Giáo Án Thể Dục 3:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Thể dục 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8r5w0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-21 08:50:45
Loại file
doc
Dung lượng
1.42 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
12
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 5 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 9 ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TCT: 9 I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. Yêu cầu: Biết và thực hi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

    TUẦN 5
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI 9
ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
TCT: 9
I. Mục tiêu:
         - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái.
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
         - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng.
         - Chơi trò chơi “Thi xếp hàng”.
 Yêu cầu: Biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi .
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
      - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp.
 
     -  Chơi trò chơi .
“Có chúng em”.
     - Chạy theo hàng dọc thành vòng tròn quanh sân trường.
     - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 2.Cơ bản:
  a.Ôn đội hình đội ngũ.
      - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái.
 
 
 
 
 
 
 
- Đi vượt chướng ngại vật thấp.                                                
 
b.Chơi trò chơi:
“Thi xếp hàng.”
3. Kết thúc:
      - Đi thường theo nhịp và hát.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn đội hình đội ngũ đã học.
 
6.8’
 
 
1.2L
 
1.2’
 
100.120m
 
2.8 N
 
18.22
12.14’
5.6 L
 
4.5 L
 
 
 
 
 
 
 
 
5-7’
 
3-5’
 
*
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
 
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
 
 
 
- GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
Đội hình tập luyện
 
*    *    *    *    *
*    *    *    *    *
*    *    *    *    *
GV
 
- cho từng tổ tập HS nhận xét
  - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
    - GV nhận xét kết quả giờ học
  - GV giao bài tập về nhà.
 
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

 
BÀI 10
TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT.”
TCT: 10
I. Mục tiêu:
         - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
         - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối chính xác.
         - Học trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
      - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
 
     - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1.2.
    - Chơi trò chơi:
               “ Qua đường lội.”
 
2.Cơ bản:
     a.Ôn đội hình đội ngũ.
      - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
      - Đi vượt chướng ngại vật thấp.
    b. Chơi trò chơi:
“Mèo đuổi chuột.”
3. Kết thúc:
      - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn đội hình đội ngũ vừa học.
 
6.8’
 
 
1200.150m
 
 
1’
 
1.2’
 
18.22’
12.14’
4.5 L
 
6.8’
 
 
3.5’
 
 
 
 
    *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
- GV nhận lớp phổ biến nội
 
dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
 
- Cán sự điều khiển cho cả lớp tập GV nhận xét
 
 
  - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi
 
    - GV nhận xét kết quả giờ học
  - GV giao bài tập về nhà.
 
                  
  TUẦN 6
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI 11
ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
TCT:   11
I. Mục tiêu:
         - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng.
         - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và bước đầu chơi đúng luật.
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
     -  Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
     - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp1.2.
*       Chơi trò chơi .
“ Chui qua hầm”.
 
2.Cơ bản:
     a.Ôn đội hình đội ngũ.
 
 
- Đi vượt chướng ngại vật
 
 
 
 
 
 
b. Chơi trò chơi:
“Mèo đuổi chuột.”
 
3. Kết thúc:  
- Đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng hít thở sâu.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn đội hình đội ngũ đã học.
 
6.8’
 
 
1.2’
1.2’
1.2’
 
 
18.22
12.14’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8’
 
 
3.5’
 
 
 
 
 
 
*
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
 
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
    - GV điều khiển cả lớp tập theo từng nhóm kết hợp  GV nhận xét
 
  
*   *   *     *
 
 
*   *   *    *
 
          CB  XP                 Đ
 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
- GV nhận xét kết quả giờ học
- GV giao bài tập về nhà.
 
 
BÀI 12
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI,  TRÁI - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
TCT:   12
I. Mục tiêu:
         - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
         - Học động tác đi chuyển hướng phải trái.
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối đúng.
         - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột.”
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và chơi đúng luật.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi, kẻ vạch đi chuyển hướng phải, trái.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học
      - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
      - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp.
      - Chơi trò chơi .
“ Kéo cưa lừa xẻ”.
2.Cơ bản:
     a.Ôn đội hình đội ngũ.
      - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
 
 b. Học đi chuyển hướng phải trái.
    
  * * *
  * * *
  * * *
 
b. Chơi trò chơi:
    “Mèo đuổi chuột.”
3. Kết thúc:
       - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn đi chuyển hướng phải trái.
 
