Giáo án cả năm

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       48      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:17:22 Tác giả khánh Lê vân loại .docx kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN Tuần 20 Ngày soạn: 5 -1-2018 Ngày dạy: 12 -1-2018 Tiết 39- Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884) I/ Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: - Hs

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tuần 20
Ngày soạn:  5 -1-2018                                        Ngày dạy: 12 -1-2018
Tiết 39- Bài 25
                                            KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)
 
I/ Mục tiêu cần đạt
  1.Kiến thức:
      - Hs biết được  âm mưu, diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp.
 - Trình bày được cuộc kháng chiến của quân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp
  2.Kỹ năng:
      -Rèn kĩ năng tường thuật diễn biến sự kiện
      -Biết nhận xét ,đánh giá sự kiện lịch sử
  3.Thái độ:
         -Biết trân trọng lịch sử ,tôn kính các vị anh hùng,tự hào với chiến công hiển hách của cha ông.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ư duy sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hư­ơng đất n­ước.
II- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Thơ văn cuối TK XI X, của Nguyễn Đình Chiểu
- Học sinh: Đọc sgk và trả lời câu hỏi
III. Ph­ương pháp và kĩ thuật dạy học
- Ph­ương pháp: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, trực quan, tường thuật, kể chuyện
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kieồm tra bài cũ
? Tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?
? Dựa vào lược đồ hình 86/sgk,nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kì?
* Tổ chức khởi động
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 - Gv chiếu một số hình ảnh về Hà Nội cuối thế kỉ 19....
 ? Suy nghĩ của em về tinh thần chiến đấu chống Pháp của nhân dân Hà Nội?
 - Gv giới thiệu bài….
 
 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
 
 
 
HĐ 1: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.
- Ph­ương pháp: Vấn đáp, phân tích,
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
-Y/c hs chú ý phần 1/sgk
? Âm mưu của Pháp sau năm 1867?
 
 
 
 
 
-GV bổ sung sự kiện
? Trước những âm mưu và hành động của Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã có thái độ và hành động gì về:
- Đối nội?
- Đối ngoại?
? Đánh giá chung về tình hình Việt Nam sau năm1867?
 
-GV tiểu kết
HĐ 2: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất(1873)
- Ph­ương pháp: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, tường thuật, kể chuyện
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
I-Thực dân pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất .Cuộc kháng chiến ở Hà Nội
và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.
1.Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.
 
 
 
 
 
-Âm mưu và hành động của Pháp:
+ Biến ba tỉnh miền Đông Nam Kì thành bàn đạp để chiếm Cam-pu-chia và miền Tây Nam Kì.
+Thiết lập bộ máy cai trị (có tính chất quân sự),bóc lột kinh tế(tô thuế,cướp ruộng,..),xuất bản báo chí tuyên truyền kế hoạch xâm lược.
- Chính sách của nhà Nguyễn:
+ Đối nội :Ra sức vơ vét tiền của trong nhân dân,đàn áp khởi nghĩa nông dân.
+ Đối ngoại : Cầu cứu nhàThanh,                        nhượng  bộ Pháp.
*Thực dân Pháp củng cố vùng đất đã chiếm được.
.Triều đình Huế ngày càng mâu thuẫn với nhân dân
2.Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất(1873)
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
-Y/c hs theo dõi phần 2/sgk
? Tại sao đến năm1873 Pháp triển khai kế hoạch đánh chiếm Bắc kì?
 
? Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì ntn?
 
 
 
-GV nhận xét, tường thuật lại diễn biến, kể chuyện Nguyễn Tri Phương.
 
? Kết quả của cuộc đánh này
-Y/c hs thảo luận theo cặp:
? Vì sao quân triều đình ở Hà nội rất đông mà không thắng được Pháp.
- Đại diện trả lời, nhận xét
- GV giải thích lại .
? Nhận xét chung về kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của Pháp?
-gv tiểu kết
HĐ 3: Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.(1873-1874)
- PP: Vấn đáp, phân tích, tường thuật
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
-Y/c hs chú ý phần 3
? Khi pháp tiến đánh Hà Nội ,nhân dân ta đã có thái độ, hành động gì?
? Kể tên một số phong trào tiêu biểu?
- GV nhấn mạnh trận Cầu Giấy.
? Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy?
-GV tường thuật lại
? Ý nghĩa của trận đánh này?
 
