Ngày soạn: 24/8/2021
Ngày giảng: .../…./….
CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
BÀI 1. THÔNG TIN THU NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN( 1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này , em sẽ:
- Biết thông tin gì
- Biết được thế nào là thu nhận và xử lý thông tin .
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.
2 . Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực tin học: Hình thành, phát triển các năng lực:
+ Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
+ Hợp tác trong môi trường số.
3 . Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất:
+ Chăm chỉ : cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
+ Trách nhiệm : có thái độ cởi mở , hợp tác khi làm việc nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1- GV : Giáo án, tài liệu tham khảo , phòng máy tính, máy chiếu..
HS : Đồ dùng học tập, SGK, đọc bài chước theo sự hướng dẫn của GV.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A- HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG( MỞ BÀI)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học,
b) Nội dung: GV nêu ra vấn đề, HS lắng nghe
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: Trong cuộc sống hằng ngày, em nhìn thấy những con số, những dòng chữ, những hình ảnh trong sách; em nghe thấy tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại trên đường. Tất cả những thứ đó được giác quan của em thu nhận và não xử lí để trở thành những hiểu biết của em về thế giới xung quanh và để hiểu rõ hơn về việc thu nhận và xử lí thông tin, chúng ta cùng đến với bài 1.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Thông tin và thu nhận thông tin
a) Mục tiêu:
- Biết thông tin là gì, vật mang tin là gì.
- Phân biệt được thông tin và vật mang thông tin.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS tiếp thu, vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Câu trẻ lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG GIẢ GV-HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
NV 1:
- GV chiếu hình ảnh một trang báo, yêu cầu học sinh đọc thông tin, thảo luận để thực hiện hoạt động 1.
+ Một trong những thông tin em thu nhận được từ trang báo này là gì?
+ Thông tin em vừa đọc là nói về ai hay về cái gì?
NV 1:
- GV cho HS đọc thầm thông tin ở mục 1 sgk và yêu cầu HS rút ra kết luận:
+ Thông tin là gì?
+ Thế nào là vật mang tin?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Một số HS đứng dậy trình bày kết quả hoạt động 1.
- HS rút ra khái niệm thông và vật mang tin
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
1. Thông tin và vật mang tin
Thông tin là những gì đem lại cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh và chính bản thân mình.
+ Ví dụ: Em nghe tiếng trống trường vừa điểm -> Vào học
- Vật mang tin là vật, phương tiện mang tin lại cho con người thông tin dưới dạng chữ và số, dạng hình ảnh, dạng âm thanh.
+ Ví dụ: Vật mang tin là sách, đài, radio, ti vi, bức ảnh, thẻ nhớ…

Hoạt động 2: Xử lí thông tin
a) Mục tiêu: Nêu được hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin
b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
NV 1:
- GV cho HS bắt cặp, đọng thông tin ở hoạt đọng 2 và thảo luận, trả lời câu hỏi.
NV 2:
- GV cho HS đọc thầm thông tin ở mục 2 sgk
nguon VI OLET