6.8’
 
 
1.2’
2.3’
1.2’
 
18.22
12.14’
3.4 L
5.6 L
 
 
 
 
 
 
6.8’
 
3.5’
 
 
 
 
 
    *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
- GV cho học sinh ôn tập sau đó hướng dẫn cho học sinh cách đi sau đó cho học sinh tập GV nhận xét
 
 
 
 
 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
- GV nhận xét kết quả giờ học
  - GV giao bài tập về nhà.
 
 
TUẦN 7
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI 13
ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
TCT:   13
I. Mục tiêu:
         - Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
         - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”
         Yêu cầu: Biết cách chơi và chơi đúng luật.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi, kẻ vạch đi chuyển hướng phải, trái.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
      - Chạy chậm theo một hàng dọc quanh sân tập.
      - Đi theo vòng tròn vừa đi vừa vỗ tay theo nhịp.
 
6.8’
 
 
1.2’
 
1’
 
   *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

      -  Chơi trò chơi .
“ Làm theo hiệu lệnh”.
     - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai
2.Cơ bản:
   a.Ôn tập.
      - Đi chuyển hướng phải trái. 
 
b. Chơi trò chơi:
“Mèo đuổi chuột.”
3. Kết thúc:
      - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
       Chú ý khi đi phải thẳng hướng
 
2.3’
 
2x8 N
 
18.22
12.14’
 
 
6.8’
 
3.5’
 
 
 
 
    - Cho học sinh KĐ
 
 
 
 
- GV nhắc lại cách tập sau đó Cho HS tập GV nhận xét
 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
 
- GV nhận xét kết quả giờ học
- GV giao bài tập về nhà.
hô cho học sinh giải tán
 
BÀI 14
TRÒ CHƠI “ĐỨNG NGỒI THEO LỆNH”
TCT:   14
I. Mục tiêu:
         - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
         - Tiếp tục ôn đi chuyển hướng phải trái.
 Yêu cầu: Biết  thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
         - Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh.”
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và chơi đúng luật.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi, kẻ vạch đi chuyển hướng phải, trái.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học
      - Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
            - Chơi trò chơi .
“ Qua đường lội.”
      - Tập động tác rèn luyện tư thế
        + Đứng kiễng gót hai tay chống hông,
dang ngang.
        + Đưa một chân ra trước, về sau, sang ngang.
        2.Cơ bản:
     a.Ôn tập.
      - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
 
 
6.8’
 
 
80.100m
 
2.3’
 
3.4 L
 
 
 
 
18.22
12.14’
3.4 L
5.6 L
 
*
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
    - GV điều khiển cho học
sinh ôn tập kết hợp nhận
xét.
 
 
  - GV điều khiển cho học sinh ôn tập  sau đó chia tổ cho học sinh tập GV nhận xét
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

 
 
 
 
 
- đi chuyển hướng phải, trái. 
b. Chơi trò chơi:
“Đứng ngồi theo lệnh.”
3. Kết thúc:
     -Đi chậm theo vòng tròn vừa đi vừa hát.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn ĐHĐN. RLTTCB.
 
 
 
 
 
 
6.8’
 
   3.5’
 
 
 
 
 
                 *
*    *    *   *    *    *     *    
*    *    *    *   *    *     *
*    *    *    *   *    *     *
 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
- GV nhận xét kết quả giờ học
  - GV giao bài tập về nhà.
 
 
TUẦN 8
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI 15
TRÒ CHƠI “ CHIM VỀ TỔ”
TCT:   15
I. Mục tiêu:
         - Ôn động tác đi chuyển hướng phải trái.
 Yêu cầu: Biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
         - Học trò chơi “ Chim về tổ”
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và bước đầu chơi đúng luật.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi, kẻ vạc đi chuỷên hướng phải, trái
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
     -  Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
     - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp1.2.
    -  Chơi trò chơi .
“ Kéo cưa lừa xẻ”.
2.Cơ bản:
     a.Ôn tập:
      - Đi chuyển hướng phải trái.    
     b. Chơi trò chơi:
“Chim về tổ.”
 
3. Kết thúc:
      - Cho học sinh hát một bài.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn đội hình đội ngũ đã học.
 
6.8’
 
 
80.100m
 
1.2’
1.2’
 
18.22
12.14’
 
 
6.8’
 
 
3.5’
 
 
 
 
*
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
*  *   * *  *  *  *
 
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
    - GV điều khiển cả lớp tập theo từng nhóm kết hợp  GV nhận xét
  - GV hướng dẫn cho HS cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 
- GV nhận xét kết quả giờ học
- GV giao bài tập về nhà.
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

        Ôn đi chuyển hướng phải trái.
 
 
 
BÀI 16
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI 
TCT:   16
I. Mục tiêu:
        - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi chuyển hướng phải trái.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
         - Chơi trò chơi “Chim về tổ.”
 Yêu cầu: HS biết tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi,kẻ vạc đi chuỷên hướng phải, trái.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học
      - Cả lớp chạy chậm theo một hàng dọc quanh sân tập.
      - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông bả vai..
      - Chơi trò chơi .“ Có chúng em”.
 
2.Cơ bản:
     a.Ôn Tập:
      - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
 
 
 
 
 
     - Đi chuyển hướng phải trái. 
  b. Chơi trò chơi:
“Chim về tổ.”
 
3. Kết thúc:
       - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn ĐHĐN đã học
         Đi chuyển hướng phải trái.
 
6.8’
 
 
1.2’
 
2x8 N
 
1.2’
 
18.22
12.14’
3.4 L
5.6 L
 
 
 
 
 
6.8’
 
 
  3.5’
 
 
 
 
 
*
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
  - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
 
 
GV điều khiển cả lớp tập theo từng nhóm kết hợp  GV nhận xét
 
                   *
*    *    *   *    *    *     *    
*    *    *    *   *    *     *
*    *    *    *   *    *     *
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
 
- GV nhận xét kết quả giờ học
  - GV giao bài tập về nhà.
 
 
KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG
KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU
 
 
 
 
 
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

 
 
 
 
 
 
 
TUẦN 9
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI 17
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ - TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TCT:   17
I. Mục tiêu:
         - Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
 Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác tương đối chính xác.
         - Trò chơi “Chim về tổ”
         Yêu cầu: Biết tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
     - Cho cả lớp chạy nhẹ nhàng  theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
     - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông bả vai.
       Chơi trò chơi .
 
“ Đứng ngồi theo lệnh”.
2.Cơ bản:
     a. Học bài thể dục:
     + Động tác vươn thở.

 
 
 
 
 
 
     - TTCB: Đứng cơ bản
     - N1:Bước chân trái ra trước một bước trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải thẳng kiễng gót đồng thời vươn người đưa hai tay ra trươc lên cao chếch chữ V lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa và từ từ hít sâu vao bằng mũi.
 
6.8’
 
 
 
 
1.2L
1.2’
 
18.22
12.14’
4.5 L
 
1x8 N
1x8 N
 
 
2x8 N
 
 
2.3 L
2x8 N
 
 
 
 
 
 
*
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
 
- GV tập mẫu một lần
  - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo
  - GV hô và cùng tập với học sinh
 
- GV hô cho học sinh tập kết hợp sửa sai.
 
                   *
*    *    *   *    *    *     *    
*    *    *    *   *    *     *
*    *    *    *   *    *     *
 
 
 
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

    - N2: Thu chân trái về vị trí ban đầu, hai tay từ từ hạ xuống dưới về tư thé dọc thân người,
đồng thời hóp bụng thân người hơi cúi và từ từ thở ra bằng mồm.
   - N3: Như nhịp 1 đổi chân.
   - N4: về tư thế chuẩn bị.
   - N5.8: Như 1.4
  + Động tác tay.
     - TTCB: Đứng cơ bản
     - N1:Bước chân trái sang ngang một bước rộng bằng vai đồng thời  đưa hai tay ra trước thẳng hướng song song ngang vai lòng bàn tay hướng vào nhau.
   - N2: Đưa hai tay lên cao vỗ vào nhau.
   - N3:Hai tay từ từ hạ xuống thành dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng.
   - N4: về tư thế chuẩn bị.
   - N5.8: Như 1.4 đổi chân.
   * Ghép hai động tác đã học.
 
 
b. Chơi trò chơi:
“Chim về tổ.”
3. Kết thúc:
      - Cho học sinh hát một bài.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn động tác thể dục vừa học.
 
 
 
1x8 N
1x8 N
 
 
2x8 N
 
 
 
 
 
2.3 L
2x8 N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x8 N
 
 
6.8’
 
3.5’
 
 
 
 
- GV tập mẫu một lần
  - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo
    - GV hô và cùng tập với học sinh
          
- GV hô cho học sinh tập kết hợp sửa sai.
 
 
 
 
                   *
*    *    *   *    *    *     *    
*    *    *    *   *    *     *
*    *    *    *   *    *     *
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV hô cho cả lớp ôn hai động tác đã học
 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
  - GV nhận xét kết quả giờ học
   - GV giao bài tập về nhà.
 
 
BÀI  18
ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ - TAY CỦA BÀI THỂ DỤC
PHÁT TRIỂN CHUNG
 TCT:   18
I. Mục tiêu:
- Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác tương đối đúng.
- Trò chơi “Chim về tổ”
         Yêu cầu: Biết cách  chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
    - Cho cả lớp chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
     - Đứng theo vòng tròn xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông bả vai.
       Chơi trò chơi .
“ Chạy tiếp sức”.
 
2.Cơ bản:
     a. Ôn tập:
     + Động tác vươn thở và tay.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Chơi trò chơi:
“Chim về tổ.”
3. Kết thúc:
      - Cho học sinh hát một bài.
      - GV cùng học sinh hệ thống bài
      - GV nhận xét kết quả giờ học.
      - Ôn hai động tác thể dục vừa học.
 
6.8’
 
 
1.2’
 
2x8 N
 
1.2’
 
 
18.22
12.14’
4.5 L
2x8 N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8’
 
3.5’
 
 
 
 
 
*
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
 
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
 
 
- GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp sửa sai cho học sinh.
    - Chia tổ tập luyện  kết hợp giáo viên và học sinh nhận xét.
 
 
 
*         *   *   *   *   *
*                   *
*  *
*
*                      GV
 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 
    - GV nhận xét kết quả giờ học
   - GV giao bài tập về nhà.
 
 
  TUẦN 10
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI 19
ĐỘNG TÁC CHÂN – LƯỜN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TCT:   19
I. Mục tiêu:
- Ôn hai động tác: Vươn thở và tay
Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng.
- Học hai động tác chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác cơ bản đuúng.
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
         Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


 

II. Địa điểm và phương tiện:
    - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
    - Phương tiện: 1 còi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
 
1 Mở đầu:
      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
     - Cho cả lớp chạy nhẹ nhàng  theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
     - Đứng thành vòng  tròn xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông bả vai.
     *  Chơi trò chơi .“ Chạy tiếp sức”.
2.Cơ bản:
     a. Ôn hai động tác:
         - Vươn thở và tay.
 
     b. Học bài mới:
     + Động tác chân.
 
     - TTCB: Đứng cơ bản
     - N1:Kiễng gót chân đồng hai tay dang ngang bàn tay sấp.
    - N2: Hạ gót chân chạm đất và khuỵu gối, hai đầu gối sát vào nhau. 
   - N3: Như nhịp 1 .
   - N4: về tư thế chuẩn bị.
   - N5.8: Như 1.4
  + Động tác Lườn.
      
     - TTCB: Đứng cơ bản
     - N1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời  đưa hai tay dang ngang bàn tay ngửa.
    - N2: Nghiêng lườn sang trái chân trái kiễng (hoặc hai chân giữ nguyên) tay phải duỗi thẳng dơ lên cao áp sát mang tai tay trái chống hông căng lườn bên phải.
 
6.8’
 
 
80.100m
 
2x8 N
 
1.2’
18.22
12.14’
2.3 L 
 
2x8 N
4.5 L
2x8N
 
1x8 N
 
1x8 N
 
 
2x8 N
 
 
2.3 L
2x8 N
 
 
1x8 N
 
 
 
1x8 N
 
 
 
 
2x8 N
 
 
 
 
 
 
*
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
*  *   *  *  *  *  *
 
    - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
    - Cho học sinh KĐ
 
 
- GV điều khiển cho học
 
sinh tập kết hợp nhận xét.
 
 
 
- GV tập mẫu một lần
 
  - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo
    - GV hô và cùng tập với học sinh
 
- GV hô cho học sinh tập kết hợp sửa sai.
 
 
    - GV tập mẫu một lần
    - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo
    - GV hô và cùng tập với học sinh
 
 
 
- GV hô cho học sinh tập kết hợp sửa sai.
 
  *
*    *    *    *     *     *     *    
*    *    *    *     *     *     *
 
1

Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ                                                                                           Thể dục lớp 3


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_The_duc_lop_3.doc[1.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án cả năm
  Hình học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6