 
 
a.Nguyên nhân
-Nam Kì được củng cố; biết rõ triều đình không có phản ứng gì đáng kể.
b.Diễn biến
- Cuối 1872,Pháp chuẩn bị đánh Bắc Kì (dựng lên vụ Đuy-puy).
- Ngày 20-11-1873,Pháp nổ súng đánh Hà Nội .
- Cuộc chiến đấu bảo vệ thành dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương diễn ra ác liệt .
c. Kết quả
-Pháp chiếm được một số tỉnh Bắc Kì.
d.Nguyên nhân thất bại
- Do đường lối bạc nhựơc ,chính sách quân sự bảo thủ, nặng nề thương thuyết.
 
* Kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì của Pháp  bước đầu đã đạt được .
 
 
3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.(1873-1874)
 
 
 
 
 
 
* Nhân dân anh dũng đánh giặc
 
+Trận Cầu Giấy(21-12-1873)
- Diễn biến:
 
 
- Ý nghĩa:
+Nhân dân phấn khởi,tinh thần chống
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
? Trước tình hình đó triều đình Huế có hành động gì?
 
? Tại sao triều đình kí Hiệp ước Giáp Tuất
- Muốn bảo vệ quuyền lợi gc và dòng họ
? Đánh giá về việc làm trên?
 
 
 
 
? So sánh thái độ của nhân dân và  triều đình?
 
-GV sơ kết bài học.
pháp lên cao.
+Khiến quân Pháp hoang mang, triều đình muốn thương thuyết.
*Triều đình kí Hiệp ước Giáp Tuất
(15-3-1874) thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp và Pháp rút khỏi Bắc Kì.
 
 
-> Đây là tính toán thiển cận của triều đình( Tác động xấu tới cuộc kháng chiến chống Pháp, chủ quyền lãnh thổ dân tộc bị xâm phạm, tạo điều kiện để Pháp thực hiện các bước xâm lược tiếp theo)
*Nhân dân kiên quyết đánh giặc; Triều đình trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng thực dân Pháp.
 
3. Hoạt động luyện tập
           ? So sánh nội dung hiệp ước 1862 và hiệp ước 1874?
           ? Nhận xét về thái độ của nhà Nguyễn?
4. Hoạt động vận dụng
 ? Cho biết nơI diễn ra trận Cầu Giấy năm xưa hiện nay thuộc quận nào của Thành phố Hà Nội?
 ? Cảm nghĩ của em về tinh thần chiến đấu chống Pháp của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì?
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
            - Timf hiểu thêm về Nguyễn Tri Phương và cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân Bắc Kì
- Nắm vững nội dung bài học
            - Chuẩn bị :Mục II- Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2.Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882-1884.
+Đọc sgk/121-124; Trả lời câu hỏi sgk
 
*****************************************
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 21
Ngày soạn :   12 /1 /2018                                                      Ngày dạy :  19/1 /2018                 
Bài 25- Tiết 39:      
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC
(1873-1884)
    
I/ Mục tiêu cần đạt
  1.Kiến thức
 - Biết được âm mưu, diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai của thực dân Pháp.
- Trình bày được sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp lần thứ hai.
- Biết được nội dung hiệp ước Pa-tơ-nốt
  2.Kỹ năng:  
- Rèn kĩ năng tường thuật sự kiện lịch sử một cách hấp dẫn,sinh động
- Sử dụng tranh ảnh lịch sử.
  3.Tư tưởng:
 - Có thái độ đúng khi xem xét sự kiện lịch sử, nhất là công, tội của nhà
Nguyễn (khi bàn luận về nguyên nhân mất nước)
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 -Tôn trọng lịch sử,t ôn kính các vị anh hùng dân tộc.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ư duy sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hư­ơng đất n­ước.
II- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Tư liệu “Đại cương lịch sử Việt Nam III”; Hiệp ước 1883,1884
- Học sinh: Đọc sgk và trả lời câu hỏi
III. Ph­ương pháp và kĩ thuật dạy học
- PP: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, trực quan, tường thuật, kể chuyện
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kieồm tra bài cũ
? Cuộc kháng chiến ở Hà Nội  và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì diễn ra ntn?
? Tại sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất ?
* Tổ chức khởi động
 - Gv chiếu một số hình ảnh về Hà Nội cuối thế kỉ 19....
 ? Trình bày những hiểu biết của em về Hà Nội cuối thế kỉ 19?
 - Gv giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì  lần thứ hai (1882)
- PP: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, trực quan, tường thuật, kể chuyện
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
 
-Y/c hs theo dõi mục 1/sgk/121-122
? Sau hiệp ước Giáp Tuất 1874, tình hình nước ta ntn?
II. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882-1884.
1)Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì  lần thứ hai (1882)
 
 
 
a.Hoàn cảnh
+ Nhân dân phản đối mạnh mẽ hiệp ước 1874.
+ Kinh tế kiệt quệ, nhân dân đói khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
? Nhận xét về tình hình nước ta?
-GV bổ sung tư liệu
- Nhấn mạnh việc Pháp đẩy mạnh xâm lược Việt Nam.
? Trước tình hình đó Pháp có âm mưu gì?
 
? Vì sao phải gần 10 năm chờ đợi, Pháp
mới lại tiến đánh Bắc Kì?
- GV phân tích sâu âm mưu của Pháp, kêt luận: Điều này phản ánh bản chất tham lam, tàn bạo  của cn đế quốc.
? Trước tai hoạ mới đến gần với tư cách là người quản lí đất nước cần phải làm những gì? Trong khi đó thái độ của nhà Nguyễn ra sao?
? Để thực hiện được âm mưu trên, Pháp làm gì?
 
? Thực dân Pháp đã đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 2 như thế nào?
 
 
 
? Trước hành động xâm lược đó quân dân thành Hà Nội  đã phản ứng ntn?
-GV tường thuật lại kết hợp giới thiệu H.87,  kể chuyện về Hoàng Diệu
? Khi thành Hà Nội mất, nhà Nguyễn có hành động gì?
? Đánh giá về hành động của nhà Nguyễn
? Điều đó dẫn tới hậu quả gì?
-         GV giảng giải, phân tích
 
 
HĐ 2: Nhân dân Bắc Kì tiếp tục
+ Các đề nghị cải cách bị khước từ
->Tình hình nước ta vô cùng rối loạn
 
 
- Âm mưu của Pháp: Muốn chiếm bằng được Bắc Kì, biến nước ta thành thuộc địa
(do CNTB ở Pháp lúc này phát triển mạnh  cần nhiều tài nguyên)
 
 
 
 
(Nhà Nguyễn không kiên quyết lãnh đạo nhân dân đấu tranh mà lại chọn con đường thoả hiệp-cầu cứu nhà Thanh và quân Pháp.)
- Thực dân Pháp đã đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 2
* Diễn biến
+ Pháp tìm cớ gây sự ở Bắc Kì năm 1882
+ 3/4/1882,Pháp đổ bộ lên Hà Nội
+ 25/4/1882, gửi tối hậu thư cho tổng đốc thành Hà Nội  đòi nộp khí giới và giao thành không điều kiện .
- Quân ta anh dũng chống trả, sau đó thành mất, Hoàng Diệu  thắt cổ tự tử.
 
 
- Nhà Nguyễn thoả hiệp: cầu cứu quân Thanh, thương thuyết với Pháp, ra lệnh cho quân ta rút quân
(Đây là hành động sai lầm...)
* Hậu quả
- Quân Thanh kéo sang, đóng ở nhiều nơi
- Pháp toả đi chiếm Hòn Gai, Nam Định, các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.
2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

kháng chiến
- PP: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, tường thuật
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
-Y/c hs theo dõi mục 2/sgk
? Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân triều đình kháng chiến chống Pháp ntn?
 
 
? Trận đánh tiêu biểu?
? Trình bày diễn biến trận đánh?
-GVtường thuật lại
? Kết quả?
 
?Thắng lợi của trận  Cầu Giấy có ý nghĩa gì?
- Cho HS thảo luận theo cặp
? So sánh với trận Cầu Giấy lần 1(lượng lực tham gia,ảnh hưởng)?
- Hs trả lời, nhận xét
? Nhận xét tinh thần kháng chiến của quân và dân ta ở Bắc Kì và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì?
? Sau trận Cầu Giấy, quân Pháp hoang mang song tại sao chúng vẫn không nhượng bộ triều đình Huế?
? Hậu quả của thái độ đó là gì?
 
- GV:Thái độ nhu nhược, cầu hoà của triều đình càng thúc đẩy Pháp quyết đè bẹp mọi sự phản kháng để áp đặt nền thống trị lên đất nước ta.
HĐ 3: Hiệp ước Pa-tơ -nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)
- Ph­ương pháp: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, tường thuật
chiến
 
 
 
 
 
 
 
- Hà Nội: Nhân dân tự tay đốt nhà, tạo bức tường lửa chặn giặc ...
-Tại các địa phương: Nhân dân đắp đập, cắm kè trên sông, làm bẫy , hâm chông...
*Trận Cầu Giấy (19/5/1883)
-Diễn biến:sgk
 
- Kết quả: Nhiều sĩ quan Pháp và lính Pháp bị giết
- ý nghĩa:
+ Quân Pháp hoang mang ,dao động
+ Làm nức lòng quân dân ta
 
 
 
 
*Nhân dân chủ động chiến đấu anh dũng và giành được thắng lợi nhất định
 
(- Do sai lầm của triều đình Huế: chủ trương thương lượng  với Pháp hi vọng địch rút quân.)
-> Tháng 7-1883 Pháp tấn công cửa biển Thuận An-cửa ngõ kinh thành Huế)
 
 
 
 
3. Hiệp ước Pa-tơ -nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
 
? Khi Pháp tấn công Thuận An thái độ của triều đình ntn?
? Nội dung của bản hiệp ước ?
 
? Nhân dân ta có phản ứng ntn trước việc triều đình kí hiệp ước 1883?
 
-GV bổ sung sự kiện
? Để đối phó Pháp đã làm gì?
 
 
 
 
 
-GV cung cấp tư liệu  về nội dung Hiệp ước Pa-tơ -nốt
? Hai Hiệp ước trên đã dẫn đến hệ quả gì?
 
? Đánh giá chung tình hình nước ta sau khi triều đình Huế kí hiệp ước Pa -tơ -nốt?
-GV sơ kết
 
 
- Triều đình Huế kí hiệp ước Hác-măng
(25/8/1883)
+ Nội dung:Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Trung Kì ,Bắc Kì (sgk)
- Nhân dân phản đối quyết liệt hiệp ước này.Nhiều văn thân ,sĩ phu phản đối lệnh bãi binh...tiếp tục kháng chiến chống Pháp  và triều đình
- Pháp: Tấn công tiêu diệt các trung tâm đề kháng còn lại ; từ 1883-1885 chiếm Bắc Ninh,Thái Nguyên, Hưng Hoá, Tuyên Quang...
+ Kí Quy ước Thiên Tân(11/5/1884) với nhà Thanh.
+ 6/6/1884,kí hiệp ước Pa - tơ -nốt với triều đình Huế
-> Chấm dứt sự tồn tại của triều đại  phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập .
*Nước ta từ một quốc gia độc lập trở thành thuộc địa của Pháp
 
 
3. Hoạt động luyện tập
              ? Lập bảng so sánh nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884?
     ? Tại sao nói từ năm 1858-1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước  đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?
 ? Trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất nước?
4. Hoạt đông vận dụng
 - Cảm nghĩ của em về người anh hùng Hoàng Diệu?
 
-  Nừu em là người đứng đầu đát nước ta thời kì này, em sẽ có những chính sách và việc làm gì để nước ta không rơI vào tay thực dân Pháp?
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng  
            - Nắm những nội dung cơ bản của tiết học.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

            - Chuẩn bị bài “Phong trào kháng  Pháp  trong những năm cuối TK XIX.
       +Đọc sgk
                 +Trả lời câu hỏi sgk
 
**********************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 22
         Ngày soạn:19/2/ 2018                                      Ngày dạy: 26/1/ 2018
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tiết 41- Bài 26   
PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM
CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Mục tiêu cần đạt : học sinh cần:
a. Kiến thức
           - Hiểu nguyên nhân của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế tháng 7/1885. Diễn biến cơ bản của cuộc phản công và sự mở đầu của phong trào Cần Vương. Thấy được quy mô, tính chất của phong trào Cần Vương. Thấy rõ vai trò của các văn thân sĩ phu trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX.
b. Kĩ năng
- Bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trân trọng và biết ơn các vị anh hùng dân tộc.
c. Thái độ
- Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ, phân tích, mô tả những nét chính của một cuộc khởi nghĩa vũ trang.
d. Năng lực, phẩm chất
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hư­ơng đất n­ước 
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ư duy sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
+ Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
II- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Tư liệu “Đại cương lịch sử Việt Nam III”;
          Lược đồ về cuộc phản công kinh thành Huế tháng 7/1885
                    Chân dung vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết.
- Học sinh: Đọc sgk và trả lời câu hỏi
III. Ph­ương pháp và kĩ thuật dạy học
- PP: Vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, trực quan, tường thuật, kể chuyện
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kieồm tra bài cũ
? Tại sao nói từ năm 1858-1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước  đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?
* Tổ chức khởi động
 - Gv sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời cho hs nhắc lại những nội dung cơ bản của 4 hiệp ước triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp.
- Gv giới thiệu bài....
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 


Nguồn:khánh Lê vân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngSU_8_KI2_PHUONG.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
a8b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:17:22
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
48
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Số học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 7 Thí điểm
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thể dục 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Địa lý 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thể dục 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU