắng: ................
                  Lớp 6b: .................................        Sĩ số: ...........Vắng: ................
                  Lớp 6c: .................................       Sĩ số: ............Vắng:................
TUẦN 2 - BÀI 2 vẽ theo mẫu
Tiết 2.                                                        TĨNH VẬT
                                                       (Lọ, hoa và quả - vẽ hình)
 
I. MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức: Học sinh biết quan sát tương quan ở mẫu vẽ, nhận biết đặc điểm, tỉ lệ, hình dáng của mẫu.
      2. Kỹ năng: Học sinh quan sát và nhận xét được đặc điểm, tỉ lệ, hình dáng của mẫu. Biết cách bố cục và dựng hình, vẽ được hình có tỷ lệ cân đối và giống mẫu.
      3. Thái độ:  Học sinh thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật và thích nhận xét đặc điểm cấu tạo của các đồ vật ở xung quanh.
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

II. CHUẨN BỊ:
      1. Giáo viên: - Hình minh hoạ gợi ý cách vẽ hình.
                            - Một số bài vẽ của học sinh năm trước.
                            - Mẫu lọ, hoa và quả.
      2. Học sinh:  - Đồ dùng vẽ của học sinh.
                           - Mẫu vẽ của các nhóm.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
      1. Kiểm tra: (02 phút)
          - Đồ dùng học tập của các nhóm và cá nhân.
      2. Bài mới:
 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
HĐ1. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: (10 phút)
- Cho học sinh xem một số bài vẽ tĩnh vật đơn giản có các sắp xếp bố cục khác nhau.
+ Trong những bài vẽ trên, bài vẽ nào có bố cục hợp lí?
 
- Giáo viên bày mẫu. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét.
+ Mẫu vẽ có những vật gì?
+ Nhận xét vị trí của từng vật?
+ Khung hình chunh của mẫu là hình gì?
+ Nhận xét về khung hình riêng của từng vật mẫu?
+ So sánh tương quan tỉ lệ giữa các vật mẫu?
+ Hướng ánh sáng chiếu vào mẫu?
- Học sinh trả lời, giáo viên phân tích thêm về đặc điểm của mẫu.
 
HĐ2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình:
(05 phút)
- Giáo viên dùng minh hoạ hướng dẫn học sinh cách vẽ hình theo trình tự tường bước vẽ.
I. Quan sát, nhận xét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Cách vẽ hình:
Gồm 5 bước vẽ:
- Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của toàn mẫu, vẽ phác khung hình chung.
- Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của từng vật mẫu, vẽ phác khung hình riêng của từng vật.
- Ước lượng tỷ lệ từng bộ phận.
- Vẽ nét chính bằng những đường thẳng mờ.
- Nhìn mẫu vẽ chi tiết. (Sửa và hoàn chỉnh hình)
III. Bài tập:
 

1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

* Lưu ý: nét vẽ cần có đậm nhạt để bài vẽ sinh động, bỏ chi tiết rườm rà để bài vẽ có trọng tâm đơn giản.
 
- Giáo viên giới thiệu thêm một số bài vẽ của học sinh năm trước.
HĐ3. Hướng dẫn học sinh vẽ bài:
(23 phút)
- Yêu cầu các nhóm trao đổi, bày mẫu sao cho phù hợp với cả nhóm.
- Giáo viên nhận xét mẫu và chỉnh sửa lại
- Vẽ hình lọ hoa và quả trên khổ giấy A4.
 
 

 
      3. Củng cố: (04 phút)
          - Treo một số bài học sinh vừa vẽ lên bảng, gợi ý để học sinh tự so sánh, nhận xét các bài.
          - Giáo viên nhận xét, góp ý thêm cho các bài vẽ.
      4. Hướng dẫn học ở nhà: (01 phút)
          - Tự bày mẫu lọ, hoa và quả - vẽ hình.
          - Chuẩn bị bài sau (Đồ dùng học tâp; mẫu vẽ của nhóm: Lọ, hoa và quả).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày dạy: Lớp 6a: ..................................        Sĩ số:............Vắng: ................
                  Lớp 6b: .................................        Sĩ số: ...........Vắng: ................
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

                  Lớp 6c: .................................       Sĩ số: ............Vắng:................
TUẦN 3 - BÀI 3 Vẽ theo mẫu
Tiết 3.                                                             TĨNH VẬT
                              (Lọ, hoa và quả - vẽ màu)
I. MỤC TIÊU:
       1. Kiến thức: - Học sinh biết cách sử dụng màu vẽ, màu bột, màu nước, sáp màu để vẽ tĩnh vật.
       2. Kỹ năng: - Học sinh vẽ được bài tĩnh vật màu theo mẫu.
       3. Thái độ: - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật màu.
II. CHUẨN BỊ.
      1. Giáo viên: - Hình gợi ý cách vẽ màu.
                            - Một số bài tĩnh vật màu của học sinh năm trước.
                            - Mẫu lọ hoa và quả.
      2. Học sinh:  - Đồ dùng vẽ của học sinh
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY .
           1. Kiểm tra: (03 phút)
                     - Đồ dùng học tập.
        2. Bài mới:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
HĐ1. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét. (10 phút)
- Giáo viên bày mẫu. Gợi ý học sinh quan sát, nhận xét về.
+ Màu sắc chính của mẫu?
+ Màu của quả và lọ hoa?
+ Tỷ lệ của quả so với lọ (cao, thấp)?
+ Màu đậm, nhạt của mẫu?
+ Màu nền và màu bóng đổ của mẫu?
+ ánh sáng nơi bày mẫu?
- Học sinh quan sát, suy nghĩ, trả lời theo câu hỏi của giáo viên.
- Giáo viên bổ sung, nhận xét về màu sắc của mẫu.
HĐ2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ màu:
(05 phút)
- Giáo viên sử dung minh hoạ hướng dẫn học sinh cách vẽ.
 
 
 
 
 
 
I. Quan sát, nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Cách vẽ.
- Vẽ hình (giống cách vẽ ở bài 2).
- Phác các nét chia mảng.
- Vẽ màu cụ thể của các vật (chú ý các độ đậm nhạt và sự ảnh hưởng qua lại của màu.
 

1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

 
 
 
 
 
- Giáo viên giới thiệu vài tranh tĩnh vật màu đẹp, để học sinh cảm nhận vẻ đẹp về bố cục, về hình, về màu.
 
 
 
HĐ3. Hướng dẫn học sinh vẽ bài tập:
(03 phút)
- Yêu cầu các nhóm trao đổi, bày mẫu sao cho phù hợp với cả nhóm.
- Giáo viên nhận xét mẫu và chỉnh sửa lại. Nhắc học sinh nghiêm túc vẽ bài.
     
III. Bài tập:
- Vẽ lọ, hoa và quả trên khổ giấy A4.

 
      3. Củng cố: (04phút)
              - Giáo viên treo một số bài học sinh vừa vẽ lên bảng, gợi ý để học sinh tự so sánh, nhận xét bài.
              - Giáo viên tổng hợp các ý kiến và nhận xét góp ý thêm.
     4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (01 phút)
        - Chuẩn bị đồ dùng giờ học sau.
        - Sưu tầm tranh, ảnh về túi xách.
             - Về nhà tự bày mẫu lọ, hoa và quả sau đó vẽ lại bài vẽ màu.
 
 
 
Ngày dạy: Lớp 6a: ..................................        Sĩ số:............Vắng: ................
                  Lớp 6b: .................................        Sĩ số: ...........Vắng: ................
                  Lớp 6c: .................................       Sĩ số: ............Vắng:................
 
TUẦN 4 - BÀI 4 Vẽ trang trí
Tiết 4.                                 TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
 
I. MỤC TIÊU:
       1. Kiến thức: - Học sinh hiểu phương pháp tạo dáng và trang trí làm cho vật thể trở lên đẹp hơn, sinh động hơn. Hiểu cách tạo dáng trên cơ sở hợp lí và thuận tiện. Nâng cao thị hiếu thẩm mĩ đáp ứng yêu cầu của mọi người.
       2. Kỹ năng: - Học sinh biết áp dụng kiến thức trang trí vào thực hành bài tạo dáng và trang trí túi xách.
       3. Thái độ: - Học sinh có ý thích làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

II. CHUẨN BỊ:
      1. Giáo viên: - Một số túi xách khác nhau về kiểu dáng, màu sắc.
                      - Một số bài trang trí của học sinh năm trước.
                  - Minh hoạ cách tạo dáng và trang trí túi xách.
      2. Học sinh: - Ảnh sưu tầm về các loại túi xách.
  -  Đủ đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
      1. Kiểm tra: (03 phút)
            - Kiểm tra đồ dùng học tập.
      2. Bài mới:  (01 phút)
            - Trong cuộc sống, con người luôn có nhu cầu làm đẹp các đồ dùng vật dụng. Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo dáng và trang trí một chiếc túi xách phù hợp thời trang.
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
HĐ1. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: (10 phút)
- Giáo viên giới thiệu với học sinh túi xách và một số tranh ảnh về túi xách. Chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu câu hỏi yêu cầu các nhóm thảo luận.
 
+ Em có nhận xét gì về hình dáng và kích thước của túi xách?
 
+ Nhận xét về chất liệu và màu sắc túi xách?
 
- Mời đại diện một nhóm trình bày ý kiến thảo luận, các nhóm còn lại có thể bổ sung thêm.
- Giáo viên tổng hợp các ý kiến và kết luận.
Túi xách là đồ vật rất cần thiết trong đời sống con người, vì vậy ta cần luôn thay đổi hình đang, kích thước, chất liệu và phải trang trí đẹp, tiện dụng, hợp thời trang. Túi xách có loại có quai, có loại có dây đeo, màu sắc rực rỡ hoặc êm dịu, mạnh mẽ hoặc nhẹ nhàng, và được làm bằng vải, da, len, nhựa, mây, tre, đan bằng nan...
 
HĐ2. Hướng dẫn học sinh cách tạo dáng và trang trí túi xách: (05 phút)
 
I. Quan sát, nhận xét.
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng:
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

 
 
- Giáo viên dùng minh hoạ hướng dẫn học sinh cách tạo dáng một túi xách đơn giản.
 
 
 
 
 
 
 
+ Giới thiệu một số túi xách kết hợp với hình hướng dẫn cách vẽ. Hướng dẫn đặt hoạ tiết sao cho phù hợp với túi xách.
 
 
 
- Cho học sinh xem thêm một số bài trang trí túi sách của học sinh năm trước.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ3. Hướng dẫn học sinh vẽ bài tập:
(21 phút)
- Nhắc học sinh nghiêm túc vẽ bài tập, gợi ý thêm cho những học sinh còn lúng túng.
- Tìm hình dáng của túi.
- Vẽ trục, tìm tỷ lệ các bộ phận của túi xách..
-Xác định vị trí nắp, quai, thân, ...
- Hoàn thiện hình dáng túi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trang trí:
- Tìm các mảng màu trang trí.
- Tìm và vẽ hoạ tiết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vẽ màu theo ý thích sao cho cho phù hợp với kiểu dáng túi xách.
III. Bài tập:
- Tạo dáng và trang trí một túi xách theo ý thích.
      3. Củng cố: (04 phút)
        - Treo một số bài học sinh vừa vẽ lên bảng, gợi ý để học sinh tự so sánh, nhận xét bài.
        - Giáo viên tổng hợp các ý kiến và góp ý thêm.
     4. Dặn dò: (01 phút)
        - Tiếp tục hoàn thành bài vẽ.
        - Chuẩn bị đồ dùng học tập giờ học sau (đề tài phong cảnh quê hương).
 Ngày giảng: Lớp 9a: ..................................        Sĩ số:............Vắng: ................
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


MÜ thuËt 9                                                                   Tr­êng THCS Th¾ng Qu©n

                      Lớp 9b: .................................        Sĩ số: ...........Vắng: ................
                      Lớp 9c: .................................       Sĩ số: ............Vắng:................
 
TUẦN 5 - BÀI 5 vẽ tranh
Tiết 5.                              ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG (Tiết 1)
 
I. MỤC TIÊU:
         1. Kiến thức: - Học sinh hiểu nội dung đề tài, cách bố cục và màu sắc trong tranh.
         2. Kỹ năng: - Học sinh biết cách tìm, chọn cảnh đẹp và vẽ được tranh về đề tài phong cảnh quê hương.
         3. Thái độ: - Học sinh thêm yêu quê hương đất nước và tự hào về nơi mình đang sống.
II. CHUẨN BỊ:
         1. Giáo viên: - Sưu tầm một số tranh, ảnh về quê hương của các hoạ sỹ.
                               - Một số bài vẽ của học sinh năm trước.
     - Hình minh hoạ gợi ý cách vẽ.
         2. Học sinh: - Đồ dùng vẽ của học sinh
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
         1. Kiểm tra: (05 phút)
              - Kiểm tra bài trang trí: tạo dáng và trang trí túi xách.
              - Đồ dùng học tập.
         2. Bài mới:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
HĐ1. Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung đề tài: (10 phút)
- Giáo viên giới thiệu một số bài vẽ có hình ảnh thuộc các vùng miền khác nhau. Chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu câu hỏi, yêu cầu các nhóm thảo luận.
+ Tranh vẽ cảnh thuộc vùng miền nào?
+ Hình ảnh trong tranh được sắp xếp như thế nào?
+ Màu sắc trong tranh được thể hiện như thế nào?
+ Em định vẽ hình ảnh gì vào bài vẽ hôm nay?
- Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác có thể bổ sung.
- Giáo viên tổng hợp các ý kiến và phân tích thêm về ánh sáng và màu sắc trong các khoảng thời gian khác nhau như: Sáng, trưa, chiều, ...
HĐ2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ:
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
 
      
- Phong cảnh quê hương ở thành phố, thôn quê, trung du, miền núi, miền biển đều có những nét riêng về không gian, hình khối màu sắc và thay đổi theo thời gian sáng, trưa, chiều, tối.
            
 
II. Cách vẽ:
 
1

GV: §Æng ViÖt Th¾ng                                                               N¨m häc 2017 - 2018


Nguồn:Thắng Đặng Việt

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMI_THUAT_9_20112012.doc[9.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5okz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-15 21:00:00
Loại file
doc
Dung lượng
9.38 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Số học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 7 Thí điểm
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thể dục 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Địa lý 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thể dục 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU